Rellen in de Schilderswijk/Stemmen van de niet gehoorden

Zo 5 Juli 2015 10:32 | Astrid Essed | 2806 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DE NIET GEHOORDEN

SAMENVATTING:


 
De Schilderswijk is in opstand. Niet zonder reden.
Jarenlang racistisch politiegeweld, mishandelingen
, etnische profilering en twee allochtone politiedoden
in twee jaar, eisen hun tol, Als het ''gezag'' geen opstand
wil, wordt het tijd, de bewoners met respect te behandelen.


ZIE OOK
RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King

http://quotationsbook.com/quote/34458/

 

''Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen. Ik geef u een paar voorbeelden. Een leidinggevende die in het bijzijn van tientallen politiemensen aan een collega met een baard vraagt of hij soms ook aan het radicaliseren is. Hebt u enig idee wat dat teweegbrengt bij de aanwezige collega’s met een moslimachtergrond?''

KORPSCHEF BOUWMAN OVER HET ''GIF VAN DE UITSLUITING''

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/

''Etnische minderheden worden in Nederland vaker onderworpen aan politiecontroles dan oorspronkelijke Nederlanders. Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten.''


AMNESTY INTERNATIONAL OVER ETNISCH PROFILEREN

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/proactief-politieoptreden-leidt-tot-discriminatie-in-nederland


 

 
''U wilt voorbeelden van hoe de politie allochtonen discrimineert? Mevrouw, ik ben zelf een keer gearresteerd en dat was een vergissing want ze moesten eigenlijk mijn broer hebben. Maar toen ik klaagde dat mijn handboeien te strak zaten, draaide een agent met drie van die sterren op zijn uniform de boel nog wat strakker aan. En toen ik zei: 'U bent geen Hollander, u bent een Duitser', kreeg ik klappen. Vijf zelfs, terwijl ik geboeid was, tegen de achterkant van mijn hoofd en in mijn gezicht. Ik heb een klacht ingediend, maar er nooit meer iets over gehoord. ''

 
 
''”Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep , de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man”

 
 
Deze quotes vertellen in a nutshell wat er eigenlijk aan de hand is
en waarom die rellen:
 
 

In 2011 schreef ik een artikel over rellen van allochtone jongeren

in Londen tegen de politie. [1]

Ik vroeg mij toen af, of dit vroeg of laat ook in Nederland

zou gebeuren, omdat de spanningen steeds meer opliepen.

En ja,  in 2015, rellen in de Haagse Schilderswijk.

[2]

Tussen de opstanden [dat zeg ik liever] in Londen en de Haagse

Schilderswijk,  die ook in 2005 in Parijs plaatsvonden [3],

zijn grote overeenkomsten.

In beide gevallen vormde de aanleiding de dood van een zwarte man

door politiegeweld, maar dat is, hoe erg ook, de ''druppel''

die de emmer doet overlopen, omdat de diepere oorzaken liggen

in jarenlang, structureel racistisch politiegeweld en sociale achterstelling,

die weer met discriminatie te maken heeft. [4]

Politiegeweld, dat maar al te vaak wordt gebagatelliseerd of

domweg ontkend, zoals burgemeester van Aartsen onlangs deed. [5]

 

DOOD MITCH HENRIQUEZ

 

Net als in Londen in 2011 begon het allemaal met de dood

van een zwarte man, een Arubaan, Mitch Henriquez, die overleed

als gevolg van politiegeweld. [6]

 

Dat dit naar boven gekomen is, is te danken aan ooggetuigen,

die het politiegeweld hebben gefilmd en degenen, die zich in de social

media  Facebook en Twitter, of in reacties op nieuwsberichten,

hebben uitgesproken.

 

Nog even een uit bovenstaande quotes

 

''''”Wij liepen langs de man met fam voordat hij de poortjes door liep , de man was onder invloed en had geen kwade zin, de man herhaalde meerdere malen lachende dat hij een wapen had. Iedere leek kon zien dat hij de weg kwijt was en er veel lol om had, zo ook de politie die tegen een hek aan stonden te hangen . Pure machtsmisbruik om de man aan te gaan houden en dat met grof geweld, ik heb hier geen woorden voor ….Die gasten hadden wel zin in een relletje want ze verveelden zich al uren ……R.I.P en sterkte voor de nabestaanden van de man” [7]

Want van de politie [de geweldplegers!] en het OM moest je het niet

hebben.

Het OM loog zelfs in eerste instantie, dat Henriquez pas bewusteloos geraakt

was in het politiebusje, terwijl videofilms aanduidden, dat hij reeds

bewusteloos was, voordat hij in het politiebusje belandde

Het OM moest  zijn verklaring daardoor later wijzigen. [8]

Door de uitgelekte fimpjes en verklaringen, waar het OM niet omheen

kon en het sectierapport, waaruit bleek, dat Henriquez om het

leven gekomen was door zuurstoftekort, ''waarschijnlijk'' veroorzaakt door

politieoptreden [9] , moest er wel een daad gesteld worden.

Die vijf agenten worden nu ''verdacht'''van betrokkenheid bij de

dood van Mitch Henriquez. [10]

Dat is al heel wat, want dit komt maar zelden voor.

Zoals altijd bij dodelijjke ''incidenten'' waar de politie

bij betrokken is, stelt de Rijksrecherche een onderzoek in. [11]


NIET DE EERSTE/

DEN HAAG/RISHI CHANDRIKASING

BEVERWIJK/IHSAN GURZ

Mitch Henriquez is bepaald niet de eerste politiedode.

Rishi Chandrikasing, ook een ”niet westerse” allochtoon, wordt in
november 2013 door een politieagent van achteren neergeschoten.
Ondanks het feit, dat hij ongewapend was en de agent heeft gelogen,
dat het ”zelfverdediging” was, wordt de killing policeman door
de rechtbank vrijgesproken, terwijl het OM hem aanvankelijk
niet heeft willen vervolgen…… [12]
 
De politie komt ermee weg.
 
Een Turkse man, Ihsan Gurz, overlijdt op zondagochtend 3 juli in een
 ziekenhuis in Beverwijk, na politiearrestatie en hartstilstand in een politiecel.
Een vreemde dood voor een 22 jarige jongeman, tenzij er sprake is
van politiegeweld.
Politie zegt, dat hij ”agressief” was bij zijn arrestatie.
De familie zegt, dat hij door de politie in elkaar is geslagen,
wat heel waarschijnlijk is, getuige de heftige foto na zijn overlijden. [13]
Maar hoe dan ook:
Feit blijft, dat een normale jongeman is overleden in een politiecel,
terwijl de politie verantwoordelijk was voor zijn medische verzorging. [14]
Rijksrecherche  komt nog tijdens het onderzoek [vreemd!] tot de voorbarige
conclusie, dat er geen sprake was van politiegeweld…..[15]
Nog bizarrer:
Zijn hart is uit zijn lichaam verwijderd [waardoor verder onderzoek in
Turkije niet mogelijk was] en  een forensisch medisch specialist
bevestigt later, dat Gurz mogelijk toch is omgekomen door
politiegeweld…… [16]
Hier komt het niet eens tot vervolging
De politie komt ermee weg.......
 
 
Is het dan een wonder, dat de vlam eens in de pan slaat en er een
opstand, ''rellen'' genoemd, uitbreekt.
Volgens mij niet.
Want er is meer:
 
ETNISCHE PROFILERING/RACISTISCH POLITIEOPTREDEN
 
 
Etnische profilering wordt door mensenrechtenorganisatie
Amnesty International als volgt gedefinieerd:
'' het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.'' [17]
Anders gezegd:
Mensen er bij een politiecontrole uitpikken op basis van hun afkomst.
En dat heet kort gezegd: racisme en discriminatie.

Amnesty International heeft geconstateerd dat dit ''etnisch profileren
in Nederland structureel wordt gedaan door de politie. [18]
Dit wordt bevestigd door antropoloog Paul Mutsaers, in dienst van de
politieacademie, die zelf voor zijn onderzoek met agenten meeliep. [19]

Dat die discriminatie bij de politie ernstig is, wordt bevestigd door de
voormalige Nationale Omdudsman, Alex Brenninkmeyer, die opmerkt
´´ 'Etnisch profileren gebeurt op verschillende plaatsen, zoals op straat, in de trein, of bij de douane.' (20)

Ook uit onverwachte hoek en in breder perspectief wordt
discriminatie erkend
Korpschef Bouman heeft het over het ´´gif der uitsluiting´´ 
(21)

Een andere vorm van discriminatie
is een zogenaamde ´´workshop´´ van het NIK (
Landelijk Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit) met als 
onderwerp
´´Hoe als agent met Antillianen om te gaan´´ (22)
Ik citeer 
´´De drempel om geweld te gebruiken ligt bij Antilliaanse Nederlanders lager dan bij andere groepen. Expressief geweld wordt gelegitimeerd vanuit een bepaalde gedachtegang, cultuur of mentaliteit. Het afdwingen van respect van anderen, status verwerven binnen de vriendengroep en het leiden van een gewelddadige levensstijl om respect en status te verwerven, zijn aspecten die veel raakvlakken hebben met het leven in een subcultuur. Als een Antilliaan het gevoel heeft niet gerespecteerd te worden, kan dat genoeg aanleiding zijn om de opponent neer te steken of schieten. Door iemand neer te steken of schieten wordt de situatie rechtgetrokken en krijgt de dader respect van de tegenstander. ´´ (23)

Dat dit racistisch, stigmatiserend en ronduit weerzinwekkend
is, behoeft geen betoog.

RACISTISCHE REPUTATIE HAAGSE POLITIE
 
 
´´“Ik heb zelf vele malen mogen ervaren op welke wijze geselecteerd wordt door collega’s om tot staandehouding, aanhouding of het toepassen van geweld te komen”, schrijft de oud-agent. “Zodra je aan het geijkte profiel c.q. signalement voldoet (‘Marokkaans uiterlijk’, zoals men pleegt te verwoorden in mutaties), word je gepest, getreiterd, gecontroleerd, bekeurd, te pas en te onpas staande gehouden of aangehouden, puur en alleen om je dwars te zitten.”

 
In Den Haag, de stad waar Mitch Henriquez en Rishi Chandrikasing de
dood vonden door politiegeweld, heeft de politie een beruchte, racistische
reputatie, vooral een bureau in de Schilderswijk, de Heemstraat.
Oud agenten hebben dit aan het licht gebracht. ¨(24)
Etnische profilering, mishandeling, intimidatie, het zit er
allemaal in. (25)
Ook allochtone collega´s zijn Kop van Jut, iets, dat ook Korpschef
Bouman heeft geconstateerd. (26)
 
Dat bureau is dus goed verrot en juist daarmee heeft de bevolking in
de Schilderswijk te maken, op dagelijkse basis.
 
 
 
 
 
EPILOOG
 
De opstand (geen ´´rellen) is meer dan 
 de gewelddadige dood van Mitch Henriquez.
Dat deed slechts de vlam in de pan slaan.
De druppel, die de emmer deed overlopen.
 
Het gaat hier om jarenlange vernederingen,
mishandelingen, etnische profilering, allochtonen
niet als mens zien.
 
Het kan niet, dat wanneer een Nederlander over de
stoep fietst, hij een waarschuwing krijgt,
en een allochtoon direct te grazen genomen wordt
¨(gegrepen, stond in de tekst) ¨(27)
 
En daar heeft men nu genoeg van.
 
 
 
 
 
 
Als het Gezag geen opstand wil, doet het er
verstandig aan, de opstand niet weg te wuiven als die
van ´´achterlijke gladiiolen´ (28)´, maar er structureel
voor te zorgen, dat allochtonen met respect
worden behandeld en dezelfde garantie van
veiligheid hebben, als een autochtoon, die
´s avonds op een afgelegen station is
(Rishi Chadrikasing* of vrolijk grapjes
maakt na een avondje uit
(Mitch Henriquez)
 
 
´´Wie wint zaait, zal storm oogsten´´
En dat heeft de politie nu voor zijn
kiezen gekregen.
 
Het kan misschien tijdelijk lukken, de ´´rust´´ te
laten weerkeren, maar als het criminele politiegedrag 
doorgaat, als mensen blijven vernederd worden, zal
er een tweede opstand komen.
En een derde.

Ik weet aan welke kant ik sta.

Want wie in een hoek gedreven wordt, heeft recht
op zelfverdediging.

‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”

MALCOLM X

 
 
Astrid Essed
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
RIOTS IN ENGLAND/UPRISING OF THE UNHEARD
ASTRID ESSED
2011
 
 
 
OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN
ASTRID ESSED
2011
 
 
 
[2]
 
 
OMROEP WEST
VIERDE AVOND ONRUST IN DE SCHILDERSWIJK
3 JULI 2015
 
 
 
 
[3]
 
AD
HEVIGE RELLEN IN PARIJS NA DOOD JONGENS
29 OCTOBER 2005
 
 
 
 
 
[4]
 
 
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
 
 

 
RIOTS IN ENGLAND/UPRISING OF THE UNHEARD
ASTRID ESSED
2011
 
 
 
OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN
ASTRID ESSED
2011
 
 
 
[5]
 
 
''Op de vraag of vermeend racisme binnen het Haagse politiekorps wellicht aanleiding kan zijn voor de relschoppers, reageert Van Aartsen afwijzend: "Racisme bestaat niet binnen het Haagse korps en ook niet binnen de Nederlandse politie."

VAN AARSTEN: ''IK HOOP, DAT IEDEREEN ZIJN VERSTAND
ERBIJ HOUDT''
1 JULI 2015[6]


NRC
POLITIEGEWELD, KLASSEJUSTITIE?
WAT WETEN WE OVER DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ
30 JUNI 2015
 


OMROEP WEST
MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG
OVERLEDEN
28 JUNI 2015
 
 
 
 
[7]OMROEP WEST
MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG
OVERLEDEN
28 JUNI 2015


COMMENTAARBRON:
 
 
 
 
[8]
 
OMROEP WEST
OM TREKT EERDERE VERKLARING IN: ” TOCH NIET DUIDELIJK
WANNEER MITCH HENRIQUEZ ONWEL IS GEWORDEN”
29 JUNI 2015
 
 
 
 
NRC
POLITIEGEWELD, KLASSEJUSTITIE?
WAT WETEN WE OVER DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ
30 JUNI 2015
 
 
 
[9]
 
 
 
''Het is aannemelijk dat de Arubaanse arrestant Mitch Henriquez is overleden aan zuurstofgebrek, dat waarschijnlijk is veroorzaakt door het politieoptreden van zaterdag in het Haagse Zuiderpark.  

"Voor het zuurstoftekort zijn geen andere verklaringen gevonden", zei hoofdofficier Kitty Nooy van het Openbaar Ministerie tijdens een persconferentie in Den Haag. "Ook zijn er geen natuurlijke oorzaken gevonden voor het overlijden." Daarnaast had Henriquez geen drugs gebruikt of te veel alcohol gedronken.''

 

NOS

ARUBAANSE ARRESTANT KWAM OM DOOR

POLITIEGEWELD, VIJF AGENTEN VERDACHT

1 JULI 2015

http://nos.nl/artikel/2044527-arubaanse-arrestant-kwam-om-door-politiegeweld.html


AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

 

 

[10]

 

 

 
 
 
MITCH HENRIQUEZ DOOD DOOR POLITIEGEWELD
1 JULI 2015
 
 
 
 

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

 

 

SPITSNIEUWS

OM

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN DOOD ARUBAAN

1 JULI 2015

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/07/om-vijf-agenten-vervolgd-voor-overlijden-arubaan

 

 

[11]

 

RIJKSRECHERCHE ONDERZOEK NA OVERLIJDEN
ARUBAANSE MAN NA AANHOUDING
29 JUNI 2015
 
 
 
 
[12]
 
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
 
 

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013


TROUW
OM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN
9 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
RECHTSPRAAK.NL
POLITIEAGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, NIET STRAFBAAR
 
 
 
 
RECHTBANK DEN HAAG
VONNIS IN DE ZAAK TEGEN DIE POLITIEAGENT DIE OP 24 NOVEMBER 2012
OP HET STATION HOLLANDS SPOOR EEN 17 JARIGE JONGEN NEERSCHOOT.
UITSPRAAK: 23-12-2013
DE RECHTBANK KOMT TOT HET OORDEEL, DAT DE VERDACHTE NIET STRAFBAAR IS
 
 
 
 
 
AGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG
23 DECEMBER 2013
 
 
 
 
TROUW
OM WIL AGENT, DIE RISHI DOODSCHOOT, NIET STRAFFEN
9 DECEMBER 2013
 
 
 
 
[13]
 
 
PAS OP
HEFTIGE FOTO
 
HET PAROOL
MIJN ZOON IS GEMARTELD IN AMSTERDAMSE POLITIECEL
8 JULI 2011
 
 
 
[14]
 
DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIE
STAAT NIET BOVEN DE WET
ASTRID ESSED
 
 
 
 
NB
DATA LINKS VERSCHILLEN/ARTIKEL IS IN 2011 GESCHREVEN,
MAAR LATER OP WEBSITE GEPLAATST
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
[15]
 
 
BRABANTS DAGBLAD
ARRESTANT NIET OVERLEDEN DOOR POLITIEGEWELD
11 JULI 2011
 
 
 
[16]
 
 
TURKSE JONGEN DOOD DOOR POLITIEGEWELD
18 JUNI 2014
 
 
 
[17]
 
 
 
''

Wat is etnisch profileren?

Amnesty verstaat onder etnisch profileren: het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.''

AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
RAPPORT
GELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCH
PROFILEREN
NOVEMBER 2013
 
 
 
 
 
[19]
 
 
''Nederlandse agenten maken zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek door de grote mate van vrijheid die politiemensen in ons land hebben gekregen.

Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt. Het onderzoek is gedaan door antropoloog Paul Mutsaers, die zijn bevindingen in Trouw toelicht.''

 
RTL NIEUWS
NEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL
9 JUNI 2015
 
 
 
TILBURG UNIVERSITY
ROEP OM MINDER ''BUREAUCRATIE'' LEIDT
EERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIE
PERSBERICHT 2 JUNI 2015
 
 
 
 
[20]
 
 
VOLKSKRANT
OMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR
28 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
(21)
 
 
NRC
KORPSCHEF BOUMAN 
´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIE
BINNEN´´
11 APRIL 2015
 
 
 
 
(22)
 
 
ANTILLIANEN DWINGEN RESPECT AF DOOR
ANDEREN TE VERNEDEREN
1 JULI 2015
 (23)

ANTILLIANEN DWINGEN RESPECT AF DOOR
ANDEREN TE VERNEDEREN
1 JULI 2015
  
 
 
 
(24)
 
OMROEP WEST
OUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSE
POLITIE
24 JUNI 2014
 
 
 
 
OMROEP WEST
OUD AGENTEN
HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG
GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN
16 OCTOBER 2013
 
 
 
 
DEN HAAG FM
OPNIEUW EX AGENT, DIE DISCRIMINATIE BEVESTIGT
24 JUNI 2014
 
 
 
 
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
23 JUNI 2014
 
 
 
DEN HAAG FM
EX POLITIEAGENT
WEL DEGELIJK DISCRIMINATIE BIJ HAAGS KORPS
23 JUNI 2014
 
 
 
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
22 JUNI 2014
 
 
 
 
(25)
 
Zie noot 22
 
 
(26)
 
 
 
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
22 JUNI 2014
 
 
 
´´Er sluipt een gif onze organisatie binnen. Het gif van de uitsluiting. Mij bereiken verontrustende signalen. Ik geef u een paar voorbeelden. Een leidinggevende die in het bijzijn van tientallen politiemensen aan een collega met een baard vraagt of hij soms ook aan het radicaliseren is. Hebt u enig idee wat dat teweegbrengt bij de aanwezige collega’s met een moslimachtergrond?´´

NRC
KORPSCHEF BOUMAN 
´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIE
BINNEN´´
11 APRIL 2015
 
 
 
 
 
 
 
(27)
 
 
VOLKSKRANT
ZE PAKKEN ALLEEN DE HOLLANDSE ZAKEN
2 JULI 2015
 
 
 
 
 
DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ IS GEEN INCIDENT
MITCHELL ESAJAS
3 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
RELSCHOPPERS HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK
IS TERECHT
PETER STORM
3 JULI 2015
 
 
 
 
DE DOOD VAN MITCH HENRIQUEZ, DAT IS MOORD
KWINTEN KEESMAAT
29 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
(28)
 
 
NOS
RUTTE: RELSCHOPPERS SCHILDERSWIJK
ACHTERLIJKE GLADIOLEN
2 JULI 2015
 
 

Meer van Astrid Essed