Rutte versus Sylvana Simons/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Zes

Di 17 Augustus 2021 04:51 | Astrid Essed | 77 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
GEVAARLIJKE GEK RUTTE DEEL ZES/BOTSING TUSSEN PREMIER RUTTE EN SYLVANA SIMONS, KAMERLID BIJ1, OVER CORONABELEID KABINET
ZIE OOK
LEZERS!
Welkom bij opnieuw een Astrid Essed presentatie!
Binnenkort kom ik meer te schrijven over het Coronabeleid van Gevaarlijke Gek premier Rutte, maar eerst de botsing tussen Neerlands premier Rutte en 
Sylvana Simons, Tweede Kamerlid Bij1
De intelligente lezer zal weten, aan wiens kant IK, Astrid Essed, sta
Dus eerst deze Botsing
En wat mijn stuk over Rutte's Coronabeleid aangaat zeg ik met de Tovenaar
Gandalf uit Lord of the Rings:
Wait for my coming on the First Light on the 5th Day, at Dawn [0.24-28]
https://www.youtube.com/watch?v=EApCLbgAE5E
LEES EN GENIET!
[Geen sensatie is de mens vreemd......]
[Eerder Rutte, Gevaarlijke Gek
MARK RUTTE BOOS NA ''VERSCHRIKKELIJKE & ONBESCHAAFDE MOTIE
SYLVANA SIMONS-DEBAT TWEEDE KAMER
14 JULI 2021
TEKST:
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dan geef ik het woord aan mevrouw Simons van Bij1]''
[Sylvana Simons, Bij1]: ''Dank u, voorzitter.
Ja, vandaag was het nog een debat waarin duidelijk wordt, dat de kabinetsstrategie onethisch is, maar ik kijk mijn collega's aan en vraag hen:
Laat dit niet nog een debat zijn waarin we we ons weer laten afkopen met 
een excuus, een trucje, het kabinet weer vrij spel geven om dit beleid
voort te zetten, dit beleid gaat ten koste van vele Nederlanders.
Het is zaak, dat we een grens trekken, een grens tegen anti-wetenschappelijk
beleid, tegen meer financiele en gezondheidsschade, tegen de politiek, die
de afweging maakt, wiens levens en wiens gezondheid er wel toe doet
en van wie niet en daarom voorzitter een motie:
[0.37-   1.28] 
''Gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het kabinet heeft beaamd, dat
het in de beleidsstrategie met betrekking tot corona heeft gekozen voor
het gecontroleerd laten uitrazen van het virus, constaterende, dat gecontroleerd
laten uitrazen, betekent, dat het virus zich dient te verspreiden zolang als
de IC capaciteit dat toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg, constaterende,
dat niet zoveel mogelijk indammen en.voorkomen van besmettingen het doel van van
de strategie is, constaterende, dat deze strategie de volksgezondheid ernstig
heeft geschaad, meer dan 30 000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel
honderdenduizenden Nederlanders langdurig ziek maakt, constaterende,
dat deze strategie de economie, mensen uit risicogroepen, werkende
mensen, sorry, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiele en mentale
schade heeft toegebracht, constaterende, dat het kabinet door deze strategie
niet in staat is geweest, het virus in te dammen en we in een vierde besmettingsgolf zijn beland, keurt de strategie van het coronavirus laten
uitrazen af, roept de regering op met deze strategie te breken en gaat over tot de orde van de dag''
Dank u voorzitter;
[0.37-1.28]
[EINDE DOOR SYLVANA SIMONS INGEDIENDE MOTIE]
[Minister president Rutte]:
[1.29-2.58]
''....motie.....voorzitter, daar wil ik eerst even bij stilstaan.
Want woorden kunnen kwetsen en wij zijn diep geraakt door deze motie eh
echt emotioneel geraakt, alle drie.en via ons eh natuurlijk ook al die mensen, die
eh in het land al anderhalf jaar bezig zijn om de corona te bestrijden.
En ik vind echt, dat je niet alles kunt zeggen.
Je mag alles zeggen, vrijheid van meningsuiting, maar beschaving en eh
innerlijke censuur stellen ook grenzen aan wat je zegt.
En hier staat eigenlijk in, dat er dood door schuld is van 30 000 mensen
en nog heel veel andere dingen.
Dus ik vind het echt een verschrikkelijke motie, ik ben er enorm door
geraakt, wij alle drie en nogmaals, wij kunnen wel tegen een stootje, maar
dit wordt ook gezien door mensen, die dag en nacht werken in het OMT,
die dag en nacht werken in de gedragsunits, dag en nacht werken in
de ziekenhuizen, die ons adviseren en ik krijg hier eigenlijk te zien eh dat die
hele strategie eh de volksgezondheid heeft geschaad, 30 000 doden tot
gevolg heeft gehad, dan ben ik al bijna geneigd te gaan verdedigen, dat er in
Nederland relatief minder doden zijn dan in andere landen.....nee dat ga 
ik helemaal niet verdedigen!
Dit is zo belachelijk, je kunt dit gewoon niet zo doen!
En ik vind ook in de relatie tussen Kamer en kabinet, dat er grenzen zijn.
En ik trek die hier.
Echt.
Dus ik ga die motie ontraden, vanzelfsprekend, maar ik wil
het er wel bij gezegd hebben.
En verder heeft mevrouw Simons het volste recht op haar vrijheid
van meningsuiting, die zal ik altijd verdedigen, maar ik heb
dan ook het volste recht om namens het kabinet te zeggen, dat wij deze motie
volledig, maar dan ook volledig uit de bocht vinden vliegen.''
[1.29-2.58]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Mevrouw Simons, Bij1''
[Sylvana Simons, Bij1]:
[3.00-3.57]
''Nou er kijken allemaal mensen mee, die al anderhalf jaar heel hard werken
om er alles aan te doen dat hen door dit beleid opgedragen wordt en dat doen
ze met de beste intentie.
Nergens heb ik in demotie beschreven, dat ik twijfel aan de intentie
van de minister president.
Maar weet u, wie er ook meekijken?
De nabestaanden van deze 30 000 mensen.
De nabestaanden van de van de mensen, die zijn overleden.
En nergens in de motie staat: de heer Rutte is verantwoordelijk voor
30 000 doden, wat er wel staat is dat we hebben gekozen voor een strategie
waarvan we na anderhalf jaar kunnen concluderen, dat er heel veel leed
te betreuren valt en dat het misschien weleens zo zou kunnen zijn, dat een
andere strategie tot een andere uitkomst leidt en als de heer Rutte eh vindt,
het wil hebben over beschaving en daarmee impliceert, dat ik die zou ontberen,
dan ben IK daardoor lichtgeraakt.
Licht hoor, want ik ben niet heel snel geirriteerd en dat weet meneer Rutte.''
[3.00-3.57]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel, de minister president'':
[Minister president Rutte]:
[4.00-4.46]
''...de motie onbeschaafd, dit doe je niet tussen fatsoenlijke mensen.
Wat hier staat is letterlijk-ik kan het niet anders lezen dan dat het kabinet,
het beleid, dat zijn wij, maar ook al die mensen achter ons, dat zijn heel veel adviseurs, heel veel mensen, die dag en nacht eraan werken, dat die 30 000
doden tot gevolg hebben gehad.
Dit land, deze hele wereld, is geconfronteerd met een pandemie, in februari, maart vorig jaar  in de hele wereld zijn heel veel doden te betreuren, dat is
verschrikkelijk, mevrouw van Ark heeft net toegelicht, hoe we gaan proberen
daar ook respectvol uiting aan te geven.
Maar om de indruk te wekken, dat door de gekozen strategie hier 30 000 doden
te betreuren zijn, het is het en alle andere dingen in deze motie, het gaat
wat mij betreft ver op ......... [Korte interruptie Sylvana Simons,...''voorzitter,,''........[minister president vervolgt]......onbeschaafd, onbeschaafd, je doet dit niet tussen beschaafde mensen''
[4.00-4.46]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Tot slot, mevrouw Simons'':
[Sylvana Simons, Bij1]:
[4.47-5.36]
''Als ik zo vrij mag zijn
IK vind het not done, dat je koste wat kost vasthoudt aan een beleid,
waarvan we na anderhalf jaar moeten concluderen en zeker na het weekend,
dat hier vandaag ter eh discussie staat, namelijk het loslaten
van allerlei maatregelen met desastreuze gevolgen, IK vind het onbeschaafd
om eh daar niet verantwoordelijkheid voor te willen nemen en ik vind
het ook onbeschaafd, voorzitter, om eh als een motie wijst op 30 000 te
betreuren overledenen in dit land, dan vind IK het onbeschaafd om te zeggen:
''dat mag je niet zeggen, want dat is lullig voor alle ambtenaren, DAT vind IK
onbeschaafd.
Ik heb bet al tegen mevrouw Bikker gezegd, mevrouw de voorzitter, het is
een boute motie en ik sta ervoor.''
[4.47-5.36]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel, mevrouw Simons.
"'De minister president'':':
[Minister president Rutte]:
[5.43-6.54]
''Mevrouw Simons kan heel stoer staan te doen dat ze boute moties 
indient, maar dat betekent nog niet, dat die motie kan.
Deze motie...nee ja, zeker kan ie, u hebt het volste recht op vrijheid van meningsuiting, dat zal ik altijd verdedigen, maar dan heb ik ook het recht
om te zeggen, dat ik dit onbeschaamd, onbeschaafd vind en dat je dit niet tussen fatsoenlijke doet en dat dit niet alleen een klap in het gezicht is van ons
en wij kunnen ergens tegen, maar tegen duizenden mensen in dit land, die 
in het afgelopen jaar gewetensvol hebben geprobeerd om een pandemie, die
ons allemaal is overkomen, zo goed mogelijk, met vallen en opstaan, met
het maken van fouten, in goeie banen te leiden.
De strategie, die Nederland volgt, is de strategie die heel Europa volgt, en
die strategie is maximaal controleren van het virus, door zicht te houden
op de verspreiding, door de kwetsbaren te beschermen, , door de zorg te 
beschermen.
Dat doen alle Europese landen.
We hebben niets vreemds gedaan, niets afwijkends, in Nederland is
het aantal doden groot, 30 000, relatief, als je kijkt naar heel veel
andere landen, is het aantal dodelijke slachtoffers gelukkig nog iets
beperkter dan heel veel andere landen, dat gaan we allemaal later
evalueren hoe dat precies zit.
Maar hier staat, dat deze strategie ernstig heeft geschaad en meer dan 30 000
doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizend Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt.
Zoiets doe je niet!''
[5.43-6.54]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u.....''
[Minister president Rutte continueert]:
[6.55]
''Dus bij dezen ben ik klaar, met deze motie''
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel.
Mevrouw Simons, ik heb u nog niet het woord gegeven, dus
dat ga ik nu doen. 
Tot slot, mevrouw Simons, heel kort en dan gaan we over tot
de andere appreciaties.''
[Sylvana Simons, Bij1]:
[7.06-7.58]
''Dank u, voorzitter.
Dat is exact wat er staat, omdat dat exact is wat er gebeurd is in Nederland.
En de...het excuus van alle Europese landen doen het zo, dat maakt het
nog niet juist, dat maakt het nog niet goed.
Er zijn landen, misschien buiten Europa, die het anders hebben gedaan, en
grotere landen, met grotere inwoneraantallen, die minder doden te betreuren'
hebben.
Dat is wat deze motie stelt en nogmaals, ik vind het-laat ik het dan eventjes
tegen u zeggen, voorzitter, het indienen van een motie is niet stoer, ik voel
me niet stoer, ik voel me verdrietig, ik voel me verdrietig, dat dit nodig is, ik
voel me verdrietig, dat we hier weer een debat voeren en dat er weer eh eh eh gereageerd wordt met ''ja eh het ligt aan u, want uw motie is is te bout of te brutaal of weet ik veel wat ik net hoorde.
Dit is een motie waarin geen onwaar woord staat, sterker nog geen letter,
sterker nog geen punt...''
[7.06-7.58]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel.......''
[Sylvana Simons, Bij1 continueert]:
[8.00-8.03]
''En ....elke keer als er weer....het er weer op aankomt, dan zal ik
weer zo'n motie indienen.''
[8.00-8.03]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
Dank u wel.....
[Sylvana Simons, Bij1 continueert]:
[8.04-8.15]
Dat vind ik niet stoer, dat vind ik verdrietig, dat vind ik verdrietig, met
name voor al die mensen, die de afgelopen anderhalf jaar hun dierbaren
hebben moeten verliezen en via een schermpje op hun computer bij de uitvaart aanwezig mochten zijn.''
[8.04-8.15]
Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Mevrouw Simons, dank u wel''
[Sylvana Simons, Bij1]
''Dank u wel, voorzitter''
[Minister president Rutte]:
[8.17-8.32]
''Het niveau zinkt behoorlijk hier.
Motie nr 19, van Haga.
Ik moet die ontraden voorzitter, onder verwijzing naar het debat, we willen
zo snel als mogelijk duidelijkheid geven, maar deze motie moet ik helaas
ontraden, en motie 21, over de motie van wantrouwen, daar ga ik niet
over, die zou ik anders ontraden hebben. ''
[8.17-8.32]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel, dan geef ik het woord aan...ja...mevrouw Kuiken''
[Mevrouw Kuiken, PvdA]:
[8.43-9.07]
''Bemoeien wat misschien niet mijn aandeel is, maar ik wil
eigenlijk niet zo dit debat eindigen.
Eh....want mevrouw Simons gebruikt misschien eh stevige woorden,
maar het gaat haar natuurlijk ook over een strategie die is gekozen
waar zij een andere keuze zou maken.
En het kabinet trekt zich dit op een persoonlijk niveau bijna aan.
En we zijn aan het einde van een lange avond waar we gevraagd hebben om
met elkaar ....''
[8.43-9.07]
[Interruptie Minister president Rutte naar mevrouw Kuiken]
''Hebt u hem gelezen?''
[Mevrouw Kuiken, PvdA, richt zich tot Rutte]
[9.08-9.33]
''Ja, ik heb hem gelezen, maar volgens mij is dit niet de manier
waar we nu uit elkaar moeten gaan.
Dus, met andere woorden, wat mevrouw Simons ook schrijft, volgens
mij zegt zij niet: ''U bent persoonlijk verantwoordelijk.'' alleen ''Ik wil
een andere keuze maken''
En ik doe hier een hele bescheiden poging, terwijl het niet misschien
mijn rol is, om te kijken of we op een iets andere manier deze avond 
kunnen eindigen, want er zegt hier niemand in her Huis, dat mensen
persoonlijk verantwoordelijk zijn.
[9.08-9.33]
[Onduidelijke interruptie van de Minister president, daarna de Kamervoorzitter:
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Dank u wel, mevrouw Kuiken, ik geef het woord aan de Minister president''
[Minister president Rutte]:
[9.41-10.05]
''.....En weet je, de motie zal ik altijd ontraden, omdat wij achter onze strategie staan.....
en de andere constateringen, die erin staan, daar zou ik niet op aangeslagen zijn, dan zou ik de motie ontraden en gezegd hebben "''we hebben verschil 
van mening'', maar er staat in de vierde ''constaterende, dat deze strategie
de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30 000 doden tot
gevolge heeft gehad en potentieel honderdduizend Nederlanders langdurig ziek
heeft gemaakt''
Zolang die constatering erin staat, kan ik niet anders dan reageren zoals ik
heb gereageerd. en dat verander ik ook niet.''
[9.41-10.05]
[Mevrouw Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
''Ik wil het woord weer geven aan....ik wil deze discussie nu stoppen, mevrouw
Kuiken, u heeft uw kans gehad om daar ook wat over te zeggen, de Minister president heeft gereageerd, ik wil deze discussie nu stoppen.
Ik geef het woord aan de minister van VWS''
EINDE YOUTUBE FILMPJE
FRAGMENT TWEEDE KAMERDEBAT/BOTSING TUSSEN SYLVANA SIMONS [BIJ1] EN MINISTER-PRESIDENT RUTTE VANWEGE DOOR BIJ1 INGEDIENDE MOTIE OVER CORONABELEID KABINET
ACHTERGRONDINFORMATIE
TWEEDE KAMER/KAMERSTUKKEN
KAMERSTUK 25295 NR 1378
TWEEDE KAMER
KAMERSTUKKEN
MOTIE VAN HET LID SIMONS OVER AFKEUREN VAN DE CORONASTRATEGIE VAN HET VIRUS LATEN UITRAZEN
LINK MOTIE
file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie_van_het_lid_Simons_over_afkeuren_van_de_coronastrategie_van_het_virus_laten_uitrazen.pdf
TEKST MOTIE
 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2 Vergaderjaar 2020–2021 
25 295 Infectieziektenbestrijding
 Nr. 1378 MOTIE VAN HET LID SIMONS
 Voorgesteld 14 juli 2021 
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet heeft beaamd dat in de beleidsstrategie met betrekking tot corona is gekozen voor het «gecontroleerd laten uitrazen» van het virus;
 constaterende dat «gecontroleerd laten uitrazen» betekent dat het virus zich dient te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg; 
constaterende dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is; 
constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt; 
constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht; 
constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen en we in een vierde besmettingsgolf zijn beland;
 keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af; roept de regering op, met deze strategie te breken, en gaat over tot de orde van de dag. Simons  
EINDE MOTIE SIMONS OVER CORONASTRATEGIE KABINET
KRANTEBERICHT
NOORDHOLLANDS DAGBLAD
RUTTE VINDT MOTIE BIJ1 OVER CORONASTRATEGIE ''ONBESCHAAFD''
14 JULI 2021
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210714_21544783?utm_source=google&utm_medium=organic
Demissionair premier Mark Rutte heeft tegen het einde van het coronadebat in de Tweede Kamer hard uitgehaald naar Kamerlid Sylvana Simons van BIJ1. Zij diende een motie in waarin zij onder meer stelde dat de coronastrategie van het kabinet "30.000 doden tot gevolg heeft gehad". Rutte noemde dat "onbeschaamd en onbeschaafd".
Simons verwijt het kabinet dat het ervoor koos het coronavirus "gecontroleerd te laten uitrazen", en alleen te sturen op het voorkomen van overbelasting van de intensive care. Zij stelt dat daardoor veel meer mensen dan nodig ziek geworden en dat dit "de volksgezondheid ernstig heeft geschaad". De motie werd door geen enkele andere partij gesteund.

Rutte sprak van een "verschrikkelijke" motie, die hem "enorm" heeft geraakt. "Wij kunnen wel tegen een stootje", benadrukt hij. Maar hij wijst erop dat er ook mensen meekijken die "dag en nacht werken" om de pandemie het hoofd te bieden, en hiermee feitelijk van "dood door schuld van 30.000 mensen" worden beticht. "Je kúnt dit niet zo doen", vindt hij.

Niets afwijkend gedaan

"Weet u wie er ook meekijken? De nabestaanden van die 30.000 mensen", beet Simons de premier daarop toe. Zij benadrukte dat zij niemand persoonlijk de schuld geeft maar hield wel staande dat met een andere strategie om het virus nog meer in te dammen, wellicht veel leed voorkomen had kunnen worden.

Maar volgens Rutte volgt Nederland dezelfde strategie als de rest van Europa door maatregelen te nemen om de zorg en de kwetsbaren te beschermen. "We hebben niets vreemds gedaan, niets afwijkends." Het aantal van 30.000 doden noemt hij "groot", maar wel "relatief beperkt" ten opzichte van veel andere landen.

EINDE NIEUWSBERICHT

EN OUDE VIJAND [Hoewel hier iets zinnigs gezegd]

GEEN STIJL

GEEN STIJL
MARK RUTTE VS SYLVANA SIMONS: U MOET KIEZEN

Mark Rutte vs. Sylvana Simons. U MOET kiezen

Premier noemt motie Kamerlid "onbeschaamd en onbeschaafd"

Vuurwerk aan het einde van het Kamerdebat gisteravond tussen Mark Rutte en Sylvana Simons. Laatsgenoemde heeft het namelijk gedurfd om zich in een motie af te vragen of de strategie (voor zover je achter de feiten aanhobbelen een strategie kunt noemen) van het kabinet inzake corona wel de juiste is. En dat mag niet van Mark Rutte, want je afvragen of een strategie die over mensenlevens gaat, misschien mensenlevens kost is "onbeschaamd en onbeschaafd". Dus zegt u het maar: zijn die talloze eindeloze hopeloze inhoudsloze Kamerdebatten nou bedoeld om ergens een komma te veranderen (en dan vaak nog verkeerd te zetten ook) in de uitvoering van het coronabeleid, of zijn ze bedoeld voor politieke discussie over de politieke strategie in de grootste politieke kwestie na de Tweede Wereldoorlog? Okee nu hebben we al een beetje verraden wat u moet zeggen. Maar wij kennen u, u moet helemaal niets. Volledige motie met wat je volgens Rutte wel mag zeggen maar eigenlijk niet mag zeggen, na de breek.

Mag je dit zeggen?

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft beaamd dat in de beleidsstrategie met betrekking tot corona is gekozen voor het "gecontroleerd laten uitrazen" van het virus;

constaterende dat "gecontroleerd laten uitrazen" betekent dat het virus zich dient te kunnen verspreiden zolang als de ic-capaciteit dit toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg;

constaterende dat niet het zo veel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is;

constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;

constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;

constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen en we in een vierde besmettingsgolf zijn beland;

keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af;

roept de regering op met deze strategie te breken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sylvana vs. Rutte

U MOET kiezen

6764 stemmen
Team Rutte 4313 stemmen
Team Sylvana 2451 stemmen

EINDE GEEN STIJL BERICHT

Meer van Astrid Essed