Duizenden de straat op in Bangladesh/eisen doodstraf oorlogsmisdadigers Nee tegen de doodstraf

vrijdag 1 maart 2013 10:06 | Astrid Essed | 3194 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

 
DUIZENDEN DE STRAAT OP IN BANGLADESH- EISEN DOODSTRAF OORLOGSMISDADIGERS/NEE TEGEN DE DOODSTRAF
 
Zie
 
 

 
 
''Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.''

ARTIKEL 3, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Naar mijn overtuiging, die wordt gedeeld door internationale mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [1] en Human 
Rights Watch [2] , is de doodstraf een wrede en onmenselijke straf, die wereldwijd zou moeten worden afgeschaft.
Naar aanleiding van grootschalige protesten op het Shabagh plein in Dhaka, hoofdstad van Bangladesh, waarbij door
duizenden de doodstraf wordt geeist [3] tegen enkele voormannen van de Jamal el-Islami partij, die ervan worden verdacht
zich in de bloedige onafhankelijkheidsoorlog [4] schuldig te hebben gemaakt aan grootschalige oorlogsmisdaden, zet ik in onderstaande 
mijn standpunt nogeens uiteen, zoals ik reeds eerder in een artikel gedaan heb [5]
 
Maar eerst enige achtergrondinformatie over de situatie in Bangladesh
 
BANGLADESH/ACHTERGRONDINFORMATIE
 
GESCHIEDENIS 
VAN OOST-BENGALEN NAAR OOST PAKISTAN NAAR BANGLADESH
 
De geschiedenis van het huidige Bangladesh is gecompliceerd
Oorspronkelijk was het als Oost-Bengalen onderdeel van het in de Britse kolonie India gelegen gebied Bengalen [6]
Bij de onafhankelijkheid van India in 1947 werd bij de grotendeels langs religieuze lijnen lopende deling van India [in het huidige India en het islamitische Pakistan]  [7], het grotendeels Islamitische Oost-Bengalen bij Pakistan gevoegd, terwijl het overwegend Hindoeistische West-Bengalen  deelstaat werd van het huidige India
Vanaf dat moment heette Oost Bengalen Oost-Pakistan [8] en was een redelijk autonoom gebied, dat grotendeels uit etnische Bengali bestond [9]
 
Al gauw ontstonden na 1947 tussen West-Pakistan [het huidige Pakistan zonder Bangladesh] en het autonome Oost-Pakistan [10]  [het huidige 
Bangladesh] spanningen, waarbij de Bengaalse bevolking in Oost Pakistan zich benadeeld voelde, zowel in etnisch opzicht [11], qua taal [12] en poklitiek [13]
 
ESCALATIE
ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG BANGLADESH
 
De hele zaak escaleerde, toen bij de eerste verkiezingen in de geschiedenis van Pakistan in 1970 [14], de Pakistaanse president weigerde
de verkiezingsuitslag te erkennen, waarbij de Oost-Pakistaanse  [lees Bengaalse] Awami League [15] als overwinnaar uit de strijd was gekomen 
 
Er ontstond een massale verzetsbeweging, die de Pakistaanse regering voor de keuze stelde:
Of het accepteren van de verkiezingsuitslag en anders een afscheiding van Oost-Pakistan van de rest van Pakistan [West-Pakistan] [16] 
 
Zoals te verwachten reageerde de Pakistaanse regering militair.
De Pakistaanse militaire operatie ''Operation Searchlight'' [17] werd
tegen de Bengaalse verzetsbeweging  ingezet, die zeer bloedig was
Hierop kom ik terug
Hierop volgde militair verzet van de Bengaalse verzetsbeweging, waarmee de Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog 
[Liberation War] werd ingeluid [18], die duurde vanaf 26 maart 1971 tot 16 december 1971
De strijd was kort, maar bloedig, waarbij moet worden vermeld [want dat is belangrijk], dat niet iedereen in Oost-Pakistan het
onafhankelijkheidsstreven deelde
Voormannen van de  fundamentalistische partij Jamaat el Islami [tegen wie nu op het Shabagplein de doodstraf wordt geeist], enkele
andere politieke partijen en delen van de Bihaarse gemeenschap [niet Bengaalse moslims, die in Oost-Pakistan woonden] streden
aan de kant van het Pakistaanse leger en werden dan ook als collaborateurs beschouwd. [19]
 
Het korte karakter van de onafhankelijkheidsstrijd hing samen met de interventie van Pakistan's aartsvijand en politieke 
rivaal India op 3 december 1971 [20] ten gunste van de Bengaalse vrijheidsstrijders, waarmee Oost Pakistan zich kon afscheiden en de
onafhankelijke Staat Bangladesh was geboren
Die interventie van India was uiteraard niet ''vanuit de goedheid des harten'', zoals Nick Cohen ten onrechte in The Obsterver suggereert [21],
maar om aartsrivaal Pakistan een hak te zetten en om een snelle onafhankelijkheid voor Bangladesh te realiseren en zo te voorkomen
dat de onafhankelijkheidsbeweging van een puur nationalistische strijd omsloeg in een diepere sociale strijd, die ook de straatarme
massa's in India konden beinvloeden [22]
 
 
 
OORLOGSMISDADEN/MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
 
Ik merkte het al op:
De snelle en korte Bengaalse onafhankelijkheidsoorlog was byzonder bloedig
Volgens lage, recente schattingen vielen er 50.000 tot 100.000 doden [23] 
De meer gangbare visies spreken van 300.000 [24] tot drie miljoen doden
En dat in een periode van 9 maanden strijd!
 
HET PAKISTAANSE LEGER EN AANHANGERS [COLLABORATEURS]
 
Het Pakistaanse leger met Bengaalse [o.a. voormannen van de Jamaat el Islami partij] en niet Bengaalse
[leden van de Bihari gemeenschap] aanhangers/collaborateurs maakte zich schuldig aan grootschalige oorlogsmisdaden
zoals massaslachtingen, verkrachting, foltering etc
Meer dan 10 miljoen mensen vluchtten naar India [25]
 
OORLOGSMISDADEN BENGAALSE STRIJDERS TEGEN BIHARI'S
 
Wat in de documentatie vaak minder aan bod komt zijn de door Bengaalse strijders gepleegde oorlogsmisdaden
tegen de Bihari bevolking [niet Bengaalse moslims], van wie een deel [evenals Bengaalse aanhangers van Jamaat el Islami en andere politieke organisaties] streed aan de kant van het Pakistaanse leger [26]
Maar ook voor er sprake was van echte/vermeende Bihari collaboratie vonden er reeds moordpartijen tegen Bihari plaats [27]
 
 
OORLOGSTRIBUNAAL BANGLADESH
SELECTIEVE BERECHTING
IN STRIJD MET DE INTERNATIONALE STANDAARDEN
 
Een vuile oorlog dus, met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid aan beide zijden
Daarom is het opvallend, dat het eindelijk in 2010 opgerichte oorlogstribunaal [28], dat de in de onafhankelijkheidsoorlog, 
bedreven misdaden moet vervolgen, selectief berecht
Op zich is de oprichting van dat Oorlogstribunaal dus toe te juichen, ware het niet, dat slechts echte/vermeende collaborateurs worden berecht [voornamelijk leden van de Jamaat
al Islami partij, maar ook van andere partijen], maar geen Bengaalse strijders [29], van wie een deel zich eveneens aan oorlogsmisdaden had schuldig gemaakt
 
Verbazingwekkend is dit overigens niet:
 
Premier Sheikh Hasina [30], die het initiatief nam tot de oprichting van dit ''Oorlogstribunaal'''is een leidende figuur binnen de
Alawi Partij, de verzetspartij in de onafhankelijkheidsoorlog , die waarschijnlijk zo een kans ziet haar grote rivaal, de Jamaat al-Islami partij [nu in de
oppositie en destijds vechtend aan de kant van het Pakistaanse leger], een flinke hak te zetten [31]
 
Hoe dan ook, deze selectieve berechting is moreel en volgens internationaalrechtelijke principes onacceptabel
 
Er heeft een vuile oorlog plaatsgevonden met door alle partijen gepleegde oorlogsmisdaden
Alle partijen dienen dan dus berecht te worden
 
Ook beantwoordt het Oorlogstribunaal volgens mensenrechtenorganisaties niet aan de internationale standaarden [32] en zou
er sprake zijn van intimidatie van de advocaten van de aangeklaagden [33]
Onnodig op te merken, dat de kans groot is, dat de verdachten hierdoor geen eerlijk proces krijgen
 
En aangezien volgens het Tribunaal de doodstraf kan worden opgelegd [34] is dat [een oneerlijk proces] een zeer hachelijke zaak
 
DOODSTRAF NEE/RECHT OP LEVEN JA
 
Dan kom ik nu toe aan mijn bezwaren tegen de doodstraf
 
Ten eerste de onherroepelijkheid
 
Het is vaker in de geschiedenis voorgekomen, dat ten gevolge van een oneerlijk proces/vervolging of andere factoren mensen
ter dood gebracht zijn, die niet verantwoordelijk waren voor het ten laste gelegde [35]
Bij een levenslange gevangenisstraf of ander vonnis is dat terug te draaien
Bij de doodstraf niet
 
Wanneer in Groot Brittannie nog de doodstraf geweest was, zouden de ten onrechte voor terroristische aanslagen veroordeelde
Guildford Four en Maguire Seven [36] terechtgesteld zijn
Nu was hun vonnis, ook al was het na jaren, terug te draaien, zoals gebeurd is
 
Wrede en onmenselijke straf
 
Meer fundamenteel ben ik tegen de doodstraf omdat het een wrede en onmenselijke straf is en dat ieder recht op leven heeft
 
EPILOOG
 
Terugkerend op de doodsrraf eis van de Shahbagplein demonstranten
De woede over de gepleegde oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid is begrijpelijk
en de eis tot vervolging fundamenteel en terecht
 
Maar die vervolging, zij het niet van alle partijen, vindt nu plaats en een van de vervolgden, Abdul Kader
Mollah [37], is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf
 
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is verankerd, dat ieder mens recht op leven heeft
 
Het recht op leven is een fundamenteel recht.
 
Gerechtigheid is gediend met eerlijke processen en veroordeling tot een straf, die het verder leven op deze aarde mogelijk maakt
 
Niet met executies door de Staat, die het leven beeindigen
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DOODSTRAF
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DOODSTRAF
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
WAAROM IS AMNESTY INTERNATIONAL IN ALLE GEVALLEN TEGEN DE DOODSTRAF?
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
 
''''Human Rights Watch opposes the death penalty in all circumstances as an inherently cruel and unusual form of punishment and a violation of fundamental human rights and therefore recommends this penalty be removed.''
....
.....
''Section 21 (2) of Act allows for the death penalty to be imposed. Life imprisonment is the maximum penalty that can be handed down by the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The UN General Assembly adopted a resolution in December 2007 calling for a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.''


HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES [TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011[3]


NRC
DUIZENDEN OP STRAAT IN BANGLADESH-EISEN DOODSTRAF OORLOGSMISDADIGERS
23 FEBRUARI 2013

 
 
BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT
PETER STORM
19 FEBRUARI 2013
 
 
THE GUARDIAN
SHAHBAG PROTESTERS VERSUS THE BUTCHER OF MIRPUR
13 FEBRUARI 2013
 


[4]

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR

 
 
WIKIPEDIA
BANGLADESH ATROCITIES
 
 
 
THE GUARDIAN
IT'S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT'S IMPORTANT. IT'S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011
 


[5]


DOODSTRAF GEEIST TEGEN MUBARAK/BARBAARS/SCHENDING RECHT OP LEVEN
ASTRID ESSED

 
 
[6]
 
WIKIPEDIA
BANGLADESH
 
 
WIKIPEDIA
BENGAL
 
 
 
[7]
 
 
WIKIPEDIA
DELING VAN INDIA
 
 
 
WIKIPEDIA
GESCHIEDENIS VAN DE REPUBLIEK INDIA
 
 
 
 
[8]
 
 
WIKIPEDIA
HISTORY OF EAST PAKISTAN (1947-1971)
 
 
 
WIKIPEDIA
EAST PAKISTAN
 
 
 
 
[9]
 
 
 
WIKIPEDIA
BENGALI NATIONALISM
 
 
 
 
[10]
 
WIKIPEDIA
EAST PAKISTAN
 
 
[11]
 
Oost Pakistan bestond voornamelijk uit de etnische Bengali, terwijl in West Pakistan andere
etnische groepen woonden
 
''Bengalis were underrepresented in the Pakistan military. Officers of Bengali origin in the different wings of the armed forces made up just 5% of overall force by 1965; of these, only a few were in command positions, with the majority in technical or administrative posts.[26] West Pakistanis believed that Bengalis were not "martially inclined" unlike Pashtuns andPunjabis; the "martial races" notion was dismissed as ridiculous and humiliating by Bengalis.[26] 

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR[12]

WIKIPEDIA
BENGALI LANGUAGE MOVEMENT
 
 
 
[13]
 
 
 

Disparities

Although East Pakistan had a larger population, West Pakistan dominated the divided country politically and received more money from the common budget.''

 

WIKIPEDIA

THE BANGLADESH LIBERATION WAR

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Liberation_War
 

 
[14]
 
''Since its independence in 1947, the elections were held first time in the political history of the country under the scrutiny of military government of General Yahya Khan when he decided to establish the Election Commission by appointing Justice Abdus Sattar as first Election commissioner of Pakistan;''

WIKIPEDIA
PAKISTANI GENERAL ELECTION, 1970[15]

WIKIPEDIA
AWAMI LEAGUE

 
 
[16]
 
''The war broke out when army units directed by the State of Pakistan (then controlled by West Pakistan) launched a military operation called Operation Searchlight in East Pakistan against Bengali civilians, students, intelligentsia, and armed personnel who were demanding for the military regime to honour the results of the first ever 1970 democratic elections in Pakistan won by an East Pakistan party or to allow separation of the East from West Pakistan''

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR[17]
 
WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT
 
 
 
[18]
 
WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR
 
 
 
[19]
 

PETER STORM

BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT

19 FEBRUARI 2013

 

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/

 
 
 
[20]
 
''The war started on 26 March 1971 between theState of Pakistan and East Pakistan, India intervened on 3 December 1971.''

WIKIPEDIA
BANGLADESH LIBERATION WAR''The Pakistani army responded with a campaign of mass murder and mass rape, which shocked a 20th century that thought it had seen it all. George Harrison and Ravi Shankar, the Bonos of their day, organised benefit concerts at Madison Square Garden. The murder of Hindus and Christians, the flight of refugees and the chance to weaken Pakistan pushed Indira Gandhi into one of the finest actions of her murky career. She sent the Indian army to liberate the tortured land.''

THE OBSERVER
THE AGONIES OF BANGLADESH COME TO LONDON
17 FEBRUARI 2013 
[21]
 
''The murder of Hindus and Christians, the flight of refugees and the chance to weaken Pakistan pushed Indira Gandhi into one of the finest actions of her murky career. She sent the Indian army to liberate the tortured land.''
 
 
THE OBSERVER
THE AGONIES OF BANGLADESH COME TO LONDON
17 FEBRUARI 2013[22]

''De Indiase premier Indira Gandhi krijgt hier door Nick Cohen in de Guardian lof toe gezwaaid waar hij spreekt van “één van de mooiste daden in haar duistere carrière.” Maar het was geen nobele daad. Waarschijnlijk beoogde ze twee dingen: Pakistan – de rivaal op het schiereiland – een hak te zetten door er een stuk uit los te helpen maken; en een sociale revolutie in de kiem smoren. Want de onafhankelijkheidsstrijd in Bangladesh was verweven geraakt met een strijd van arme boeren en arbeiders tegen de elites, een strijd die ook in (West-)Pakistan woedde en dreigde uit te monden in een volksrevolutie. Dat kon maar al te gemakkelijk weerklank krijgen in India, waar de sociale verhoudingen niet zo heel veel anders waren.

Liever een snelle overwinning voor de onafhankelijkheidsstrijd dan een slepend conflict waarin de woede van onderop grensoverschrijdend zou kunnen worden. Zulk soort afwegingen zullen de Indiase leiders niet vreemd zijn geweest toen ze het leger tegen Pakistan ten strijde stuurden. ''

 

PETER STORM

BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT

19 FEBRUARI 2013

 

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/ 

[23]
 
 
THE GUARDIAN
IT'S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT'S IMPORTANT. IT'S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011
 
 

PETER STORM

BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT

19 FEBRUARI 2013

 

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/


 
 
[24]
 
WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT
 
 
ALJAZEERA
BANGLADESH'S WAR WOUNDS
16 FEBRUARI 2013
 
 
 
 

PETER STORM

BANGLADESH: EEN VOLKSOPSTAND EN HAAR CONTEXT

19 FEBRUARI 2013

 

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/


 

 

 
[25]
 
WIKIPEDIA
OPERATION SEARCHLIGHT
 
 
 
 
''Bangladeshi authorities claim that as many as 3 million people were killed, although the Hamoodur Rahman Commission, an official Pakistan Government investigation, put the figure as low as 26,000 civilian casualties.[4] The international media and reference books in English have also published figures which vary greatly from 200,000 to 3,000,000 for Bangladesh as a whole, with 300,000 to 500,000 being a figure quoted by news outlets such as the BBC for the estimated death toll as counted by independent researchers.[5] As a result of the conflict, a further eight to ten million people fled the country at the time to seek refuge in neighboring India.[6]
......
.........

Some women were raped, tortured and killed during the war. The exact numbers are not known and are a subject of debate with some sources quoting figures as high as 400,000. One particular revelation concerns 563 young Bengali women, some only 18, who were held captive inside Dhaka's dingy military cantonment since the first days of the fighting. They were seized from Dhaka University and private homes and forced into military brothels, with some of the women carrying war babies being released.[11]''

 

 

WIKIPEDIA
BANGLADESH ATROCITIES

 


http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_atrocities[26]


 

Violence against alleged collaborators


There are many reports of massacres of Biharis and alleged collaborators that took place in the period following the surrender of the Pakistan Army on December 16, 1971.[62] In an incident on December 19, 1971, captured on camera and attended by members of foreign press, Abdul Kader Siddiqui and Mukti Bahini guerrillas under his command bayoneted and shot to death a group of war prisoners accused of belonging to the Razakar paramilitary forces.[63][64]''


 

1971 Bangladesh atrocities

 


http://en.wikipedia.org/wiki/1971_Bangladesh_atrocities#Violence_against_alleged_collaborators'De strijd was een onafhankelijkheidsoorlog, met regelrechte etnische zuiveringen over en weer: niet-Moslims afgemaakt door het Pakistaanse leger en haar medestanders: niet-Bengaalse moslims en anderen afgemaakt door Bengaalse strijders. Daar bovenop kwam het vermoorden van mensen, niet specifiek om etnische redenen maar omdat ze zich tegen de Pakistaanse overheersing keerden, of omdat het Pakistaanse leger mensen met de grofste terreur zo bang wilde maken dat ze zich van iedere steun aan het onafhankelijkheidsstreven zouden onthouden. Dat leger trachtte het verzet aldus te smoren in een zee van bloed.''

 

PETER STORM

BANGLADESH: EEN VOLKSOPTSAND EN HAAR CONTEXT

19 FEBRUARI 2013

http://www.ravotr.nl/2013/02/19/bangladesh-een-volksopstand-en-haar-context/''Opvallend is dat geen Pakistaanse (oud-)militairen zijn aangeklaagd voor hun rol in het plegen van oorlogsmisdaden in 1971. Ook staan er geen Bengaalse vrijheidsstrijders terecht. Sommigen van hen waren betrokken bij de moord op tienduizenden Bihari moslims, zij waren na de deling van India en Pakistan in 1947 naar het toenmalig Oost-Pakistan gevlucht. Veel Bihari's kozen in 1971 partij voor de Pakistanen en moesten dat na onafhankelijkheidsoorlog met de dood bekopen.''


REKENT BANGLADESH AF MET BLOEDIG VERLEDEN?

7 FEBRUARI 2013


http://degidsfm.vara.nl/Fragmenten-detail.9963.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=81835&cHash=26be3b4bc8656d96eedae0e62e7022a9

 
 

[27]
 
 
THE GUARDIAN
IT'S NOT THE ARITHMETIC OF GENOCIDE THAT'S IMPORTANT.
IT'S THAT WE PAY ATTENTION
21 MEI 2011[28]
 
BANGLADESH RICHT OORLOGSTRIBUNAAL OP
25 MAART 2010
 
 
GECONTESTEERD BYZONDER OORLOGSTRIBUNAAL GAAT VAN START
20 NOVEMBER 2011
 
 
[29]
 
 

''Opvallend is dat geen Pakistaanse (oud-)militairen zijn aangeklaagd voor hun rol in het plegen van oorlogsmisdaden in 1971. Ook staan er geen Bengaalse vrijheidsstrijders terecht. Sommigen van hen waren betrokken bij de moord op tienduizenden Bihari moslims, zij waren na de deling van India en Pakistan in 1947 naar het toenmalig Oost-Pakistan gevlucht. Veel Bihari's kozen in 1971 partij voor de Pakistanen en moesten dat na onafhankelijkheidsoorlog met de dood bekopen.''


REKENT BANGLADESH AF MET BLOEDIG VERLEDEN?

7 FEBRUARI 2013


http://degidsfm.vara.nl/Fragmenten-detail.9963.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=81835&cHash=26be3b4bc8656d96eedae0e62e7022a9[30]


WIKIPEDIA

SHEIKH HASINA


http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh_Hasina


[31]


 

GECONTESTEERD BYZONDER OORLOGSTRIBUNAAL GAAT VAN START
20 NOVEMBER 2011
 
 
 
 
[32]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
POST TRIAL AMENDMENTS TAINT WAR CRIMES PROCESS
14 FEBRUARI 2013
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BANGLADESH: GUARANTEE FAIR TRIALS FOR INDEPENDENCE-ERA CRIMES
11 JULI 2011
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011
 
 
 
[33]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
BANGLADESH: STOP HARASSMENT OF DEFENSE AT WAR TRIBUNAL
2 NOVEMBER 2011
 
 
 
[34]
 
''''Human Rights Watch opposes the death penalty in all circumstances as an inherently cruel and unusual form of punishment and a violation of fundamental human rights and therefore recommends this penalty be removed.''
....
.....
''Section 21 (2) of Act allows for the death penalty to be imposed. Life imprisonment is the maximum penalty that can be handed down by the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The UN General Assembly adopted a resolution in December 2007 calling for a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.''

HUMAN RIGHTS WATCH
LETTER TO THE BANGLADESH PRIME MINISTER REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMES (TRIBUNALS] ACT
18 MEI 2011
 
 
 
 
[35]
 
GEEXECUTEERDE AMERIKAAN WAS ONSCHULDIG
3 SEPTEMBER 2009
 
 
GEEXECUTEERDE TEXAAM WAS ZEKER ONSCHULDIG
3 SEPTEMBER 2009
 
 
 
DE STANDAARD
ONSCHULDIG TERECHTGESTELD
5 SEPTEMBER 2009
 
 
 
AD
GEEXECUTEERDE TAIWAMESE PILOOT BLIJKT ONSCHULDIG
13 SEPTEMBER 2011
 
 
 
AD
GEEXECUTEERDE JONGEN (17) ONSCHULDIG
22 NOVEMBER 2005
 
 
 
[36]
 
WIKIPEDIA
GUILDFORD FOUR AND MAGUIRE SEVEN
 
 
 
[37]
 
WIKIPEDIA
ABDUL QUADER MOLLA
 

Meer van Astrid Essed