Grieks parlement stemt in met noodwet/Tsipras failliet/Strijd gaat door

Do 16 Juli 2015 22:35 | Astrid Essed | 2762 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

GRIEKS PARLEMENT STEMT IN MET NOODPAKKET/TSIPRAS MOREEL FAILLIET/STRIJD GAAT DOOR
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
 
 
“When you write about Tsipras, make sure that you say he is a traitor. All the other politicians, the ones that came before him – we knew what they were like. We really thought he was different.”Wat te verwachten was, is gebeurd.
Het misdadige EU diktaat van 12 juli is door het Griekse
parlement gejaagd. [1]
Hoofdpersoon in deze legalisering van de sociale
slachtpartij van het Griekse volk  is Tsipras, 
de Syrizaleider, die wel even een einde zou maken
aan het wurgende EU/Trojka bezuinigingsdiktaat, dat
Griekenland de afgelopen 5 jaren heeft geteisterd [2]
en in zijn regeringsverklaring zei, dat economie er
voor de mensen is, en niet andersom. [3]
 
Bittere ironie is, dat Tsipras, na gebackt te zijn door
het Griekse volk met een OXI stem, deze bij de onderhandelingen
in Brussel niet heeft verzilverd, maar zich heeft laten intimideren
tot de ergste EU bezuinigings en koloniseringsronde, die
er ooit geweest is, erger dan onder alle door hem zo fel
bekritiseerde Griekse regeringen. [4]

Hij probeert zijn deal met de Merkel/EU groep met mooie praatjes te verdedigen [5] [waarover
zometeen meer], zaak is, dat hij de OXI stem, zijn eigen idealen
en vooral: het noodlijdende Griekse volk, heeft verraden.


STEMMEN VOOR KOLONISATIE EN SOCIALE ONDERDRUKKING

SOCIALE ONDERDRUKKING:

Laten we eens kijken waartegende heren en dames parlementariers
JA hebben gezegd
En for the record, dit is erger dan het plan, dat met OXI
was afgewezen:

BTW op eerste levensmiddelen, te weten 13 procent. [6]
Dat is niet alleen hoog voor een noodlijdende bevolking,
het is sowieso hoog.
Om een voorbeeld te noemen, in een relatief welvaartsland als Nederland is het BTW tarief op eerste levensmiddelen 6 procent
en het ziet ernaar uit, dat dat ook zo blijft. [7]
Dan is het ronduit inhumaan met BTW van 13 procent in
de Griekse situatie te komen aanzetten.

Verder:
Privatiseringen en liberalisering van de arbeidsmarkt.

In de EU/Trojka's eigen woorden

''“on labour markets, undertake rigorous reviews and modernisation of collective bargaining, industrial action and, in line with the relevant EU directive and best practice, collective dismissals, along the timetable and the approach agreed with the Institutions. On the basis of these reviews, labour market policies should be aligned with international and European best practices, and should not involve a return to past policy settings which are not compatible with the goals of promoting sustainable and inclusive growth;” [8]

 
In niet economisch taalgebruik betekent dit het aan banden
leggen van het stakingsrecht en het aan de ketting leggen
van collectieve arbeidsvoorzieningen, een ramp in een land
waar de lonen al enorm gedaald zijn. [9]

 
NEO KOLONIALISME

Het verregaandst is nog de aantasting van de Griekse
soevereiniteit:

Alle ontwerp wetten over ''relevante''
onderwerpen eerst aan de Trojka [de instellingen]
worden voorgelegd, alvorens ze naar het parlement gaan.

Lees mee

''“to fully normalize working methods with the Institutions [= de Trojka] (…) The government needs to consult and agree with the Institutions on all draft legislation in relevant areas with adequate time before submitting it for public consultation or to Parliament.” [10]
 
Hier wordt niet eens verhuld, maar openlijk de Griekse
soevereiniteit de nek omgedraaid, door in te grijpen in
het proces van de wetgeving.
Hiermee is Griekenland niet meer dan een kolonie van
de EU geworden.

Gruwelijk interessant is, dat iedereen nu van dichtbij kan
zien, hoe Europese machtige landen, de EU/financiele instellingen in de Derde Wereld te werk gaan. [11]

Nog een verregaande interventie: 
de verplichte onderbrenging van een aantal Staatseigendommen
in een fonds.
Ze gaan [en dat bepaalt de Trojka BV] in de verkoop en die
50 miljard, die dat oplevert, wordt [beslissing van EU Trojka]
als volgt ''verdeeld''
25 miljard naar de noodlijdende Griekse banken.
12,5 miljard afbetaling schulden
12,5 miljard [minderheid dus] mag de Griekse Staat
zelf over beschikken. [12]


TSIPRAS/EU
WAT GING ER FUNDAMENTEEL MIS

Er is veel te zeggen over het verloop van die vijf maanden onderhandelingen met de EU bonzen, maar dat laat ik
voor wat het is.
Volgens mij was de belangrijkste onderhandelingszwakheid
van Tsipras, dat hij doof en blind was voor de realiteit
van een mogelijke Grexit [vertrek uit de eurozone] en bijna
obsessief bleef vasthouden aan het verbond met de EU.
Daardoor heeft hij onvoldoende politieke en economische
plannen uitgewerkt en consequenties vooruitgedacht
voor het geval het zover zou moeten komen.
En dus konden extremist en hardliner Schauble [minister
van Financien van Germania] en consorten hem overdonderen met
de chantage:
Grexit of onderwerping. [13]
Zoals Tsipras zelf zei
''Ik had geen plan B'' [14]
Een cruciale fout.

 
 

TSIPRAS GOEDPRATEN VAN  DEZE DEAL FROM HELL

 
Zijn goedpraten van zijn instemming met het EU
accoord, dat grote ellende over het Griekse
volk zal brengen, is grotesk:
Het zou anders [bij een Grexit] nog erger geweest zijn,   ''vooral voor
de armen'' [15]
In dit verband de armen erbij halen, is the joke of the year
en een zich onttrekken aan zijn politieke verantwoordelijkheid:
Wat hij het Griekse volk beloofd had en op grond de mensen hem 
ooit  gekozen hebben.
Mensen, die zich dan ook terecht verraden voelen. [16]
 
En los daarvan, zou het wel zoveel erger geworden zijn?

Niemand weet de precieze gevolgen van een Grexit, behalve
de directe, nadelige [instorting van de banken, hoge inflatie, lage
lonen].

Maar het kan ook positiever uitwerken dan gedacht:
Ontworsteling aan de wurggreep van de EU, wat ook goed is
voor het moreel, eensgezinde geest, ''samen het land op te bouwen'',
Griekenland kan zijn lot dan weer in eigen handen nemen
en uitkijken naar andere crediteuren [Rusland/China], die
er uit eigenbelang voordeel bij zouden hebben, Griekenland
onder gunstigere leenvoorwaarden aan zich te binden. [17]

Nu heeft hij alle geloofwaardigheid verloren, met nog
het gevaar, dat de mensen, verbitterd, zich keren
naar het gevaarlijke neo nazistische Gouden Dageraad,
dat zal inspelen op de ''Griekse vernedering'', zoals
Hitler dat ooit deed met het Verdrag van Versailles. [18]


ONDERTUSSEN, IN HET PARLEMENT

Ook is het voor hem in het parlement een afgang geweest.
Maar liefst 32 van zijn eigen partijgenoten stemden tegen,
6 onthielden zich van stemming, de door Tsipras ontslagen
minister van Financien Varoufakis stemde tegen en ook
de zittende minister van Energie, Lafazanis, stemde tegen. [19]
Niet alleen een blamage en vertrouwensbreuk binnen zijn
eigen partij, maar daardoor raakt Tsipras
zijn meerderheid kwijt en kan hij nog alleen regeren met de
oppositie. [20]

BUITEN HET PARLEMENT/DEMONSTRATIES
TEGEN BEZUINIGINGEN

En voor Tsipras en zijn Syriza partij nog wel het pijnlijkst.
Buiten het parlement waren demonstraties tegen deze
draconische bezuinigingen, met daaronder hoogstwaarschijnlijk demonstranten met wie Tsipras en co vroeger samen hadden
gedemonstreerd. [21]
Toen zij nog tegen de bezuinigingen waren, die zij nu
gaan uitvoeren.

Surrealistisch.


TSIPRAS AF/STRIJD GAAT DOOR

Maar, zoals activist en schrijver Peter Storm zo terecht
opmerkte:
Griekenland heeft niet gecapituleerd, de Griekse regering
heeft dat gedaan. [22]
En de strijd tegen deze moordende bezuiniging en de verdere
ontmenselijking van de Griekse samenleving zal doorgaan
en alleen maar verhevigen.
Griekenland heeft zich 100 procent strijdbaar getoond vanaf
het moment, dat de EU, met behulp van de Griekse regeringen
[en nu dus deze ''anti bezuinigings'' regering] de bezuinigingen
door de strot van het Griekse volk hebben geduwd.
Door 24 uurs stakingen, protesten, bezettingen, demonstraties,
langere stakingen, massaal en minder massaal. [23]

Ook nu zal het Griekse volk zich hier niet bij neerleggen en
de strijd voortzetten.
Eerst met Tsipras.
Nu tegen hem.


EPILOOG
 
Om de capitulatie rol, die Tsipras gespeeld heeft, de verwachtingen
die hij heeft gewekt, moet hij fel worden veroordeeld.
Maar is hij werkelijk de ''verrader'' voor wie vele Grieken hem, begrijpelijk,
uit verbittering en terechte ontgoocheling, aanzien? [24]
Ik denk, dat dat oordeel te hard is.
 
Tsipras heeft ongetwijfeld met oprechte bedoelingen
de Griekse politieke arena  betreden en werkelijk
de EU bezuinigings terreur een halt willen toeroepen.
 
Daarbij heeft hij twee fatale vergissingen gemaakt:
 
Hij heeft zijn kaarten direct op tafel gelegd [niet 
treden uit de EU] en daaraan krampachtig vastgehouden,
ook toen de onderhandelingen muurvast zaten.
EN hij heeft de meedogenloosheid van zijn tegenstanders
onderschat, 
omdat hij dacht, dat zij [''mede'' Europeanen he, jaja], wel geinteresseerd
zouden zijn in een ''eervol compromis'' [25].
 
Dat waren zijn niet, dat zijn keiharde financiele instellingen nooit. 
Waarin zij WEL geinteresseerd waren was
het ''radicaal linkse Syriza''', dat het bestaan had, tegen hun
economische dominantie in opstand te komen, een harde les
te leren, die dan direct als ''voorbeeld'' zou dienen voor 
 andere dissidente partijen, zoals Podemos [Spanje] [26]
 
Een ''win - win'' akkoord is met dergelijke guys niet mogelijk.
Het is totale onderwerping of de vrijheid.
 
''WHEN YOU PLAY THE GAME OF THRONES,
YOU WIN OR YOU DIE.
THERE IS NO MIDDLEGROUND'' [27]
 
 
 
Dat is de bittere les die Tsipras heeft geleerd
en waarvoor het Griekse volk nu opdraait.
 
LA LUTTA CONTINUA!
 
Nu is het Griekse volk aan zet.
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
GRIEKS PARLEMENT STEMT MET RUIME MEERDERHEID
IN MET NOODPAKKET
16 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
BBC NEWS
GREECE ELECTION
SYRIZA LEADER TSIPRAS VOWS TO END
AUSTERITY ”PAIN”
26 JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
GRIEKEN ZEGGEN NEE TEGEN SCHULDEISERS/NEE
TEGEN EU TERREUR/BEZUINIGINGEN MISDADIG
ASTRID ESSED
7 JULI 2015
 
 
 
 
GRIEKENLAND GERED VAN FAILLISSEMENT/
BEZUINIGINGEN MISDAAD JEGENS GRIEKSE VOLK
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[3]
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
TSAPIRAS’ REGERINGSVERKLARING: ECONOMIE IS
ER VOOR DE MENSEN, NIET OMGEKEERD
LODE VANOOST
8 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
EU DEAL MET GRIEKENLAND
ZIE INHOUD
EURO SUMMIT
12 JULY 2015
 
 
 
 
THE NEW YORKER
A HUMILIATING DEAL FOR GREECE
13 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”
 
THE GREEK REPORTER
GREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEAL
WAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”
14 JULY 2015
 
 
 
[6]
 
 
DIT IS WAAR GRIEKENLAND VOLGENS DE EUROTOP
AAN MOET VOLDOEN
13 JULI 2015
 
 
 
 
[7]
 
''Alleen voor primaire levensmiddelen zou het lage belastingtarief van 6 procent standhouden. Dit betekent dat de 'normale' boodschappen niet duurder worden''
 
ELSEVIER
BTW TARIEF OP DE SCHOP: WELKE PRODUCTEN
WORDEN STRAKS DUURDER?
17 JUNI 2015
 
 [8]EU DEAL MET GRIEKENLAND
EURO SUMMIT
12 JULY 2015
 
 
 
 
 
[9]
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
DE OMVANG VAN DE GRIEKSE NEDERLAAG
JAN BLOMMAERT
13 JULI 2015
 [10]


EU DEAL MET GRIEKENLAND
EURO SUMMIT
12 JULY 2015
 
 
 
 
 
[11]
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
GRIEKENLAND: EERSTE LESSEN VOOR EUROPEES
LINKS UIT HET DEBACLE
LUDO DE WITTE
13 JULI 2015
 
 
 
 
 
[12]
 
 
REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING GRIEKENLAND
PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDE SOLIDARITEIT
PETER STORM
14 JULI 2015
 
 
 
 
[13]
 
 
''[In case no agreement could be reached, Greece should be offered swift negotiations on a time-out from the euro area, with possible debt restructuring.]''
 
EU PRESSIE DOCUMENT AAN GRIEKENLAND
20 JULI 2015
 
 
 
KIEST TSIPRAS VOOR TOTALE ONDERWERPING
OF GREXIT
12 JULI 2015
 
 
 
 
[14]
 
 
”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”
 
THE GREEK REPORTER
GREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEAL
WAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”
14 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
”“I never had a plan B” the Greek prime minister said and added that adopting the Drachma would have devastating effects on Greece and particularly the poor.”
 
THE GREEK REPORTER
GREEK MP TSIPRAS INTERVIEW: ”A BAD DEAL
WAS MY ONLY OPTION TO SAVE GREECE”
14 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
 
THE GUARDIAN
MANY GREEKS NOW THINK TSIPRAS IS A TRAITOR. BUT
HE WILL SURVIVE
14 JULY 2015
 
 
 
 
[17]
 
 
GREXIT OF GEEN GREXIT? IS DAT DE VRAAG?
PETER STORM
17 JUNI 2015
 [18]


THE GUARDIAN
GOLDEN DAWN WILL BE STRENGTHENED BY MORE AUSTERITY,
YANIS VAROUFAKIS WARNS
14 JULY 2015
 
 
 
 
 
[19]
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
PREMIER TSIPRAS BEGINT AAN
ONDERHANDELINGEN MET EU
ZONDER MEERDERHEID
CHRISTOPHE CALLEWAERT
16 JULI 2015
 
 
 
 
[20]
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
PREMIER TSIPRAS BEGINT AAN
ONDERHANDELINGEN MET EU
ZONDER MEERDERHEID
CHRISTOPHE CALLEWAERT
16 JULI 2015
 
 
 
 
 
[21]
 
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN.BE
PREMIER TSIPRAS BEGINT AAN
ONDERHANDELINGEN MET EU
ZONDER MEERDERHEID
CHRISTOPHE CALLEWAERT
16 JULI 2015
 
 
 
 
 
[22]
 
 
REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING 
GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDE
SOLIDARITEIT
PETER STORM
14 JULI 2015
 
 
 
 
 
[23]
 
 
PETER STORM
TAG/GRIEKENLAND
 [24]
THE GUARDIAN
MANY GREEKS NOW THINK TSIPRAS IS A TRAITOR. BUT
HE WILL SURVIVE
14 JULY 2015
 
 
 
 
 
[25]
 
 
 
 
 
REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING 
GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDE
SOLIDARITEIT
PETER STORM
14 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[26]
 
 
 
 
REGERING GRIEKENLAND CAPITULEERT. BEVOLKING 
GRIEKENLAND PROTESTEERT. TIJD VOOR WERELDWIJDE
SOLIDARITEIT
PETER STORM
14 JULI 2015
 
 
 
 
 
[27]
 
 
WIKIPEDIA
YOU WIN OR YOU DIE
 
 
 

Meer van Astrid Essed