VS liquidatie Iraanse generaal Soleimani staatsterrorisme

Vr 10 Januari 2020 09:25 | Astrid Essed | 302 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
VS DOODT IRAANSE GENERAAL MET RAKETAANVALLEN OP VLIEGVELD BAGDAD/VS LIQUIDATIE GENERAAL SOLEIMANI STAATSTERRORISME
ZIE OOK
 
VOORAF
Beste lezers, een Gezond, Gelukkig en Voorspoedig Nieuw Jaar toegewenst!
Helaas echter is het Nieuwe Jaar verre van vredig begonnen met de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani [1], wat-natuuerlijk- als buitengerechtelijke executie de zoveelste misdaad is op het conto van de Amerikaanse Supermacht.
Bovendien:
Wat kan anders van Bandiet Trump, die er een sport van maakt, het Internationaal Recht aan zijn laars te lappen [2], verwacht worden.
Een schandaal is dan ook, dat de Nederlandse regering, die volgens de Grondwet de Internationale Rechtsorde moet bevorderen [artikel 90] [3] bij monde van minister van Defensie, Bijleveld, zegt ''begrip'' te hebben voor deze 
liquidatie [4], die niet meer is dan een ordinaire moordaanslag!
Daarover is het laatste woord nog niet gezegd en ook over deze houding van de Nederlandse regering kunt u binnenkort van mij meer verwachten.
Maar  nu Trump/VS:
Uw Wreker van het Onrecht zou de Wreker van het Onrecht niet zijn, als zij dit zonder protest voorbij zou laten gaan!
Deze keer in de vorm van een Ingezonden Stuk, dat ik heb gestuurd naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten.
Ik weet natuurlijk niet, of het ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd, vandaar dat ik het hier met u deel.
Direct hieronder dus mijn Ingezonden Stuk [A]
En daaronder de noten [B]
BESTRIJDT HET ONRECHT MET DE PEN EN HET ZWAARD!
Astrid Essed
A
INGEZONDEN STUK, ZOALS GESTUURD NAAR EEN AANTAL NEDERLANDSE EN BELGISCHE KRANTEN:
VS LIQUIDATIE IRAANSE GENERAAL SOLEIMANI STAATSTERRORISME
Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Helaas  is het  Nieuwe Jaar verre van vredig begonnen, ''dankzij'' de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani, in opdracht van de Amerikaanse president Trump.
Dit is een oorlogsdaad richting Iran, die gevaarlijke consequenties zal hebben, waarvan Iraanse en Iraakse burgers slachtoffer kunnen worden, maar ook de kans op aanslagen vergroot, zowel  in de VS als in de landen, die zich bondgenoot verklaren van dit Wild West avonturisme van Trump.
Maar er is meer:
Deze door de VS toegegeven liquidatie van generaal Soleimani op
het vliegveld van Bagdad, waarbij ook een hoge Iraakse militair en een aantal anderen omkwamen, is een ernstige schending van het Internationaal Recht.
Immers, de VS was op dat moment niet in oorlog met Iran [wat Soleimani een combatant, dus een legiitiem ''doelwit'', gemaakt zou hebben], noch had generaal Soleimani enige aanval op Amerikaans grondgebied gedaan.
En aangezien daarvan dus geen sprake was [behalve niet bewezen beweringen van Trump, dat er sprake was van een ''directe dreiging], is deze ''uitschakeling'' een ordinaire moordaanslag, maffiosi style.
Want raketaanvallen op politieke tegenstanders, ook wel buitengerechtelijke executies genoemd, zijn een schending van het recht op leven.
Ik sta hierin niet alleen.
Onlangs heeft Agnes Callamard, VN Speciaal Rapporteur voor Buitengerechtelijke Executies, verklaard, dat de liquidatie van Soleimani illegaal is en in strijd met het Internationaal Recht.
Ik ben zeker geen aanhanger van het Iraanse regime, dat zich systematisch
schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen, noch van de rol van Soleimani [die o.a. aanhanger en verdediger was van de Syrische dictator Assad], maar mensenrechten gelden iedereen en niemand mag zonder vorm van proces geliquideerd worden.
Dat de Nederlandse regering heeft verklaard ''begrip'' te hebben voor deze liquidatie is een schande en laat zien, hoe weinig respect dit kabinet nog heeft voor de Internationale Rechtsorde, die zij volgens de Grondwet [artikel 90] moet bevorderen.
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN, BEHORENDE BIJ ''VOORAF''
OF

Meer van Astrid Essed