Astrid Essed PAKT de NOS opnieuw!

Do 12 Januari 2023 01:07 | Astrid Essed | 48 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NOS, DE BAGATELLISERING VAN EXTREEM-RECHTS IN ISRAEL
EN DE DEMONISERING VAN HAMAS
ZIE OOK

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

REDACTIE NOS NIEUWS

[Mocht u in tijdnood zijn, lees dan de samenvatting onderin ''Tenslotte]

Uw berichtgeving dd 2 januari 2023 

''Radicaalrechtse Israelische minister brengt ''provocerend''

bezoek aan Tempelberg''

Zie de tekst van uw berichtgeving onderaan, onder de noten

Geachte Redactie

Meestal begint men het Nieuwe Jaar met goede voornemens,

maar voor zover dat voornemen uw berichtgeving zou gelden,

heb ik daar te weinig van gemerkt.

Want direct aan het begin van het Nieuwe Jaar ging u al de

fout in met opnieuw een voorbeeld van incomplete en

tendentieuze berichtgeving.

In alle eerlijkheid moet echter gezegd worden, dat er ook

een aantal positieve kanten aan uw berichtgeving waren, waarmee ik zal starten.

De berichtgeving waarop ik doel is getiteld:

dd 2 januari anno Domini 2023, getiteld '' 'Radicaalrechtse Israelische minister brengt ''provocerend''

bezoek aan Tempelberg'' [1]

Zie tekst onder de noten

Door het gebruik van aanhalingstekens, gebrek aan achtergrondinformatie en een rare kwalificatie van Hamas, alsof het om een stelletje bendeleiders zou gaan, laat u wederom een partijdig en journalistiek weinig verheffend

Gezicht zien.

Maar eerst de positieve kant

HOOR EN WEDERHOOR EN INFORMATIE OVER OOST-JERUZALEM

In ieder geval noemt u de veroordeling van het bezoek van minister

Ben-Gvir door de Palestijnse Autoriteit [2] -dat is in het verleden

weleens anders geweest, toen alleen de Israelische versie bij u aan

het woord kwam-u noemt de Israelische verovering en annexatie van bezet Oost Jeruzalem en u vermeldt, dat Ben-Gvir is veroordeeld voor

het aanzetten tot racisme. [3]

Maar daar stopt mijn waardering.

WAAROM DIE AANHALINGSTEKENS?

In de eerste plaats die aanhalingstekens:

Waarom zet u eigenlijk die aanhalingstekens bij dat woord

''provocerend'', alsof het een kwestie van interpretatie is en het

evengoed een onschuldig bezoek zou zijn, als ging het

het hier om het bezoek van een doorsnee Joodse Israeli met de intentie

om bij de Klaagmuur [die ook op de Tempelberg ligt]

te bidden.

Van een onschuldig bezoek was echter geen sprake en dat weet u 

heel goed, of hoort u althans te weten.

En dus ook te vermelden.

Maar alvorens in te gaan op de dubieuze achtergronden van

deze Tempelberg bezoekende minister, eerst het volgende:

OOST-JERUZALEM, BEZET GEBIED

Het begint er natuurlijk mee, dat Oost-Jeruzalem, zoals u zelf

terecht opmerkt, sinds 1967 bezet gebied is [4], evenals 

de Westelijke Jordaanoever en Gaza [5] en dat die bezetting resulteerde in

onderdrukking, mensenrechtenschendingen en ander onrecht.

Ook is Oost-Jeruzalem, zoals u opmerkte, door Israel geannexeerd [6]

Dat is al een enorm kruidvat voor spanningen tussen de onderdrukker en

de onderdrukte Palestijnse bevolking, waarbij nog komt

de stichting van en voortdurende uitbreiding van de illegale

nederzettingen [7]

Dit ging en gaat gepaard met huisuitzettingen van Palestijnse families

en grof Israelisch geweld tegen Palestijnen, waarbij zelfs door Israelische 

troepen de op de Tempelberg aanwezige Al-Aqsa  Moskee werd bestormd! [8]

Het moge dus duidelijk zijn, dat een tegen deze achtergrond gebracht bezoek van een politicus aan de Tempelberg, die ook nog eens, terecht door u, redactie ''radicaal-rechts'' genoemd wordt [9] [ik zelf zou eerder

zeggen ''extreem-rechts''], wel degelijk een provocatie is,

en dat het bijvoeglijk naamwoord ''provocerend'' door u dus

niet tussen aanhalingstekens dient te worden geplaatst.

Bovendien zijn er over bezoeken aan de Tempelberg duidelijke

afspraken gemaakt, dat Joden [ik zeg liever ''Joodse Israeli's]

de Tempelberg wel mogen bezoeken, maar er niet mogen bidden [10]

Nu mag je daarover denken hoe je wil, maar hoewel Ben-Gvir claimt,

dat hij wil, dat Joden ook mogen bidden op de Tempelberg [11],

heeft deze meneer zijn bezoek aan de Tempelberg bepaald niet gebracht

om daar in alle rust te kunnen bidden

En dat zal ik hieronder aantonen.

Lees verder

BEN-GVIR

Zoals u reeds vermeldde is minister Itamar Ben-Gvir [verder aangeduid

als Ben-Gvir] een radicaalrechtse minister en leider van de [hier zegt u het goed] uiterst rechtse partij Joodse Kracht. [12]

Deze Partij, ''Otzma Yehudit'' of ''Otzma LeYisrael'' staat voor een

Eenstatenoplossing, [EEN Israel, een annexatie van de Bezette Palestijnse Gebieden. [13]

Dus zonder de erkenning van de elementaire Palestijnse rechten op

een Staat.

Het zal niet verbazingwekkend zijn, dat dit een felle pro nederzettingen

partij is [14] en etnische zuiveringsfanaten.

Zo is zij voor de verdrijving van ''extremistische Arabieren'' [15]

[Dergelijke lieden weigeren het woord Palestijnen te gebruiken]

En alsof dat nog niet genoeg is, zijn zij ook aanhangers van de

extreem-rechtse fascist, de overleden rabbijn Meir Kahane [16]

LIFE AND TIMES OF BEN-GVIR

HET TREKKEN VAN VUURWAPENS, HET TOEJUICHEN

VAN MISDADIGERS, ETC, ETC

Tot zover het Fraaie Gedachtegoed van Joodse Kracht.

Nu wat specifieker over voorman Ben-Gvir zelf:

Zo moest [zie Volkskrant berichtgeving] [17] deze Meneer regelmatig voor de rechter verschijnen en bepaald niet voor het stelen van een pakje melk.
In 2007 werd hij door de rechter veroordeeld voor aanzetten tot racisme 
en het steunen van een terroristische organisatie [18]
Hij had opgeroepen, Arabieren uit Israel te deporteren [19]
Etnische zuiveringen dus
Nogmaals, bepaald niet het stelen van een pakje melk.....
Verder beweert hij, niet meer achter de denkbeelden van de extreem-rechtse fascist Kahane [20] te staan, maar toch woonde hij recentelijk nog
een herdenking van deze Kahane bij [21]
Ook had hij tot 2019 een foto van Baruch Goldstein
in zijn woonkamer hangen [22], de man, die in 1994 29 biddende
Palestijnen doodschoot en meer dan 125 verwondde. [23]
Sinds 2019 heeft Ben-Gvir weliseaat de foto van deze massamoordenaar
verwijderd [24], maar het zegt wel veel over hem, dat hij deze foto uberhaupt in
zijn living room had hangen!
MAAR WE ZIJN ER NOG NIET!
 In oktober 2021 protesteerde hij tegen de behandeling van een Palestijnse gevangene in hongerstaking, die in een Israëlisch ziekenhuis lag. Bij het ziekenhuis raakte hij slaags met de Arabisch-Israëlische parlementariër Ayman Odeh. [25]
Ook trok deze Ben-Gvir een vuurwapen tijdens een
ruzie met twee Arabische beveiligers om een parkeerplaats in Tel Aviv [26]
En, trigger happy als de man blijkbaar is, deed hij
dit ook in october 2022 bij onlusten tussen kolonisten en Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Ben-Gvir liep rond met een getrokken pistool en schreeuwde de Israëlische politie toe dat ze moesten schieten op Palestijnen die stenen gooien. [27]
Nog los van al deze opmerkelijke feiten, was hij duidelijk al langer actief in Oost-Jeruzalem en is
het dus meer dan duidelijk, dat zijn bezoek aan de
Tempelberg alleen maar als provocerend kan worden uitgelegd.
Niet dus ''provocerend'''tussen aanhalingstekens,
maar gewoon provocerend!
EN NOG IS HET NIET ALLES!
Want een Israelische soldaat, die in Huwara [gelegen in de bezette Westbank]
in koelen bloede een Palestijnse burger [gewond geraakt na een confrontatie
met kolonisten] executeerde [28], werd door Ben-Gvir geprezen en ''een held''
genoemd [29]
Meer zeg ik niet over deze Figuur, het lijkt mij nu wel duidelijk wie en wat hij is en waarvoor hij staat
Zelf woont hij overigens in een nederzetting [30], wat niet echt meer verbazing zal wekken.
HAMAS
Dan heb ik nog een appeltje met u te schillen over de eenzijdige en ongenuanceerde wijze waarop u Hamas afschildert.
Want u duidt Hamas aan als ''de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook'' [31]
Dit suggereert, alsof het zou bestaan uit een stelletje
 bendeleiders, die via een coup of ander Geweld aan de macht zijn gekomen.
Niets is minder waar:
De politieke verzetsbeweging Hamas [32] is in
2006 aan de macht gekomen na door de EU geconstateerde vrije en eerlijke verkiezingen [33]
en heeft sindsdien ondanks alle Ellende van de voortdurende Israelische militaire aanvallen in Gaza, die tot enorm humanitair leed hebben geleid [34] EN ondanks
de wurgende Israelische Blokkade van Gaza, die de Gazaanse bevolking economisch en humanitair tot
op de dag van heden in de wurggreep houdt [35], toch maar Gaza, hoe goed en hoe kwaad het ook gaat, draaiende gehouden.
Hamas heeft klinieken en scholen gebouwd [36] en naast
de ''militante kant'' [die trouwens geoorloofd is, zolang
het Israelische combatanten, militairen dus, betreft],
ook een sterke sociale kant en is in tegenstelling
tot de Palestijnse Autoriteit, veel minder corrupt te
noemen. [37] 
Er is genoeg tegen Hamas af te aan ter voeren [38], maar er zijn ook positieve zakente noemen en ik maak
er bezwaar tegen, dat de Hamas regering in Gaza terugbrengt tot
een stelletje bendeleiders, zonder enige nuancering
Let daar dus de volgende keer op.
TENSLOTTE:
Ik heb bezwaar gemaakt tegen het feit, dat u het adjectief
[Latijn:bijvoeglijk naamwoord] ''provocerend'' in uw titel, tussen aanhalingstekens gezet hebt, wat suggereert, dat of het bezoek van minister Ben-Gvir aan de Tempelberg al dan niet provocerend is, een kwestie van discussie is.
Dat is het NIET!
Een minister, die leider is van een partij, die openlijk
oproept tot deportatie van Arabieren, fel de illegale 
[op gestolen bezet Palestijns land zittende] nederzettingen verdedigt en annexatie van bezet Palestijns
gebied voorstaat, is sowieso zowel internationaalrechtelijk
als humanitair onacceptabel en dus diens bezoek aan
Bezet Palestijns Gebied een provocatie.
Daarbij heeft hij persoonlijk tweemaal een vuurwapen
getrokken in een conflict met Palestijnen, eenmaal
in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem, waar meerdere malen Palestijnen zijn verdreven ten gunste van kolonisten, heeft hij een Israelische militair, die
een Palestijn heeft geexecuteerd, een ''held'' genoemd EN dat hij tot 2019 in zijn woonkamer in zijn huis 
[in een nederzetting] een foto van massamoordenaar
Baruch Goldstein, verantwoordelijk voor de dood
van 29 biddende Palestijnen [Zie de noten]
Ook heeft Ben-Gvir recentelijk nog een herdenking
bezocht van de fascistische rabbijn Meir Kahane.
Het is dus GOTSPE van u, dat u het woord ''provocerend'' tussen aanhalingstekens hebt geplaatst, wat uw berichtgeving een onwaar en tendentieus karakter geeft.
Ook had u in uw berichtgeving over het bezoek van Ben-Gvir aan de Tempelberg duidelijker moeten maken,
wie Ben-Gvir is en welk Gedachtegoed hij vertegenwoordigd
Uitleg hierboven
Ook uw kwalificatie van Hamas als ''de militante groepering die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook'' alsof het een stelletje bendeleiders zouden zijn en niet de in 2006 via vrije en eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen niet-corrupte regering, die
op sociaal gebied veel heeft gepresteerd, vond ik weinig genuanceerd.
Verdere uitleg kunt u hierboven lezen.
Een oproep aan u om zich in dit Nieuwe Jaar in te zetten voor een eerlijkere, genuanceerder en objectievere
berichtgeving.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed