Adhesiebetuiging aan Sea Watch kapitein Anne Paul Lancel/''U staat aan de goede kant van de geschied

Di 16 Juli 2019 04:45 | Astrid Essed | 454 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ADHESIEBETUIGING AAN SEA WATCH KAPITEIN ANNE PAUL LANCEL/
''U STAAT AAN DE GOEDE KANT VAN DE GESCHIEDENIS''
ZIE OOK
VOORAF
Beste lezers,
Zoals aan mijn website te zien is, heb ik de laatste tijd vrij veel aandacht geschonken aan die dappere kapiteins van reddingsschip Sea Watch, die vanuit idealisme
en medemenselijkheid, Middellandse Zee vluchtelingen uit zee oppikken en
daarvoor vervolgd dreigen te worden.
Alsof het redden van mensenlevens een misdaad is!
ZIE
Nu wil het Geval, dat een uit Meppel afkomstige Sea Watch kapitein, Anne Paul
Lancel, die eveneens vluchtelingen gered heeft, bij terugkomst in Nederland, een hoop narigheid, vooral van politieke zijde, over zich heen kreeg, als ''dank'' voor zijn menslievendheid. [1]
Vooral het CDA meende hem te moeten kapittelen. [2]
Natuurlijk is hij hierover teleurgesteld en ontmoedigd:
Hierover merkt hij volgens Dagblad De Stentor op:
'',,Ik dacht dat ik iets goeds deed, maar blijkbaar zijn er grote krachten in het spel die iets anders denken’’ [3]
Ik vind die politieke houding ronduit minderwaardig, ZEKER afkomstig van een partij, het CDA, die zich ''christelijk'' noemt.
Laten ze hun Bijbel nog maar eens overlezen en met name het
Verhaal over de vroedvrouwen Sifra en Pua, die ondanks de dodelijke Koninklijke Order van de Farao [om Hebreeuwse baby's te doden], de baby's toch in leven te laten....[4]
Sowieso heb ik een stuk geschreven over Anne Paul Lancel [5],
maar ook de moeite genomen, hem op zijn website een persoonlijk Bericht te sturen, dat ik hierbij met u wil delen.
Zie dus direct hieronder mijn persoonlijke Bericht aan Lancel [A] en daaronder het notenapparaat [B]
En de uitspraak van Einstein kan niet vaak genoeg herhaald worden:
''“The world will not be destroyed by people who do evil but by those who
watch it without doing anything”. 
Astrid Essed
A
MIJN ADHESIEBETUIGING AAN ANNE PAUL LANCEL

WEBSITE ANNE PAUL LANCEL
Geachte heer Lancel,
Omdat u. volgens mijn informatie, uit Meppel afkomstig bent, is deze brief aan u in het Nederlands gericht.
Reden van mijn brief?
Mijn adhesiebetuiging met uw inzet voor de Middellandse Zee vluchtelingen,
die u als drenkeling aan boord van het schip ''Seawatch 3, genomen hebt en zo hun leven gered hebt.
Juist in deze tijd van toenemende anti immigratiepolitiek in Europa een
byzondere daad van menslievendheid en ja, van heldendom.
Heldendom om het op te nemen tegen de negatieve backlash, die u over u
heen gekregen hebt, vooral ook, naar ik in De Stentor gelezen heb, uit CDA hoek. [1]
Deze mensen, aangesloten bij een zich ''christelijk'' noemende politieke partij, zouden hun Bijbel eens beter moeten lezen, om lering te trekken, bijvoorbeeld
uit het Verhaal [Exodus 1] van de Egyptische vroedvrouwen, Sifra en Pua,
die weigerden de dodelijke order van de Farao uit te voeren, om alle
basgeboren Hebreeuwse jongensbaby's bij de geboorte te doden. [2]
God beloonde hen daarvoor. [3]
Moraal van het Verhaal:
Wanneer een Wet of bevel van autoriteiten onmenselijk is, hebben wij,
ieder op onze eigen wijze, de plicht, ons daartegen te verzetten en die
order NIET uit te voeren.
Zo wordt gebouwd aan een menswaardigere samenleving.
U hebt die moed en plicht getoond, waarvoor waardering!
Trekt u zich van de negativiteit en vijandigheid van politieke opportunisten
en vluchtelingenbestokers niets aan en gaat u door met uw Werk voor de menselijkheid.
U staat aan de goede kant van de geschiedenis.
Zij niet en hebben wat uit te leggen aan toekomstige generaties!
Ziehier wat ik op mijn website over u geschreven heb:
SEA WATCH KAPITEIN ANNE PAUL LANCEL/VERGETEN HELD
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
DE STENTOR
SEA WATCH KAPITEIN ANNE PAUL UIT MEPPEL DURFT EVEN GEEN MENSEN TE REDDEN 
[2]

‘Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnnen, welker ener naam Sifra, en de naam der andere Pua was;

16 En zeide: Wanneer gij de Hebreïnnen in het baren helpt, en ziet haar op de stoelen; is het een zoon, zo doodt hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven!

17 Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.”
[3]

20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig.

21 En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen.
EINDE ADHESIEBETUIGING AAN ANNE PAUL LANCEL
ZIE VOOR NOTEN, BEHORENDE BIJ ''VOORAF''
OF

Meer van Astrid Essed