Deelname Yuri Honing aan Red Sea Jazz Festival/Boycot Israel/Brief aan Yuri Honing

Za 12 Januari 2013 04:43 | Astrid Essed | 2826 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 EELNAME YURI HONING AAN RED SEA FESTIVAL/MISDADEN ISRAEL/BRIEF AAN YURI HONING/

 
Zie ook
 

www.astridessed.nl
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Alsnog een Gezond en Gelukkig en Strijdbaar  2013 toegewenst
 
Wellicht hebt u vernomen, dat de Nederlandse jazz saxofonist Yuri Honing aanstaande donderdag 17 januari zal deelnemen aan het Red Sea Jazz Festival in Israel [Eilat] [1]
 
Dit Festival is georganiseerd en betaald door de Israelische ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat [2]
 
Israel is een land, dat niet alleen op ernstige wijze de meest fundamentele mensenrechten schendt, maar ook reeds 46 jaar bezettende
macht is in de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
opriep zich uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse
 
46 jaar bezetting
46 jaar te lang
 
Israel komt dan vooral in het nieuws door de voortdurende bouw van de internationaalrechtelijk illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever 
en Oost-Jeruzalem, dat niet alleen daardoor deze gebieden de facto annexeert, maar het leven voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk maakt
 
Een Staat, die zich daaraan schuldig maakt, moet internationaal zowel politiek, cultureel als economisch worden geisoleerd
 
Met een deelname aan een nota bene door twee Israelische ministeries georganiseerd muziekaal Festival maakt Honing zich schuldig aan
impliciete steun aan een dergelijk bewind
Daarom heb ik hem middels een brief hierop aangesproken en gevraagd, zich van deelname terug te trekken
 
Wegkijken van onrecht maakt ook medeplichtig
 
Mocht u eveneens Honing willen schrijven,  van deelname af te zien, zie de volgende emailadressen
 
Mailadres Yuri Honing
 
 
 
Manager Yuri Honing
 
 
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw moeite en uw solidariteit bij de Palestijnse strijd.
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
ZIE ONDER DE NOTEN MIJN BRIEF AAN DE HEER YURI HONING
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
RED SEA KAZZ FESTIVAL
ARTIST [MET FOTO VAN YURI HONING]
 
 
[2]
 
NEDERLANDS PALESTINA KOMITEE
YURI HONING, BLAAS DEELNAME AAN HET RED SEA JAZZ FESTIVAL IN ISRAEL AF
29/12/2012 - 17/01/2013
 
 
 
 
 
BRIEF AAN DE HEER HONING

 
AAN DE HEER YURI HONING
JAZZSAXOFONIST
 
UW DEELNAME AAN HET RED SEA JAZZ FESTIVAL IN ISRAEL [EILAT] OP 17 JANUARI 2013
 
Geachte heer Honing,
 
Hierbij een vriendelijk verzoek, gehoor te geven aan de Palestijnse oproep voor de internationale culturele boycot, door u terug te trekken van deelname van het Red Sea Jazz Festival
Dit vanwege  vanwege de
structurele mensenrechtenschendingen, die decennialand door bezettingsstaat israel worden gepleegd tegen
de Palestijnse bevolking
 
Hieronder volgt nadere toelichting:
 
Meneer Honing:
 
Ik heb met teleurstelling en verontwaardiging kennisgenomen van uw voorgenomen deelname aan
het Red Sea Jazz Festival op 17 januari in  Eilat [Israel], dat wordt georganiseerd en betaald door de Israelische 
ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat [1]
 
Want in tegenstelling tot wat u wellicht zult aanvoeren, is uw deelname niet  ''slechts'' een artistieke bijdrage
aan een cultureel en muziekaal Festival, maar verleent u impliciet steun aan de legitimering van een bezettingsstaat, die zich sinds decennia schuldig heeft 
gemaakt en nog maakt aan structurele mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
 
Te uwer informatie:
 
ISRAEL'S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
BEZETTING PALESTIJNSE GEBIEDEN
 
Vooraf
 
De Staat israel als zodanig is het resultante van etnische zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen, tijdens de oorlog
in 1948 [2] en zoals u zult weten, zijn etnische zuiveringen misdaden tegen de menselijkheid
Dit wil ik nadrukkelijk gezegd hebben, omdat dit heel diep heeft ingegrepen en direct raakt aan  de wortels van de huidige situatie
 
Nu naar de meer ''actuele'' situatie
 
Zoals u zult weten is Israel sinds 1967 [46 jaar dus!] bezettende macht in de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3], alsmede de Syrische Golan Hoogte, ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel
opriep, zich uit de in de juni oorlog [1967] bezette gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse
Aan iedere bezetting overal ter wereld zijn inherent onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen
Zie hieronder
 
ISRAEL'S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/NEDERZETTINGEN
 
Een van de ernstigste gevolgen van de Israelische bezetting is de tot op heden gecontinueerde [4] bouw van Israelische nederzettingen
in bezet Palestijns gebied
Deze nederzettingen zijn niet alleen illegaal volgens het Internationaal Recht [5] en als zodanig veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties [6], , maar hebben ook geleid tot  onvoorstelbaar Palestijns menselijk leed, doordat zij gepaard gegaan zijn met
meer dan honderdduizend Palestijnse landonteigeningen [7]
Doordat Israel niet alleen weigert, die nederzettingen te ontmantelen, maar vrolijk doorbouwt [8], komt dat neer op een
de facto annexatie van een groot deel van bezet Palestijns gebied
Weg vrijheid voor de Palestijnen, noch afgezien van het geweld van de door het Israelische leger getolererde geweld van de kolonisten [9]
 
ISRAEL'S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE ILLEGALE MUURBOUW
 
Met de bouw van een Muur, die loopt door bezet Palestijns gebied [en waarmee dus een deel van het gebied de facto door Israel
is geannexeerd in strijd met VN Veiligheidsraadsresolutie 242], heeft Israel zich schuldig gemaakt aan schending van het Internationaal
Recht 
Deze Muurbouw is op 9 juli 2004 veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag [10]
 
Het juridische vertaald naar de menselijke maat:
 
Een deel van het Palestijns bezet gebied is definitief [als het aan de Israelische autoriteiten ligt] bij Israel gevoegd, wat
een grof onrecht is en ontkenning van het Palestijnse recht op vrijheid
En daarbij heeft een groot aantal Palestijnen nu geen toegang tot hun land, openbare voorzieningen en wordt 
contact met familieleden ernstig belemmerd! 
Een schending dus van basisrechten van mensen [11]
 
 
 
 
ISRAEL'S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE BLOKKADE VAN GAZA
 
Ronduit een misdaad tegen de menselijkheid, die nog maar steeds voortduurt, is de afsluiting/blokkade van Gaza, waardoor
aan de Palestijnse burgerbevolking basisbehoeften worden ontzegd [12]
Dit is niet alleen ronduit inhumaan, maar volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve, als collectieve straf [13] verboden
 
 
 
 
ISRAEL'S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/VERVOLG ISRAELISCHE MISDADEN
 
De lijst van de misdaden van het israelische bezettingsregime is lang en onmogelijk compleet te krijgen in een simpele brief
Nog enkele belangrijke voor u op een rijtje
 
FOLTERING VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
 
Het absolute verbod op foltering is u bekend
Vrijwaruing van foltering behoort, samen met het recht op leven, ne bis in idem, habeas corpus en vrijheid van geweten en
geloof, op rechten DIE NIET OPSCHORTBAAR ZIJN, ook niet in oorlog of noodtoestand [14]
 
Toch foltert [15] en vernedert [16] structureel Palestijnse gevangenen, ook minderjarigen [17]
 
En daarbij komt ook, dat Palestijnse gevangenen doorgaans vastzitten zonder vorm van aanklacht en
proces [administratieve detentie]
Als schending van het habeas corpus [recht, voor een rechtbank te verschijnen], wat een onopschortbaar recht is [18]
een flagrante schending van mensenrechten
 
ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES/TERREUR TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
 
Bij alle mij bekende Israelische militaire acties, of ze nu gevoerd werden in de Westelijke Jordaanoever of
de Gaza strook, is er sprake geweest van willekeurige aanvallen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen
combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers], terwijl dat een basisprincipe is van het Internationaal
Humanitair oorlogsrecht [19]
Die willekeurige aanvallen krijgen gestalte in bombardementen op drukke woonwijken en/of vluchtelingenkampen, waar Palestijnse
strijders worden vermoed of in de vorm van op Palestijnse leiders en activisten uitgevoerde sowieso internationaalrechtelijk
verboden buitengerechtelijke executies in de vorm van luchtaanvallen op drukke straten, flats, marktpleinen, vluchtelingenkampen, woonwijken
etc
 
Ik ga hier niet alle militaire acties opsommen, maar geef twee als voorbeeld, Operation Cast Lead in 2008-2009 [20] en Operation
Pillar Cloud uit 2012 [21], beide gericht tegen Gaza 
Bij Operation Cast Lead vielen in drie weken tijds meer dan 700 Palestijnse burgerslachtoffers van wie 300 kinderen [22], bij Operation Pillar Cloud zeker 130 Palestijnse burgerslachtoffers [23]
 
 
UW MORELE PLICHT
 
Meneer Honing, ik meen een duidelijk beeld te hebben geschetst van de decennialang misdaden van een Staat, die daarbij ook volhardt
in een illegale bezetting, de bezette bevolking middels de bouw van illegale nederzettingen van hun land berooft, de burgerbevolking uithongert
[Blokkade Gaza], gevangenen foltert en vuile oorlogen voert, waarvan wederom, vooral de Palestijnse burgerbevolking het slachtoffer is
 
Deelname aan een cultureel Festival in een dergelijke Staat, waarbij dan ook nog eens dat Festival wordt gesponsord door twee
van zijn ministeries, zou uw eer te na moeten zijn
 
Aangezien u niet uit uzelf inziet, dat uw muziekale bijdrage in bezettingsstaat Israel not done is, wijs ik en met mij hopelijk veel
anderen, u daarop
 
Vergist u zich niet:
 
Uw bijdrage is niet vrijblijvend of neutraal, aangezien u het zich, zeker na wat u hier en ongetwijfeld uit de bronnen van anderen hebt gelezen,
niet kunt permitteren, de andere kant uit te kijken en gezellig te gaan performen
 
Doet u dat toch, dan beschouw ik u als een impliciete supporter of op zijn minst gedoger van de door het Israelische bezettingsregime
gepleegde misdaden
 
De Palestijnse oproep tot een culturele boycot is terecht! [24]
 
Een regime, dat zich schuldig maakt aan bovengeschetste misdaden, dient politiek, cultureel en economisch te worden geisoleerd
totdat het bereid is, het Internationaal Recht na te leven  en de verantwoordelijken voor de misdaden te berechten
 
Dus de morele opdracht aan u is, hiervan goed nota te temen en niet nu of in de toekomst, deel te nemen aan het Red Sea Jazz Festival, zolang
Israel zich niet terugtrekt uit de bezette Palestijnse gebieden, de nederzettingen ontmantelt, de Muur afbreekt, het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen erkent en nogmaals, de verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden berecht
 
U bent nu uitgebreid op de hoogte gesteld
En of u ernaar handelt of niet
 
U kunt in ieder geval niet meer zeggen
 
''Ich habe ess nicht gewusst''
 
Je afkeren van het onrecht is ook medeplichtigheid
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
ABOUT THE RED SEA JAZZ FESTIVAL
 
 
RED SEA JAZZ FESTIVAL
THE ARTISTS
 
 
 
 
RED SEA JAZZ FESTIVAL HOMEPAGE
 
 
[2]
 
BEZOEK NETANYAHU AAN NEDERLAND/NEDERLAND LEGITIMEERT ISRAELISCHE BEZETTING
ASTRID ESSED
 
 
 
[3]
 

GAZA BLIJFT BEZET GEBIED
Ondanks de terugtrekking van de Israelische troepen in 2005 uit Gaza, blijft Gaza bezet gebied volgens
het Internationaal Recht, omdat Israel het luchtruim en de grenzen controleert

Zie

GAZA BLIJFT BEZET GEBIED
VRAAG EN ANTWOORD: ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZA STROOK

http://www.politics.be/duiding/596/#12


[4]


ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
30 NOVEMBER 2012

http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_internationaal/Israel_breidt_nederzettingen_uit.9274928-3143.art?ckc=1
 

 
 
[5]
 

NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT


The establishment of settlements in the West Bank violates international humanitarian law which establishes principles that apply during war and occupation. Moreover, the settlements lead to the infringement of international human rights law.
The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49). The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population. ”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW

 

http://www.btselem.org/settlements/international_law


4e Conventie van Geneve


http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument


Het Haags Verdrag uit 1907


http://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/hague/hague5.html[6]


 

NEDERZETTINGEN

VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties


VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452


http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties[7]

''Under this regime, hundreds of thousands of dunams of land populated by Palestinians have been stolen. This land has been used to establish dozens of settlements and to populate them with hundreds of thousands of Israeli citizens.''

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS


http://www.btselem.org/settlements


[8]


 

ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
30 NOVEMBER 2012
 
 
 
[9]
 
 
SETTLERS FIRING AT PALESTINIANS IN THE PRESENCE OF SOLDIERS
MEI 2012
 
 
SETTLER VIOLENCE
 

 

[10]


 

UITSPRAAK INTERNATIONAAL GERECHTSHOF
9 JULI 2004

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL IN THE
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca[11]

BTSELEM.ORG

SEPARATION BARRIER


http://www.btselem.org/topic/separation_barrier


[12]


BTSELEM.ORG

THE SIEGE ON GAZA


http://www.btselem.org/gaza_strip/siege

 

AMNESTY INTERNATIONAL

GAZA BLOCKADE: STILL OPERATIONAL, STILL VIOLATING HUMAN RIGHTS

 

http://blog.amnestyusa.org/middle-east/gaza-blockade-still-operational-still-violating-human-rights/

 

 

BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008


http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1904


BBC NEWS 
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES 
10 December 2008 


''The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel's policies there amount to a crime against humanity. 
Richard Falk's statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. '' 


http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm


AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED 
17 JUNI 2010 


http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17


HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP 
21 JUNI 2010 


http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-easing-blockade-imports-first-step


[13]


VERBOD OP COLLECTIEVE STRAF, ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE

Art. 33. No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.


http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument


[14]


AMNESTY INTERNATIONAL

NIET OPSCHORTBARE RECHTEN


http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/niet-opschortbare-rechten

 

 

[15]

 

BTSELEM.ORG

TORTURE AND ILL-TREATMENT IN INTERROGATIONS

 

http://www.btselem.org/torture

 

 

[16]

OCCUPIED PALESTINE

HUMAN RIGHTS CENTRE: PALESTINIAN PRISONERS ARE LOCKED UP WITH CRIMINALS

26 JUNI 2012

http://occupiedpalestine.wordpress.com/2012/06/26/human-rights-center-palestinian-prisoners-are-locked-up-with-criminals/

 

 

[17]

 

BTSELEM.ORG

MINORS IN CUSTODY

 

http://www.btselem.org/detainees_and_prisoners/minors_in_custody

 

 

[18]

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

NIET OPSCHORTBARE RECHTEN


http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/niet-opschortbare-rechten

 

 

[19]

 

 

 

''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 

Article 7, BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[20]

 

 

GAZA/VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

ASTRID ESSED

 

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-vuile-oorlog-tegen-de-palestijnse-burgerbevolking.html

 

BTSELEM.ORG

LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

 

 

[21]

 

HUMAN RIGHTS WATCH

ISRAEL/GAZA: ISRAELI AIRSTRIKE ON HOME UNLAWFUL

7 DECEMBER 2012

 

http://www.hrw.org/news/2012/12/07/israelgaza-israeli-airstrike-home-unlawful

 

HUMAN RIGHTS WATCH

Q & A ON HOSTILITIES BETWEEN ISRAEL AND HAMAS

 

http://www.hrw.org/news/2008/12/31/q-hostilities-between-israel-and-hamas

 

 

BTSELEM.ORG

LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

 

 

 

 

[22]

 

 

BTSELEM.ORG

LEARNING THE LESSONS OF THE PAST TO PROTECT GAZA CIVILIANS

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121115_gaza_operation

 

 

BTSELEM.ORG

KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS

4 DECEMBER 2012

 

http://www.btselem.org/gaza_strip/20121204_yael_stein_oped

 

 

[23]

 

''

135 DODEN NA EEN WEEK VAN WEDERZIJDS GEWELD

Al een week bestookt Israël Palestijnse militanten in Gaza, nadat van die kant aanhoudend raketten richting Israël geschoten werden. Er zijn in de afgelopen week 130 Palestijnen en vijf Israëliers omgekomen bij het geweld.''

NRC

BOMAANSLAG OP BUS IN TEL AVIV, NIEUWE LUCHTAANVALLEN ISRAEL

21 NOVEMBER 2012

 

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/21/terroristische-aanslag-op-bus-tel-aviv/

 

''Over wat er intussen op Gaza gebeurt, geen woord. De NRC neemt, helemaal in de staart van het artikel, tenminste nog de dodentallen die bommen op Gaza en raketten op Israel de afgelopen dagen hebben opgeleverd: 130 Palestijnen, 5 Israeli’s.''

 

PETER STORM

WAT NEERLANDS MEDIA HAALT, WAT EN JUIST NIET

21 NOVEMBER 2012

 

http://www.ravotr.nl/2012/11/21/wat-neerlands-media-haalt-en-wat-juist-niet/

 

 

[24]

 

BDS MOVEMENT

FREEDOM/JUSTICE AND EQUALITY

 

http://www.bdsmovement.net/bdsintro

Meer van Astrid Essed