NOS pro Israel berichtgeving/Repliek op NOS verklaring

Di 20 November 2012 15:28 | Astrid Essed | 2758 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES GAZA/REPLIEK AAN NOS OP VERKLARING OVER MIDDEN OOSTENBERICHTGEVING

 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Waarschijnlijk herinnert u zich nog mijn brief aan de NOS redactie naar aanleiding
van haar berichtgeving over het Midden Oostenconflict in het algemeen en over het
begin van de Israelische militaire acties in Gaza ''Pillar of Cloud'' in het byzonder
 
Mijn brief aan de NOS was getiteld 
''''Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza
operatie Pillar of Cloud''

Zie
 
ISRAELISCHE AANVAL OP GAZA/COMMENTAAR OP NOS PRO ISRAEL
BERICHTGEVING
 

 
Naar aanleiding van mijn schrijven aan de NOS, heb ik een NOS Publieksvoorlichting
reactie ontvangen, waarbij beweerd werd, dat de NOS het nieuws ''feitelijk'' verslaat
''zonder agenda'' en ''zonder een kant te kiezen''
Ook beweren zij het nieuws ''vanuit verschillende invalshoeken'' te benaderen en ervoor
te zorgen, dat ''alle standpunten van alle betrokken partijen'' aan het woord komen
 
In mijn hieronder vermelde reactie, die ik de NOS heb doen toekomen, zet ik de
onjuistheid van hun beweringen uiteen
 
Maar voordat u mijn reactie leest, vermeld ik de NOS verklaring op mijn
bovenvermelde brief aan de NOS
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
 
P/S
 
A
 
BRIEF AAN DE NOS 
''Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza
operatie Pillar of Cloud''
 


B

NOS VERKLARING/REACTIE OP MIJN BRIEF
''Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza
operatie Pillar of Cloud''

 


 

Geachte mevrouw Essed,

 

Dank voor uw mail.

Wij krijgen erg veel reacties op de gebeurtenissen in Israël en Gaza, en op onze berichtgeving daarover. Dat is begrijpelijk. Het Israelisch-Palestijnse conflict gaat ook in Nederland gepaard met veel emoties.

 

Sommige kijkers of luisteraars verwijten ons dat we te veel op de hand van Israël zijn. Anderen noemen ons pro-Palestijns. En soms worden beide conclusies getrokken uit een en dezelfde uitzending, item of artikel.

 

Helaas kunnen we niet op alle individuele reacties ingaan. Daarvoor zijn het er te veel.

 

Maar we willen u wel laten weten dat onze opdracht is om het nieuws feitelijk te verslaan, en zonder agenda, zonder een kant te kiezen. Dat doen wij met onze correspondenten en verslaggevers ter plekke, met ooggetuigen en deskundigen. Zoals bij elk onderwerp proberen we ook deze kwestie vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, waarbij we er op letten dat alle betrokken partijen en standpunten aan het woord komen.

 

Dat voorkomt niet dat u een andere weging maakt van de feiten. Maar we hopen u hiermee enig inzicht te hebben gegeven in de uitgangspunten van onze berichtgeving.

 

Namens Hoofdredactie NOS Journaal

Met vriendelijke groet,

Nettie Kosterman

NOS Publieksvoorlichting

Beschrijving: NOS-500-pix

Sumatralaan 45  |  Postbus 26600 1202 JT Hilversum
Telefoon + 31 35 - 677 92 22  |  
www.nos.nl


 
C
 

MIJN REACTIE OP BOVENSTAANDE NOS VERKLARING OVER BERICHTGEVING MIDDEN OOSTENCONFLICT:
 
 
NOS PUBLIEKSVOORLICHTING
AAN MEVROUW N KOSTERMAN
 
UW REACTIE OP MIJN AAN DE NOS GESCHREVEN COMMENTAAR;
''

Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza operatie Pillar of Cloud''

 
 
Geachte mevrouw Kosterman,
 
Bij dezen vriendelijk bedankt voor uw namens de NOS Hoofdredactie geschreven
beantwoording van mijn schrijven aan de NOS,
getiteld ''

Uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict/Israelische Gaza operatie Pillar of Cloud''

 
Uit uw schrijven aan mij blijkt duidelijk, dat u mijn kritiek
op uw berichtgeving niet gelezen hebt
 
Daardoor bent u noch in de positie om mij te schrijven, dat u ''het nieuws feitelijk
verslaat, zonder agenda en zonder een kant te kiezen''

Noch kunt u een oordeel vellen over de inhoudelijke juistheid van mijn kritiek
aan uw adres
 

 

DE NOS EN DE FEITEN ROND BERICHTGEVING BETREFFENDE HET

MIDDEN OOSTENCONFLICT


In uw reactie aan mij beweert u, dat u het nieuws feitelijk verslaat zonder agenda en

een specifieke kant te kiezen

Aantoonbaar is dat niet juist


Te uwer informatie laat ik in het kort nogmaals enkele feiten de revu passeren:


A


 

NOS ''KIEST GEEN KANT''

NOS AANDUIDING VAN HAMAS ALS ''TERREURGROEP''


Wanneer u zich slechts aan feitelijkheden houdt en geen kant kiest, is het wel heel

verwonderlijk, dat u de Palestijnse politiek-militaire organisatie Hamas, aanduidt als

''terreurgroep'', in een nieuwsbericht,  waarbij u dan bovendien de Blokkade van Gaza, die 

de facto de Palestijnse burgerbevolking uithongert en terecht  is veroordeeld door internationale mensenrechtenorganisaties, bagatelliseert

 

Ik citeer u


''De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam.''


NOS

Leger Israel stopt activistenschip

20 october 2012


http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html


Amnesty International

Israel/Gaza Blockade must be completely lifted

17 juni 2010


http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-gaza-blockade-must-be-completely-lifted-2010-06-17


Noch afgezien van wat er over Hamas te melden is, kiest u duidelijk partij

vooral omdat u Israelische legeracties zoals Cast Lead, die honderden

Palestijnse burgerdoden hebben veroorzaakt niet ''terroristisch'' noemt


Amnesty International

Operation Cast Lead

22 days of death and destruction

2009


http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf


Terrorisme is immers de definitie voor militaire aanvallen op burgers!

 

 

 


B


NOS/GEEN HOOR EN WEDERHOOR/WEERGAVE ISRAELISCHE LEZING/ZELDEN DE PALESTIJNSE


U zegt, dat u alle betrokken partijen en standpunten aan het woord laat

komen

Dat is aantoonbaar niet juist

In mijn tienjarige [dus vanaf 2002] observatie van met name NOS teletekst 

is het mij opgevallen, dat u bij uw meeste berichtgeving de Israelische kant/standpunt

uitgebreid belicht, terwijl de Palestijnse niet of nauwelijks aan het woord komt

 

Dit is een ernstige schending van het principe ''hoor en wederhoor''

Ook is uw woordgebruik tendentieus, aangezien u bij Israelische militaire handelingen

refereert aan ''vergeldingsacties'' voor eerdere Palestijnse militaire acties, maar dat woordgebruik niet hanteert bij Palestijnse militaire acties


Een voorbeeld van uw schending van het principe ''hoor en wederhoor''

werd recentelijk nog geleverd in uw berichtgeving van de Israelische

entering van het Gaza hulpschip ''De Estelle'', waarin u wel de

Israelische lezing gaf, maar de lezing van de Gaza schip activisten vermeldde

dat het schip was geenterd in internationale wateren [verboden volgens het Zeerecht]


 

NOS

Leger Israel stopt activistenschip

20 october 2012


http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt-activistenschip.html


Anderen vermeldden de activistenlezing wel, zoals het in het journalistieke hoort


Volkskrant

Protestschip naar Gaza onderschept door Israelisch leger

20 october 2012


http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3334825/2012/10/20/Protestschip-naar-Gaza-onderschept-door-Isra-euml-lisch-leger.dhtml#


C

 

NEDERZETTINGEN IN STRIJD MET INTERNATIONAAL RECHT/

GEEN VERMELDING DAARVAN DOOR DE NOS


Ik volg uw teletekstberichtgeving zoals gezegd reeds 10 jaar en nog nooit hebt u vermeld,

dat de door Israel in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen in strijd

zijn met het Internationaal Recht

Dit in tegenstelling tot uw VRT collegae, die dat wel consequent doen


Zie Internationaal Recht en nederzettingen/


Btselem.org

Settlements

International Law

 


http://www.btselem.org/settlements/international_law


NOS doet  voorkomen, alsof nederzettingenbouw draait om het bouwen van ''nieuwe woningen in bezet

gebied'' gaat, wat normale huizenbouw suggereert

Wanneer op die nederzettingen vanuit de politiek kritiek komt, zoals recentelijk van

minister van Buitenlandse Zaken Timmermans, doet u ten onrechte voorkomen,

dat het  zijn'' mening'' is


Ik citeer NOS

''Volgens minister Timmermans is de bouw van nederzettingen in bezet gebied in strijd met het internationaal recht.''


NOS

Timmermans veroordeelt bouwplan

7 november 2012


http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html


D

 

NOS BERICHTGEVING OVER

LIQUIDATIES HAMAS EN ANDERE PALESTIJNSE LEIDERS/ACTIVISTEN


Wanneer u melding maakt van de liquidaties van Hamas en andere Palestijnse leiders/

activisten door het Israelische leger vermeldt u niet, dat deze liquidaties of

buitengerechtelijke executies in strijd zijn met het Internationaal Recht,

ondanks het feit, dat u daarop talloze wijze bent gewezen

U duidt deze liquidaties aan op euphemistische wijze, zoals recentelijk

''Weer Hamas kopstuk gedood''

Dit suggereert, dat het een normale oorlogshandeling is

Dat is het niet


NOS

Opnieuw Hamas kopstuk gedood

16 november 2012


http://nos.nl/artikel/441498-opnieuw-hamaskopstuk-gedood.html


E


NOS MYTHE VAN ''TWEE CONFLICTSPARTIJEN''

GEEN REFERENTIE AAN ISRAELISCHE BEZETTING


Wanneer men de NOS berichtgeving [zeker teletekst] leest, zou men als

onwetend over het Midden-Oostenconflict de conclusie trekken, dat er twee gelijke 

''conflictspartijen'' zijn, Israel en de Palestijnen, die al jarenlang oorlog voeren

Dat laatste is waar

Wat echter categorisch door de NOS wordt verzwegen en/of niet genoemd, is

de 45 jaar durende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarbij Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse


Hierdoor wordt voor de gemiddelde lezer de achtergrond van Palestijnse

acties vrij ondoorzichtig en daardoor de strijd tegen een illegale bezetting!


TENSLOTTE


Mevrouw Kosterman, ik had meer feiten naar voren kunnen brengen, waarin

ik de NOS berichtgeving tav het Midden Oostenconflict onder vuur nam

Ik heb het hierbij gelaten


In bovenstaande meen ik duidelijk en met feiten omkleed te hebben aangegeven,

dat de NOS berichtgeving in het geheel niet objectief is door vaak cruciale feitelijkheden, zeker waar het het Internationaal Recht betreft, niet memoreert

Ook het woordgebruik [''terreurgroep'' Hamas, etc] draagt tot die niet objectiviteit

bij, alsmede de niet consequente toepassing van ''hoor en wederhoor''


Ik laat verder in het midden of NOS bewust pro Israel is

Maar in ieder geval draagt uw berichtgeving bij aan een onjuist pro

Israel weergave van de feiten


Het is de NOS taak de journalistieke criteria naar behoren toe te passen en het

lijkt mij dan ook raadzaam, dat u bovenstaande ter harte neemt


Waneer uw Hoofdredactie mijn commentaar om wat voor redenen niet leest

ontslaat het haar desalniettemin niet van haar journalistieke

verantwoordelijkheid


Ik zal dan ook uw berichtgeving over het Midden Oostenconflict in de gaten

blijven houden en u er zonodig op aanspreken


U hebt een taak tegenover het publiek, uw journalistieke taken zo oprecht

en deskundig mogelijk te vervullen


Hoog tijd, dat u dit ter harte neemt waar het het Midden Oostenconflict betreft


Deze brief zal op Internet worden verspreid


Vriendelijke groeten en van harte beterschap bij uw berichtgeving toegewenst


Astrid Essed

Amsterdam 

Meer van Astrid Essed