NOS Teletekst, leer het eens!/Israelische nederzettingen zijn illegaal!

Di 20 Juli 2021 12:55 | Astrid Essed | 120 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BEN & JERRY'S WEG UIT BEZET GEBIED/NOS TELETEKSTREDACTIE OPNIEUW IN DE FOUT/NEDERZETTINGEN ILLEGAAL!
ZIE OOK

De walrus sprak:

De tijd is daar
Om over allerlei te praten”

Een schoen, een schip, een kandelaar,

Of koningen ook liegen

En of de zee soms koken kan

En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit:

 THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

AAN

NOS TELETEKST REDACTIE

Onderwerp

Uw berichtgeving dd 19 juli 2021 ''Ben & Jerry's weg uit bezet gebied''

Geachte Redactie,

Hoewel uw berichtgeving over het Midden-Oostenconflict voorzichtig begint

te verbeteren [1] bent u er nog niet.

Nog lang niet.

Ik verwijs hier naar uw recente berichtgeving dd 19 juli jongstleden:

''''Ben & Jerry's weg uit bezet gebied''

Zie voor de tekst van het bericht, direct onder deze mailbrief

Maar eerst een blijk van waardering, voor uw titel:

''Ben & Jerry's weg uit bezet gebied.''

DAT is de enige juiste aanduiding voor ''De Palestijnse Gebieden'' en

daarvoor verdient u een compliment, omdat uw berichtgeving de

terminologie ''bezette gebieden'' in het verleden ook weleens, ten onrechte,

achterwege heeft gelaten. [2]

Tot zover dus een compliment

Nu datgene waarin u-en dat is niet de eerste keer- [3] in de

fout gegaan bent:

GEEN ''HUIZEN'', MAAR NEDERZETTINGEN!

In de tweede alinea van uw berichtgeving vermeldt u:

''De actie van de ijsmaker, die onderdeel is van multinational

Unilever, is een van de meest in het oog springende acties van een
internationaal bedrijf tegen de Israelische politiek om huizen te bouwen
in de gebieden, die zijn veroverd in de oorlog van 1967.''
[Zie direct hieronder]
Met een dergelijke formulering gaat u opnieuw de fout in, want door
u wordt gesuggereerd, dat [ik citeer u] ''De Israelische politiek
om huizen te bouwen in de gebieden, die zijn veroverd in de oorlog van 1967'',
slechts om huizenbouw zou gaan en meer niet.
To be fair:
U vermeldt er WEL bij ''in de gebieden, die zijn veroverd in de oorlog van 1967'',
waardoor menige lezer zal twijfelen aan het legitieme karakter van deze ''huizenbouw'', maar dat is nog niet hetzelfde als een internationale
veroordeling en daarom, op zijn zachtst gezegd, misleidend en onvolledig.
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
Om te beginnen:
Hoewel er inderdaad huizen worden gebouwd, is de term in dit
verband onjuist, omdat het iets normaals en legitiems suggereert.
En dat is het dus niet:
De sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, zijn in strijd met het Internationaal Recht!Volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van1907! [4]
Behalve uiteraard Israel en nu  ook de VS   [5] een algemeen
erkend internationaalrechtelijk principe, ook door de EU, 
die de illegaliteit van de nederzettingen keer op keer heeft bekrachtigd. [6]

Maar laat ik het, naast internationaalrechtelijke bepalingen, in gewone mensentaal zeggen.
Die nederzettingen zijn aan de Palestijnen ontstolen gebied.
Want in bezet Palestijns gebied wordt nog dagelijks land onteigend, de bewoners eraf gegooid ten behoeve van kolonisten uit Israel,die er niet alleen wonen, maar ook niet zelden de plaatselijke bezette bevolking terroriseren, vaak ook nog eens gesteund door het Israelische leger, zoals u in de berichtgeving van de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem kunt lezen! [7]
Ordinaire landdiefstal en terreur dus!
CONCLUSIE
Vandaar, nogmaals een dringend beroep op u, voortaan duidelijk
de illegaliteit van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied te vermelden!
Daarvoor is het meer dan Hoog Tijd, vindt u zelf ook niet?
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOS TELETEKSTBERICHTGEVING, NOTEN EN
ORIGINELE EERDERE MAIL AAN NOS TELETEKSTREDACTIE
OF

Meer van Astrid Essed