Groepsuitzetting vluchtelingen naar Nigeria in Tijden van Corona

Ma 21 December 2020 03:13 | Astrid Essed | 109 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen


 

 
GROEPSUITZETTING VLUCHTELINGEN MET CHARTERVLUCHT
NAAR NIGERIA IN TIJDEN VAN CORONA/BRIEF AAN DIRECTIE SCHIPHOL
ZIE OOK

 
AAN
SCHIPHOL
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uitgevoerde Groepsuitzetting, per chartervlucht, naar Nigeria
Geachte Directie
Geacht Management
SHAME ON YOU!
Ik schrijf u aan, omdat u, ondanks de vele protesten,  van Defence
for Children en diverse actiegroepen [1], de Luchthaven ervoor geleend hebt,
medewerking te verlenen aan de door de Nederlandse Overheid geinstigeerde
groepsuitzetting, per chartervlucht, naar Nigeria. [2]
Volgens mijn informatie betreft het meerdere personen in vreemdelingendetentie en twee gezinnen met jonge kinderen, die
werden vastgehouden in de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist. [3]
De Vlucht waar het om gaat is, zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen,
uitgevoerd op vrijdag 18 december, 7:30, vluchtnummer P6 6537.
Het was een Chartervlucht, uitgevoerd door de Spaanse
luchtvaartmaatschappij Privilege Style. [4]
Maar u, Directie en Management van Schiphol, hebt dit gefaciliteerd, wat u tot overdrachtelijke Heler maakt. [5]
Dit in opdracht van de hoofdverantwoordelijken voor
deze schandalige deportatie [want dat IS het, wanneer mensen
tegen hun wil worden uitgezet], de Nederlandse Overheid, hier
belichaamd in Dienst Terugkeer en Vertrek [6], die deze mail,
zoals u ziet, cc ontvangt.
MIJN BEZWAREN
MENSENRECHTENSITUATIE NIGERIA
Ik heb een aantal bezwaren tegen uw facilitering van deze groepsuitzetting, per chartervlucht, naar Nigeria
Ten eerste is de mensenrechtensituatie in Nigeria niet om
over naar huis te schrijven, wat een risico kan inhouden
voor de uitgezette vluchteluingen
In het Algemeen Ambtsbericht Nigeria van de Rijks Overheid [2018]
werd gesproken over arbitraire arrestaties en detenties, gepaard gaand met corruptie en een
oneerlijke rechtsgang:
Ik citeer bladzijde 37 uit het Ambtsbericht:
''Arrestaties, bewaring en detenties Hoewel de grondwet en de lagere wetgeving arbitraire arrestatie en detentie verbieden pasten politie en veiligheidsdiensten deze praktijken wel toe. De politie arresteert en detineert stelselmatig verdachten zonder dat zij worden geïnformeerd over de aard van de aanklacht. Ook wordt verdachten het recht op een advocaat of contact met familieleden ontzegd. De detentie kan gepaard gaan met verzoeken om steekpenningen.'' [7] 
Ook worden er ijselijke feiten over folteringen door een speciale politie eenheid,
SARS genaamd, vermeld op bladzijde 38
Ik citeer het Ambtsbericht:
'' In september 2016 rapporteerde Amnesty International over de praktijken van een specifieke politie-eenheid de Special Anti-Robbery Squad (SARS). De SARS is in het leven geroepen om geweldsmisdaden te bestrijden maar onderscheidde zich vooral door het systematisch martelen van gevangenen om ze op die manier tot bekentenissen te dwingen en vervolgens steekpenningen te eisen, aldus Amnesty International. Het rapport laat ook zien dat SARS-officieren, betrokken bij marteling en andere mishandelingen van gevangen, maar zelden ter verantwoording worden geroepen en in sommige gevallen worden overgeplaatst om bestraffing te ontlopen.203 De misstanden bij de SARS leidden in 2017 tot een oproep via sociale media gericht tegen de gestelde brute werkwijze van deze politie-eenheid.204 In februari 2018 werden negen mannen gearresteerd en vastgehouden door de SARS. Ze werden gemarteld en allen, behalve één persoon, stierven in hechtenis'' [8]
Niets wijst erop, dat sinds 2018 de mensenrechtensituatie is verbeterd:
Integendeel!
In october van dit jaar nog maakt Amnesty International melding van
grootschalige protesten tegen het optreden van deze politie eenheid
SARS, die zich naast folteringen ook schuldig maakt aan buitengerechtelijke
executies! [9]
Buitengewoon zorgelijk dus als mensen naar een dergelijke situatie
worden uitgezet!
En dat hebt U gefaciliteerd.
Willens en wetens, want iedereen, kan achter
deze informatie komen.
Juist ook u, met uw immens grote internationale netwerken.
CORONA
Bovendien is het niet te rijmen, dat de Nederlandse regering alle landen
op Code Oranje gezet heeft en niet noodzakelijke reizen absoluut
aan banden wil leggen [11], terwijl er wel vluchtelingen worden uitgezet naar
Code Oranje landen
Is hun leven en gezondheid dan minder waard?
Bovendien kunnen ze eventueel de ziekte ook helpen verspreiden in
ontwikkelingsland Nigeria.
Het is een schande, dat u hieraan heb meegewerkt, terwijl er juist een nieuwe
Corona uitbraak is in Nigeria! [12]
Wist u dat niet?
Dat HOORDE u te weten!
Nu speelt u met mensenlevens!
EPILOOG
Neen, u bent geen vliegmaatschappij zoals de KLM, die zelf
uit te zetten vluchtelingen vervoert en daarop kan
worden aangesproken, wat ik ook herhaaldelijk heb gedaan [13]
En zich NIET kan beroepen op een ''vervoersplicht''
Maar u hebt WEL de groepsuitzetting, met chartervlucht,
gefaciliteerd [14] en daarmee bent u mede verantwoordelijk voor
de eventuele politieke en/of mensenrechtenellende, die
de vluchtelingen in hun land van herkomst te wachten zou kunnen staan.
Maar ook al zou dat niet zo zijn:
Ze komen aan in een verwarrende en chaotische situatie, met veel 
massa demonstraties.
Als ze daar worden blootgesteld aan grof politiegeweld [15] draagt u daarin
een verantwoordelijkheid.
En willens en wetens faciliteert u deportatievluchten, terwijl de Overheid alle
landen op Code Oranje heeft geplaatst. [16]
Met dit alles hebt u op grove wijze in strijd met de mensenrechten gehandeld.
Leer hiervan en laat het niet meer plaatsvinden.
Anders vindt u mij op uw Pad.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed