Uitlevering genocideverdachte aan Rwanda en het recht op eerlijk proces

Wo 28 Juli 2021 08:02 | Astrid Essed | 239 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NEDERLAND LEVERT GENOCIDEVERDACHTE UIT AAN RWANDA/OVER 
ONEERLIJKE PROCESSEN EN KANS OP FOLTERING/BRIEF AAN REFORMATORISCH DAGBLAD
ZIE OOK
AAN:
REDACTIE REFORMATORISCH DAGBLAD
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 27 juli 2021 ''Rwanda bedankt Nederland na
uitlevering genocideverdachte''
Geachte Redactie,
Een van de kenmerken van goede journalistiek is betrouwbare, juiste
en volledige berichtgeving.
Dat geldt voor de meer 'dagelijkse'' onderwerpen, maar zeker voor zaken,
die gevoelig liggen en waar sprake is van gruwelijkheden.
Een van die gruwelijkheden, waarin u in onderstaande [zie uw berichtgeving,
direct onder P/S] hebt bericht, is de genocide in Rwanda [1], hier toegespitst
tot genocideverdachte Venant R.
Nu laat ik die genocidebeschuldiging voor wat zij is, omdat ik de juistheid ervan niet kan beoordelen [ook al twijfelen
aan mij bekende, zeer betrouwbare bronnen daaraan] [2], waar het mij
in het byzonder over gaat zijn garanties voor een eerlijk en betrouwbaar proces.
En vrijwaring van foltering.
TOEGELICHT
UW BERICHTGEVING
En daar kom ik op u uit, liever gezegd, op uw berichtgeving.
Want in uw berichtgeving bericht u onder andere over de arrestatie van Venant
R en het feit, dat Rwanda Nederland heeft bedankt voor de uitlevering.
Tot zover correct [3]
WEGLATING BELANGRIJKE FEITEN/KANS OP ONEERLIJK PROCES/FOLTERING
Wat ik u echter verwijt is, dat u weliswaar de naakte feiten vermeldt, maar 
zeer belangrijke feiten niet noemt, zoals de kans voor verdachte op een oneerlijk proces in Rwanda en eventueel foltering:
ONEERLIJK PROCES/KAMERVRAGEN
In 2016 heeft een Kamermeerderheid gepleit voor opschorting van uitlevering van verdachten aan Rwanda, vanwege het ontbreken van een eerlijke rechtsgang. [4]
Ook toonde Christen Unie Kamerlid Voordewind zich sceptisch over de
rechtsgang in Rwanda en heeft daarover in 2020 vragen gesteld aan de minister en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van
Buitenlandse Zaken. [5]
ONEERLIJK PROCES/FOLTERING/AMBTSBERICHT 2016
Maar er is meer!
In het Thematische Ambtsbericht 2016 over Rwanda [6]
is te lezen
[Ik citeer. bladzijde 27]
''” Het proces tegen Joel Mutabazi en vijftien anderen eindigde in oktober 2014. Joel Mutabazi, een voormalige lijfwacht van president Kagame, werd beschuldigd van het organiseren van aanvallen op de regering en werd veroordeeld tot levenslang. Hij kondigde aan in beroep te zullen gaan. Veel van zijn mede-aangeklaagden verklaarden voor de rechtbank dat zij waren gefolterd en waren gedwongen bekentenissen af te leggen. De rechtbank liet echter na deze aantijgingen te onderzoeken” [7]
Maar niet alleen het Ambtsbericht 2016!
ONEERLIJKE PROCESSEN/VERDWIJNINGEN/AMNESTY INTERNATIONAL
In haar rapportage over Rwanda uit 2020 noemt Amnesty International
verdwijningen, excessief politiegeweld en-weer-oneerlijke processen. [8]
Kortom, naar mijn oordeel een land aan welke iemand niet zou
moeten worden uitgeleverd.
Ik heb dan ook de KLM opgeroepen, niet mee te werken aan uitzetting [9],
maar dat is, helaas, toch gebeurd. [10]
Dat echter daargelaten.
Terug naar uw berichtgeving.
INCOMPLEET. ONVOLLEDIG EN DAARDOOR NIET EVENWICHTIG
Ik verwacht van u uiteraard niet, dat u alle door mij genoemde bronnen
vermeldt, maar op zijn minst had u kunnen vermelden [daar is niet moeilijk aan te komen], dat Amnesty International zich zorgen maakt om
de rechtsgang in Rwanda en dat er Kamervragen waren gesteld over de gang van zaken.
Door dat te vermelden, komt niet alleen de uitlevering door Nederland in
een ander daglicht te staan, ook is de berichtgeving daardoor completer
en kan de lezer een beter beeld van de situatie krijgen, zoals wel
is gedaan door uw NOS collegae.
Ik citeer uit NOS berichtgeving
''Juristen en mensenrechtenorganisaties hebben in het verleden herhaaldelijk gewaarschuwd voor een oneerlijke rechtsgang in Rwanda, waar processen vaak politiek gemotiveerd zouden zijn en aan verdachten bekentenissen worden ontlokt door hen te martelen.'' [11]
Zo hoort het.
Zo is de berichtgeving compleet en werpt zij een beter licht op de gang van zaken.
TENSLOTTE:
Genocide en misdaden tegen de menselijkheid [dat is genocide natuurlijk ook] zijn wel de gruwelijkste misdaden op deze Aarde en ik ben er fel en glad voor, dat verdachten van dergelijke misdrijven worden berecht en
hun straf niet ontlopen.
Maar dan wel in een eerlijk en onafhankelijk proces en met vrijwaring
van foltering.
En wanneer dat niet kan worden gegarandeerd, moet er naar mijn mening,
geen uitlevering plaatsvinden.
De minister heeft andere afwegingen gemaakt, maar waar het hier dus
om gaat, is dat u, naar mijn oordeel, in uw berichtgeving had moeten
vermelden, dat er gegronde twijfels zijn bij juristen en mensenrechtenorganisaties over de eerlijkheid van het proces en de garantie op een rechtvaardige en humane behandeling.
Ik hoop, dat u dat ook inziet en de volgende keer een completer beeld
van de feiten schetst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NIEUWSBERICHT REFORMATORISCH DAGBLAD EN NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed