KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer A. naar onveilig Afghanistan/Brief aan KLM

Wo 22 Oktober 2014 02:53 | Astrid Essed | 2768 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER A.

NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
 
 
ZIE OOK
 
 
 
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
 
UW MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING VAN
DE HEER A. OP DINSDAG 21 OCTOBER NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
 
 
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
U hebt recentelijk meegewerkt aan de uitzetting van de heer A. op
dinsdag 21 october naar Afghanistan.
 
Dit op verzoek van de Belgische autoriteiten en geschied met een KLM
vliegtuig
 
Vlucht naar Amsterdam Schiphol vanuit Belgie
Vertrektijd 10.35
 
Vlucht van Amsterdam Schiphol naar Dubai
KL 0427
Vertrektijd 14.30
 
Dit ondanks het feit, dat u op de hoogte bent van de
onveilige tot zeer onveilige situatie in Afghanistan, zoals ik
u reeds in eerdere briefwisseling heb duidelijk gemaakt [1].
Een dringend verzoek dus aan u, in het vervolg niet meer
mee te werken aan uitzettingen naar Afghanistan.
 
 
TOELICHTING:
 
Ik schreef het al:
 
U bent op de hoogte van de onveilige situatie
in Afghanistan.
Deze is ontstaan als gevolg van de tussen de Westerse troepen en de
Taliban woedende oorlog, de door het
ontbreken van een sterk centraal gezag welig tierende criminaliteit,
de onderlinge strijd tussen krijgsheren van diverse pluimage en voortdurende
aanslagen, sprake is van een extreem onveilige situatie.
Ter trieste illustratie van de veiligheids en mensenrechtensituatie aldaar
verwijs ik u naar het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken dd 24 december 2013 blz 25 t/m 36 en blz 39 t/m 67 [2]
 
Ook Human Rights Watch spreekt in haar jaarrapport van 2014
haar bezorgdheid uit over de penibele mensenrechten
en veiligheidssituatie in Afghanistan [3]

En de onveiligheid gaat maar door!

Ik maak melding van een aantal ernstige geweldsincidenten
in 2013:
Een  dodelijke bomaanslag
in Kabul op 11 juni [4], een militaire aanval op het vliegveld op Kabul
op 10 juni [5] en zes politiemannen, die zijn doodgeschoten
bij een checkpoint in het zuiden van het land
welk bericht dateert van 13 juni [6]
Ook in 2014 is de situatie er bepaald niet veiliger op geworden.
 
 
 
Ook ''niet noodzakelijke reizen” reizen naar Afghanistan worden door de
Overheid ten zeerste ontraden, waarbij er ook op gewezen wordt,
dat de situatie in heel Afghanistan onveilig is. [7]
Het moge duidelijk zijn, dat een situatie, die onveilig en zelfs gevaarlijk is
voor ”gewone” Nederlandse reizigers, dat zeker ook voor Afghaanse vluchtelingen
is.
Toch bestaat u het om mee te werken aan de uitzetting van deze Afghaanse vluchteling.
 
 
UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN
 
 
Ondanks het feit, dat ik u al meerdere malen in verband
met uitzettingen naar Afghanistan [8] en andere gevaarlijke gebieden [9]
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Dit is onacceptabel, gezien de voor de uitgezette vluchtelingen te lopen
risico’s, die in 2010 tot een dode geleid hebben [10]
Ook is in een niet zover verleden een uit Belgie naar Afghanistan uitgezette vluchteling door de Taliban gedood. [11]
 
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [12]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [13]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [14]
Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [15] en de recentelijk
gedode Afghaanse vluchteling [16] door de KLM
zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?
 
EPILOOG
Met uw medewerking aan de uitzetting van deze vluchteling en andere
Afghanen naar Afghanistan draagt u willens en wetens bij aan het gevaar
waaraan zij worden blootgesteld door oorlog/aanslagen.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar met de regelmaat van
de klok aanslagen worden gepleegd of Afghaanse burgers omkomen door
NAVO bombardementen [17]
Een dringend verzoek dus, in het vervolg af te zien van
medewerking aan deportaties van vluchtelingen naar Afghanistan
en andere gevaarlijke gebieden.
Zo niet, dan hebt u bloed aan uw handen, mocht deze vluchteling en anderen
iets overkomen.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
[1]
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN EEN 24 JARIGE
AFGHAANSE VLUCHTELING NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/
BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED

 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER M.N. NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP 28 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAWAD HUSSEINI
OP ZATERDAG 15 JUNI NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF
AAN DE KLM
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[2]
 
 
RIJKSOVERHEID
AMBTSBERICHT AFGHANISTAN
24 DECEMBER 2013
 
 

 
 
[3]
 
 
 
AFGHANISTAN
HUMAN RIGHTS WATCH
WORLD REPORT 2014
 
 
 
 
[4]
 
NOS
DODEN BIJ BOMAANSLAG KABUL
11 JUNI 2013
 
 
 
 
 
[5]
 
BBC
GUN AND ROCKET ATTACK NEAR KABUL AIRPORT
10 JUNI 2013
 
 
 
[6]
 
 
HUFFINGTON POST
AFGHAN POLICE KILLED: 6 OFFICERS FOUND
SHOT DEAD AT CHECKPOINT
13 JUNI 2013
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
RIJKSOVERHEID
REISADVIES AFGHANISTAN
 
 
 
 
 
[8]
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING FAMILIE N NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN
OP MAANDAG 29 JULI/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING YASSIR S NAAR ONVEILIG
AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
UITZETTING PARWAIS SANGARI NAAR AFGHANISTAN/BRIEF AAN DE KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[9]
 
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE VLUCHTELING
NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[10]
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
PROGRESS LAW
20 JARIGE AFGHAAN AREF VERMOORD DOOR TALIBAN
15 OCTOBER 2013
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN
”TERUGGESTUURDE” AFGHAANSE ASIELZOEKER VERMOORD
DOOR TALIBAN
14 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
[12]
 
 
MEDEPLICHTIGHEID KLM AAN UITZETTING SOMALISCHE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOMALIE
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[13]
 
 
REACTIE KLM
 
Onze referentie:6397669001
Geachte mevrouw Essed,
Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.
Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland
 
 
Zie
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[14]
 
 
 
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VLUCHTELING NAAR ONVEILIG
SOMALIE/REACTIE OP BRIEF KLM
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
[16]
 
 
PROGRESS LAW
20 JARIGE AFGHAAN AREF VERMOORD DOOR TALIBAN
15 OCTOBER 2013
 
 
 
 
DE WERELD MORGEN
”TERUGGESTUURDE” AFGHAANSE ASIELZOEKER VERMOORD
DOOR TALIBAN
14 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
[17]
 
 
TIEN AFGHANEN, WAARONDER VIJF KINDEREN, GEDOOD BIJ
NAVO BOMBARDEMENT
12 FEBRUARI 2013
 
 

Meer van Astrid Essed