Ingezonden Stuk over president Macron's Heksenjacht op moslims

Do 12 November 2020 17:05 | Astrid Essed | 109 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
HEKSENJACHT PRESIDENT MACRON EN ZIJN TEAM OP MOSLIMS
ZIE OOK
Lezers!
Recentelijk ben ik in geweer gekomen tegen de aanval van president
Macron en zijn team op moslims en hun organisaties, naar aanleiding van de bizarre onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty, door een 18 jarige [door de politie doodgeschoten] Tsjetsjeen.
Aanleiding vormde de door de leraar in de klas getoonde afbeeldingen van 
de door Charlie Hebdo hergepubliceerde cartoons van de Profeet Mohammed.
Zie onder noot 1 mijn artikel.
Naast deze generaliserende aanval op organisaties, die part noch deel hadden aan deze aanslag, of aan de daaropvolgende, waarbij drie kerkgangers in Nice werden doodgestoken door een 21 jarige Tunesische verdachte [2], schond de Franse Overheid ook nog eens artikel 1 van de eigen Grondwet, waarin het gelijkheidsprincipe is vastgelegd en wordt gesteld, dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen Franse inwoners vanwege afkomst of religie EN respect voor ALLE religies wordt uitgesproken. [3]
Want wat deed die Franse O verheid?
Op verschillende Overheidsgebouwen werden de gewraakte Mohammed
cartoons opgehangen na de onthoofding van de leraar. [4]
Als dat niet provocerend is!
And to add insult to injury [5] deed president Macron de uitspraak, dat Frankrijk de cartoons nooit zou opgeven. [6]
De daaropvolgende boycott van Franse producten door een aantal islamitische
landen verbaasde mij dan ook niet! [7]
Over die heksenjacht van Macron cum suis [8] heb ik aan diverse Nederlandse en Belgische krantenredacties het onderstaande Ingezonden Stuk toegestuurd.
Of ze het zullen durven publiceren, weet ik natuurlijk niet, daarom
deel ik het graag met u
Weet u trouwens, dat er twee gesluierde Islamitische vrouwen zijn neergestoken in Parijs door twee racistische en Islamofobe vrouwen,
daags na de onthoofding van leraar Samuel Paty? [8]
Daarover hoor je de media niet!
VEEL LEESPLEZIER
EN WEG MET DE ISLAMOFOBIE!
Astrid Essed
[Onder het Ingezonden Stuk het notenapparaat]

 
HEKSENJACHT PRESIDENT MACRON EN ZIJN TEAM OP MOSLIMS
Ingezonden Stuk
Geachte Redactie,
Het is bij de Macronen af!
Sinds de bizarre onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty door een [door de politie doodgeschoten] 18 jarige Tsjetsjeen, vanwege het
in de les tonen van de opnieuw door Charlie Hebdo gepubliceerde
Mohammed cartoons, gevolgd door het neersteken van drie kerkgangers in Nice door een 21 jarige Tunesische verdachte, brak de Hel in Frankrijk los.
Want de [re]acties van de Franse Overheid waren in feite een oorlogsverklaring aan moslims,niet alleen in Frankrijk, maar ook internationaal.
Direct na het bericht over de onthoofding van leraar Samuel Paty ging de Franse Overheid los:
De eerste bizarre actie was het tonen van de gewraakte Charlie Hebdo Mohammed cartoons op een aantal Overheidsgebouwen.
Dit  in strijd met artikel 1 van de Franse Grondwet, waarin is vastgelegd het gelijkheidsbeginsel, respect voor iedereen, ongeacht afkomst of religie, alsook respect voor iedere religie.
Hoewel het tonen van die cartoons werd verpakt als ''vrijheid van meningsuiting''
wist de Franse Overheid dondersgoed, dat dit door moslims alsook een aantal  islamitische landen zou worden opgevat als oorlogsverklaring.
En terecht, want wederom werd een voor moslims zo heilig symbool als de Profeet Mohammed op onwaardige wijze vertoond, deze keer door een ''neutrale'' Overheid.
Verder gooide president Macron nog olie op het vuur door de uitspraak, dat Frankrijk de cartoons nooit zou opgeven.
Zijn de in Frankrijk wonende moslims, voor wie ze aanstootgevend zijn, dan niet Frankrijk?
Geen wonder, dat een aantal islamitische landen een boycot tegen Franse 
producten begon.
Nog discriminerender was de derde politieke actie, waarbij de minister van Binnenlandse zaken Damartin aankondigde een aantal islamitische organisaties
te willen verbieden, die ''vijanden van de Republiek'' zouden zijn, zonder dat daarvan enig bewijs geleverd was en er geen connectie is tussen deze organisaties en genoemde aanslagplegers, waardoor het gevaar levensgroot is, dat de Franse Overheid de meerderheid van moslims van goede wille tegen zich in het harnas jaagt.
Een voorbeeld van een van de doelwitten van Damartin is het onverdachte Frans-islamitische Collectief, dat strijdt tegen Islamofobie.
Ook door Damartin tot ''moslimextremisten'' benoemde mensen zonder papieren worden uitgezet, zonder enig bewijs van betrokkenheid bij welke aanslag ook.
Dat noem ik en ook het Internationaal Recht een ''collectieve straf''
Dit is geen Staatspolitiek meer, maar een nietsontziende heksenjacht, die niet past in een democratie, maar in een politiestaat.
Juist in deze voor Frankrijk onrustige Tijden hoort de Overheid te verbinden, niet te polariseren
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed