Pegida loopt mee met stille tocht Utrecht/Weg met Pegida fascisme en Islamofobie!

Do 4 April 2019 11:50 | Astrid Essed | 492 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
PEGIDA LOOPT MEE MET STILLE TOCHT UTRECHT/WEG MET
PEGIDA FASCISME EN ISLAMOFOBIE!
ZIE OOK
AAN:
DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT
De heer J van Zanen
Onderwerp:
Deelname Pegida aan Stille Tocht in Utrecht
Geachte burgemeester,
Ik begin deze brief met een compliment.
Geniet u ervan, want dit is het enige compliment, dat u
van mij zult ontvangen.
Namelijk over de speech, die u hebt gehouden aan
de vooravond van de indrukwekkende Stille Tocht
in Utrecht, na het tragische tram-schietincident,
waarbij drie [en inmiddels vier] mensen het
leven lieten. [1]
Uw speech, aan de vooravond van de zeer verbindende
Stille Tocht [2], had zeker indrukwekkende'
kanten, ook al vond ik dat niet van al uw bewoordingen
[Lees ''En om te laten weten, dat er ook in Utrecht geen plaats is
voor haat en geweld.'', dat klinkt wel erg demagogisch, met name
omdat veel nog in onderzoek is]. [3]
Maar goed, wel positief vond ik het volgende:
Ik citeer:u:
''Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden.
Laten we op de bres staan voor een samenleving, waarin
iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie
en verdraagzaamheid.'' [4]
KUDOS, burgemeester, mee eens.
En juist op zo'n moment goed gesproken, want een pleidooi voor verbinding hoort er te zijn na zo'n al dan niet ''met terroristisch motief'' gepleegd schietincident en daarvoor hebt u gezorgd.
Ere wie ere toekomt, ook al behoort u dan tot
een politieke partij, die allesbehalve verbindend is, op zijn zachtst gezegd:
Ik verwijs onder andere naar de uitspraken van uw partijgenoot,
premier Rutte [5], niet vreemd gegeven zijn dubieuze achtergrond [6]
Een ander voorbeeld is het destijds gedane rare initiatief
voorstel van uw partijgenoot, Tweede Kamerlid Bosman, in
de volksmond ''Antillianenwet'' genoemd [7], dat gelukkig geen
meerderheid in de Kamer kreeg. [8]
Dat is nog het topje van de Ijsberg, ik laat het hierbij.
Terug naar u, want om uw houding tegenover de Pegida deelname
aan de Stille Tocht is deze brief geschreven::
DEELNAME PEGIDA-AANHANGERS AAN STILLE TOCHT
Voorman van de anti Islambeweging Pegida, Edwin van Wagensveld, in dubieuze
Duitse kringen ook wel bekend als ''Ed aus Holland'' [9], had aangekondigd,
dat Pegida aanhangers mee zouden lopen in de Stille Tocht, waaronder
Wagensveld zelvers. [10] 
Overigens was foute club voorman Wagensveld nog WEL zo ''vriendelijk''
mee te delen, dat Pegida niet met vlaggen zou lopen uit respect
voor de slachtoffers. [11]
En wat is de reactie van de woordvoerder van uw Gemeente?
Ik citeer RTL Nieuws
''De gemeente Utrecht maakt geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Pegida. "Zolang ze zich normaal gedragen, is iedereen welkom", zegt een woordvoerder.''
[12]
Beseft u, dat uw woordvoerder met deze uitspraak [waarvoor u als burgemeester politiek verantwoordelijk
bent], racisme en fascisme normaliseert en de veiligheid'
van de door Pegida tot zondebok bestemelde
groepen in gevaar brengt?
Weet u, welk gevaar Pegida inhoudt?
Voor u nog even op een rijtje gezet:
Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida [Patriotische Europaer gegen die Islamiserung des Abendlandes,
”Abendland” staat voor Europa] (12), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar is
in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en
racisten [13].
Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,
een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,
, wapenhandelaar en nazi vriend. [14]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten
zijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch
Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig
voorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neo
nazi organisaties en individuen. [15]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,
oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen
gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [16],
waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot
haat. [17]
En in 2016 veroordeeld wegens het aanzetten tot
haat tegen vluchtelingen vanwege zijn ”ongedierte” uitspraak
op Facebook.  [18]
SAMENGEVAT:
Pegida een club van verontruste burgers,
zoals ze zich graag presenteren? [19]
Vergeet het maar, zoals bovenstaande heeft aangetoond.
Gevaarlijker nog:
Het is een Club, die van geen ophouden weet!
U weet uiteraard van maandelijkse marsen [zie voor alle informatie daarover noot 20],
waarop gelukkig veel tegenstand van anti fascisten [21]
En als Gerichte Klap op de Vuurpijl, waarin hun Islamofobie
een dieptepunt bereikte, twee gebeurtenissen:
Het  destijds gedane voornemen van Pegida om
een barbecue met varkensvlees te houden [22], op het plein of
drempel van Moskeeen en dat nota bene tijdens de Heilige Vastenmaand
Ramadan! [23]
Gelukkig door een aantal burgemeesters verboden, waaronder u! [24],
hetgeen is bevestigd door de rechter. [25]
Nog eind maart van dit jaar hebben ze hun hetze voortgezet, door aan de As-Soennah Moskee
in Den Haag een voor moslims beledigende pop van de Profeet
Mohammed op te hangen. [26]
UW INZET EN VERANTWOORDELIJKHEID
Meer hoef ik niet te zeggen!
Waarschijnlijk was u van de meeste feiten rond Pegida al op de hoogte,
en anders had dat het geval moeten zijn.
En wat doet u, als foute club voorman Wagensveld, die trouwens een
veroorddeelde crimineel is [27], zijn aanwezigheid aankondigt op
de Stillle Tocht Utrecht:
Uw woordvoerder van de Gemeente heet hem en zijn trawanten
nog welkom ook, als ''ze zich normaal gedragen'' [28]
Maar Islamofobie, fascisme en racisme ZIJN niet normaal,
meneer de burgemeester, maar misdaden!
 
En als burgemeester en portefeuillehouder Openbare Orde
en Veiligheid [29] moet u uw taak serieus nemen en de veiligheid
van moslims en andere allochtonen waarborgen.
En dat kan niet, wanneer het steeds normaler wordt, dat
Pegida aanhangers in optochten meelopen, ook al is
dat hier dan zonder vlaggen en aanverwanten.
Bovendien is het u gemakkelijk gemaakt:
Dit was geen demonstratie, waardoor u ivm de Wet Openbare
Manifestaties [30] in de knel zou zitten, omdat u niet op
inhoud mag beoordelen, hoewel ook daar way outs zijn.
Zo lees ik [leest u mee, svp]
''” Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.”. [31]
Neen, dit was een groep loslopende fascisten [laten we de Draak maar
bij de naam noemen], die niets te zoeken had op een Stillle
Tocht, waarvan u zelf zei, dat de nadruk op vrijheid, tolerantie en
verdraagzaamheid  moest
liggen. [32]
En fascisme is niet verdraagzaam!
Het scheurt de samenleving uiteen.
Het zet groepen tegen elkaar op.
Het zaait haat!
En dat weet u heel goed, waarde burgemeester!
En daarom had u de Pegida aanhangers moeten weren!
Daar zijn ook juridisch handvaten voor, zoals ik schreef. [33]
TENSLOTTE
Burgemeester, u hebt ernstig gefaald!
Sterker nog:
U hebt met uw soepele houding tegenover het meelopen van Pegida aanhangers in de Stille Tocht, een destructief steentje bijgedragen aan het normaliseren
van Islamofobie, racisten en fascisten.
En dat is levensgevaarlijk, want hierdoor zullen Pegida fascisten en
aanverwante trawanten groter zelfvertrouwen krijgen, wat niet alleen
de vrijheid en veiligheid van moslims, allochtonen en allen, die met hen
solidair zijn, verkleint, maar ook de uwe.
Ook die van reguliere politieke partijen.
Want waar het fascisme, dat reeds met 22 zetels in de Tweede
Kamer zit [34] en haar straatstoottroepen zoals Pegida, NVU, Voorpost [35]
en weet ik wie nog meer heeft,,zijn greep op de samenleving versterkt,
lopen ook de niet fascistische, parlementaire partijen gevaar.
Dreigt alles, wat nog over is aan democratie, vertrapt te worden.
Vergist u zich daar niet in!
Dus een dringende Oproep en Eis:
Geef in de tioekomst minder dan weinig ruimte aan Pegida, Voorpost etc!
Doet u dat wel, dan kan er een Dag komen, dat u zegt:
''Dit heb ik niet aan zien komen.''
Maar dat hebt u wel!
U bent gewaarschuwd.
Geef hen, die de Vrijheid omver willen blazen [ook de uwe!] zo
min mogelijk ruimte!
Als die Vrijheid u lief is........
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed