Herdenking 4 mei/Eenzijdig en hypocriet

Za 4 Mei 2013 04:36 | Astrid Essed | 2628 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
HERDENKING 4 MEI/EENZIJDIG EN HYPOCRIET
 
Zie ook
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
''Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.
Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten
stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog''
 
 
 
Aldus te lezen op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat de
jaarlijkse dodenherdenking organiseert.
 
Bij deze dodenherdenking passen enkele kanttekeningen:

Begrijpt u mij niet verkeerd: 

Ik vind het van het grootste belang, dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, met name de slachtoffers van de holocaust [Joden, zigeuners, homosexuelen,
Jehova Getuigen etc] en andere concentratiekampslachtoffers, de burgerslachtoffers van bombardementen, verzetsslachtoffers en anderen jaarlijks herdacht worden.

Hoewel het de laatste jaren enigszins verbeterd is, valt mij trouwens op
de relatief geringe aandacht voor ''allochtonen', die eveneens hun leven in het verzet hebben gegeven, zoals de Surinaamse onafhankelijkheidsstrijder en verzetsman A De Kom, die in het Nederlandse verzet heeft gezeten en is overleden in het concentratiekamp Neuengamme [1]  
en de Marokkaanse soldaten, die hun leven hebben gelaten in de Tweede Wereldoorlog
Zeker negentien van hen zijn gesneuveld in Zeeland, voor de vrijheid van Nederland. [2] 

Bij dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen als de gruwelen van 
de Tweede Wereldoorlog kan niet genoeg worden stilgestaan, 
niet alleen in de vorm van een herdenking in het verleden, 
maar vooral ook waarschuwing voor de toekomst.
 
Want die waarschuwing voor de toekomst, anders gezegd
''Never again'' is van levensbelang.

Hetzes tegen moslims, ''niet westerse'' allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers,
Polen, Bulgaren en anderen, zoals die vooral gevoerd wordt door de extreem-rechtse
PVV van Wilders [3], maar ook steeds meer wordt overgenomen door
mainstream politieke partijen [4], moeten met alle legale middelen krachtig
bestreden worden.
Ze zijn een gevaar voor de rechtsstaat, die Nederland claimt te zijn
en een bedreiging voor zowel allochtonen als autochtonen.
 
Niemand minder dan rabbijn Soetendorp, die immers vanuit zijn Joodse achtergrond de gevolgen van vervolging maar al te goed kent, heeft ervoor gewaarschuwd, dat de hedendaagse anti-Islamstemming in Nederland en andere Europese landen vergelijkbaar is met het opkomende anti-semitisme in Duitsland in de dertiger jaren.

De politiek-historische omstandigheden zijn nu anders dan toen, maar hoe dichtbij 
de realiteit van het neo nazisme kan komen zien we aan de griezelige
ontwikkelingen in Griekenland, waar de neo nazistische Gouden Dageraad
dood en verderf zaait onder vluchtelingen en migranten [5]
 
Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch waarschuwt 
voor het zich door heel Europa verspreidende racisme [6]

Ik ben dus een warme voorstander van de 4 mei herdenking 
Maar waar ik bezwaar tegen heb is het eenzijdige en hypocriete 
karakter ervan.
 

A EENZIJDIG 
BURGESLACHTOFFERS ZIJN BURGERSLACHTOFFERS/AAN WELKE KANT
OOK
 
"Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives" 
 

Artikel 7, Internationaal Humanitair Oorlogsrecht 
 
 
Een van de grondregels van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht is, 
dat alle conflictspartijen te allen tijde onderscheid dienen te maken tussen combatanten
 [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers] 

Hoewel deze mensenrechtenverdragen [zie de Conventies van Geneve van 1949] 
pas na de Tweede Wereldoorlog [vanaf nu te noemen WO II] in het leven zijn geroepen 
en er voor die tijd slechts  rechtsverdragen waren over de behandeling van 
krijgsgevangenen, was het ook voor die tijd een ongeschreven wet, dat burgers zoveel 
mogelijk zouden worden ontzien 

Het is iedereen bekend, dat hiervan in WO II geen sprake is geweest, gezien zowel de 
Duitse bombardementen op geallieerde steden en Geallieerde bombardementen op 
Duitse steden
 
Wanneer dodenherdenking echt wil vertrekken vanuit algemeen humanitaire principes,
zouden dus niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse burgerslachtoffers van
luchtbombardementen moeten worden herdacht.
Want volgens internationaaltechtelijke principes, zijn alle militaire aanval op burgers
oorlogsmisdaden, ongeacht de conflictspartij.

En dan heb ik nog niet eens gerefereerd aan een van de ernstigste oorlogsmisdaden ooit, de Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven zijn gekomen en nog decennia later mismaakte kinderen werden geboren [7] 

Volgens het Statuut van Rome [basis voor het Internationaal strafhof] zijn die
atoomaanvallen misdaden tegen de menselijkheid [8]

Hieruit vloeit dus direct voort, dat ik geen voorstander ben van herdenking van
Duitse soldaten, zoals men dat in Vorden wilde doen [9]
Een ''gebaar van verzoening'' is hier misplaatst. 
De Duitse soldaten [ook degenen, die geen nazi's waren] waren tenslotte
bezetters en hun herdenking zou een klap in het gezicht zijn van alle
slachtoffers van de Duitse bezetting, met name de vervolgde Joden en zigeuners.
Ik deel dus het bezwaar van de Joodse gemeenschap helemaal
 


 
KOLONIALISME:
HERDENKING MILITAIRE SLACHTOFFERS POLITIONELE ACTIES ''NEDERLANDS'' 
INDIE, EEN GOTSPE: 
 
''Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale herdenking plaats.
Tijdens deze dodenherdeking worden om 20.00 uur in het land twee minuten
stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachtoffers.
Herdacht worden allereerst al diegenen, die tijdens de Tweede wereldoorlog zijn
omgekomen of vermoord.
Herdacht worden ook de Nederlanders, die zijn omgekomen in oorlogssituaties
en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog''
 
 
 
Toppunt van gotspe is de herdenking van de Nederlandse militaire slachtoffers in de 
politionele acties tegen de onafhankelijkheidsbeweging in het toenmalige 
''Nederlands' Indie [dat in 1948 onafhankelijk werd]

Let wel: 
 
Deze militairen zijn gevallen in de strijd voor het behoud van een kolonie, een
verkapte eeuwenlange Nederlandse bezetting en uitbuiting.
De hypocrisie ten top!

Nog afgezien van het onavcceptabele karakter van een koloniale ''strafexpeditie'', 
zeker in een tijd van opkomende dekolonisatie, was het met name ongerijmd, 
dat de Nederlandse autoriteiten, nadat Nederland zelf slachtoffer van 
een bezetting geweest was, vervolgens de nogmaals eeuwenlange 
bezetting van een kolonie in stand trachtte te houden.

Bovendien zijn tijdens deze politionele acties [10], waarbij overigens aan beide zijden mensenrechtenschendingen werden gepleegd, aan Nederlandse kant een groot aantal oorlogsmisdaden gepleegd, waaronder het platbranden van dorpen, 
buitengerechtelijke executies en mishandeling van gevangenen 

Hiervoor zijn 42 vonnissen tegen militairen geveld [11]
Echter geen enkele officier is ooit veroordeeld en al evenmin de 
beruchte commandant Westerling [12]
 
AFGHANISTAN EN IRAK
 
Maar de gotspe gaat door.
Ook de gesneuvelde Nederlandse militairen in de ''oorlogssituaties'' Irak
en Afghanistan worden bij de 4 mei herdenking herdacht.
Net als in geval van de politionele acties is dit de wereld
op zijn kop.
Niet alleen is ]was] de Nederlandse militaire aanwezigheid in Irak/
Afghanistan een ondersteuning van de Amerikaanse bezetting [13],
bovendien hebben Nederlandse militairen zich zowel in Irak als Afghanistan 
schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. [14]
 
Dan toch deze ''veteranen'' herdenken is op een weerzinwekkende manier
meten met twee maten.
Kennelijk wordt er minder zwaar getild aan de bezetting van Indonesiers,
Afghanen en Irakezen dan aan die van Nederlanders............
 
Bij de herdenking worden meegenomen al de Nederlandse militairen,
die gesneuveld zijn in ''oorlogshandelingen'' na de Tweede Wereldoorlog
Zie website herdenking


EPILOOG:

De 4 mei herdenking blijft van groot belang, als
herdenking van de WO II slachtoffers en als waarschuwing naar 
heden/toekomst.
Maar dan moeten wel, naast de concentratiekamp en verzetsslachtoffers,
ALLE burgerslachtoffers worden herdacht, ook de Duitse en Japanse.
Herdenking van Duitse soldaten, die deel uitmaakten van het
bezettingsapparaat, is gotspe.
Evenals Nederlandse militairen, die deelnamen aan een
bloedige koloniale oorlog en bezettingen van Afghanistan en Irak.
 
Vrijheid is voor iedereen
Niet alleen voor Nederlanders
Ook voor Indonesiers, Afghanen, Irakezen en alle andere volkeren..
 
Pas dan kan Dodenherdenking op een waardige manier worden
herdacht.
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1] 
 
BIOGRAFISCH WOORDENBOEK VAN HET SOCIALISME
EN DE ARBEIDERSBEWEGING IN NEDERLAND
CORNELS ANTON DE KOM
 
 
''Marokkaanse soldaten in Zeeland?! 
In Kapelle (Zeeland) zijn 19 graven van gesneuvelde Marokkaanse soldaten, die deelnamen aan de strijd voor een vrij Europa.''

VERZETSMUSEUM AMSTERDAM

 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[4]
 
MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/
TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT
ASTRID ESSED
 
 
 
[5]
 
DUITSLAND DESTIJDS, GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG....EN
MORGEN?
PETER STORM
13 NOVEMBER 2012
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HATE ON THE STREETS
XENOPHOBIC VIOLENCE IN GREECE
10 JULI 2012
 
 
 
[6]
 
HUMAN RIGHTS WATCH
DIVIDED WE FALL: INTOLERANCE IN EUROPE PUTS
RIGHTS AT RISK
14 FEBRUARI 2013
 
 


[7]
 
VREDESMUSEUM
HIROSHIMA EN NAGASAKI: WAARSCHUWING VOOR DE TOEKOMST
 
 
 
[8]
 
ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
 
 
 
[9]
 
ELSEVIER
VORDEN ZIET AF VAN HERDENKING DUITSE SOLDATEN OP
4 MEI
2 MEI 2013
 
 
WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES
 
 
 
[11]
 
WIKIPEDIA
ZUID-CELEBES AFFAIRE
 
 
ORIGINELE BRON:
 
WIKIPEDIA
POLITIONELE ACTIES
 
 
 
WIKIPEDIA
BLOEDBAD VAN RAGAWEDE
 
 
 
[12]
 
WIKIPEDIA
KAPITEIN WESTERLING
 
 
 
[13]
 
UITPERS.BE
HERDENKING 11 SEPTEMBER/EENZIJDIGE MORELE
VERONTWAARDIGING
ASTRID ESSED
OCTOBER 2010
 
 
 
[14]
 
UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008
 
 
 
UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007
 

Meer van Astrid Essed