Femke Halsema, burgemeester Amsterdam/Two Faced Femke/Wilders,hoofddoeken en zo meer

Wo 5 September 2018 08:34 | Astrid Essed | 802 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
FEMKE HALSEMA BURGEMEESTER AMSTERDAM/TWO FACED 
FEMKE HALSEMA/SOCIALE STRIJD/WILDERS, PVV/HOOFDDOEKEN EN ZO MEER
ZIE OOK
[Toelichting:
In dit stuk wordt ingegaan op de Two Facedness van Femke Halsema,
Amsterdam's nieuwe burgemeester.
Het pretendeert NIET haar hele life and times tegen uitputtend het licht te houden.
Slechts een impressie, die echter onthullend is]
'' "Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.''
''

 
"Natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid." 
Het is alweer ruim een maand geleden, dat Femke Halsema, voormalig
Groen-Links politica [1], op donderdag 12 juli 2018 officieel beedigd
is als burgemeester van Amsterdam. [2]
Zij geldt als progressief en anti-racistisch, maar IK zeg, dat de werkelijkheid wel iets anders ligt:
Halsema is  ''two faced'' [3]
Ze pretendeert het ene te zijn, maar doet het andere.
Klinkt cryptisch?
Lees dit artikel om de echte Halsema te leren kennen, althans
volgens uw troubleshooter Astrid Essed
FEMKE HALSEMA, EEN IMPRESSIE
Ik ga hier niet de hele carriere van Halsema tegen het licht houden.
Wie een overzicht wil hebben, zie haar Wikipedia op noot 4.
Maar nu enkele onthullende punten:
TWO FACED FEMKE HALSEMA
POINT ONE
SOCIALE RECHTEN
Halsema trad in de negentiger jaren toe tot een partij, die stond [staat?
wel wat veranderd sindsdien], voor de strijd tegen sociaal
onrecht. [5]
Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat voordat 
Halsema ten tonele verscheen, al veel in ongunstige zin
was veranderd [6],
maar dat sociaal engagement werd nog verder afgebroken
door La Halsema:
Al gauw was daar bij Halsema steeds minder van terug te vinden:
In 2005 [Halsema was toen fractievoorzitter in de Tweede Kamer] bracht zij
samen met Ineke van Gent Groen Links Tweede Kamerlid Ineke van Gent [7]
het manifest 'vrijheid eerlijk delen'  uit, waarin ze onder andere opriepen
 tot het versoepeling [flexibilisering] van het ontslagrecht [8], een bepaald geen
progressieve maatregel, maar een, die leidt [heeft geleid, het is nu een feit]
tot verdere rechteloosheid van werknemers.
Want de dames Halsema en van Gent beweren in hun Manifest
'' Starre regelgeving lijkt op de korte termijn goed voor de minder kansrijke werknemer. Maar op de langere termijn is dat juist niet zo. Het leidt tot een starre arbeidsmarkt, die weinig nieuwe kansen biedt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, herintreders, jongeren, en flexwerkers zijn niet gebaat bij een inflexibele arbeidsmarkt. Zij krijgen meer kansen (en rechten) als we naar Deens voorbeeld het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst versoepelen. Voor ambtenaren moeten dezelfde soepelere ontslagregels gelden. Dit vergroot de dynamiek op de arbeidsmarkt.'' [9]
JAJA
Op papier klinkt dat mooi, want zowel ''outsiders'' als ''insiders''
zijn Kop van Jut.
Het lijkt namelijk vrijheid voor zowel werkgever als werknemer
[je kunt makkelijker van elkaar af, net als bij ''flexwerk''], maar
dat geldt als er sprake is van gelijke verhoudingen.
In de praktijk liggen de verhoudingen natuurlijk ongelijk,
aangezien in de relatie ''werkgever/werknemer'', de macht
bij de bazen ligt.
De werknemer  heeft vanwege zijn/haar  bestaanszekerheid [hij/zij gaat er
bij ontslag enorm op achteruit]de baan harder nodig dan de werkgever hem/haar, waardoor
de maatregel in het nadeel van de werknemers is.
Halsema's begin van een neo liberale koers werd
opgemerkt, want niet voor niets werd Halsema begin 2006 door de liberale jongerenorganisatie JOVD  [jongerenafdeling dus van de VVD]
uitgeroepen tot ''Liberaal van het Jaar'' [10]
Aanleiding tot deze Byzondere Gebeurtenis vormde het Manifest
''Vrijheid Eerlijk Delen'', waarin dus werd gepleit voor het
bekorten van de duur van de WW en de versoepeling van het ontslagrecht
........[11]
Een verraad aan progressieve principes, dat Manifest EN die uitoeping
tot ''Liberaal van het Jaar......
Haal dat links dan maar weg! was MIJN gedachte toen ik dit
hoorde.
Bij dezen met u gedeeld, lezers!
Overigens, dat ''Vrijheid Eerlijk Delen'' Manifest is er niet
zonder slag of stoot gekomen.
Het stuitte op forse kritiek binnen Groen Links
zelf!
Zo was er een ''Manifest van Bezorgde Groen Linksers over
Koers, Imago en Partijcultuur'' [12], in een dappere
poging, het Tij te keren.
Helaas niet gelukt.......
heeft kunnen keren.

TWO FACED FEMKE HALSEMA
ANTI-RACISTE?/HOE ANTI-RACISTISCH IS ZE ECHT?

Roepen, met daarbij een valse grijns, dat je ''zo tegen racisme bent'' is een Ding.
Ernaar handelen, een Tweede.
Femke Halsema is zo'n roeper, die zich presenteert als ''idealistisch'',
opkomen voor sociale rechten, tegen iedere vorm van racisme
en voor de rechten van iedereen, ongeacht afkomst, in de samnleving.
Haar zogenaamde ''sociale engagement'' heb ik in het vorige
deel, TWO FACED HALSEMA, SOCIALE RECHTEN, al afgebrand.
Socialisme.nu doet dat goed gedocumenteerd en overtuigend in het stukje
''Geen Tranen voor Femke''
Lezen dit stuk lezers, onder noot 13!
Maar met deze dam ben ik nog lang niet klaar, want er is meer!
Veel meer.
Femke de anti-raciste dus.
De werkelijkheid spreekt andere taal!
Om maar een paar pijnlijke feiten te noemen:
Pijnlijk feit 1
Halsema boycotte, samen met andere ''linkse'' partijen
 in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae [14]
en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] [15] georganiseerde anti racisme demonstratie,
omdat ze haar collega, racist en Islamofoob G Wilders [16], niet buiten de Kamer
wilde bekritiseren.[17]
Lekker solidair met de slachtoffers van racisme en Islamofobie, madame
Halsema!
Diezelde madame Halsema zou trouwens nog meer doen om
Wilders te pleasen en haar eigen partijgenoten af te vallen"
Zo verzette zij zich [daarin gesteund door Kamerlid Tofik Dibi]
tegen het door Rabbae [en Rene Danen] mede geentamerde
proces Wilders in 2010 [met als resultaat  ''vrijspraak] [18],
met een door haar op touw gezette verdediging van de ''vrijheid
van meningsuiting'' van ''collega'' Wilders. [19]
Ook stelden Halsema en Dibi, dat het debat in de Kamer moest worden
gevoerd, niet in de rechtszaal. [20]
Een mes in de rug van de eigen partijgenoten dus!
Door deze verraderlijke acties van Halsema [met op de achtergrond
Tofik Dibi] en andere treiterijen [zie misselijke
Tweets richting Danen en Rabbae] [21], besloot Mohamed Rabbae,
strijder van het erste Uur [22], zijn lidmaatschap van Groen-Links
op te zeggen. [23]
Liever met racisten op goede voet, dan anti-racistische partijgenoten
steunen, he Halsema?
Allemaal leuke cadeautjes richting Wilders, waarvan Halsema er nog meer
zou uitdelen......
Pijnlijk feit 2
''Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit[24]
''Volksvertegenwoordigers dienen zich beschermd en vrij te weten, ook als zij meningen verkondigen die sommigen tegen de borst stuiten of zelfs ronduit kwetsen. Die bescherming zou niet alleen moeten gelden als zij achter het spreekgestoelte of bij de interruptiemicrofoon staan, maar overal waar zij uit hoofde van hun functie het woord voeren.'
[25]
U leest het al, lezers:
Dit is het tweede cadeautje, dat Femke Halsma, maar
liefst bij haar vertrek uit de Tweede Kamer [met hel
veel progressieve mensen dacht ik: ''Opgeruimd
staat netjes [26] voor Wilders in petto had.
Want het was naar aanleiding van het eerste proces Wilders,
dat zij deze wijsheden debiteerde. [27]
Wat stelde zij nu precies voor bij haar vertrek
uit de Tweede Kamer?
Het Halsema idee was de uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, die wat haar betreft ook moet gelden
buiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerlid
uit hoofde van zijn functie het woord voert. [28]
En juist voor de ''de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen'' [29] springt La Femke
in de bres.
Daarbij dacht zij aan het proces Wilders, dat natuurlijk niet uit de lucht was komen vallen, maar de resultante van een goed aantal jaren Islamofobisch en
racistisch gestook [30].
In gewone mensentaal betekende het idee Halsema, dat buiten het parlement geuit racistisch
en Islamofoob geraaskal, mogelijk moet zijn.
Anders gezegd dus:
Haatzaaierij tegen bevolkingsgroepen moet dus
OKAY zijn?
Ik heb haar destijds op dit heilloze idee aangesproken!
Zie mijn mail van toen [31]
Zij gaat zelfs nog een stapje verder
'' veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit'' , zegt ze in haar afscheid van de Tweede Kamer. [32]
Straatrumoer?
Ruwere zeden?
Voor mij riekt dit tot aanzet tot geweld [tegen bevolkingsgroepen']
En ook al IS dat niet de bedoeling van Halsema,
het is al erg genoeg dat zij vindt, dat haatzaaierij
a la Wilders buiten het parlement [al erg genoeg
dat het IN het parlement gebeurt], moet kunnen.
Nu vind ik het [al is het gevaarlijk gestook] prima, als een zich als racistisch of ultra nationalistisch profilerend Tweede Kamerlid dergelijke
voorstellen doet, daarvan verwacht ik zoiets, maar van iemand, die zich als ''progressief''
en ''anti racistisch'' voordoet, vind ik het een lelijke
Stoot onder de Gordel!
Maar er komen er meer!
Pijnlijk feit 3
Uit ''Pijnlijk feit 3'' blijkt des te meer, dat Halsema
geen bondgenoot is in de strijd tegen racisme,
maar een gedoger van racisme, een enabler
[iemand, die feitelijk racisme de ruimte geeft] [33]
Want wat horen we Halsema beweren in een interview
[in de Volkskrant] dd 11 januari 2018?
Nadat ze eerst de feministische Me Too beweging
belachelijk gemaakt heeft
[Lees onder noot 34], zijn de ''anti-racisme activisten''
Kop van Jut
Halsema:
''Iets vergelijkbaars geldt voor de anti-racisme-activisten. Zij bewijzen zichzelf geen dienst met bijvoorbeeld het gebruik van het Amerikaanse begrip 'white privilege'. In Nederland hebben zwarte mensen niet apart achter in de bus hoeven zitten. Je kunt niet een discours uit een land dat een systematische onderdrukking heeft gekend, zomaar naar hier verplaatsen, en tegen Nederlanders zeggen: jullie doen hetzelfde. Dat klopt niet, en leidt af van het racisme dat hier wel degelijk is.

'Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.' [35]
YOU ALL HEARD, WHAT SHE SAID?
OKAY
Ten eerste:
Wat een HUBRIS [Grieks: Overmoed, arrogantie] [36]
voor iemand [en dat is niet racistisch bedoeld, maar
de zuivere waarheid], die nooit anti zwart racisme
gekend heeft en dat ook niet KAN kennen, tegen
zwarten, die racisme [soms] dagelijks ervaren,
te zeggen, of ze wel of niet van het woord
''white privilege'' gebruik mogen of
moeten maken.
Wat een HUBRIS, om te praten over ''permanent
slachtofferschap'' als jij zelf nooit slachtoffer
kan zijn van racisme tegen zwarten!
Dat betekent niet, dat Halsema als blanke vrouw [politica]
geen kritiek kan hebben op zwarte anti-racisten, maar
vertellen welke woorden ze wel of niet kunnen
gebruiken en hoe zij racisme [moeten] ervaren, is niet
mogelijk en gaat dus te ver!
Maar ook feitelijk is wat La Halsema zegt onjuist.
White privilege [37] heeft lang niet alleen te maken
met het feit, of zwarte mensen wel of niet achterin
de bus moeten zitten, dat is slechts een aspect dat
kan optreden en een simplificering van het
racisme probleem, zoals meer redenaties van
Halsema [38], met opzet of niet [dat laat ik in
het midden]
Het is een maatschappelijk-politiek
onderdrukkingssysteem, waarvan zwarte mensen
[vaak] het slachtoffer worden op grond van hun afkomst en blanke mensen niet [vandaar de term
''privilege] en kan allerlei uitingsvormen
hebben, politiek, in het dagelijks leven, op
de arbeidsmarkt en in politieoptreden.
Etnisch profileren [39] is er een voorbeeld
van, discriminatie op de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd heb je ook discriminatie waarvan
homo's slachtoffer worden en hetero's niet.
In dat geval kun je  spreken
van hetero privilege.
Het begrip is dus veelomvattender dan men denkt.
Maar hier dus racistische onderdrukking
van zwarten op grond van hun afkomst, waarvan blanken dus geen slachtoffer kunnen worden.
Halsema heeft het over ''permanent slachtofferschap''
[40]
Nogal arrogant voor een blanke vrouw
[politica], die niet kan ervaren/invoelen wat tegen
zwarte mensen gerichte discriminatie is, om hen
te beschuldigen van ''permanent slachtofferschap''
Het is, evenals Halsema's verkeerd gebruik van het
begrip ''White Privilege'' [41], ook nog onjuist.
Niemand binnen de anti-racistische beweging
hanteert het ''permanente slachtofferschap-model,
integendeel!
Juist het einde van een toestand van ''slachtofferschap''
wat machteloosheid impliceert, wordt nagestreefd.
Einde aan de ongelijkheid en het disrespect,
dat mensen ongewild tot ''slachtoffer'' maakt,
is het doel!
Door te suggereren, dat de anti racisme beweging
''alles'' racisme noemt [42], ridiculariseert Halsema
het wel degelijk ook in  Nederland levensgroot aanwezige
probleem van dagelijks EN institutioneel racisme! 
Daarvoor hoef je als zwarte man/vrouw niet achterin
de bus te zitten om toch de aanwezigheid van het
racistische Kwaad te merken!
Of  Halsema het nou leuk vindt
of niet, racisme is niet alleen in de VS, maar ook in
Nederland nadrukkelijk aanwezig, hoeveel mensen
van goede wille er ook zijn!
Dus Halsema, stop voor vrouwen [zie  Me Too opmerkingen] [43]
en [vooral zwarte] anti racisten te bepalen, hoe zij hun
strijd moeten voeren!
Ik verwijs naar het citaat uit de Volkskrant
'''Als je alles racisme noemt, kun je de echte racisten niet meer vinden. En als je alles seksisme noemt, wordt het heel moeilijk om seksueel geweld te onderscheiden. Een heldere publieke discussie is niet gebaat bij generalisaties en permanent slachtofferschap.' [44]
Houd u bij uw circus [45], Madame Halsema!
Pijnlijk feit 4
Het vierde, pijnlijke feit waaruit blijkt, dat Halsema
om het racisme probleem heen draait, heeft betrekking
op het buitenland en wel op de Israelische stad Tel Aviv.
Wat zij daarover te berde heeft gebracht komt zometeen
aan de orde.
Eerst dit:
Met Tel Aviv stad ging, na een hoop protesten, waaraan
ondergetekende per brief deelnam [46], de Gemeente
Amsterdam een ''samenwerkingsverband'' aan. [47]
Geen ''stedenband'', zoals men aanvankelijk wilde,
waartegen onze protesten gericht waren, maar een samenwerkingsverband dus.
Voor mij geen principieel verschil.
PROTEST!
Waarom waren wij, protesteerders, nou zo
gekant tegen die stedenband [en evenzeer 
tegen dat ''samenwerkingsverband''] tussen
Amsterdam en Tel Aviv?
Nou, heel simpel.
Vanwege Israel´s hoedanigheid als bezettende macht [
in juni 2018 al 51 jaar!] en de daaraan inherente onderdrukking,
(oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid! [48]
Met een stad [en ook nog een van de belangrijkste!]
uit bezettingsstaat Israel sluit je geen steden/samenwerkings
verband zolang die bezetting en onderdrukking wordt
gecontinueerd!
Voor mij persoonlijk kwam daar dan nog bij het racistische
karakter van Tel Aviv, ondanks alle mooie praatjes
over de zogenaamde ''tolerantie'' [49]
Nou zal dat wel gelden voor homo's en dat 
juich ik  toe, maar kijk eens naar
de behandeling van Afrikaanse asielzoekers,
die ronduit racistisch en gevaarlijk is, varierend
van demonstraties met leuzen ''Death to the Sudanese'',
bomaanslagen op kinderdagverblijven voor
[Afrikaanse] migranten en mishandelingen van
Afrikaanse vluchtelingen! [50]
In het ''tolerante'' Tel Aviv! [51]
Terug naar Halsema:
Als kersverse burgemeester van Amsterdam heeft
zij over Tel Aviv gesproken als een ''voorbeeldstad'' [52]
Ik citeer Joods.nl:
''Halsema prees in haar ontmoeting met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap de vrijheid en tolerantie waar Tel Aviv voor staat als voorbeeld voor Amsterdam wat betreft LGBT-rechten.'' [53]
Joods.Kennelijk tellen voor Halsema WEL LGBT
rechten, maar laat de Klu Klux Klan achtige
behandeling van Afrikaanse asielzoekers [54],
waarover zij met geen woord rept, haar koud.
Ook lijkt het feit, dat Tel Aviv een van de belangrijkste
steden is van een nu 51 jaar oude Israelische bezettingsstaat,
voor Halsema geen reden voor verontrusting te zijn.
Daarmee heeft zij dus zowel lak aan de rechten van
Afrikaanse asielzoekers als aan het Internationaal Recht! [55] en gedoogt en negeert zij virulent racisme!
Het enablen [56] van de Israelische bezetting blijkt
des te meer uit een ander citaat van Joods.nl:
''Tijdens de ontmoeting heeft Halsema laten weten onlangs in Tel Aviv op reis te zijn geweest en de politisering van de discussie omtrent een stedenband tussen Mokum en Tel Aviv “onjuist en onterecht” te vinden, maar geen politieke uitspraak te kunnen doen over een stedenband met Tel Aviv.'' [57]
WAT nou ''politisering'', madame Halsema!
Of is het ''politisering'' wanneer mensen zich verzetten
tegen bezetting, onrecht, terreur? [58]
Duidelijk blijkt aan welke kant Halsema staat.....  
Samengevat:
Halsema IS geen bondgenoot in de strijd tegen racisme,
maar een tegenstander en wel van het geniepige soort!
Dan heb IK lliever racisten als Wilders en Baudet, die
van hun racisme tenminste geen geheim maken. [59]
TWO FACED HALSEMA/ISLAMOFOBIE
HALSEMA/OVER HOOFDDOEKEN, HIRSI ALI,
SALAFISTEN EN DE ISLAM ALS ''HARDVOCHTIGE
GODSDIENST''

'' "Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.'' [60]
Oja?
En hoe zit dat dan met vrijheid van meningsuiting en
keuzevrijheid van moslims?
Volgens mij krijgen moslims, zeker de meer kritische,
aan Halsema een gevaarlijke burgemeester!
Want haar enabling van Islamofoben en eenzijdig gehak
op de Islam begint bijna spreekwoordelijk te worden.
Persoonlijk ben ik dit meer dan zat en met mij kritische
anderen. [61]
Een boekje open over de venijnige Islamofobie van deze dame:
Mijn hoofdbezwaar is NIET dat Halsema kritiek zou hebben
op de Islam, natuurlijk mag religiekritiek, maar dat ze
haar pijlen UITSLUITEND op de Islam richt en  andere in 
Nederland bestaande godsdiensten ongemoeid laat, ook
al geldt [soms] voor dezen dezelfde kritiek als zij op
de Islam heeft.
Dat noemt men:
discriminatie
Dat noemt men:
Islamofobie
A
HIRSI ALI
Alvorens inhoudelijk te worden een niet onbelangrijk punt,
haar houding tegenover de voormalige Somalisch-Nederlandse
politica Hirsi Ali. [62]
Deze beruchte Islamofobe [63], die op het moment van dit gbeuren Tweede Kamerllid was voor de VVD, haalde zich de woede van
hardliner minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie
[64] op de hals, toen uit de uitzending van TV programma Zembla
naar voren kwam, dat Madame Hirsi Ali bij haar asielaanvraag
een valse naam en geboortedatum zou hebben opgegeven
en ook nogeens gelogen zou hebben over haar land van
herkomst. [65]
Reden om haar haar verworven Nederlanderschap te ontnemen, volgens wetgeving.
Sterker nog, volgens Verdonk was zij, vanwege het verstrekken
van onjuiste informatie, uberhaupt nooit Nederlander geweest! [66]
Want dit moet ik vurige Rita [Verdonk] [67] nageven:
''Gelijke monnikken, Gelijke kappen'' [68]
Geen voorkeursbehandeling omdat Madame Tweede Kamerlid
was! [69]
Maar net toen het hele ''schandaal'' op zijn
hoogte/dieptepunt was, vertrok Hirsi Ali naar de VS, waar ze
in dienst trad van een conservatieve denktank. [70]''Opgeruimd
'Opgeruimd staat netjes'' vond ik en met mij velen.
EEN grappige noot wil ik de lezer niet onthouden en dat
is de namenreeks van haar afstamming, die door Hirsi
Ali werd voorgelezen:

Nu vraagt u zich wellicht af: hoe heet ik? Ik ben Ayaan, de dochter van Hirsi, die de zoon is van Magan, de zoon van Isse, de zoon van Guleid, die de zoon was van Ali, die de zoon was van Wai'ays, die de zoon was van Muhammad, van Ali, van Umar, van het geslacht Osman, de zoon van Mahamud.
Ik ben van deze clan. Mijn oervader is Darod, die achthonderd jaar geleden vanuit Arabië naar Somalië kwam en de grote stam van de Darod stichtte. Ik ben een Darod, een Macherten, een Osman Mahamud en een Magan. Vorige week was er nog enige verwarring over mijn naam. Hoe ik heet? U weet nu hoe ik heet.'' [71]

 
BUT HERE FEMKE HALSEMA COMES IN!
Toen Hirsi Ali verkaste naar de Verenigde Staten, werden
de kosten voor haar beveiliging  nog steeds door de Nederlandse 
Overheid betaald.
Dat is een Ding.
Maar tijdens een debat over verlenging van die beveiliging,
terwijl Hirsi Ali al een jaar in de Verenigde Staten
woonde en werkte, bleef Groen Links voorzitter Halsema
er maar op aandringen, dat de kosten voor die beveiliging
zou worden verlengd. [72]
Waarom eigenlijk?
Hirsi Ali was toch al een jaar geen Kamerlid meer.
De Kamer ging hierin-gelukkig- ook niet mee. [73]
Eerder al had Halsema een lans gebroken voor Hirsi Ali,
toen de kwestie rond haar echt/vermeend onrechtmatig
verkregen Nederlanderschap aan het rollen kwam. [74]
Wel erg opvallend, al die begaanheid, terwijl ze haar eigen
partijgenoten, die zich inzetten voor een rechtvaardige zaak
[anti-racisme] keer op keer tegenwerkte!  [75]
Op zich is haar lansbrekerij voor Hirsi Ali uiteraard geen bewijs
voor Islamofobie, maar wel circumstantial evidence
[indirect bewijs] [76], als je alles bij elkaar optelt
en kijkt naar andere, gevaarlijke uitspraken
van Halsema.
B
HOOFDDOEKEN, HOOFDDOEKEN, ALTIJD MAAR WEER
DIE HOOFDDOEKEN
Na 11 september 2001 heb ik mij vaak afgevraagd waarom
men in het politiek-maatschappelijke Nederland zo is
geobsedeerd door islamitische vrouwen met hoofddoeken [77],
voor hen wil bepalen, of het ''onderdrukkend'' is of niet,
er maatregelen tegen wil nemen [hier door Wilders de kwaadaardige] [78] en niet schijnt te kunnen accepteren, dat
het al dan niet dragen ervan een kwestie is van religieuze
opvatting [al is een hoofddoek niet verplicht volgens de Koran]
en vooral ook de keuzevrijheid van de vrouw zelf! [79]
Het zoveelste teken van Westers paternalisme, als het
al geen regelrechte Islamofobie is.
Van politici [politicae] als Halsema, die beweren uit te gaan
van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap mag je toch verwachten,
dat zij zich tegenover kledingkeuze van islamitische vrouwen
op zijn zachtst gezegd terughoudend opstellen en henzelf de discussie over hoofddoeken laten voeren.
Niets is minder waar, want ook hier wilde Halsema, ongevraagd,
een duit in het zakje doen!
Want wat horen we Halsema roepen?
In een interview met het nu opgeheven nieuwsmedium
''De Pers'', getiteld ''Ik raak niet verwoest door verlies'' [80],
verklaart Hare Hoogheid Halsema, na een schijnheilige
opmerking, dat zij geen bezwaar heeft tegen het dragen  van
hoofddoeken, mits het in vrijheid gebeurt: [81]
Maar al gauw blijkt het addertje onder het gras, dat onthult,
dat La Halsema in feite vol staat van de vooroordelen
en ''anti-hoofddoek;'' is
Ik citeer verder uit het Pers interview:
LEES GOED MEE, LEZERS......
''

Wat vindt u van de hoofddoek?

'Geen enkel bezwaar tegen, zolang die in vrijheid wordt opgedaan.'

Wat vindt u ervan?

'Ik vind het doodjammer dat vrouwen hun mooie haren verbergen.'

Dat is het?

'Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij'' [82]

Three things are rotten here

TEN EERSTE beweert Madame nog het ene moment, geen bezwaar te hebben

tegen de hoofddoek ''zolang die in vrijheid wordt opgedaan'' [83]

Maar enkele zinnen later komt de Aap al uit de Mouw [84]:

''Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit

.....

.....

''Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij'' [85]

Ze heeft dus geen bezwaar tegen de hoofddoek, mits het in vrijheid 

wordt gedragen,

maar ziet het liefst iedere vrouw in Nederland

''hoofddoekloos''

ZEG dan eerlijk, dat u tegen de hoofddoek bent, Halsema!

TEN TWEEDE gaat Halsema [zie bovenstaande] er gewoon

vanuit, dat al die ''gesluierde vrouwen'' tussen wie zij zit,

de hoofddoek  niet ''in vrijheid'' zullen dragen.

Een vooroordeel, discriminatie dus.

Anders gezegd:

Islamofobie!

TEN DERDE is daar weer het wijzende vingertje van de

Westers-feministische vrouw, die wel even aan niet westerse

hoofddoekendraagsters zal vertellen, wat wenselijk is.

Weer die paternalistische arrogantie, alsof moslima's

niet zelf de discussie over de hoofddoek kunnen voeren!

FEMKE EN HOOFDDOEKEN/HOPELOOS GEDRAAI

Zoals wel te verwachten, barstte er een flinke discussie los 

rond dat Pers interview met La Halsema [86] en ook stevige kritiek [87]

Vooral activiste en feministe Anja Meulenbelt

diende Femke flink van repliek. [88]

Waarna Halsema zich gedrongen voelde, een soort

''apologie' 'te schrijven ''Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek'' [89], 

[89]waarop ze weer een reactie ontving van Anja Meulenbelt

[die erin genoemd werd]

Lees de voortzetting van de Flame War tussen de dames

in noot 90!

ANYWAY:

In dat hoogst vermoeiende schrijfsel ''Vrijheid van Geloof

en Hoofddoek'' [91] raakte Halsema  hopeloos verstrikt

 in haar eigen redeneringen en bleek haar vooringenomenheid

loud and clear.

Ik ga er niet uitputtend op in [read for yourself] [92], maar hier

enkele uitgelichte voorbeelden:

Halsema in ''''Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek''/1

''Neem iemand als Anja Meulenbelt die mij op hoge toon de les leest. Ik ben er zeker van dat als ik in de Tweede Kamer de SGP en hun gereformeerde achterban zou aanvallen op hun religieuze, discriminerende opvattingen over vrouwen en homo’s, zij vooraan staat te juichen. Maar als je vergelijkbare opmerkingen maakt over vergelijkbare Islamitische overtuigingen is het huis te klein.'' [93]

Zo op het eerste gezicht niet veel tegen in te brengen. 

But give it a closer look, readers, then the fuckery unveils itself!

Uit de Halsema zinsnede blijkt namelijk juist, DAT zij geen kritiek

op de SGP uit, anders had er zoiets gestaan als

''Toen ik de SGP en hun Gereformeerde achterban aanviel op.....''

Nu staat er

ALS ik ze ZOU aanvallen-niet gebeurd dus!

Herinner mij ook geen aanval van Halsema op de SGP.

En dat is nou het hele eiereneten:

Niet tegen kritiek op de Islam als religie op zich geldt mijn

bezwaar, maar wel tegen het feit, dat Halsema's kritiek

ALLEEN de Islam geldt!.

Dat is discriminatie

Dat is Islamofobie!

Halsema in ''''Vrijheid van Geloof en van Hoofddoek''/2

''Mijn opmerkingen in De Pers zijn volledig in lijn met deze opvatting. Ik verdedig het recht van mensen om orthodoxe islamitische opvattingen te hebben en verdedig mijn recht om daar problemen mee te hebben'' [94]

 

Dat is een leugen van Halsema!

Zij verdedigt helemaal niet het recbt van mensen om orthodox

islamitische opvattingen te hebben!

Want anders zou zij niet hebben opgemerkt

''Nee. Dat zeg ik uit speelsheid. Als ik op de school van mijn kinderen kom, valt het mij wel eens moeilijk – ik kom echt voort uit de feministische beweging – dat ik dan tussen allerlei gesluierde vrouwen zit. Ik zal hun rechten niet aantasten daarin. Maar ik kan niet wachten op het moment waarop ze in vrijheid hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos. En volstrekt vrij.''  [95]

Dit is een schijnacceptatie.

Formeel verdedigt zij de rechten van ''gesluierde vrouwen'',

in de praktijk vindt zij, dat zij ''hun hoofddoek moeten

aflsingeren'' 

Wie is zij  om dat voor die vrouwen te bepalen?

En wie zegt trouwens, dat al die ''gesluierde vrouwen''

orthodox islamitisch zijn?

C

DE ISLAM ALS ''PROBLEEM.......''

Weer Hare Hoogheid Halsema aan het woord

'''Ik merk het in mijn wijk: natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid. Het is: weinig eigen opvattingen hebben over het goede leven. Weinig houvast hebben aan opleiding en werk, angstig zijn voor onze samenleving en daarbij heel bevattelijk worden voor wat de imam vindt. Die dan vaak heel conservatief is.' [96]

Eerst even luchtiger:

Wie is Femke Halsema om voor wie ook [hier Islamitische vrouwen]

te bepalen  wat ''het goede leven'' is?

Wat een mateloze arrogantie!

Nu serieuzer:

Waarom is in ''Halsema's'' wijk de Islam ''natuurlijk'' een probleem?

De keuze van het woord ''natuurlijk'' wijst al bij voorbaat op vooringenomenheid en gaat er,

dom  en achterlijk, vanuit, dat waar de Islam is, er

problemen rijzen.

Voor Femke en haar anti Islamgenoten:

Net als Christendom en Jodendom is de Islam een

religie van Liefde, Vrede [JAZEKER!] en Vergeving. [97]

Net als bij Christendom en Jodendom bestaat de Islam

uit vele stromingen, varierend van liberaal tot conservatief.

De Islam een probleem in combinatie met ''ongeletterdheid''? [98]

Wat bedoelt Halsema daar in vredesnaam mee?

Mensen, die analfabeet zijn?

Mensen, die conservatief zijn?

Welnu, die hoeven niet ongeletterd te zijn, want

conservatisme komt in de hoogste academische

kringen voor.

En zijn die conservatieve mensen allemaal zo

''angstig'' voor ''onze'' samenleving [is het niet ook

hun samenleving?], luisteren ze allemaal blindelings 

naar de Imam [welke Imams, er zijn Imams

met allerlei verschillende opvattingen!] en hebben ze allemaal

geen zicht op opleiding en werk?

GROTE QUATSCH!

Duidelijk is, dat Halsema haar eigen vooroordelen loslaat

op wat zij als de Islam ziet en er totaal geen oog voor heeft,

hoe deze door een diversiteit aan

mensen wordt beleefd!

Ook in ''haar'' wijk!

ORTHODOX ISLAM VERSUS ORTHODOX CHRISTENDOM/

HALSEMA'S DUBBELE STANDAARDEN

Ik heb problemen met de ongenuanceerde wijze, waarop 

Halsema ''De Islam'' [in combinatie met haar vage formulering

''ongeletterdheid''] prfoblematiseert en haar opmerkingen

over de ''onvrijheid'' van de hoofddoek [lees maar terug].

Maar wat mij vooral stoort, zijn de dubbele standaarden in

vergelijking tot andere religieuze stromingen.

Wanneer heeft Halsema ooit geopperd, dat het ''christendom''

een probleem is in combinatie met conservatisme?

En daat zou best een grond voor kunnen zijn in verband met de

inentingsweigering van velen in de Biblebelt, wat een gevaar is

voor hun volksgezondheid. [99]

Lijkt mij een stuk bedreigender dan de ''conservatieve'' Islam.

D

ISLAM ALS ''HARDVOCHTIGE GODSDIENST''

Halsema lijkt wel geobsedeerd door de Islam, want het bleef

niet bij opmerkingen over ''de hoofddoek'', ''het probleem van de

Islam'', etc.

Ook via TV uitzendingen bleef zij actief in het Islam discours.

Zo presenteerde [en bedacht] zij de TV documentaire

''Seks en de Zonde'' '[uitgezonden in 2014 op Nederland 2]

[100], in samenwerking met journaliste en schrijfster Hassnae

Bouazza [101] en historica  Nafia Bourras [102]

Opzet:

Halsema reisde naar een aantal islamitische landen, waar zij

in gesprek ging met 7 islamitische vrouwen over hun leven/strijd

Maar Femke zou Femke niet zijn, als ze er toch weer een tendentieuze, draai aan wist te geven.

Want ze ging op weg met de vraag ''wat vrouwen beweegt om trouw te zijn aan een geloof dat dikwijls zo hardvochtig voor hen is.'' [103]

Ja,. als je al met zo'n houding en vraagstelling op reis gaat, terwijl

je bepaald geen Islamdeskundige bent, ben je weer vooroordelen-

bevestigend en bovendien onzuiver bezig.

Want in de onderdrukking van vrouwen in islamitische landen 

[en ook de mate waarin verschilt per streek, land, stad of

platteland, milieu etc] kan [orthodoxe] religie een rol spelen, maar

toch in de eerste plaats het patriarchaat [en dat is veel ouder dan

de Islam!] en traditie, die de Islam gevormd heeft.

Bovendien is de term, een ''geloof'', dat hardvochtig is,

onzinnig EN onjuist.

Volgens de Koran is namelijk sex voor het huwelijk verboden, zowel voor mannen als vrouwen. [104]

Gelijkheid daarin dus.

Dat daarvan in de praktijk weinig terechtkomt, heeft vooral

met het patriarchaat te maken, waarmee islamitische geestelijken

als mannen natuurlijk behept zijn [en voordeel uit trekken!]

Khadija, de eerste vrouw van de Profeet Mohammed, was een

zelfstandige zakenvrouw, bij wie [voordat hij met haar trouwde]

de Profeet Mohammed in dienst was! [105]

Maar er is meer:

Halsema heeft met zeven vrouwen gesproken, die zich verzetten

tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw:

Er zijn 51 islamitische landen en meer dan 1 miljard moslims.

Nogal arrogant om te denken, dat je na zes afleveringen met

zeven vrouwen een beeld krijgt van een wereldgodsdienst

en daarin de positie van de vrouw.

Natuurlijk krijg je kritiek, als je van een dergelijke arrogant

en tendentieus standpunt vertrekt.

Zie onder moot 106 de pittige en snoeiharde kritiek

van Bibi Maryam Amjar-Schobbers, docente Engels en

moslima en Tineke Bennema, kritische Blogger [106]

Zo is het nu eenmaal:

''Wie wind zaait, zal storm oogsten, Halsema!''

E

SALAFISTEN

Halsema's obsessie met de Islam leidt tot eenzijdige religiekritiek,

gedraai [107] en aanzetten en enablen [108] van Islamofobie.

Maar dat ze zover zou gaan, dat ze de gangbare rechtsregels

zou schofferen en het Grondrecht Vrijheid van 

Meningsuiting [109], kwam zelfs voor mij als

een verrassing!

Kersvers burgemeester en wat is een van de

eerste beslissingen van la Halsema?

Stoppen met toenadering/gesprekken met Salafistische

organisaties [110], een beleidslijn, die juist door de

[vervangende] VVD burgemeester van Aartsen in gang

was gezet. [111]

Van Aartsen merkte zelf op over zijn toenadering

Ik citeer uit een interview met hem:

''Het gaat om de vraag, hoe bereik je een belangrijke groep mensen

in je stad of in de steden, die geloven in een orthodoxe uitleg van de
Koran.
Hoe kan je het gesprek met hen aangaan,
Hoe kan je niet de houding hebben van ''jullie
doen er niet toe'' of ''jullie zijn Salafisten, dus eigenlijk willen
wij niet zoveel met jullie te maken hebben''
Dat zal alleen maar leiden tot een grotere afstand tot
de Nederlandse samenleving''
EN
''Nou en ik denk, dat het heel verstandig is, dat we de deur openzetten,
dat we in die zin ook gesprekken met hen voeren.
We hoeven het niet met hen eens te zijn, we hoeven niet
naar consensus te streven, maar het is gewoon een pragmatische,
een means based approach, zoals dat dan wetenschappelijk....
gewoon...gewoon praktisch zijn.''
EN
'
En wat natuurlijk....als je zegt ''het Salafisme of een orthodox vorm
van geloof leidt automatischerwiijs tot terrorisme'', dat is bewezen niet 
het geval....iedere keer na een aanslag. iedere keer wordt gezegd ''daar
moeten de moslims afstand van nemen'', terwijl negentig
procent of meer van de moslims daar helemaal niets mee heeft
en het idee dat je iedere keer je moet verdedigen en dus eigenlijk
niet een onderdeel bent van deze samenleving, leidt alleen maar, ja,
tot afstand.'' [112]
Verrstandige woorden, die getuigen van respect en die iedere
burgemeester ter harte mag nemen.
EN WAT DOET HALSEMA?
Ze beeindigt die toenadering, die gesprekken.
GREAT! 
In plaats van deescalerend, wat de taak van een burgemeester
zou moeten zijn, werkt haar houding polariserend en stimuleert
ze de al levensgroot aanwezige Islamofobe sentimenten in
de samenleving.
Maar die afwijzende houding gaat nog dieper en is nog gevaarlijker,
omdat het raakt aan godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting!
Want wat is er hier aan de hand?
La Halsema wil niet alleen de toenadering
tot Salafistische organisaties stoppen, maar ook maatregelen nemen
tegen ''radicale imams'' [dat begrip wordt nogal
ruim geinterpreteerd'', vandaar tussen aanhalingstekens!] ''die de strafrechtelijke grens net niet over gaan, maar wel onwenselijk zijn'' [113]
En dat is het toppunt!
Deze madame de burgemeester wil dus maatregelen
nemen tegen mensen, die de wet niet hebben overtreden,
die binnen de wet opereren, omdat hun denkbeelden haar
niet aanstaan?
Heeft zij weleens gehoord van vrijheid van meningsuiting
en godsdienstvrijheid, mits opererend binnen de wet? 
[114]
Dit voorstel van Halsema druist in tegen ieder rechtsgevoel, opent de weg naar willekeur
en gaat tegen de beginselen van de rechtsstaat in,
vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst!
Blogger Frontaal Naakt heeft hierover, terecht,
Halsema flink de oren gewassen! [115]
Nog opvallender is deze pro Islamofobie move, omdat Halsema
in het verleden Wilders en consorten WEL alle
ruimte gaf met haar verzet tegen de anti racismedemonstratie in 2008, haar hetze tegen
haar eigen anti-racistische partijgenoten EN haar onzinnige voorstel, de
parlementaire onschendbaarheid te verruimen! 
Weet u nog, lezers? [116]
EPILOOG
Femke Halsema's twijfelachtige politieke
carriere waarin zij zich heeft ''onderscheiden''
in het afbreken van sociale rechten, het enablen
[117] en gedogen van racisme, het gedogen
en bevorderen van Islamofobie en
het verraden van haar eigen, anti-racistische partijgenoten Rene Danen en Mohammed Rabbae,
is uitgemond in het burgemeesterschap van Amsterdam.
En wat zien wij?
Een van haar eerste maatregelen is niet alleen  het
beeindigen van toenadering tot Salafistische organisaties,
waarin nota bene VVD burgemeester van Aartsen haar
nog links passeerde [118], maar het helpen om
zeep brengen van de rechtsstaat en vrijheid 
van meningsuiting door imams aan te willen
pakken, die weliswaar binnen de wet opereren,
maar wier uitspraken Madame ''onwenselijk''
zijn!
Moet ZIJ ''de vrijheid van alle Amsterdammers 
hoeden'' [119], zoals ze met een valse grijns in
de toespraak na haar beeidiging toezegde?
NEEN:
Op haar is van toepassing wat de zwarte zanger Sam
Cooke zong in het prachtige lied:
''A Change is gonna come'':
''Then I go to my brother
And I say, "Brother, help me please."
But he winds up knockin' me
Back down on my knees'' [120]

Meer van Astrid Essed