Nederlandse Veteranendag 2016/Het eren van bezetters en oorlogsmisdadigers/Brief aan Metro

Vr 24 Juni 2016 08:57 | Astrid Essed | 1557 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016/HET EREN VAN BEZETTERS
EN OORLOGSMISDADIGERS/BRIEF AAN METRO
ZIE OOK
ZIE VOOR NEDERLANDSE VETERANENDAG 2016
AAN
REDACTIE METRO
Onderwerp: Uw commerciele bijlage over de Nederlandse Veteranendag
op zaterdag 25 juni 2016
Geachte Redactie
Schande over u!
Dat is in drie woorden samengevat mijn opinie over uw Commerciele
Bijlage in uw papieren krant van 22 juni 2016.
Die bevat de Nationale Happening ''De Nederlandse Veteranendag
2016'' [1]
Kort en krachtig gezegd maakt u propaganda voor en/of bagatelliseert u
Nederlandse ''militaire missies'', waaronder nota bene
de tussen 1947-1949 in Indonesie gevoerde koloniale oorlog, die de 
geschiedenis is ingegaan als ''politionele acties'', waarbij ernstige tot zeer ernstige
oorlogsmisdaden zijn gepleegd. [2]
Die ''Veteranendag'' is immers opgezet om deze ''Indiegangers'' en de ''missie''
militairen na hen, te eren?
WAT EEN GOTSPE ZEG.
Je moet maar durven.
PROPAGANDA IN UW KRANT
NEDERLANDSE MILITAIRE ''MISSIES'' WERELDWIJD
Uw bijlage staat bol van de onsmakelijke propaganda.
Zo tref ik aan een wereldkaart, waarop de Nederlandse ''missies''
met de geografische locatie erbij, staan afgebeeld:
En wat lees ik [ik ga niet ook nog de jaartallen erbij doen]
Kosovo [1999-2000]
Mali [2014 heden]
Kosovo [1998-1999]
Angola [1991-1999]
Eritrea [2000-2003]
Libanon [1979-1985]
Korea [1950-1955]
Pakistan [2005-2006]
Nieuw Guinea [1950-1962]
Somalie [2009-heden]
AFGHANISTAN [2002-heden]
IRAK [2003-2005]
NEDERLANDS-INDIE [Ja, het staat er echt!] [1945-1949]
PROPAGANDA IN UW KRANT
''VETERANEN IN DIENST VAN DE VREDE''
U BEDOELT NATUURLIJK ''IN DIENST VAN OORLOG
EN BEZETTING''
U raadt het al, op die drie laatste ''missies'' kom ik terug!
Verder staat uw commerciele bijlage bol van nonsens als
''VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE'', terwijl
het in een aantal gevallen, waarvan ik op de hoogte ben
 [zoals in Korea, Indonesie, Kosovo, Irak,
Afghanistan] niets anders dan oorlogs of bezettings ''missies''
waren, waarbij hetzij oorlogvoerder/bezetter de Verenigde Staten werd
gesteund, hetzij Nederland zijn eigen koloniale nachtmerrie uitvoerde,
zoals in Indonesie, na de Tweede Wereldoorlog!
PROPAGANDA IN UW KRANT
''EEN FEESTELIJKE DAG''
Ook is mij een bol van chauvinisme staand propagandastukje
van de heer Boele Staal, voorzitter van het ''Nationaal Comite Veteranendag
in uw krant opgevallen.
Het is getiteld ''Een feestelijke dag en ik vermeld het onder P/S
Een zinsnede haal ik uit de brei van propaganda, omdat die
bijna lachwekkend is  in zijn onzinnigheid.
Ik citeer hier  Tweede Kamerlid Han Ten Broek[in het stukje genoemd],
voorzitter Vaste Kamercommissie van Defensie:
''Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen.
Zij vertegenwoordigen het beste van ons.''
''Het beste van ons'' moet dan zeker inhouden het assisteren
van bezettingsmacht of oorlogvoerder de VS, het voeren van eigen 
koloniale strafexpedities, het plegen van oorlogsmisdaden?
En wie zijn die ''ons''
Wat Ten Broek verstaat onder ''het Nederlandse volk''?
Ik mag toch wel stellen, blij te zijn, dat de gemiddelde Nederlander
niet voor zijn ''beroep'' of op zogenaamd ''bevel'' ,loopt te
executeren, te folteren of huizen/gebieden waar hij/zij niets te
zoeken heeft, in naam van anderen inpikt?
En zouden wij militairen niet mogen veroordelen om hun aandeel in bombardementen en oorlogshandelingen?
Zij gaan er toch vrijwillig, als beroepsmilitair naar toe?
En het excuus, ''op bevel'' te hebben gehandeld, is al niet meer
valide sinds de processen van Neurenberg. [3]
''NEDERLANDS-INDIE''/DE POLITIONELE ACTIES
Dat de lieden van de Veteranendag gesneuvelde Nederlandse
militairen tijdens de koloniale oorlog tegen Indonesie herdenken,
is al kwalijk genoeg:
Dat u daarvoor propaganda maakt, in en in triest.
Zoals u natuurlijk heel goed weet, heeft Nederland langer dan driehonderd
jaar een koloniaal Rijk gehad in Indonesie, met de daarbijbehorende
bezetting, uitbuiting en tyrannie.
Toen de Onafhankelijkheidsbeweging na de Tweede Wereldoorlog
Indonesie's onafhankelijkheid uitriep, volgden twee zeer bloedige
militaire strafexpedities, de politionele acties, waarbij oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid werden begaan
Massamoorden, buitengerechtelijke executies, folteringen
Huiveringwekkend. [4]
Daarbij blijken ook nog de Nederlandse militairen, die
zich tijdens die politionele acties aan misdaden hebben schuldig
gemaakt, amnestie te hebben gekregen. [5]
Onbegrijpelijk.
Nu hebben niet al die Nederlandse militairen dergelijke misdaden
op hun geweten, maar ze hebben WEL deelgenomen aan een 
koloniale oorlog en het is daarom zeer ongepast en ronduit
weerzinwekkend, hen als helden te eren.
Of daarvoor propaganda te maken, zoals u doet.
Waarom schrijft u niet over Foncke Princen, een moedige Nederlander,
die weigerde, nog deel te nemen aan de koloniale oorlog en
de kant koos van het Indonesische verzet? [6]
En maakt u voor hem propaganda?
Hij zou dat ruimschoots verdienen!
Overigens:
Ook die zogenaamde ''Nederlandse militaire missie''
in Nieuw Guinea was een koloniale onderneming, ook
al is het waar, dat het latere Indonesische Bestuur de
rechten van de inwoners van Papoea Nieuw Guinea 
ernstig heeft geschonden. [7]
AFGHANISTAN [2002-heden]
In 2001 heeft Nederland zich, net als de andere NAVO landen, laten
meeslepen in de Amerikaanse aanval op Afghanistan, waarvan al
spoedig bleek, dat de VS zich schuldig maakten aan oorlogsmisdaden
door bombardementen met clusterbommen, waardoor vele Afghaanse
burgers het leven lieten. [8]
Later nam Nederland ook actief en militair deel aan die oorlog,
door er militairen naartoe te sturen.
Dat waren/zijn geen helden, maar verlengstukken van de Amerikaanse
bezettingsmacht in Afghanistan. [9]
Geen enkele reden dus, om ze te eren, alsof ze substituut ''weldoeners''
zijn/waren.
Ze kwamen in Afghanistan geen ''vrede'' en ''veiligheid'' brengen, maar
behartig[d]en de Amerikaans-Westerse belangen.
No more.
No less.
IRAK [2003-2005]
Voor Irak geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor Afghanistan.
Nederland toonde zich ook hier weer een trouw bondgenoot van
de hegemoniale politiek van de VS, die de aanval op Irak
lanceerde, die bovendien in strijd was met het Internationaal Recht. [10]
Ook die oorlog werd gekenmerkt door Amerikaanse oorlogsmisdaden [11]
en in 2003 werd Nederland ook militair partij, door deel te nemen
aan de ''Irak missie'', die niets anders was dan het ondersteunen van 
de Amerikaanse bezetting aldaar. 
Waarbij Nederlandse soldaten ook mensenrechten schonden. [12]
TENSLOTTE
In deze brief heb ik u een aantal zaken uit de doeken
gedaan, die u zelf, als nieuwsmedium, hoorde te weten'
en volgens mij donders goed [excusez let mots] weet:
Namelijik, dat die hele Veteranendag a package of lies
is, misleiding, onwelriekende propaganda.
Recht praten wat krom is.
Want Nederlandse militairen, die deelnemen aan ''missies''
wereldwijd, dienen geen ''vrede en veiligheid''
Ze handhaven de status quo van de Westerse belangen
en laten zich met regelmaat op sleeptouw nemen door de hegemoniale
en oorlogszichtige belangen van de VS, die zich keer
op keer schuldig maken aan oorlogsmisdaden en bovendien
de bezetter uithangen.
Waarmee Nederlandse troepen natuurlijk ook bezettende
macht of op zijn minst, ondersteuners van de bezettende macht,
worden.
In het geval van Irak en Afghanistan is dat het duidelijkst.
Helemaal schandelijk is het eren van Nederlandse militairen,
die hebben deelgenomen aan de vuile koloniale
oorlog tegen Indonesie en dus een rol gespeeld
hebben in de politionele acties.
Hoe kunt u propaganda stukken van dergelijke lieden
plaatsen en er een Commerciele Bijlage van maken?
Omdat het u geld oplevert?
Bah, u doet aan geschiedvervalsing en dealt met
een onsmakelijke organisatie, die mensen met
bloed aan hun handen een heldenstatus geeft!
Ik vraag, nee EIS van u, dat u stopt met het faciliteren
van bezetting, koloniale oorlogen en oorlogsmisdaden.
Het moet de laatste keer zijn, dat u krantruimte
hebt besteed aan een neo koloniaal project als
de Nationale Veteranendag.
Trek lering uit wat ik geschreven heb en verleen geen
hand en spandiensten meer aan de Nationale Veteranendag
2017, die hopelijk niet eens plaatsvindt!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ARTIKEL IN UW COMMERCIELE BIJLAGE:
METRO
22 JUNI 2016
COMMERCIELE BIJLAGE
VETERANEN INGEZET IN DIENST VAN DE VREDE
Boele Staal: ''Deze dag is er om de veteraan te eren en om ons
respect te tonen''
''EEN FEESTELIJKE DAG''
''Schuchter begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot een nationaal
festijn.'' Boele Staal, voorzitter Nationaal Comite Ve-teranendag, is maar
wat trots op de groei die de Nederlandse Veteranendag heeft doorgemaakt.
''Een welverdiend feestelijke dag voor al die mannen en vrouwen, die
voor onze vrijheid staan.''
Staal noemt het evenement expres een festijn, geen herdenking.
''Deze dag is om de veteraan te eren en ons respect te tonen.
Los wat je denkt van de missie waar deze militairen zijn ingezet: mensen,
die door onze democratisch gekozen regering worden uitgezonden om
voor de goede zaak te vechten, stop je niet in een vergeethoekje.
Fijn, dat steeds meer mensen de militair van de missie kunnen scheiden.
Dat zien we althans terug in de groeiende bezoekersaantallen tijdens de
Nederlandse Veteranendag.
Ook neemt het aantal lokale veteranendagen toe.
Een goede ontwikkeling.
Han ten Broek, lid Tweede Kamer en voorzitter van de Vaste Kamercommissie
voor Defensie, deelt die vreugde.
''Of Nederland moet deelnemen aan een militaire missie, blijft open
voor discussie, zelfs nadat het politieke besluit is genomen.
Nederland was het vierde land, dat mee ging bombarderen.
Daar kun je van alles van vinden.
Dat het verkeerd is.
Of juist niet goed genoeg.
Maar de militairen, die daar onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen, mag je daar niet om veroordelen.
Zij vertegenwoordigen het beste van ons.
Ik persoonlijk neem mijn pet diep voor hen af.''
NOTEN
[1]
VETERANENDAG 2016
[2]
NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDEN
DE EXCESSENNOTA
IS GESCHIEDENIS
MISDADEN IN NEDERLANDS INDIE
10 JULI 2012
 
[3]
PRINCIPLE IV
''"The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him".
WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES
[4]
MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID, ZOALS
BESCHREVEN IN HET STATUUT VAN ROME [GRONDSLAG
VOOR HET INTERNATIONAAL STRAFHOF IN DEN HAAG]
Article 7 
Crimes against humanity
 1. For the purpose of this Statute, ‘crime against humanity’ means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
 (a) Murder; 
(b) Extermination; 
(c) Enslavement; 
(d) Deportation or forcible transfer of population;
 (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
 (f) Torture; 
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
 (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; 
(i) Enforced disappearance of persons; 
(j) The crime of apartheid;
 (k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
ARTICLE 7, ROME STATUTE
NPO GESCHIEDENIS/ANDERE TIJDEN
DE EXCESSENNOTA
IS GESCHIEDENIS
MISDADEN IN NEDERLANDS INDIE
10 JULI 2012
OORLOGSMISDADEN
WIKIPEDIA
ZUID-CELEBES AFFAIRE
WIKIPEDIA
BONDOWOSO, PAKISADJI EN ANDERE GERUCHTMAKENDE EXCESSEN
OOK HET INDONESISCHE VERZET PLEEGDE OORLOGSMISDADEN,
EVEN VERWERPELIJK, MAAR HET GAAT BIJ DIE POLITIONELE ACTIES
NAAST DE MISDADEN, OM HET FOUTE VAN EEN KOLONIALE OORLOG
MISDADEN AAN DE KANT VAN HET INDONESISCHE VERZET

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politionele_acties 

[5]
”Eind 1949 kwamen Indonesië en Nederland een amnestie overeen voor misdrijven die een uitvloeisel waren van het zojuist beëindigde conflict. In 1995 was daarom volgens minister van Justitie Winnie Sorgdrager vervolging in de zaak-Rawagede niet meer mogelijk.”
GROENE AMSTERDAMMER
OORLOGSMISDADEN IN INDONESIE
DE EXCESSENNOTA MOET OPNIEUW
5 DECEMBER 2008
Nederland heeft de militairen die in 1947 oorlogsmisdaden pleegden in het Indonesische plaatsje Rawagedeh amnestie verleend. Dat blijkt uit een brief van de toenmalige Nederlandse commandant generaal Spoor die gisteren in Netwerk werd getoond. Minister Verhagen heeft steeds gezegd dat de misdaden niet meer kunnen worden vervolgd omdat ze zijn verjaard. Daar mee heeft hij dus maar de halve waarheid verteld: Nederland heeft nooit de wil gehad om de militairen die burgers executeerden te vervolgen. Ik zal deze week de minister om een reactie vragen op deze brief”
WEBLOG HARRY VAN BOMMEL
AMNESTIE VOOR NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN
26 MEI 2009

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) opheldering geeft over de amnestie die Nederland heeft gegeven aan Nederlandse militairen die betrokken waren bij de politionele acties in Indonesië. ”

SP NIEUWS
VAN BOMMEL WIL OPHELDERING OVER AMNESTIE
NA POLITIONELE ACTIES INDONESIE
26 MEI 2009
In 1971 vond in Nederland een wetswijziging plaats waardoor oorlogsmisdaden niet langer kunnen verjaren. Uitdrukkelijk werd in de wet opgenomen dat dit niet geldt voor Nederlandse oorlogsmisdaden begaan in Indonesië tussen 1945-1950. Waarom kon deze amnestiewet gewoon door het Nederlandse parlement worden aangenomen?

Dat kon omdat macht geen moraal kent.”

TERUGBLIK
SANDEW HIRA
31 DECEMBER 2012
IRONISCH IS, DAT DIEZELFDE SANDEW HIRA  HEDEN TEN
DAGE ZELF AMNESTIE
VAN MISDADIGERS ALS PRESIDENT BOLUTERSE VOORSTAAT,
MAAR DAT IS EEN ANDER, TRIEST, VERHAAL
ZIE OOK

[6]

WIKIPEDIA

PONCKE PRINCEN

https://en.wikipedia.org/wiki/Poncke_Princen

[7]
WIKIPEDIA
PAPUA CONFLICT
[8]
AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

[9]

UITPERS.BE
NEDERLANDSE MILITAIRE AANWEZIGHEID IN AFGHANISTAN/
WEDEROPBOUWMISSIE OF BEZETTINGSMACHT
ASTRID ESSED
MAART 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943 

[10]
 
''VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.''''
TROUW
VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN
VAN CRISIS ROND IRAK
18 MAART 2003
[11]
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
CNN WEIGERT AMERIKAANSE OORLOGSMISDADEN
IN IRAK EN AFGHANISTAN UIT TE ZENDEN
21 SEPTEMBER 2010
PAS OP/NAAR BEELD!
AD
BEWIJZEN GEVONDEN VAN MOORDENDE AMERIKAANSE
SOLDATEN IN IRAK
15 DECEMBER 2011
[12]

UITPERS
NEDERLANDSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN IRAK
ASTRID ESSED
JULI/AUGUSTUS 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1707

Meer van Astrid Essed