Giftig Brouwsel wordt Dagelijkse Kost

Vr 14 Juni 2024 13:35 | Astrid Essed | 21 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
FASCISTENKABINET/FASCISME WORDT ''DAGELIJKSE KOST''
ZIE OOK
 
Toen ik recentelijk twee commentaren schreef op de dreigende
komst van het Fascistenkabinet PVV,VVD,BBB en NSC [zogenoemd,
omdat voor het eerst de fascistische PVV mee gaat regeren [1], focuste ik
op enkele klassieke Ingredienten van de Fascistensoep:
Zondebokken [hier vluchtelingen en migranten], de Aanval op
de Vrije Pers en het muilkorven van het kritisch denken binnen
het Onderwijs [2]
Dat zijn enkele fascistenmaatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord,
gesloten door de PVV en haar Partners in Crime VVD,BBB en NSC [3]
En dit is wat ik zou willen noemen:
Fascisme in Opmars
Steeds repressievere maatregelen, steeds meer zondebokgehits, steeds
meer Law and Order Politiek.
Zoals met de keuze voor huidig topambtenaar van het Ministerie
van Justitie, Dick Schoof, als beoogd premier van deze Bende van Vier [4]
Maar noch die maatregelen, noch de keuze voor Law and Order man Dick Schoof [zeer ''passend'' in een dergelijk Kabinet en net een man, die
bij Wilders in de smaak valt!], is vreemd genoeg, wat ik het Engste vind
aan de Politieke Werkelijkheid in de Nederlanden anno 2024.
Het Engste is ook niet de salonfahigheit.
Het Engste is, dat steeds meer Grenzen worden verlegd, waardoor
in brede kringen normaal zal worden gevonden, wat bestreden zou
moeten worden.
Wat fascistisch is.
HET GEVAARLIJKE ''VERLEGGEN VAN DE GRENZEN''
Vanaf het moment dat Vallende Ster Wilders aan het Firmanent
verscheen, zijn er over zijn gedachtegoed, uitspraken, voorstellen,
verkiezingsprogramma's, statements en wat dies meer zij [5]
grenzen verlegd.
Ik ga ze niet allemaal opsommen-dat zou ondoenlijk zijn-maar enkele wil
ik naar voren halen.
VOORBEELD I
2010-2012
RUTTE/VERHAGEN KABINET MET PVV ALS GEDOOGPARTNER
Wat is daar veel om te doen geweest, dat Rutte/Verhagen kabinet oftewel
Kabinet Rutte I [6]
Het was een minderheidskabinet [7], VVD en CDA, wat inhield, dat zij
geen meerderheid in het Parlement hadden van tenminste de helft plus een
van het totaal aantal zetels [zie Wikipedia, noot 8]
Dat hadden ze dus niet, vandaar dat de PVV van Wilders om de hoek kwam 
kijken om gedoogsteun te verlenen [9]
Maar dat alles ging niet zonder Slag of Stoot, vanwege de xenofobe, Islamofobe
en andere hatelijke standpunten van Wilders/PVV [10]
Zie trouwens, wat schijfster dezes indertijd over die Gedoogconstructie
schreef....[11]
Dat was even een Uitstapje naar mijzelf,HAHAHA, om te laten zien, dat ik toen,
en ook al eerder [12] in tegen Wilders/PVV in verzet was!
Terug naar die Politieke Werkelijkheid van Toen
Vooral uit CDA hoek was er veel verzet tegen een mogelijke samenwerking
met de PVV.
Naast minder bekende mensen, vooral vluchtelingenwerkers, was er een
aantal CDA prominenten, dat zich flink verzette
Ontmoet een aantal van hen onder noot 13
Ze hebben belangrijk Werk gedaan!
Op het Befaamde CDA Congres waar werd gestemd over samenwerking
met de PVV als Gedoogconstructie ging het er heftig en soms emotioneel aan toe: [14]
Uiteindelijk werd voor Samenwerking met de PVV gestemd [15]
EEN GRENS VERLEGD:
CDA VERZET TEGEN PVV ALS GEDOOGPARTNER MISLUKT
Overigens werd dat hele Gedoogkabinet een ramp:
Als ik enkele betrokken politici [en Volkskrantartikelen] mag geloven, was
het iedere keer weer Bonje met Wilders, die een ware Terreur zou uitoefenen
en zich niet zou gedragen als gedoogpartij, maar volwaardige regeringspartij [16], waarbij premier Rutte er uit opportunisme alles aan gedaan zou
hebben om het Wilders naar de zin te maken [17], waarschijnlijk uit
angst, dat Wilders zich als gedoger terug zou trekken en het kabinet zou
vallen.
Vooral minister Leers van Asiel en Migratie zou het hebben moeten ontgelden [18]
Tenslotte knapte de Zaak toch:
Het kabinet kwam op 23 april 2012 ten val, nadat de besprekingen in het Catshuis over verdere bezuinigingen waren mislukt. [19]
Wilders stapte eruit [20]
WEER EEN GRENS VERLEGD:
DE FASCISTISCHE PVV ALS GEDOOGPARTNER VAN
EEN REGERING........
VOORBEELD II
Polen Meldpunt
Tuigdorpen
Kopvoddentaks
Testosteronbommen
Marokkanendebat [21]
Een Grip uit de Wilders retoriek door Tijden heen
[niet noodzakelijkerwijs chronologisch en zeker niet compleet]
Over nog meer hatelijke retoriek kom ik nog verder
te spreken
Er was wel weerwoord tegen, waarbij met name D'66 Leider
Pechtold zich verdienstelijk maakte [22], maar vaak
was het toch te weinig.
Toch te slap.
Een van de oorzaken daarvan-de Pijnlijke Waarheid MOET
benoemd worden:
Dat ook andere, niet fascistische politieke leiders en voormannen
zich niet zelden bedienden van racistische en xenofobe taal,
of zulke voorstellen deden [23]
En hoe kan je dan Wilders bestrijden voor iets, dat je ook
zelf doet?
VOORBEELD III
MINDER/MINDER.....
''Wilders:”En de derde vraag is. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 Officieren, die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?”[PVV aanhang scandeert]  ” ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!”  ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!  
Wilders:”Dan gaan we dat regelen”GELACH[Wilders glimlacht]''
[25]
 
JUISTEM!
HAATZAAIEN IN UITVOERING!
U herinnert zich het nog wel, dat ''Minder/Minder [26] uit 2014 en de Deining,
die het veroorzaakte
Het toenmalige Kabinet Rutte II veroordeelde het [27], er kwamen duizenden
aangiften tegen Wilders [28], de PVV leek leeg te lopen [29] en er kwam
een rechtszaak tegen Wilders [30]
In eerste aanleg werd hij veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten
tot discriminatie, zonder strafoplegging [31]
In tweede aanleg [Hoger Beroep] werd hij wederom veroordeeld voor groepsbelediging, maar vrijgesproken van ''aanzetten tot haat en discriminatie''
En weer zonder strafoplegging [32]
Daarna is Wilders nog in Cassatie gegaan, maar ook de Hoge Raad handhaafde de veroordeling in de ''Minder Marokkanen'' zaak [33, 33A en 33B]
En daarmee waren de rechtsmiddelen uitgeput! [34]
Maar niet de PVV.......
VOORBEELD IV
HYENA'S
''ACHTERLIJKE ISLAMTISCHE ZANDBAKLANDEN''
EN ZO MEER
LOL/DE ZWARTE PIET WET!
Maar de PVV, misschien in de ogen van hun Aanhang, nu ''Martelaar'',
herstelde zich van het ''Minder-Minder'' Schandaal [35] en ging weer
vrolijk en onverminderd door met haatzaaien en discrimineren
Maar voordat we daarop ingaan, even iets GEINIGS
EEN PVV WETSVOORSTEL/DE ZWARTE PIET WET!
Ik citeer de PVV van haar website:
''De Partij voor de Vrijheid wil Zwarte Piet beschermen. Daarom introduceert de PVV vandaag de Zwarte Piet-wet. Daarin wordt vastgelegd dat Zwarte Piet zwart moet blijven.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat lagere overheden (dus gemeenten etc) alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin.

Het is dan niet meer mogelijk anderskleurige Pieten in te zetten.'' [36]

Zie voor het respectievelijke ''Wetsvoorstel'' noot 37!

Dat is dus het PVV Antwoord op de Strijd tegen

de racistische karikatuur Zwarte Piet/HAHAHA [38]

De Lezer zal begrijpen, dat ik dergelijke Kolder

niet ga weerleggen, dat kunt u trouwens lezen in

noot 39!

De Afstraffing van de Tweede Kamer liet niet lang

op zich wachten:

Natuurlijk kwam er geen Steun voor dit Idiote

Zwarte Pieten Voorstel! [40]

Krankzinnig trouwens, dat een ''Sprookjesfiguur'' Wet'

nog in stemming is gebracht!

Maar.......Het is ook wel fijn, even te lachen ondanks die Ellende'

van Extreem-rechts/HAHAHA!

Nu weer Serieus!

Want Fascisme is vooral:

Ontmenselijking

Vooral het ontmenselijken van ''niet-westerse''

allochtonen en vluchtelingen [vaak vallen die twee

samen, niet altijd, zoals bij Oekraieners], daar is de

Fascistische PVV Bende goed in.

Heb ik het al gehad over die drie Surinaamse [toen]

verdachten van een taximoord, die door Wilders

''drie Beesten van Surinaamse afkomst'' genoemd

werden? [41]

Een Groep op wie hij nog veel meer hakt zijn de Marokkanen, zie het ''Marokkanendebat'' [42]

En wat momenteel PVV's Favoriete Mikpunt is, is

de Groep, die het kwetsbaarst is, de vluchtelingen

Zie maar dat Hoofdlijnenakkoord [43]

Vluchtelingen worden ''hyena's'' genoemd ''die onze wijken

afstruint om ze in het ziekenhuis te jagen'' [44]

Waar doet die ''hyena'' vergelijking nu aan denken? [45]

Ook verwijs ik naar de ''achterlijke islamitische zandbaklanden  [46]

Und so weiter......[47]

Ook zijn Maat Markuszower blijft niet achter:

Terwijl hij allerlei racistische Bagger uitspuit [lees maar onder noot 48!] , is de enige Reactie van Kamervoorzitter

Vera van den Berg, dat zij bezwaar heeft door de ook

door Markuszower geuite term ''Kaagsecretaris''......[49]

Geen wonder, dat Extreem-rechts met dit bijna gebrek

aan Tegenstand steeds meer zelfvertrouwen krijgt en

haar-politiek gezien-weinig in de Weg wordt gelegd.....[50]

NAWOORD:

De Grenzen worden verlegd

En verlegd

En verlegd

Eerst waren Kringen binnen het CDA geshaked door de idee van de

PVV als gedoogpartij in Rutte I [51]

Toen werd het Werkelijkheid en bestaanbaar, DAT de PVV

gedoger was

Dan kwam het systematisch schelden op ''niet-westerse''

allochtonen, op Polen, de testosteronbommen

Ondanks somtijds kritiek [52] raakte Publiek en

Politiek ook daaraan gewend

En HOEP!

WEER een Grens verlegd

TOEN kwam ''Minder-Minder''

Deining en protesten, een rechtszaak, veroordelingen

[53]

En ook dat werd, na aanvankelijke Set Back voor de PVV,

Gewenning

DAARNA OF TEZELFDERTIJD

De Ontmenselijking van medemensen, vluchtelingen,

die werden hyena's, profiteurs, ''verkeerde soort buitenlanders'' [54]

Ook dat werd ''gewoon'' en gesanctionneerd door

een Slappe Tweede Kamervoorzitter [55]

EN NU

EN NU?

De Grootste Partij en een Kabinet MET die Partij.

Die openlijk de Aanval opent op:

VLUCHTELINGEN

DE VRIJE PERS [56]

FASCISTEN GAAN REGEREN!

ZE NESTELEN ZICH IN!

Ze gaan de Ministeries bevolken! [57]

Ze leveren Staatssecretarissen! [58]

Ze dringen volledig in in het Bestuursapparaat!

En zo wordt het Fascisme ''normaal''..........

TENZIJ.........

U hebt dat in de hand

IK heb dat in de hand

WIJ hebben dat in de hand

SEE YOU ON THE BATTLEFIELD!

ASTRID ESSED

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/fascistenkabinet-fascisme-wordt-dagelijkse-kost/

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/fascistenkabinetfascisme-wordt-dagelijkse-kost