Wilders/Dood grensrechter door Marokkanenprobleem/Het gif van racisme

Do 20 December 2012 01:59 | Astrid Essed | 3219 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

WILDERS/DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM/HET GIF VAN RACISME
VAN JUDENFRAGE TOT MAROKKANENPROBLEEM

Zie ook 
''In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?''

PVV
PVV STELT VRAGEN OVER HET MAROKKANENPROBLEEM


''Politiek en media blind voor racistisch geweld Marokkanen. We hebben geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem''

Twitter PVV leider G Wilders
Stap 1, het zondebokmodel:

”Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand”

NAOMI WOLF/THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY

http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Naomi Wolf beschrijft de tien stappen, die van een democratische rechtsstaat een gesloten politiestaat maken/Toevoeging Astrid Essed


Geachte Redactie en lezers van Yayabla,


Dat PVV leider G Wilders munt zou slaan uit de tragische dood van grensrechter R Nieuwenhuizen, die door enkele
spelers [ volgens de media twee van Marokkaanse komaf en een Antilliaan] van de club ''Nieuw Sloten'' werd mishandeld [1], viel te verwachten
In een reactie op de tragische gebeurtenis noemde hij voetbalgeweld een ''Marokkanenprobleem'' [2] en zijn partij, de PVV stelde er 
middels fractielid J.J. van Klaveren zelfs Kamervragen [3] over 

Een van de vragen, die daarbij werd gesteld, luidde als volgt

''In hoeverre deelt u de visie van de PVV dat we in Nederland een structureel Marokkanenprobleem hebben dat zich niet beperkt tot geweld op voetbalvelden maar ook leidt tot geweld in het openbaar vervoer, zwembaden, scholen, wijken en het uitgaansleven?'' [3]

Nu kan gemakkelijk worden aangetoond, dat voetbalgeweld voor het grootste deel ligt bij de traditionele supportersgroepen [4]
en relatief weinig voorkomt onder Marokkaanse jongeren [5] en dat bij deze giftige [er waren er meer] Kamervragen en de Wilders opmerking
over het ''Marokkanenprobleem'' de ogen wordt gesloten voor het feit, dat jongerencriminaliteit onder zowel autochtone als
allochtone jongeren voorkomt en dat het uitstaande heeft met een complexiteit van sociaal-maatschappelijke problematiek
Maar daar gaat het hier niet om
Feit is, dat Wilders met een dergelijke nieuwe Marokkanenhetze erin slaagt, het politiek-maatschappelijke
debat te beinvloeden [6], waardoor niet eens meer het oog springt, dat een dergelijk debat uit den boze is, omdat de
generaliserende aandacht wordt gelegd bij een specifieke bevolkingsgroep als oorzaak
van een maatschappelijk probleem
Puur racisme dus, dat  reeds zover de samenleving is ingeslopen [7] en zo politiek-maatschappelijk is 
geaccepteerd [8], dat het niet eens meer doordringt tot grote delen van de publlieke opinie

Hoog tijd dus, om de aandacht te verleggen naar waar het hier werkelijk om gaat, het
racistische gedachtegoed van de PVV
 
HET ZONDEBOKMODEL VAN DE PVV
 
De PVV is een extreem-rechtse [9] en racistische partij, die 
niet alleen uitgaat van de ''superioriteit'' van de ''Westerse Beschaving'', maar op
extreem provocerende wijze haar aanvallen richt op moslims, ''niet-westerse'' allochtonen
en vluchtelingen [10]
Zo laat zij zich in beledigende zin uit over de Islam en moslims, in negatief generaliserende zin
over Marokkanen, andere allochtonen en vluchtelingen [criminelen en profiteurs] en
bestaat het zelfs, modellen uit het Derde Rijk over te nemen, door mensen te
vergelijken met dieren [11]
Daar is nog bijgekomen de hetze tegen Oost-Europese arbeiders, die 
hoe kan het ook anders in de ogen van racisten, alleen maar voor 
ellende en overlast in Nederland zouden zorgen 
Vandaar het door de PVV opgerichte ''Meldpunt voor Polen'' [12], waarover Wilders
''trots'' meldt, dat er meer dan 40 000 ''klachten'' zijn binnengekomen [13] 
Hiermee zaait Wilders op gevaarlijke wijze haat tegen ''niet westerse'' allochtonen
en Oost-Europeanen.

Die PVV staat verder voor een uiterst repressief Staatsbeleid door preventief 
fouilleren in het hele land te willen invoeren, voorstander te zijn van 
minimunstraffen en administratieve detentie voor terreurverdachten  te willen 
invoeren [14]
Zij schrikt er niet voor terug, Guantanamo Bay af te schilderen als lichtend voorbeeld [15]

Met een dergelijk griezelig gedachtegoed is hij niet alleen een bedreiging voor ''niet westerse'' 
inwoners in Nederland, maar ook voor de rechtsstaat, omdat hij elementaire rechten als
het gelijkheidsprincipe en Godsdienstvrijheid [16] zwaar onder druk zet

Ook is hij een bedreiging voor Nederlandse ''autochtonen'', omdat hij door
zijn hetzebeleid verdeeldheid zaait tussen ''allochtonen'' en ''autochtonen'', wat
een vreedzaam samenleven steeds verder onder druk zet

POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE

Nog gevaarlijker is, dat hij, in tegenstelling tot Janmaat [17], leider voormalige Centrumpartij,
politiek en maatschappelijk bepaald niet geisloleerd staat
Zo heeft de rechtbank de rechtsstaat een uiterst twijfelachtige dienst bewezen door Wilders
in 2011 vrij te spreken van discriminatie en aanzetten tot haat
Hiermee legitimeerde de rechtbank in feite het racistische gif van Wilders [18]

Ook in media en politiek is hij een geaccepteerde speler
Door de media wordt hem regelmatig om zijn ''mening'' gevraagd en wordt hij
voor debatten uitgenodigd en in de politiek [Tweede Kamer] waren er, behalve Pechtold,
slechts weinigen, die de guts hebben, hem openlijk als racist te benoemen [19]

In de politiek hebben met name linkse partijen hem ongeoorloofde ruimte gegeven door
hem niet te bestrijden [20] en worden zijn standpunten steeds meer door andere partijen
overgenomen [21]
Een berucht voorbeeld is hierbij het Boerkaverbod [22]

En dan niet te vergeten de samenwerking met de PVV, die een gedoogfunctie kreeg in het
kabinet Rutte Verhagen [23]

EPILOOG

Sinds 11 september 2001 waait er in Europa een gevaarlijke extreem-rechtse en racistische wind,
met twee van de griezeligste voorbeelden de aanslagen van  Breivik [24] en de opkomst
van de Griekse neo nazi partij, de Gouden Dageraad [25]

Zo ernstig als in Griekenland  is de situatie in Nederland gelukkig
niet en al evenmin is de PVV zo extreem als die Gouden Dageraad, die openlijk migranten fysiek aanvalt [26]

Maar een racistische politieke stoker als G Wilders, die nauwelijks tegengas krijgt van politiek
en maatschappij, kan een gevaarlijke bijdrage leveren aan het gevaar waaraan allochtone gemeenschappen  nu al blootstaan

Zaak is, om op effectieve en strijdbare wijze in verzet te gaan tegen dit racistische gif, zoals nu al
gedaan wordt door buitenparlementaire linkse organisaties, migrantenorganisaties en organisaties en individuen, die 
strijden tegen het inhumane asielbeleid

Ik heb niet voor niets in het begin van mijn betoog een link gelegd tussen de door de Judenfrage van de nazi's [27] en 
de uitspraak van Wilders ''Marokkanenprobleem'', omdat het uit dezelfde gevaarlijke koker komt

Die van het agressieve en racistische zondebokmodel, dat in laatste instantie het recht van minderheden om te bestaan
aanvalt en aantast

Niemand zegt, dat het nu zover zal komen in Nederland/Europa

Maar dat betekent niet, dat waakzaamheid tegen de mensvijandige ideologie van rechts extremisme en racisme niet
geboden is

Want als de Geest eenmaal uit de fles is, weet niemand, waar het eindigt

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

[1]
 
VOLKSKRANT
CLUB MELDT OVERLIJDEN MISHANDELDE GRENSRECHTER
3 DECEMBER 2012
 
 
NOS
MISHANDELDE GRENSRECHTER DOOD
3 DECEMBER 2012
 
 
NOS
JUNIOREN MOLESTEREN GRENSRECHTER
2 DECEMBER 2012
 
 
 
[2]
 
RTL NIEUWS
WILDERS: DOOD GRENSRECHTER DOOR MAROKKANENPROBLEEM
5 DECEMBER 2012
 
 
PVVl ''ALMERE'' MAROKKANENPROBLEEM
5 DECEMBER 2012
 
 
 
 
 
TELEGRAAF
WILDERS: DIT IS EEN MAROKKANENKWESTIE
5 DECEMBER 2012
 
 
 
[3]
 
[4]
 
 
 
 
NRC
STRAATGEWELD
VOETBALGEWELD
 
 
''Bij de supportersverenigingen van de Nederlandse voetbalclubs zijn ze niet sterk vertegenwoordigd. „Ze zijn er wel. En we hebben natuurlijk ook wel enkele supporters op onze lijsten bij het CIV”, zegt Groenevelt.

„Maar dan heeft het zeker niets met etnische achtergrond te maken. Ze gedragen zich niet anders dan Nederlandse voetbalvandalen. Er zijn trouwens ook geen Marokaanse supportersverenigingen van, bijvoorbeeld, voetbalclubs als Ajax of Feijenoord.”

 

Bron:

 
 
NRC
STADION IS PODIUM VOOR FRUSTRATIES
23 MEI 2007
 
 
 
 
[5]
 
 
''Bij de supportersverenigingen van de Nederlandse voetbalclubs zijn ze niet sterk vertegenwoordigd. „Ze zijn er wel. En we hebben natuurlijk ook wel enkele supporters op onze lijsten bij het CIV”, zegt Groenevelt.

„Maar dan heeft het zeker niets met etnische achtergrond te maken. Ze gedragen zich niet anders dan Nederlandse voetbalvandalen. Er zijn trouwens ook geen Marokaanse supportersverenigingen van, bijvoorbeeld, voetbalclubs als Ajax of Feijenoord.”

 

Bron:

 
 
NRC
STADION IS PODIUM VOOR FRUSTRATIES
23 MEI 2007
 
 
 
 
[6]
 
 
''Hoogleraar maatschappelijke opvoedstukken Mischa de Winter en journalist Abdeljalil Kaddour analyseren dit
voetbalgeweld
Is het volgens hem een Marokkanenprobleem kan het net zo goed voorkomen bij autochtone jongeren?''
 
Bron:
 
PAUW EN WITTEMAN
DEBAT OVER OORZAAK VOETBALGEWELD
5 DECEMBER 2012
 
 
 
 
[7]
 
FRONTAAL NAAKT
KU KLUXLAND
PETER BREEDVELD
6 DECEMBER 2012
 
 
 
NEDERLAND HEEFT EEN RACISMEPROBLEEM
12 DECEMBER 2012
 
 
FRONTAAL NAAKT
MAROKKANENPROBLEEM
HASSNAE BOUAZZA
8 DECEMBER 2012
 
 
DISCUSSIE OVER MAROKKANENPROBLEEM IS ZINLOOS
9 DECEMBER 2012
EWOUD BUTTER
 
 
 
 
[8]
 
 
 
 
EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
Hoever PVV al is doorgedrongen en de samenleving
Zie
 
EKUDOS
PVV'ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKEN MAASTRICHT/MOREEL DIEPTEPUNT 
BAGATELLISERING RACISME PVV 
ASTRID ESSED

 
 
[9]
 
NOS
ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[10]
 
HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS
APRIL 2007
ASTRID ESSED
 
 
 
 
EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[11]
 
 
WATERKANT
AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007
 
 
 
 
[12]
 
EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
 
 
 
[13]
 
 
NOS
PVV: 40 000 KLACHTEN OVER POLEN
13 DECEMBER 2012
 
 
 
[14]
 
EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
ADMINISTRATIEVE DETENTIE 

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedi... 

''Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen. '' 
 
[15]


PVV WEBSITE 
PVV/WILDERS 
GUANTANAMO BAY/COLUMN 


[16]
 
EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
[17]
 
WIKIPEDIA
HANS JANMAAT
 
 
 
[18]
 
 
EKUDOS
VRIJSPRAAK WILDERS/RECHTBANK GEEFT VRIJBRIEF VOOR DISCRIMINATIE
ASTRID ESSED
 
 
 
[19]
 
 
''Alexander Pechtold heeft al geruime tijd geen enkel probleem om kleur te bekennen. Hij zei eerder: "Geert Wilders is een racist en extreem-rechts".''

DOORBREEK DE ANGST VOOR WILDERS
RENE DANEN[20]
 
''Pechtold analyseerde in november in een toespraak op het D66-congres scherp de positie van andere partijen. Volgens hem zit progressief Nederland in een kramp van nieuwe politieke correctheid, van het niet durven benoemen. Pechtold zei: "Wilders maakt niet alleen zijn kiezers bang, hij maakt ook zijn tegenstanders bang. En dat laat ik mij niet gebeuren."

Bron:

DOORBREEK DE ANGST VOOR WILDERS
RENE DANEN''De linkse partijen valt hierin veel te verwijten 
Juist hen 
In plaats van de natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen racisne, die , die zij zouden moeten zijn, lieten zij geen gelegenheid voorbij gaan om het PVV/ 
Wilders racisme te relativeren, pappen en nat te houden en geen stelling te nemen 6 
Wat natuurlijk wel een stellingname was 
Zo weigerden zij steun aan de landelijke anti-racisme demonstratie in 2008 
omdat deze zich zou richten tegen hun ''collega-parlementarier'' 7 

Vooral voormalig Groen-Links fractievoorzitter Femke Halsema had er een 
handje van, Wilders ''de hand boven het hoofd te houden'' door te verwijzen 
naar het ''teveel anti Wilders'' karakter van acties en uitspraken''

Bron:


EKUDOS
VERKIEZINGEN 2012/PVV ALS POLITIEKE GESPREKSPARTNER/ONDRAAGLIJKE VANZELFSPREKENDHEID
VAN RACISME
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[21]
 
''Het is een gevaarlijke ontwikkeling, dat criminaliseren en over een kam scheren van bevolkingsgroepen, waaronder nu de Oost-Europeanen, steeds meer gemeengoed wordt  
Vrijwel zonder enig principieel protest van de parlementaire politieke partijen, waarvan sommigen wanneer het zo uitkomt, PVV standpunten overnemen 

ZIE VOOR OVERNAME PVV STANDPUNTEN DOOR POLITIEKE PARTIJEN 
NOOT 8 VAN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL: 

EKUDOS 
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND 
ASTRID ESSED 

EKUDOS
PVV MELDPUNT OVER POLEN/HAATZAAIEND EN DISCRIMINEREND
ASTRID ESSED
 
 
 
[22]
 
 
EKUDOS
KABINET STEMT IN MET BOERKAVERBOD/SCHENDING GODSDIENSTVRIJHEID
ASTRID ESSED
 
 
 
[23]
 
EKUDOS
KABINET RUTTE/VERHAGEN BEEDIGD/BEWIND VAN DISCRIMINATIE, STIGMATISERING EN UITS;UITING
ASTRID ESSED
 
 
EKUDOS
MINDERHEIDSCOALITIE CDA/VVD MET GEDOOGSTEUN PVV/EINDE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT
ASTRID ESSED
 
[24]

 
EKUDOS
AANSLAGEN NOORWEGEN GEVOLG VOORTWOEKEREND POPULISME IN EUROPA
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[25]
 
 
 
VOLKSKRANT
GOUDEN DAGERAAD: NEO FASCISTEN BELOVEN ''WARE'' GRIEKEN NIEUWE WAARDIGHEID
7 MEI 2012
 
 
 
TROUW
GOUDEN DAGERAAD GEBRUIKT DE LEER VAN DE ''UBERMENSCH''
21 SEPTEMBER 2012
 
 
DUITSLAND DESTIJDS.....GRIEKENLAND VANDAAG DE DAG....EN MORGEN?
PETER STORM
23 NOVEMBER 2012
 
 
DE WERELD MORGEN/HUMAN RIGHTS WATCH LUIDT DE ALARMBEL
OVER GOUDEN DAGERAAD
16 JULI 2012
 [26]


KNOKPLOEGEN GOUDEN DAGERAAD HOUDEN HUIS OP GRIEKSE MARKTEN
8 SEPTEMBER 2012
 
 
 
[27]
 
 
WIKIPEDIA
JEWISH QUESTION
 

Meer van Astrid Essed