Stop dreigende uitzetting Ali Al-Heloul Tiyah naar gevaarlijk Soedan/Brief aan Tweede Kamerleden

Vr 18 Januari 2019 04:01 | Astrid Essed | 512 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
STOP DREIGENDE UITZETTING ALI AL-HELOUL TIYAH NAAR
GEVAARLIJK SOEDAN/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN
ZIE OOK
Beste lezers,
Vooraf:
Hieronder mijn brief  met de oproep
''Voorkom de dreigende uitzetting van de Soedanese vluchteling
de heer Ali al-Helou Tiyah naar onveilig Soedan''
Deze brief is verzonden aan de Tweede Kamerleden van alle
politieke partijen, behalve de fascistische partijen de PVV en
het Forum voor Democratie
Zie achtergrondindormatie over de dreigende uitzetting
van Ali al-Helou Tiyah:
PROTESTEER TEGEN DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN
DE SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOU TIYAH
16 JANUARI 2019
EN
UPDATE OVER DE DREIGENDE DEPORTATIE VAN DE
SOEDANESE VLUCHTELING ALI AL-HELOUL TIYAH
17 JANUARI 2019
Astrid Essed
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
Geachte dames en heren,
Onderwerp
Dreigende uitzetting van de Soedanese vluchteling Ali al-Helou
Tiyah naar Soedan
VOORAF
Een brief van gelijke strekking is ook verstuurd naar uw collegae
van de andere politieke partijen
Geachte dames en heren,
Het Jaar 2019 is net een paar weken begonnen en ongetwijfeld
hebt u goede voornemens bedacht, die u wilt realiseren.
Met deze brief geef ik u de kans, zich in te zetten voor een
goede zaak, een zaak van rechtvaardigheid:
Namelijk het stoppen van de uitzetting van de Soedanese vluchteling,
de heer Ali al-Helou Tiyah naar Soedan.
Reden?
Soedan is extreem onveilig, zeker voor uit te zetten of uitgezette
vluchtelingen!
Maar voordat ik daarop inga, eerst wat nadere informatie:
Uit betrouwbare bron bereikte mij het bericht, dat Ali al-Helou
Tiyah binnenkort, en wel vanaf 23 januari kan het zover zijn,
wordt uitgezet naar Soedan [1] en dat kan en mag niet gebeuren!
TE UWER INFORMATIE
U weet dit al-anders hoort u dit te weten, de situatie in Soedan is,
zoals ik al schreef, extreem onveilig, gevaarlijk en feitelijk onleefbaar.
Niet alleen is er sinds 1989 sprake van een keiharde dictatuur,
waarbij folteringen, buitengerechtelijke executies en andere
mensenrechtenschendingen dagelijkse kost zijn [2], de dictator/president
Omar al Bashir pleegt sinds jaar en dag oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid in oorlogsgebied Darfur [3] en ongetwijfeld
bent u er ook van op de hoogte, dat het Internationaal Strafhof
in Den Haag tegen hem een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [4]
Ook liegt het Ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
er niet om!
De mensenrechtensituatie blijft ''onveranderd slecht''
Zie bladzijde 35, Ambtsbericht! [5]
Vriijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn een lachertje, de Veiligheidsdiensten treden willekeurig en keihard op, arrestaties
zonder aanklacht en proces zijn de gewoonste zaak van de wereld,
het recht op een eerlijk proces wordt niet gewaarborgd of nageleefd 
[blz 53, Ambtsbericht], folteringen, mishandelingen en zelfs dodelijk
geweld, vooral door de Veiligheidsdiensten, treden met de regelmaat van de klok op!
In gevangenissen is hygiene, behoorlijke voedselvoorziening
en medische verzorging ver te zoeken!
Zie het Ambtsbericht onder de kop ''mensenrechten;;
van blz 35 t/m 74! [6]
Het engste is nog, dat de heer Ali al-Helou Tiyah [van hieraf de heer
Tiyah genoemd] afkomstig is uit Zuid Kordofan en dat in dat Ambtsbericht
ook te lezen is, dat juist daar de mensenrechtensituatie buitengewoon
slecht is.
Ik citeer op blz 35 Ambtsbericht
''In de conflictgebieden (Darfur, Zuid Kordoban en Blue Nile) werden
op grote schaal mensenrechten geschonden door alle strijdende partijen''
[7]
Trouwens, ook mensenrechtensituatie Human Rights Watch meldt
de gevaarlijke situatie in Darfur, Zuid Kordofan en het Blue Nile gebied.
Human Rights Watch schrijft hierover
''”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ''
[8]
En de heer Tiyah, die afkomstig is uit Zuid Kordofan, loopt dus
extra gevaar
URGENT!
EERDERE UITZETTINGEN NAAR SOEDAN
Maar er is meer.
Nog meer:
Een in december 2017 uitgezette Soedanese vluchteling is volgens
een verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,
niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnesty
zijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [9]
De man leeft volgens de verklaring van Amnesty International
sindsdien ondergedoken! [10]
En mede naar aanleiding van de uitzetting van deze betreffende vluchteling en zijn eventuele risico [wat later dus gegrond bleek],
zijn aan de verantwoordelijke Staatssecretaris Harbers van
Justitie en Veiligheid in januari 2018 Kamervragen gesteld
door de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],
M. Groothuizen [D’66] en A. Kuiken [PvdA] [11]
Een dag daarvoor [11 januari 2018] had de heer Oijk over deze zaak ook
al Kamervragen gesteld. [12]
Deze Kamervragen en vooral ook het feit, dat Amnesty International
haar bevindingen over de mishandeling van de betreffende in december 
2017 uitgezette vluchteling [toen Harbers al Staatssecretaris was
en dus verantwoordelijk] met Staatssecretaris Harbers gedeeld
heeft [13], heeft Harbers niet weerhouden, zijn fiat te geven aan de
uitzetting van weer een Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine 
Rahmatallah Mehimmid, uit Darfur afkomstig [dus
ook extra risico lopend]
Ook over de uitzetting van de heer Mehimmid zijn Kamervragen gesteld en wel door de heer J
Voordewind [Christen-Unie] [14]
Uit de mij bekende informatie blijkt, dat de uitzetting van 
de heer Tiyah naar Soedan niet 22 januari plaatsvindt, zoals
aanvankelijk werd verwacht [15], maar is uitgesteld vanwege
nog lopende juridische procedures. [16]
Toch betekent dit uitstel geen afstel, omdat de uitzettingsplannen
niet zijn afgelast [17]
Dat betekent dus vanaf 23 januari wel degelijk grote kans op
uitzetting en juist daarom zijn uw inspanningen om
deze dreigende uitzetting te voorkomen, van levensbelang.
Nee, ik overdrijf niet!
Uit rapportage van Amnesty International en Human Rights 
Watch, uit uw eigen Ambtsbericht van Buitenlandse Zaken,
uit de wijze waarop het de in december uitgezette Soedanese
vluchteling vergaan is en de heer Mehimmid misschien ook
[er is na zijn uitzetting nog niets van hem vernomen, volgens
Amnesty International] [18] blijkt maar een ding:
UITZETTEN NAAR SOEDAN IS LEVENSGEVAARLIJK
EN MAG NIET PLAATSVINDEN, ONDER GEEN BEDING!
TENSLOTTE
Uit bovenstaande mag duidelijk zijn, hoe gevaarlijk de
uitzetting naar Soedan voor de heer Tiyah is, wat behalve
het risico, dat hij loopt, nog wordt vergroot door
het feit, dat de Nederlandse Overheid niet monitort en
het dus niet duidelijk is, wat er met hem en/of andere
uitgezette vluchtelingen gebeurt.
Na overdracht aan de autoriteiten is het klaar en uit
voor de verantwoordelijke Staatssecretaris en dat is
gevaarlijk en inhumaan.
U als Kamerleden heeft niet alleen een humane plicht,
maar ook een staatsrechtelijke:
In de Grondwet staat immers, dat Nederland de Internationale
Rechtsorde bevordert [artikel 90] [19] en die Internationale
Rechtsorde zegt:
''No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.  '' [Artikel 33, Vluchtelingenverdrag] [20]
DUS CONCLUSIE:
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u Staatssectretaris Harbers middels
Kamervragen en/of andere u ten dienste staande middelen
onder druk gaat zetten om deze dreigende uitzetting te voorkomen.
Doet u dat niet:
Weet dan, dat u verantwoordelijk gehouden zult worden voor
de eventuele foltering, mishandeling en andere ellende, die
de heer Tiyah in Soedan kan overkomen, zeker komend
uit Zuid Kordofan.
Doe dus uw plicht en handel snel!
Ik reken op u.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed