Ella Vogelaar (69) onverwachts overleden/Hulde aan een dappere vrouw!

Za 12 Oktober 2019 05:50 | Astrid Essed | 370 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ELLA VOGELAAR (69) ONVERWACHTS OVERLEDEN/VERADEMING IN DE XENOFOBISERING VAN DE POLITIEK/HULDE AAN EEN DAPPERE VROUW!
ZIE OOK

 

Zo triest en zo verdrietig:
Ella Vogelaar is overleden. Een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met groot hart voor anderen, die helaas leed aan depressies.

Ik wens haar man Onno en alle andere nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies

Ella Vogelaar is niet meer.
Voormalig PvdA minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet Balkenende IV, in 2008 afgetreden, nadat de PvdA partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd [1], heeft op 69 jarige leeftijd, lijdende aan depressies, een einde aan haar leven gemaakt. [2]
Ik heb daarvan met droefheid kennisgenomen.
Natuurlijk is suicide een dieptrieste zaak, in alle gevallen en voor alle nabestaanden, maar de [onnodige] dood van minister Ella Vogelaar heeft mij zo getroffen, omdat zij een van de weinige Nederlandse Tweede Kamer politici was, die meer dan eens geprobeerd heeft, halt te roepen aan het steeds xenofobischere klimaat, niet alleen in de samenleving, maar ook in de politiek.
Dat bracht haar in conflict met een aantal politieke partijen, en tenslotte ook met de partijtop en vooral PvdA voorman Wouter Bos, waarna het vertrouwen in Vogelaar werd opgezegd. [3]
Daarom wil ik haar hulde brengen vanaf deze website.
Vanaf deze plek.
DE MORTUIS NIHIL NISI BENE [4]
OVER DE DODEN NIETS DAN GOEDS 
En de geschokte reacties stromen toe
Opvallend is een soort Lofrede door de PvdA ''Denkend aan Ella'' [5]
Dan de reacties van PvdA voorman Lodewijk Asscher en Nelleke Vedelaar,
voorzitter van de Partij van de Arbeid
U hebt ze gelezen
Zie hierboven
De fractieleider van de Christen-Unie Gert Jan Segers reageerde op Twitter
[ik citeer het Parool]
''Wat intens verdrietig’. Zo reageert Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie op Twitter. ‘Ik wens haar nabestaanden heel veel sterkte en iedereen die de somberte herkent de moed om hulp te zoeken.’ [6]
Ook ben ik nog de volgende reactie van premier Rutte tegengekomen:
[ik citeer het AD]
''Premier Mark Rutte is getroffen ‘door het tragische overlijden van Ella Vogelaar’. De premier wenst de nabestaanden veel kracht toe en laat weten goede herinneringen te hebben aan de samenwerking met Vogelaar op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ,,Zij was een echte sociaal-democrate met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving.” [7]
JAJA
Van de doden niets dan goeds
Dan wijs ik vooral naar de PvdA.
Kijk, ik twijfel geen moment aan de oprechtheid van de PvdA [en andere] reacties.
Natuurlijk zal iedereen die zelfmoord afschuwelijk vinden.
Maar helaas heeft de PvdA, laten we het maar zeggen, zoals het is, Vogelaar tijdens haar leven op weinig verheffende wijze de laan uitgestuurd!
Omdat zij nog stond voor principes, die in het xenofobe klimaat van 2008 en ook nu, zeldzamer worden:
Principes van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, die wel op papier en met de mond worden beleden, maar in de politiek van vandaag steeds meer tot uitzondering worden.
Ik wijs op:
De salonfahigkeit van racisme en xenofobie, waarbij fascistische partijen als het Forum voor Democratie en de PVV steeds meer als gewone politieke gesprekspartners worden gezien. [8]
Op de toenemende xenofobie binnen de politieke gelederen, waarover meer in noot 9, maar ik haal daaruit maar de Brief aan alle Nederlanders van premier Rutte [10], die bol staat van impliciete en expliciete discriminatie. [11]
En een nog griezeliger voorbeeld:
De dit jaar nog [2019] gehouden overwinningsspeech van Forum voor Democratie leider Thierry Baudet, die bol staat van Westerse superioriteitstheorieen, discriminatie, haatzaaierij en regelrechte ONZIN [''We'' hebben Mammoeten gevloerd] [12]
'
VOGELAARWIJKEN
Een verademing.
Dat was zij.
Sociaal bewogen en vastbesloten, de handen uit te steken naar mensen, die in het sociaal-maatschappelijke verdomhoekje zaten, eveneens en vooral.
De ''Vogelaarwijken'' zijn naar haar genoemd.
Dat was een poging van haar, iets aan de achterstandspositie van volkswijken te doen.
Ze introduceerde een maand na aantreden een lijst van veertig zogenaamde ''probleemwijken'', die in de kabinetsperiode extra aandacht kregen voor problemen op het gebied van wonen, werken, leren [onderwijs dus], integreren en veiligheid. [13]
UITSPRAKEN
Ze was een vrouw, die geen blad voor de mond nam en durfde in te gaan tegen Islamofobie en discriminatie.
Tegen reen acistische partij als de PVV [14], die toen al [2007-2008] aardig salonfahig begon te worden:
En haar ''uitspraken'' waren dan ook controversieel:
Zo ontstond er ''ophef'' omdat zij in een interview in het dagblad Trouw had opgemerkt, dat er in Nederland ooit gesproken zal worden van een ''christelijk-joods-islamitische traditie'' [15]
Weet u wel?
Die variant op de zogenaamde en niet bestaande ''joods-christelijke traditie'' [16]
In feite had zij dat niet letterlijk gezegd, maar wel woorden van gelijke strekking
Vogelaar [ik citeer uit NRC]:
''„Nederland is een land gevormd door joods -christelijke tradities. En ik kan me voorstellen dat we een vergelijkbaar proces krijgen met de islam”. Vraag: We zullen ooit zeggen: Nederland is een land van joods -christelijke-islamitische tradities? Vogelaar: „Ja, dat kan ik me voorstellen, maar daar gaan wel een paar eeuwen overheen.” [17]
Zoals je mag verwachten in een Islamofoob klimaat, brak er om die uitspraak nogal wat controverse los van de kant van bepaalde politieke partijen:
Met name de VVD, de Christen Unie en de Islamofobe en racistische PVV [18] gingen los.
Vreemd is dat  niet:
De VVD was al aardig aan het radicaliseren richting extreem-rechts [PVV] en zou met plezier enkele jaren later met hen in een gedoogkabinet zitten [19], de Christen-Unie is de Christen Unie [traditioneel pro Israel, wat zij vaak ten onrechte op een lijn plaatsen met ''pro-Joods'', om maar een vreemde term te gebruiken en vanuit een zeker schuldgevoel vanwege de Tweede Wereldoorlog komt dan waarschijnlijk hun gehechtheid aan dat ''Joods-christelijke'' voort] [20].
EN de PVV is notoir Islamofoob. 
Terwijl de opmerking van Vogelaar niet alleen een mooi tegenwicht vormde tegen Islamofobie en discriminatie [21],
maar wel degelijk een element van juistheid bevatte.
Natuurlijk zullen op een gegeven ogenblik grote groepen islamitische migranten en hun nazaten een stempel op de samenleving drukken.
That's no rocket science! [22]
RAKE UITSPRAAK OVER WILDERS
Het is altijd prettig, gelijkgezinden over belangrijke onderwerpen te treffen!
Zo stuitte ik op een zeer rake opmerking, die Ella Vogelaar na haar aftreden als minister over Rattenvanger [23] en Fuhrer Geert Wilders [24] maakte!
In een NRC opiniearftikel ''PvdA ontbeert consistente leiding''
schreef Vogelaar o.a. het volgende:
''

De opvatting lijkt terrein te winnen om Wilders een tijdje regeringsverantwoordelijkheid te laten dragen. Dan zou duidelijk worden dat wat hij wil niet kan en dat zijn beweging geen capabele bestuurders kan leveren. 

Maar ik gruw van deze gedachte omdat ik gedurende mijn ministerschap de verwoestende effecten van het beleid van mijn voorganger Verdonk heb ervaren.  

Het ‘wij-zij-denken’ is er door verscherpt, met alle ontwrichtende gevolgen van dien en risico’s op groeiend extremisme. Die verschijnselen zullen zich bij een meeregerende PVV versterkt voordoen en niemand kan garanderen dat die regeringsverantwoordelijkheid maar van korte duur zal zijn. Het kan ook voor legitimatie van zijn denkbeelden zorgen. In de jaren dertig van de vorige eeuw onderkenden velen ook pas de dramatische gevolgen van het nationaal-socialisme toen het te laat was. Ik realiseer me dat ik met deze vergelijking een taboe doorbreek. Maar we moeten stoppen Wilders te behandelen als een democratisch politicus met acceptabele opvattingen.'' [25]

Dat verschilt niet veel van wat ik in diezelfde tijd schreef over de mogelijkheid van een helaas waar geworden gedoogkabinet met Wilders [26]

Nog meer reden [ik wist dit niet eerder] om het grootste respect voor Ella Vogelaar te hebben.

Voor haar moed.

Voor haar principevastheid!

IMMIGRATIE
Het was dan ook niet verwonderlijk dat een minister als Ella Vogelaar regelmatig in de Tweede Kamer in botsing kwam met anti immigratiepolitici als eerder genoemde PVV leider Wilders [27] en consorten.
Ook verweet zij PvdA leider Wouter Bos [toen vice premier] geen standpunt te willen innemen in het integratiedebat. [28]
GEDOE MET GEEN STIJL
Twee dingen worden duidelijk:
Een minister met zulke uitgesproken en voor een politicus principiele standpunten en uitspraken, moest wel in botsing komen, niet alleen met extreem-rechtse of tegen extreem-rechts aanleunende partijen [VVD en PVV] [29], ook met haar eigen partijtop moest het op een gegeven  ogenblik spaak lopen.
Daarover zometeen.
Maar ook met weblog en ''journalisten'' van Geen Stijl
Zo werd Ella Vogelaar tijdens een affaire over een door haar en collega minister Jacqueline Cramer [30] ingehuurde spindoctor, hinderlijk gevolgd en praktisch gestalkt door Geen Stijl medewerker Rutger Castricum. [31]
Even in herinnering:
Weblog Geen Stijl bestaat uit medewerkers [die zich ''journalist'' noemen, maar eerder riooljournalisten kunnen worden genoemd]
en aanhangers, die hetzij extreem-rechts geboefte zijn, hetzij fellow travellers van dit gevaarlijk gedachtegoed. [32]
Enfin, toen hij niet de gewenste reactie kreeg, ging heerschap
Rutger Castricum Vogelaar dus hinderlijk volgen, maar ze hield stand en weigerde hem te woord te staan. [33]
En kennelijk is het met het rare huidige politieke klimaat een halsmisdaad, als je een journalist van een tegen extreem-rechts aanleunend weblog niet te woord wenst te staan. [34]
ELLA VOGELAAR EN DE PARTIJTOP
Ook met de PvdA partijtop botste het, over de woningcorporaties [die investeerden in de Vogelaarwijken], over cruiseschip SS Rotterdam, over haar bezoek aan de Antillen [35]
Maar waar het volgens mij echt om ging was, dat zij weigerde mee te gaan in het anti immigratiestandpunt en de stigmatisering
van allochtonen, wat steeds meer ''in de politieke mode'' kwam.
Dus het resultaat was, dat het vertrouwen in Ella Vogelaar werd opgezegd en zij op 13 november 2008 aankondigde, af te treden, nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. [36]
Verwonderlijk was het niet:
Want Wouter Bos, met wie Vogelaar vooral botste [37], had al eerder boter op zijn hoofd.
Hij was de man, die het [gelijke] recht op ziektekostenverzekering van arbeidsmigranten ter discussie wilde stellen.
Die een voorstel deed, dat arbeidsmigranten niet dezelfde sociale voorzieningen zouden hebben als de inwoners van Nederland, maar ze geleidelijk aan zouden krijgen. [38]
Geen wonder dat de [extreem]rechtse Elsevier dat destijds
''wijze woorden'' noemde. [39]
Ik heb Bos daar nog over bekritiseerd.
Het ''leuke'' van dit alles is, dat Vogelaar na haar aftreden een boek geschreven heeft ''Twintig maanden knettergek'' [40], waarin zij het reilen en zeilen binnen de PvdA aan de kaak stelde, en vooral PvdA voorman Wouter Bos te grazen nam. [41]
ELLA VOGELAAR'S ANGSTEN BEWAARHEID
Ella Vogelaar is  niet meer.
Zij, die meer ''een minister van buiten Den Haag'' was [citaat NRC, noot 42]
Dat maakte haar misschien ook zo menselijk.
Zij heeft geprobeerd zich te verzetten tegen de politieke onderbuik en dat is haar uiteindelijk duur komen te staan.
En het lijkt wel, alsof haar grootste politieke angsten, wat betreft oprukkende xenofobie en de normalisering van Wilders PVV [43] bewaarheid worden.
Twee dagen na Ella's levensbeeindiging pleegde een extreem-rechtse anti-semiet [neo nazi dus] in de Duitse stad Halle een mislukte aanslag op een synagoge [kwam de synagoge-gelukkig-niet in] en schoot daarna twee Joden dood. [44]
Ook schoot hij bij een Donerzaak [neo nazi's hebben bijna altijd haatgevoelens tegen zowel Joden als niet westerse moslims en andere mensen van kleur], maar daar slaagde hij gelukkig niet in zijn boze voornemens. [45]
En alsof dat nog niet erg genoeg was, livestreamde hij zijn moordpartij en publiceerde hij vooraf een ''Manifest'' met racistische bagger, wat hij gemeen heeft met massamoordenaar Andres Breivik en de massamoordenaar, die los ging bij een Moskee in Christchurch. [46]
Dit kan niet los gezien worden van de toenemende xenofobie in Europa en vooral ook de ruimte, die extreem-rechtse partijen krijgen om hun gif te spuien, niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa.
EN, wat misschien nog gevaarlijker is:
Politici, die dat extreem-rechtse discours, in mindere of meerdere mate overnemen.
Ik verwees al naar premier Rutte's ''Brief aan alle Nederlanders'' [47].
En ook naar PvdA leider Wouter Bos' onzalige ideeen over lagere uitkeringen voor de zich in Nederland vestigende arbeidsmigranten. [48]
En die ruimte, die extreem-rechts krijgt, vertaalt zich uit.
Ik verwijs maar naar de brutaliteit van PVV senator Marjolein Faber, die, tegen verklaringen van getuigen in, bleef volhouden, dat de man, die in Groningen drie mensen neerstak, een ''Noord Afrikaans uiterlijk'' zou hebben. [49]
Het OM moest eraan te pas komen [iets wat ze normaal niet doen als een strafzaak nog onder behandeling is] om haar leugens te ontkrachten! [50]
Zover gaat xenofobie, haatzaaierij en stemmingmakerij al!
Tegen dit alles fulmineerde Ella Vogelaar.
Het leidde tot haar val als minister.
EPILOOG
Daarom heb ik dit stuk geschreven.
Om Ella Vogelaar, een moedige minister, die tegen Islamofobie en xenofobie in probeerde te gaan, het eerbewijs te geven, wat ze verdient.
Want relatief weinig aandacht is aan haar verscheiden geschonken, behalve een aantal deels gemeende, deels hypocriete reacties. [51]
Maar ze zal niet vergeten worden, noch door mij, noch door velen uit de ''Vogelaarwijken'' [52]
Rust in Vrede, Ella Vogelaar.
En bedankt.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF