Politiek & Media 01 - Introductie Internet snelweg

Wo 23 Januari 2008 15:29 | knight | 9098 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Politiek & Media 01 â?? Introductie Internet snelweg:

media 005 krant tv

Ik vraag me af of de oude media binnenkort mogelijk uitgerangeerd zijn.

Met oude media bedoel ik de tijdschriften en kranten die steeds verder in oplages dalen.

De informatieve radio en tv media programmaâ??s die tegenwoordig op 1 hand te tellen zijn omdat ze steeds meer worden vervangen door bagger (vol geweld en seksistische elementen).

Tegenwoordig maken ze niet meer van die goede programmaâ??s als vroeger.

Ach wie kijkt er tegenwoordig nog naar de tv.

Er worden tegenwoordig sowieso geen interessante programmaâ??s meer gemaakt, de rest is al TIG keer herhaald en als er al iets nieuws op mocht komen wordt je zowat doodgegooid met die irritante langdradige steeds maar dezelfde RECLAME boodschappen (niet alleen voor- en na de films maar ook nog TIG x ertussen door).

media 003 reclame bloemen nokia mcdonalds cocacola etc

Een ander fenomeen is dat mensen steeds minder tijd schijnen te hebben.

De wereld lijkt steeds sneller te willen draaien.

De uitgaven worden elk jaar maar hoger, terwijl de inkomsten voor steeds meer mensen omlaag gaan (dankzij het wanbeleid van â??onzeâ? volksvertegenwoordigers).

Dit, en het feit dat de politiek en het bedrijfsleven op hol zijn geslagen op het gebied van efficiëntie en flexibiliteit, waardoor steeds meer mensen slachtoffer worden van de maar voortdurende ontslagrondes en de rest zodanig wordt overbelast dat ze over een aantal jaren met een burnout of wegens een ongeval in de ziektewet zullen belanden.

media 004 cwi uwv digid

Hoewel Den Haag zegt dat er werk genoeg is en mogelijk verwijst naar de vacatures van het CWI op het internet (waarvan als je op deze website gaat surfen je er achter komt dat veel vacatures reeds lang geleden zijn geplaatst (soms wel 2 jaar geleden) en waarschijnlijk al 10x voorzien zijnâ?¦

Ja mensenâ?¦

Je vraagt je af waar die miljarden die de overheid uitgeeft aan ict-projecten zijn gebleven, zeker als je beseft hoe inefficiënt de websites van â??onzeâ? overheidsinstanties te kijk staan op het internet!

Men denkt blijkbaar dat als je eenmaal een website hebt gemaakt je deze nooit meer hoeft bij te werken, doch niets is minder waarâ?¦

Om even terug te komen op deze (ëfficiëntie en flexibiliteits) waanzin, die ervoor zorgt dat steeds meer mensen meerdere banen moeten nemen om rond te kunnen komen.

Waanzin waar de overheid zoals gewoonlijk weer financieel beter van wordt, omdat slechts 1 baan in de zogeheten lage belasting tariefgroep valt.

De andere banen vallen in een hogere tariefgroep.

Terwijl iemand in een fulltime baan voor de volledige werktijd in de lage tariefgroep zou hebben gezeten en dus financieel gezien meer over zou houden.

Ja mensen, de overheid is flink gebaat (financieel belastingtechnisch gezien) bij het opdringen van een â??flexibeleâ? houding van de werknemer!

media 006 terrorisme

Den Haag zit vol zichzelf gelegaliseerde â??plunderaarsâ?!

â??Plunderaarsâ? die de bevolking financieel uitkleden en de sociale verbindingen afbreken om een betere contröle te kunnen krijgen op al die verschillende individuen die de bevolking uitmaken.

Tel daar nog de mediaterreur bij aangaande â??terrorismeâ?, â??preventief fouilleren en oppakkenâ? en â??verdachte pakketjesâ? en het verhaal is compleet!

Misschien is het daarom niet zo vreemd dat steeds meer mensen een internet verbinding hebben.

Op zoek naar de Waarheid!

Al was het maar om de sociale contacten die zij in eigen omgeving steeds meer missen door de jachtige maatschappij op het internet proberen weer iets op te bouwen.

media 002 digitale snelweg

Internetâ?¦

Een wereld vol informatie, zodanig dat je door de bomen haast het bos niet meer ziet.

Welke informatie is nog onbevooroordeelt?

Welke informatie is nog vrij van censuur?

Ik weet het niet, u wel?

Vandaar dat een nieuw fenomeen is ontstaan.

Het Bloggen!

Het schrijfwerk van alledaagse willekeurige mensen uit alle lagen van de bevolking.

Ik wil het niet hebben over de persoonlijk blogsites, waarvan er ook enkele mooie tussen zitten.

Ik wil het hebben over VRIJE INFORMATIE WEBSITES!

Blogsites en Websites van mensen die een eigen kijk hebben op wat zich om ons heen afspeelt in de wereld.

Die dingen die de â??normaleâ? media mogelijk censureren of juist helemaal niet uitbrengen.

Toch dingen die ons allemaal aan gaan.

Over de manier waarop de politiek en haar â??waakhondenâ? over onze gezondheid â??wakenâ? en â??onzeâ? belangen behartigen.

Over de absurde regel- en wetgeving die uitgevaardigd wordt zogenaamd voor de bestwil van de bevolking (het algemeen belang).

Welâ?¦

De Vrije Informatie Websites maken al snel korte metten met dit fabeltje!

Maar ook over politiek incorrecte zaken waar de â??normaleâ? media over zwijgen.

Belangenverstrengeling van â??onzeâ? politici.

Politici die de politiek ge(mis)bruiken om een pad te effenen zodat zij met een riant salaris in het kapitalistische bedrijfsleven kunnen stappenâ?¦

Hé Zalm?

Sorryâ?¦

â??Schijn vanâ? belangenverstrengeling.

Of de verhouding tussen politici en het kapitale bedrijfsleven.

Het onderuit halen van sociale voorzieningen, versoepeling van het ontslagrecht, ja, zelfs die waanzinnige oorlogen tegen het â??terrorismeâ? in Afghanistan en Irak!

â??Schijnâ? van belangenverstrengeling?

Wie houdt wie nu voor de gek?

Deze vrije Informatie Websites zijn de schakel tussen politiek wanbeleid en de harde realiteit van de werkelijke wereld waarin de gemiddelde burger vertoefd.

Allerlei sites met eigen onderwerpen of onderwerpen die elkaar overlappen.

Geschreven door burgers zoals u en ik voor burgers zoals u en ik.

Mensen die realistischer in het leven staan dan menig politicus!

Denk hierbij aan volgende websites:

(klik de banner om op de website te komen)!

Actiefront

Argusoog

DeepJournal

DeWereldVerandert

DitKanNietWaarZijn

EigenWijsheid

Eqgen

Haarp

HetVerzet

Matrix

Medium4You

Nibiru

Niburu

StopVerichip

WeesWaakzaam

WetenschapMysterie

WorldTheChanges

Yayabla

Uiteraard zijn er nog talloze interessante websites te vinden!

Mocht u er één tegenkomen?

Gewoon even aanmelden op:

http://worldthechanges.punt.nl/

Tsjaâ?¦

Als we kijken naar het doel van deze Weblogs en Websites, mogen we waarschijnlijk wel constateren dat deze een aanvullende functie hebben tov van de reguliere internetmedia die al dan niet gecensureerd wordt door bedrijven, inlichtingendiensten en de overheid!

Een bijkomend verschil is dat de mediasites kicken op sensatie, omdat zij per klik geld incasseren, terwijl de schrijvers van de burgersites vaak niets verdienen voor al de tijd en werk die zij besteden aan het informeren van de bevolking!

Ja, u hoort het goed, wij verdienen er NIETS aan in tegenstelling tot de reguliere media, die mogelijk zelfs halve weerheden of mogelijk zelfs hele leugens verkopen die u dan voor zoete koek slikt terwijl u weer rustig verder gaat slapen ?!?

En als ik het heb over censuur (en dan bedoel ik het door de overheidsinstanties â??corrigerenâ? van berichtgeving voor publicatie naar de burger (ofwel het al dan niet opzettelijk weglaten of aanpassen van belangrijke feiten en wetenswaardigheden)) zult u na mijn vervolgartikel begrijpen dat u beter af bent met burgersites zoals hierboven omschreven dan de reguliere mediasites!

Ik hoop u vaker op de burgersites vertoeft en wens u verder

VEEL LEESPLEZIER!

Bron: WorldTheChanges