Vr 19 Januari 2018 14:31 | Astrid Essed | 901 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

OUD EN NIEUW: SOLIDARITEITSACTIE BIJ GRENSGEVANGENIS ROTTERDAM/THE HAGUE AIRPORT/ADHESIEBETUIGING ZIE OOK http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/01/19/oud-en-nieuw-solidariteitsactie-bij-grensgevangenis-rotterdamthe-hague-airportadhesiebetuiging Beste lezers, Terwijl bijna heel Nederland achter de oliebollen en champagne zat, zette een groep activisten zich met Oud en Nieuw 2017  in voor de rechten van vluchtelingen middels een solidariteitsactie bij de grensgevangenis [vreemdelingen detentiecentrum] Rotterdam, waa

Wo 15 November 2017 12:01 | knight | 1446 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

’t Is alweer enige tijd geleden dat ik aangaf in de toekomst wellicht meer over mezelf prijs te geven. Tot op heden is het er echter nooit van gekomen. De reden hiervoor was dat ik altijd van mening ben geweest… Dat wanneer je eenmaal persoonlijke informatie over jezelf prijsgeeft op het internet… Je daarmee jezelf alleen maar kwetsbaar maakt voor misbruik! 02-09-2017 Instagram miljoenen accounts gehackt http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/instagram-cyber-attack-hack-celebrities-selena-gomez-justine-bieber-millions-ordinary-social-med

Ma 13 Maart 2017 11:27 | knight | 1760 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

CITAAT “Geen woorden maar daden!” In dit artikel o.a. de vervreemding van burger versus politiek, ?en aantal voorbeelden hoe de Nederlandse "democratie"wordt ondermijnd door met name de "strategische" kiezers gebruikmakend van kies- en peilwijzers, psychologische oorlogsvoering binnen de politiek, hoe "splinterpartijen" de samenleving ontwrichten, het hypocriete CDA dat het volk staand het wilhemus wil laten zingen, een eerbetoon aan een ( zo wordt gesteld ) koningshuis met een crimineel verleden! Dat er iets goed mis is met de Nederlandse politi

...
Wo 22 Juni 2016 10:08 | knight | 1928 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Pegida werd in 2014 in Dresden opgericht door Lutz Bachmann. De penningmeester van deze “non profit” organisatie is Kathrin Oertel. Het betreft een Nationalistisch geori?nteerde beweging die claimt zich in te zetten tegen de islamisering van Europa en is voor het behoudt van de eigen cultuur en identiteit. De organisatie heeft zich inmiddels vertakt over 27 landen elk met hun eigen individuele leiders. 11-10-2015 update 06-02-2016 http://www.nu.nl/dvn/4143009/pegida-korte-uitleg-van-protestbeweging.html 05-04-2016 http://www.breitbart.com/london/2016/04/05/exclus

...
Wo 23 Maart 2016 12:20 | Wouter ter Heide. | 1663 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Als reactie op de aanslagen in Brussel stelt Premier Rutte terecht dat wij niet moeten wijken voor dit soort geweld. Maar om 'het' geweld – voortkomend uit religieuze/ideologische (IS) of economische (VS/olie) motieven – uit te bannen, is meer nodig dan mooie woorden. Wat dat meer betreft wordt het tijd ons te focussen op de scheiding tussen kerk en staat, waar het beleid in het Verlichte Westen de afspiegeling van is. Met als resultaat een beleid dat enerzijds het goede (gij zult niet doden/respect voor de mensenrechten) beoogt, maar anderzijds dat goede niet waar weet te ma

Ma 14 Maart 2016 14:35 | Wouter ter Heide. | 1350 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Op de opiniepagina van Trouw van 12 maart, vraagt Nelleke Noordervliet zich af wat voor Europa we eigenlijk willen. Als één van de mogelijkheden verwijst ze naar een Baron van Münchhausen-Europa, dat zich aan de haren uit het moeras trekt en de samenwerking opnieuw uitvindt. Volgens mij de enig bruikbare politieke troefkaart. Voor het uitspelen daarvan is het alleen nodig dat Brussel zich realiseert dat de naoorlogs tijd van europeanisering, waarvan de EU het product is, langzaam maar zeker is overgegaan in de huidige tijd van mondialisering, die verwijst naar een mond

Wo 17 Februari 2016 12:14 | Wouter ter Heide. | 1721 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Volgens burgemeester Jozias van Aartsen is het idee van een Wereldparlement van Burgemeesters een 'tintelend idee', omdat de stad beter in staat is te werken aan mondiale problemen, dan de staat. Beter? Kom nou! Ergerlijke grootspraak van de Haagse burgervader, waardoor het hem ontgaat dat de problemen van onze tijd niet van nationale, partijpolitieke en financieel-economische aard zijn, maar van existentiële. Zij betreffen het voortbestaan van al het leven op onze aardkloot. Voor de vruchtbare aanpak daarvan kopen wij niets voor een Wereldparlement van Burgemeesters, maar zullen

Wo 20 Januari 2016 14:19 | Wouter ter Heide. | 1556 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Niet het recht op satire kenmerkt een goed cartoon, maar het leveren van een bijdrage aan de alom beoogde 'betere wereld'. Dát universele doel overstijgt verre het doel dat achter de cartoons van Charlie Hebdo schuilgaat, het belachelijk maken van een godsdienst, met alle consequenties van dien voor het belang dat de cartoonisten in brede kring wordt toegedicht en het aanzien dat het satirische tijdschrift in diezelfde kring geniet.

Vr 25 December 2015 08:32 | Astrid Essed | 2621 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 KERSTBERICHT 2015/VLUCHTELINGEN, EEN VERHAAL VAN EEUWEN       ZIE OOK       http://www.astridessed.nl/kerstbericht-2015vluchtelingen-een-verhaal-van-eeuwen/     Op de vlucht, een man, zijn vrouw en hun ongeboren kind. Je hebt maar net kunnen wegkomen, na gehoord EN gemerkt te hebben, dat  je wordt vervolgd, met de dood bedreigd misschien. Welzeker. Gevlucht uit een oorlogsgebied. Uit een gebied, waar recht op leven als een grote grap gezien wordt. Onaanzienlijk, arm. Niet geteld

Wo 25 November 2015 15:18 | Wouter ter Heide. | 1941 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De angst die de aanslagen in Parijs hebben veroorzaakt houdt België momenteel in zijn greep. Alleszins begrijpelijk, maar het probleem is alleen dat die angst niet weg te nemen is met oorlogsverklaringen of het opschroeven van veiligheidsniveaus, omdat terreur niet alleen ons persoonlijk bedreigt, maar bovenal een bedreiging is voor onze totale leefomgeving. Onze comfort zone die anno 2015 onze hele aardbol omsluit, maar niet als zodanig functioneert, getuige de constante terreurdreiging. Het schoolvoorbeeld van de niet te winnen strijd om de macht.   Maar het niet kunnen(!)