Thursday 27 August 2015 07:11 | knight | 2288 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In tijden van "oorlog" sneuvelt de waarheid als eerst! 't Maakt hierbij niet uit of het om een handels-, militaire- of politieke oorlog gaat. Bedenk dat de globale media in handen is van een kleine "Elite" groep mensen, en voor het "nieuws" dat zij via hun mediakanalen vrijgeven maken zij steeds vaker gebruik van propagandisten en politiek sociologen ( spindoctors ) die de waarheid verdraaien. Intro: Een journalist is iemand die zelf op zoek gaat naar “nieuws”. Hij / Zij onderzoekt en analyseert de verzamelde gegevens alvorens deze aan te bieden b

Wednesday 19 August 2015 19:41 | Astrid Essed | 2061 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 ROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NU   MATTHIJS VAN DE SANDE/GOEDE MAATSCHAPPIJANALYSE/ ONZUIVERE HISTORIE INTERPRETRATIE     ZIE OOK       http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/ ARTIKEL M VAN DE SANDE, DOOR MIJ BECOMMENTARIEERD http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/     HEERSENDE KLASSE EN HET VOLK/TEGENSTELLINGEN EN STRATEGIEEEN   Matth

Friday 14 August 2015 12:18 | Wouter ter Heide. | 1449 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De heikele kwestie rond Zwarte Piet is op de VN-agenda gezet. Alleszins begrijpelijk, gezien de link die wordt gelegd met slavernij en racisme. Desondanks vraag ik me of dit agendapunt niet afleidt van de kerntaak van de VN, als geweldloos voorvechter van de wereldvrede. De verwerkelijking daarvan zal de discussie rond slavernij en racisme vanzelf smoren, waarna deze donkere periodes een definitieve plek zullen krijgen in de geschiedenisboeken wereldwijd. Vraag is alleen of wereldvrede en daarmee het VN-project een haalbare kaart is. Voor het antwoord daarop zal eerst de kleur van die v

Monday 27 July 2015 15:08 | Wouter ter Heide. | 1488 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Dat de eurocrisis op pijnlijke wijze de zwakte van de Europese Unie heeft blootgelegd, is het logisch gevolg van het feit dat het Europese project van origine geen financieel, maar een ideëel project is. De Europese samenwerkingsgedachte is immers gestoeld op het alom gekoesterde ideaal van “Nooit meer oorlog!”. Voor het realiseren van dat partij- en landsgrenzen overstijgende vredesideaal schieten zowel de EU als de euro ten enenmale tekort. De EU omdat vrede – zowel letterlijk als figuurlijk – nu eenmaal veel verder reikt en dieper steekt dan de grenzen v

Tuesday 9 June 2015 14:40 | Astrid Essed | 1950 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 ''RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?'' /''WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?''/DE VERBODEN TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR     ZIE OOK     http://www.astridessed.nl/rara-wiens-rechtsorde-is-hetwaar-blijft-de-hollandse-opstandde-verboden-teksten-van-joke-kaviaar/       IK BEN STRAFBAAR Want ik verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar. Met trots.   Waarom?   Omdat Joke Kaviaar het onrechtvaardige asielbeleid aan de kaak stelt, dat vluchtelingen opjaagt, criminaliseert, onmenselijk behandelt, tot zelfmoord pleegt en door uitz

Wednesday 13 May 2015 08:54 | Wouter ter Heide. | 1817 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Het lijkt Wilders een goed idee om de Amerikaanse expositie met spotprenten van Mohammed, waartegen bij de opening in Garland een aanslag werd gepleegd, in de Tweede Kamer ten toon te stellen. Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordiging daarmee instemt. Niet om Wilders te behagen, maar omdat de expositie de democratische kernvraag oproept of het publiekelijk ten toon stellen van de spotprenten wel rijmt met het behartigen van het (de partij- en landsgrenzen overstijgende) algemeen belang. Daarvoor hebben wij onze parlementariërs immers ingehuurd! Mocht de Kamer in meerderheid t

Tuesday 21 April 2015 15:48 | Antonteuben | 1618 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De cursus Schumann Resonantie wordt verkwikkend en vernieuwend gegeven, vooral met de intentie om uw energie, uw trilling, te verhogen. Dit om uw zicht te verbreden en om een betere wereld te maken en te beginnen bij uzelf.

Wednesday 25 March 2015 11:59 | Wouter ter Heide. | 1820 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het is te hopen dat het pleidooi van GroenLinks voor een raadgevend referendum over het vrijhandelsverdrag TIPP landelijk breed gesteund zal worden en uiteindelijk zal leiden tot een Haagse afwijzing van het verdrag. Geen eenvoudige opgave, omdat daarvoor partijpolitieke en financieel-economische belangen – die wereldwijd het dagelijks doen en laten bepalen – overruled moeten worden. Mocht dat lukken, dus mocht het TIPP-verdrag door Nederland worden afgewezen, dan is de logische volgende stap dat Rutte – namens het Nederlandse volk, dus in het belang van het algemeen –

Monday 23 March 2015 14:04 | Wouter ter Heide. | 1632 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Onzalig asielzoekersplan VVD. Hoewel er niets mis is met de hartenkreet van VVD-Kamerlid Malik Azmani, niet langer 'machteloos te willen toekijken' hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee, getuigt het nieuwe asielzoekersplan van de VVD niet van realiteitszin, maar van een achterhaalde visie. We leven immers in een mondialiserende tijd met dito problemen, zoals het asiel- en vluchtelingenprobleem, die op mondiaal niveau opgelost dienen te worden! Gelukkig hoeven we onze hersenen niet meer te pijnigen over dat beleidsniveau, getuige het bestaan van de VN. Maar, om ter

Wednesday 18 February 2015 14:35 | Wouter ter Heide. | 1754 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Wapenbeurs.   Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen problemen met het bezoek van minister Hennis aan 's werelds grootste wapenbeurs in Abu Dhabi dit weekend. Voor de Kamermeerderheid en onze regering is het duidelijk geen vraag of dat bezoek wel te rijmen is met ons VN-lidmaatschap. Voor het serieus nemen van de consequenties daarvan zullen we helaas tevergeefs aankloppen bij Het Torentje. Maar daarom niet getreurd. Rutte-2 heeft immers niet het eeuwige leven! Zoals dat trouwens ook geldt voor het idee onder de wapenbeurs, dat vrede (het immer gekoesterde universele! doel

 Quote

"Er zijn twee beschouwingen voor de geschiedenis; 1) De geschiedenis ontstaat per ongeluk, of; 2) De geschiedenis is gepland. Het grote publiek denkt dat de geschiedenis per ongeluk ontstaat. Maar de hogere echelons weten dat de geschiedenis gepland is."
R.E. McMaster jr.