Monday 14 March 2016 14:35 | Wouter ter Heide. | 971 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Op de opiniepagina van Trouw van 12 maart, vraagt Nelleke Noordervliet zich af wat voor Europa we eigenlijk willen. Als één van de mogelijkheden verwijst ze naar een Baron van Münchhausen-Europa, dat zich aan de haren uit het moeras trekt en de samenwerking opnieuw uitvindt. Volgens mij de enig bruikbare politieke troefkaart. Voor het uitspelen daarvan is het alleen nodig dat Brussel zich realiseert dat de naoorlogs tijd van europeanisering, waarvan de EU het product is, langzaam maar zeker is overgegaan in de huidige tijd van mondialisering, die verwijst naar een mond

Wednesday 17 February 2016 12:14 | Wouter ter Heide. | 1228 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Volgens burgemeester Jozias van Aartsen is het idee van een Wereldparlement van Burgemeesters een 'tintelend idee', omdat de stad beter in staat is te werken aan mondiale problemen, dan de staat. Beter? Kom nou! Ergerlijke grootspraak van de Haagse burgervader, waardoor het hem ontgaat dat de problemen van onze tijd niet van nationale, partijpolitieke en financieel-economische aard zijn, maar van existentiële. Zij betreffen het voortbestaan van al het leven op onze aardkloot. Voor de vruchtbare aanpak daarvan kopen wij niets voor een Wereldparlement van Burgemeesters, maar zullen

Wednesday 20 January 2016 14:19 | Wouter ter Heide. | 1158 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Niet het recht op satire kenmerkt een goed cartoon, maar het leveren van een bijdrage aan de alom beoogde 'betere wereld'. Dát universele doel overstijgt verre het doel dat achter de cartoons van Charlie Hebdo schuilgaat, het belachelijk maken van een godsdienst, met alle consequenties van dien voor het belang dat de cartoonisten in brede kring wordt toegedicht en het aanzien dat het satirische tijdschrift in diezelfde kring geniet.

Friday 25 December 2015 08:32 | Astrid Essed | 1923 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 KERSTBERICHT 2015/VLUCHTELINGEN, EEN VERHAAL VAN EEUWEN       ZIE OOK       http://www.astridessed.nl/kerstbericht-2015vluchtelingen-een-verhaal-van-eeuwen/     Op de vlucht, een man, zijn vrouw en hun ongeboren kind. Je hebt maar net kunnen wegkomen, na gehoord EN gemerkt te hebben, dat  je wordt vervolgd, met de dood bedreigd misschien. Welzeker. Gevlucht uit een oorlogsgebied. Uit een gebied, waar recht op leven als een grote grap gezien wordt. Onaanzienlijk, arm. Niet geteld

Wednesday 25 November 2015 15:18 | Wouter ter Heide. | 1340 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De angst die de aanslagen in Parijs hebben veroorzaakt houdt België momenteel in zijn greep. Alleszins begrijpelijk, maar het probleem is alleen dat die angst niet weg te nemen is met oorlogsverklaringen of het opschroeven van veiligheidsniveaus, omdat terreur niet alleen ons persoonlijk bedreigt, maar bovenal een bedreiging is voor onze totale leefomgeving. Onze comfort zone die anno 2015 onze hele aardbol omsluit, maar niet als zodanig functioneert, getuige de constante terreurdreiging. Het schoolvoorbeeld van de niet te winnen strijd om de macht.   Maar het niet kunnen(!)

Tuesday 17 November 2015 00:40 | Antonteuben | 1664 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Steeds meer en meer mensen kiezen nu voor zichzelf, hun kinderen, familie en vrienden, een goede gezondheid, open en eerlijke nieuwsvoorziening en de mogelijkheden die de natuur en het universum ons biedt. Velen hebben al ontdekt dat het begint met de simpelste natuurkunde, positief zijn en blijven, meer je gevoel volgen, respect te hebben voor ieders mening en realiteit, je eigen kennis en ervaringen te delen en zo je empathische vermogen verder te ontwikkelen, je eigen nieuws te zoeken en niet meer te oordelen voordat je het zelf hebt onderzocht en hebt ontdekt dat liefde en compas

Wednesday 30 September 2015 15:09 | Wouter ter Heide. | 1381 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken, is niet het gevolg van onwil van de 193 VN-leden, maar van het dictatoriale vetorecht waar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over beschikken. Vandaar dat in de opheffing van de Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling naar de Algemene Vergadering van zijn primaire verantwoordelijkheid – 'de handhaving van de internationale vrede en veiligheid' – , de oplossing van de impasse gezocht moet worden. De oplossing die via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waa

Thursday 24 September 2015 16:09 | Wouter ter Heide. | 1516 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De Verenigde Naties herdenken dit jaar hun 70-jarig bestaan. Van een viering kan helaas niet gesproken worden, gezien het onvermogen van onze volkerenorganisatie om vorm te geven aan het alomvattende mensenrechten- of vredesideaal, waar zij toch haar bestaan aan te danken heeft. Dat fundamentele ideële onvermogen maakt haar machteloos om de diverse grensoverschrijdende problemen van onze tijd, zoals het vluchtelingenprobleem, adequaat aan te pakken. Maar die schrijnende machteloosheid is niet het logisch gevolg van kwade wil van de 193 VN-leden, maar wel van hun gezamenlijk onvermo

Tuesday 22 September 2015 23:36 | Antonteuben | 1117 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Tegenwoordig is er een extra hulpmiddel aanwezig bij de Schumann resonantie cursussen, te weten een MX2 healing generator. Deze generator wekt een energieveld op wat zeer nauw aansluit bij de Schumann resonantie. Deze 2 trillingen versterken elkaar. De MX2 energie maakt gebruik van de heilige geometrie en 61 edelstenen bollen waarin alle aanwezige frequenties in het Universum zijn opgenomen. Door in dit veld aanwezig te zijn worden onze gedachten stiller, het opent onze chakra’s en komt de Kundalini stroom.

Tuesday 8 September 2015 16:22 | Wouter ter Heide. | 1324 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Voor het adequaat aanpakken van het vluchtelingenprobleem wordt het tijd voor een 'wake-up call' van onze Europese regeringsleiders. Dit broodnodige politieke ontwaken moet hen er bewust van maken dat het in '45 gestarte proces van Europese integratie nog steeds niet is afgerond. Daardoor kan nog steeds niet gesproken worden van een Verenigd Europa in de ware zin van het woord. Een Unie met een daarbij horend eenheidsbeleid, dat werkelijk perspectief biedt. Om dat gemeenschappelijk ideaal in het politieke vizier te krijgen zal in ons Europarlement de illusie doorbroken moeten worden dat