Di 17 November 2015 00:40 | Antonteuben | 2396 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Steeds meer en meer mensen kiezen nu voor zichzelf, hun kinderen, familie en vrienden, een goede gezondheid, open en eerlijke nieuwsvoorziening en de mogelijkheden die de natuur en het universum ons biedt. Velen hebben al ontdekt dat het begint met de simpelste natuurkunde, positief zijn en blijven, meer je gevoel volgen, respect te hebben voor ieders mening en realiteit, je eigen kennis en ervaringen te delen en zo je empathische vermogen verder te ontwikkelen, je eigen nieuws te zoeken en niet meer te oordelen voordat je het zelf hebt onderzocht en hebt ontdekt dat liefde en compas

...
Wo 30 September 2015 15:09 | Wouter ter Heide. | 1854 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken, is niet het gevolg van onwil van de 193 VN-leden, maar van het dictatoriale vetorecht waar de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad over beschikken. Vandaar dat in de opheffing van de Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling naar de Algemene Vergadering van zijn primaire verantwoordelijkheid – 'de handhaving van de internationale vrede en veiligheid' – , de oplossing van de impasse gezocht moet worden. De oplossing die via een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest, waa

Do 24 September 2015 16:09 | Wouter ter Heide. | 2139 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De Verenigde Naties herdenken dit jaar hun 70-jarig bestaan. Van een viering kan helaas niet gesproken worden, gezien het onvermogen van onze volkerenorganisatie om vorm te geven aan het alomvattende mensenrechten- of vredesideaal, waar zij toch haar bestaan aan te danken heeft. Dat fundamentele ideële onvermogen maakt haar machteloos om de diverse grensoverschrijdende problemen van onze tijd, zoals het vluchtelingenprobleem, adequaat aan te pakken. Maar die schrijnende machteloosheid is niet het logisch gevolg van kwade wil van de 193 VN-leden, maar wel van hun gezamenlijk onvermo

Di 22 September 2015 23:36 | Antonteuben | 1565 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Tegenwoordig is er een extra hulpmiddel aanwezig bij de Schumann resonantie cursussen, te weten een MX2 healing generator. Deze generator wekt een energieveld op wat zeer nauw aansluit bij de Schumann resonantie. Deze 2 trillingen versterken elkaar. De MX2 energie maakt gebruik van de heilige geometrie en 61 edelstenen bollen waarin alle aanwezige frequenties in het Universum zijn opgenomen. Door in dit veld aanwezig te zijn worden onze gedachten stiller, het opent onze chakra’s en komt de Kundalini stroom.

...
Di 8 September 2015 16:22 | Wouter ter Heide. | 1816 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Voor het adequaat aanpakken van het vluchtelingenprobleem wordt het tijd voor een 'wake-up call' van onze Europese regeringsleiders. Dit broodnodige politieke ontwaken moet hen er bewust van maken dat het in '45 gestarte proces van Europese integratie nog steeds niet is afgerond. Daardoor kan nog steeds niet gesproken worden van een Verenigd Europa in de ware zin van het woord. Een Unie met een daarbij horend eenheidsbeleid, dat werkelijk perspectief biedt. Om dat gemeenschappelijk ideaal in het politieke vizier te krijgen zal in ons Europarlement de illusie doorbroken moeten worden dat

Do 27 Augustus 2015 07:11 | knight | 2942 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

In tijden van "oorlog" sneuvelt de waarheid als eerst! 't Maakt hierbij niet uit of het om een handels-, militaire- of politieke oorlog gaat. Bedenk dat de globale media in handen is van een kleine "Elite" groep mensen, en voor het "nieuws" dat zij via hun mediakanalen vrijgeven maken zij steeds vaker gebruik van propagandisten en politiek sociologen ( spindoctors ) die de waarheid verdraaien. Intro: Een journalist is iemand die zelf op zoek gaat naar “nieuws”. Hij / Zij onderzoekt en analyseert de verzamelde gegevens alvorens deze aan te bieden b

...
Wo 19 Augustus 2015 19:41 | Astrid Essed | 3018 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 ROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/HEERSENDE KLASSE TOEN EN NU   MATTHIJS VAN DE SANDE/GOEDE MAATSCHAPPIJANALYSE/ ONZUIVERE HISTORIE INTERPRETRATIE     ZIE OOK       http://www.astridessed.nl/rozenoorlogen-en-boerenopstandenadel-tegen-adeladel-tegen-het-volkheersende-klasse-toen-en-nu/ ARTIKEL M VAN DE SANDE, DOOR MIJ BECOMMENTARIEERD http://www.doorbraak.eu/zijn-ze-eigenlijk-nog-wel-bang-genoeg/     HEERSENDE KLASSE EN HET VOLK/TEGENSTELLINGEN EN STRATEGIEEEN   Matth

Vr 14 Augustus 2015 12:18 | Wouter ter Heide. | 1992 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De heikele kwestie rond Zwarte Piet is op de VN-agenda gezet. Alleszins begrijpelijk, gezien de link die wordt gelegd met slavernij en racisme. Desondanks vraag ik me of dit agendapunt niet afleidt van de kerntaak van de VN, als geweldloos voorvechter van de wereldvrede. De verwerkelijking daarvan zal de discussie rond slavernij en racisme vanzelf smoren, waarna deze donkere periodes een definitieve plek zullen krijgen in de geschiedenisboeken wereldwijd. Vraag is alleen of wereldvrede en daarmee het VN-project een haalbare kaart is. Voor het antwoord daarop zal eerst de kleur van die v

Ma 27 Juli 2015 15:08 | Wouter ter Heide. | 1952 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Dat de eurocrisis op pijnlijke wijze de zwakte van de Europese Unie heeft blootgelegd, is het logisch gevolg van het feit dat het Europese project van origine geen financieel, maar een ideëel project is. De Europese samenwerkingsgedachte is immers gestoeld op het alom gekoesterde ideaal van “Nooit meer oorlog!”. Voor het realiseren van dat partij- en landsgrenzen overstijgende vredesideaal schieten zowel de EU als de euro ten enenmale tekort. De EU omdat vrede – zowel letterlijk als figuurlijk – nu eenmaal veel verder reikt en dieper steekt dan de grenzen v

Di 9 Juni 2015 14:40 | Astrid Essed | 2757 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 ''RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?'' /''WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?''/DE VERBODEN TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR     ZIE OOK     http://www.astridessed.nl/rara-wiens-rechtsorde-is-hetwaar-blijft-de-hollandse-opstandde-verboden-teksten-van-joke-kaviaar/       IK BEN STRAFBAAR Want ik verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar. Met trots.   Waarom?   Omdat Joke Kaviaar het onrechtvaardige asielbeleid aan de kaak stelt, dat vluchtelingen opjaagt, criminaliseert, onmenselijk behandelt, tot zelfmoord pleegt en door uitz