Wo 13 Mei 2015 08:54 | Wouter ter Heide. | 2397 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Het lijkt Wilders een goed idee om de Amerikaanse expositie met spotprenten van Mohammed, waartegen bij de opening in Garland een aanslag werd gepleegd, in de Tweede Kamer ten toon te stellen. Het is te hopen dat onze volksvertegenwoordiging daarmee instemt. Niet om Wilders te behagen, maar omdat de expositie de democratische kernvraag oproept of het publiekelijk ten toon stellen van de spotprenten wel rijmt met het behartigen van het (de partij- en landsgrenzen overstijgende) algemeen belang. Daarvoor hebben wij onze parlementariërs immers ingehuurd! Mocht de Kamer in meerderheid t

Wo 25 Maart 2015 11:59 | Wouter ter Heide. | 2359 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het is te hopen dat het pleidooi van GroenLinks voor een raadgevend referendum over het vrijhandelsverdrag TIPP landelijk breed gesteund zal worden en uiteindelijk zal leiden tot een Haagse afwijzing van het verdrag. Geen eenvoudige opgave, omdat daarvoor partijpolitieke en financieel-economische belangen – die wereldwijd het dagelijks doen en laten bepalen – overruled moeten worden. Mocht dat lukken, dus mocht het TIPP-verdrag door Nederland worden afgewezen, dan is de logische volgende stap dat Rutte – namens het Nederlandse volk, dus in het belang van het algemeen –

...
Ma 23 Maart 2015 14:04 | Wouter ter Heide. | 2157 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Onzalig asielzoekersplan VVD. Hoewel er niets mis is met de hartenkreet van VVD-Kamerlid Malik Azmani, niet langer 'machteloos te willen toekijken' hoe mensen dagelijks verdrinken in de Middellandse Zee, getuigt het nieuwe asielzoekersplan van de VVD niet van realiteitszin, maar van een achterhaalde visie. We leven immers in een mondialiserende tijd met dito problemen, zoals het asiel- en vluchtelingenprobleem, die op mondiaal niveau opgelost dienen te worden! Gelukkig hoeven we onze hersenen niet meer te pijnigen over dat beleidsniveau, getuige het bestaan van de VN. Maar, om ter

Wo 18 Februari 2015 14:35 | Wouter ter Heide. | 2362 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Wapenbeurs.   Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft geen problemen met het bezoek van minister Hennis aan 's werelds grootste wapenbeurs in Abu Dhabi dit weekend. Voor de Kamermeerderheid en onze regering is het duidelijk geen vraag of dat bezoek wel te rijmen is met ons VN-lidmaatschap. Voor het serieus nemen van de consequenties daarvan zullen we helaas tevergeefs aankloppen bij Het Torentje. Maar daarom niet getreurd. Rutte-2 heeft immers niet het eeuwige leven! Zoals dat trouwens ook geldt voor het idee onder de wapenbeurs, dat vrede (het immer gekoesterde universele! doel

Ma 16 Februari 2015 12:48 | Wouter ter Heide. | 2109 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In haar streven naar vrede vloog Angela Merkel afgelopen tijd twintigduizend kilometer. Een prestatie van formaat waar niet alleen haar gezonde levensstijl debet aan is, maar ook haar onverwoestbare geloof in vrede door onderhandelingen. De weg van de lange adem die uiteindelijk helderheid zal geven over de legering van de sleutel naar vrede. Het metaalmengsel dat nodig is om de Oekraïne-oorlog (of welke oorlog dan ook) definitief in het slot te gooien en tegelijkertijd de deur naar duurzame vrede te ontsluiten. Die ontsluiting moet langzamerhand werkelijkheid kunnen worden door af

Wo 24 September 2014 11:13 | Wouter ter Heide. | 2308 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 PAX.   De door PAX georganiseerde Vredesweek (20 t/m 28 september) staat dit jaar in het teken van ontwapening. Een boven de partijpolitiek uitstijgend algemeen belang, dat zo langzamerhand van de grond moet kunnen komen door in te zien dat de ontwapening – oftewel vrede – wordt geblokkeerd door de partijpolitieke scheidslijnen, waarop ons bestel is gestoeld. Een inzicht dat uitzicht biedt, omdat het duidelijk maakt dat voor ontwapening – oftewel vrede – de partijpolitieke scheidslijnen doorbroken moeten worden. Daarvoor zal begrijpelijkerwijs ons bestel i

Ma 10 Oktober 2005 00:00 | Frank | 776 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

18 Oktober 2014; Nederland komt in opstand!Door heel Nederland worden demonstraties georganiseerd tegen het huidig kabinetsbeleid,onder de noemer 'Break the System'.Break the System is een initiatief van de Facebook pagina's 'Regeringswaanzin en LandelijkeDemonstratie 2013' en heeft als doel om het volk in opstand te laten komen tegen hetkabinetsbeleid.Onze regering en volksvertegenwoordigers zouden in dienst van het Nederlandse volk moetenstaan, maar ze vinden het belangrijker om bezig te zijn met oorlog voeren, hun eigen zakken tevullen en te verrijken met wachtgeld, vriendjespolitiek en ze

Ma 7 Juli 2014 15:15 | Wouter ter Heide. | 1958 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Onderwijsinspecteur Annette Roeters vindt dat toetsen in het algemeen en de Citotoets in het bijzonder nodig zijn om scholen te beoordelen, wat hun onderwijskwaliteit betreft. Daarbij gaat de inspectie ervan uit dat een 'hoge score' staat voor 'goed onderwijs'. Ten onrechte, omdat goed onderwijs méér is dan 'het verhogen van taal- en rekenvaardigheid en het overdragen van weetjes en vaardigheden', hoe belangrijk ook. Helaas is het méér nog in nevelen gehuld, omdat het alles te maken heeft met visie op de toekomst. Het hele onderwijsveld, van kleuterschool tot

Di 3 Juni 2014 09:39 | Wouter ter Heide. | 8711 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Met het Postbus 51 spotje 'Wie niet stemt telt niet mee', benadrukt de rijksoverheid het belang van de stembusgang, maar gaat zij er tegelijk aan voorbij dat via de stembus het boven de partijen zwevende algemeen belang nooit hard gemaakt kan(!) worden. Logisch, omdat het antidemocratische gedachtegoed waar het overheidsbeleid op drijft , het dictatoriale parlementarisme (wie regeert dicteert) en monetarisme (wie betaalt bepaalt), daarvoor fundamenteel tekortschiet. Vandaar dat voor het adequaat behartigen van het algemeen belang allereerst het leidende dictatoriale gedachtegoed breed ma