Monday 29 December 2008 11:57 | StevenBrown | 3389 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ik geloof nu sinds ik kennis heb genomen van de Black box concept van 'Bernie' dat het 'Boeren Herman' verhaal anno 1950 niet alleen leuk is, maar ook nog eens waar. Maar in het 'Bernie's black boxconcept' anno 2008 zijn het niet alleen de keurige Joodse dametjes die hun centen hebben ingeleverd. Inmiddels staat vast dat iedere Nederlander 6000 euro per persoon gaat inleveren aan de black-box van de 'Bernie's. En dan te bedenken dat al die Nederlanders voor die zes rooitjes (rooitje=duizend euro) niet eens hebben gespeeld aan de roulette tafel met een bak met een krant eroverheen. Dat wordt ge

Tuesday 16 December 2008 10:03 | StevenBrown | 2921 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De wereldwijde maatschappelijk schade die deze Godfather van 37 miljard heeft aangericht zal nog jaren gevoeld worden in de portemonnee van de werkende modale man en vrouw. En daar komt nog bij dat Bernard Madoff zeker niet de enige pen-rover is. In zijn kielzog zijn er natuurlijk nog legio kleinere elite gangsters, die miljarden achter over hebben gedrukt. En dan vragen alle verantwoordelijke politici van der gevestigde orde zich maar af hoe het komt dan we in een financiële crisis zitten.

Tuesday 25 November 2008 16:15 | Wouter ter Heide. | 2786 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Naar een democratische wereldorde, dankzij kredietcrisis.   Barack Obama maakte in Chicago duidelijk dat de Verenigde Staten de kredietcrisis niet alleen kunnen oplossen. “We moeten andere landen over de hele wereld benaderen om tot een wereldwijd antwoord te komen”, aldus de nieuwe president. Voor een adequaat mondiaal antwoord zal echter niet gefocust moeten worden op de ellende die de kredietcrisis veroorzaakt, maar op het idee van de aarde als een levend organisme dat terminaal ziek is en met kapitaalinjecties e.d. niet in leven te houden is. Dáárov

Monday 24 November 2008 13:27 | Wouter ter Heide. | 2137 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  De hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Olivier Blanchard, is heel somber over de nabije toekomst van de wereldeconomie. “Het ergste moet nog komen”, zei hij afgelopen zaterdag (23 november) in de Zwitserse zakenkrant Finanz und Wirtschaft. Daarmee geeft hij aan totaal geen oog te hebben voor het wenkend democratisch perspectief dat uit de crisis is op te maken. Als uiting van de tijdgeest verwijst de crisis namelijk naar een kanteling van de huidige wereldorde, waarin het dictatoriale ‘wie betaalt, bepaalt’ koning kraait, naar een democrati

Wednesday 19 November 2008 08:37 | Wouter ter Heide. | 2404 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Wat de bestrijding van de kredietcrisis betreft, is de prestigieuze G20-top afgelopen weekend in Washington blijven steken in een slotverklaring die bol staat van intentieverklaringen. Meer zit er ook niet in, omdat de financiële wereld van nature niet zelfdragend is. Daardoor moet zij bij een crisis met kunstgrepen (kapitaalinjecties, renteverlagingen e.d.) staande gehouden worden. Bij deze reddingsoperaties staat echter niet het algemeen belang maar het eigenbelang - de machtspositie van de financiële wereld - centraal. Vandaar dat de strategie van de G20 (onder aanvoering

Saturday 8 November 2008 13:31 | Wouter ter Heide. | 2676 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wat ontbreekt in de discussie over de kredietcrisis, is het besef dat niet alleen deregulering en privatisering indruisen tegen het niet te stuiten proces van mondialisering of mondiale eenwording, maar ook dat het dictatoriale karakter van de kapitalistische orde (wie betaalt, bepaalt) indruist tegen het democratische karakter van onze tijd, zoals dat spreekt uit de alom onderschreven mensenrechten. De tijdgeest die zich eenvoudig door niemand laat sturen, omdat hij nu eenmaal niet persoonsgebonden is. Daardoor zal hij uiteindelijk aan het langste eind trekken, dus zegevieren over het alles b

Sunday 26 October 2008 11:27 | Wouter ter Heide. | 2528 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Het zijn niet alleen heugelijke tijden voor communisten en socialisten, maar ook voor christenen en anders gelovigen. Uit zowel het Communistisch Manifest als de Bijbel valt immers op te maken dat geldzucht de wortel is van alle kwaad! Wat dat betreft is de kredietcrisis niet alleen een crisis die ons allen (los van levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid) treft, maar biedt zij ons ook een uitgelezen kans de handen ineen te slaan, ter realisering van het vredesideaal (de Socialistische Heilstaat, het Nieuwe Jeruzalem, het Islamitische Hiernamaals, de verwerkelijking va

Monday 20 October 2008 16:28 | StevenBrown | 2627 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Nu is er kennelijk 2000 miljard geroofd door lieden die daarbij geen schot hebben gelost. Deze lieden doen hun roof gewoon met de pen. Hun methode is bijvoorbeeld dat de ene bank gewoon de andere bank beroofd. Zij verkopen o.a. een product, de zogenoemde 'mortgage backed securities', die nagenoeg niks waard zijn. De kluis blijft gewoon dicht bij deze roven. De bewaking merkt helmaal niks van deze overval–techniek.

Wednesday 15 October 2008 14:45 | Wouter ter Heide. | 2093 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  De kredietcrisis heeft de voorspelling over het einde van het kapitalisme weer eens op de (wereld-)agenda gezet. Door de financiële wereld wordt deze veelal afgedaan als een aberratie, een ernstige psychische afwijking. Een diskwalificatie die er van uitgaat dat in ons denken economie en democratie onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn, dus als een soort natuurlijke twee-eenheid fungeren. De vraag is of dat wel zo is. Kan het niet zo zijn dat hier sprake is van een gekunstelde in plaats van een natuurlijke verstrengeling in ons denken? En mocht dát zo zijn, zou het dan oo

Wednesday 1 October 2008 16:43 | knight | 4600 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Kapitalisme gebaseerd op overdreven consumptie en het creëren van een schuldenmaatschappij, waarbij bedrijven deze consumptie nog eens hebben aangewakkerd met hun verleidelijke reclames, en banken en hypotheek-verstrekkers hierop hebben ingespeeld door aan bedrijven en mensen leningen en hypotheken te verstrekken, zodat ze aan die verleidingen konden toegeven. Amerika, een land dat door de regering Bush met een staatsschuld van bijna 6.000 miljard dollar opgescheept werd, zit nu in zijn grootste dip ooit. De 5 grootste financiële instellingen zitten in zwaar weer. Geen wonder oo