woensdag 18 februari 2009 16:33 | knight | 4947 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Er is weer flink wat gebeurd sinds mijn laatste stuk over de kredietcrisis. Wouter Bos blijft de geldkranen maar open houden voor banken en bedrijven, waardoor de staatsschuld verder op zal blijven lopen! Waar blijft het door huichelaar Gerrit Zalm beloofde zoet na jaaaren van de buikriem aan te moeten trekken onder Balkenende’s regime? De honingpot schijnt te zijn geplunderd, want ook in de komende jaaaren zullen we wederom door de zure appel heen moeten bijten, en dat allemaal dankzij wanbeleid van de overheid die verzuimde toezicht te blijven houden op het financiële stelsel

zaterdag 10 januari 2009 21:55 | knight | 5802 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen

Tsja, ik gaf reeds in mijn artikel: “Politiek Theater 001 Wolven in de politiek!” aan welke koers de PvdA (in 1e instantie “Partij van de Arbeid”, doch later door menigeen gekscherend “Partij van de Allochtonen” werd genoemd gaan varen. Een “Partij van de Arbeid” is het reeds lang niet meer, want waar was de kritiek van de PvdA toen men begon het arbeidsrecht te slopen door o.a. het ontslagrecht te versoepelen? En waar zat het verstand van de PvdA toen het idee werd geopperd en uitgevoerd om werknemers “tijdelijk” in de WTV (Werkt

maandag 29 december 2008 11:57 | StevenBrown | 3632 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Ik geloof nu sinds ik kennis heb genomen van de Black box concept van 'Bernie' dat het 'Boeren Herman' verhaal anno 1950 niet alleen leuk is, maar ook nog eens waar. Maar in het 'Bernie's black boxconcept' anno 2008 zijn het niet alleen de keurige Joodse dametjes die hun centen hebben ingeleverd. Inmiddels staat vast dat iedere Nederlander 6000 euro per persoon gaat inleveren aan de black-box van de 'Bernie's. En dan te bedenken dat al die Nederlanders voor die zes rooitjes (rooitje=duizend euro) niet eens hebben gespeeld aan de roulette tafel met een bak met een krant eroverheen. Dat wordt ge

dinsdag 16 december 2008 10:03 | StevenBrown | 3226 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De wereldwijde maatschappelijk schade die deze Godfather van 37 miljard heeft aangericht zal nog jaren gevoeld worden in de portemonnee van de werkende modale man en vrouw. En daar komt nog bij dat Bernard Madoff zeker niet de enige pen-rover is. In zijn kielzog zijn er natuurlijk nog legio kleinere elite gangsters, die miljarden achter over hebben gedrukt. En dan vragen alle verantwoordelijke politici van der gevestigde orde zich maar af hoe het komt dan we in een financiële crisis zitten.

dinsdag 25 november 2008 16:15 | Wouter ter Heide. | 3097 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Naar een democratische wereldorde, dankzij kredietcrisis.   Barack Obama maakte in Chicago duidelijk dat de Verenigde Staten de kredietcrisis niet alleen kunnen oplossen. “We moeten andere landen over de hele wereld benaderen om tot een wereldwijd antwoord te komen”, aldus de nieuwe president. Voor een adequaat mondiaal antwoord zal echter niet gefocust moeten worden op de ellende die de kredietcrisis veroorzaakt, maar op het idee van de aarde als een levend organisme dat terminaal ziek is en met kapitaalinjecties e.d. niet in leven te houden is. Dáárov

maandag 24 november 2008 13:27 | Wouter ter Heide. | 2571 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  De hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Olivier Blanchard, is heel somber over de nabije toekomst van de wereldeconomie. “Het ergste moet nog komen”, zei hij afgelopen zaterdag (23 november) in de Zwitserse zakenkrant Finanz und Wirtschaft. Daarmee geeft hij aan totaal geen oog te hebben voor het wenkend democratisch perspectief dat uit de crisis is op te maken. Als uiting van de tijdgeest verwijst de crisis namelijk naar een kanteling van de huidige wereldorde, waarin het dictatoriale ‘wie betaalt, bepaalt’ koning kraait, naar een democrati

woensdag 19 november 2008 08:37 | Wouter ter Heide. | 2751 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Wat de bestrijding van de kredietcrisis betreft, is de prestigieuze G20-top afgelopen weekend in Washington blijven steken in een slotverklaring die bol staat van intentieverklaringen. Meer zit er ook niet in, omdat de financiële wereld van nature niet zelfdragend is. Daardoor moet zij bij een crisis met kunstgrepen (kapitaalinjecties, renteverlagingen e.d.) staande gehouden worden. Bij deze reddingsoperaties staat echter niet het algemeen belang maar het eigenbelang - de machtspositie van de financiële wereld - centraal. Vandaar dat de strategie van de G20 (onder aanvoering

zaterdag 8 november 2008 13:31 | Wouter ter Heide. | 3008 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wat ontbreekt in de discussie over de kredietcrisis, is het besef dat niet alleen deregulering en privatisering indruisen tegen het niet te stuiten proces van mondialisering of mondiale eenwording, maar ook dat het dictatoriale karakter van de kapitalistische orde (wie betaalt, bepaalt) indruist tegen het democratische karakter van onze tijd, zoals dat spreekt uit de alom onderschreven mensenrechten. De tijdgeest die zich eenvoudig door niemand laat sturen, omdat hij nu eenmaal niet persoonsgebonden is. Daardoor zal hij uiteindelijk aan het langste eind trekken, dus zegevieren over het alles b

zondag 26 oktober 2008 11:27 | Wouter ter Heide. | 2890 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

  Het zijn niet alleen heugelijke tijden voor communisten en socialisten, maar ook voor christenen en anders gelovigen. Uit zowel het Communistisch Manifest als de Bijbel valt immers op te maken dat geldzucht de wortel is van alle kwaad! Wat dat betreft is de kredietcrisis niet alleen een crisis die ons allen (los van levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid) treft, maar biedt zij ons ook een uitgelezen kans de handen ineen te slaan, ter realisering van het vredesideaal (de Socialistische Heilstaat, het Nieuwe Jeruzalem, het Islamitische Hiernamaals, de verwerkelijking va

maandag 20 oktober 2008 16:28 | StevenBrown | 2916 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Nu is er kennelijk 2000 miljard geroofd door lieden die daarbij geen schot hebben gelost. Deze lieden doen hun roof gewoon met de pen. Hun methode is bijvoorbeeld dat de ene bank gewoon de andere bank beroofd. Zij verkopen o.a. een product, de zogenoemde 'mortgage backed securities', die nagenoeg niks waard zijn. De kluis blijft gewoon dicht bij deze roven. De bewaking merkt helmaal niks van deze overval–techniek.