Nee Obama, dat is NIET mijn Rode Lijn!

Do 5 September 2013 20:06 | Peter Stuivenberg | 2701 keer bekeken | 0 reacties | 2 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Alles wijst erop dat het regime hierachter zit… Voor dat laatste is echter geen sluitend bewijs…  Kerry wijst naar  ‘het gezonde verstand’… Nederlandse inlichtingendiensten hebben geen hard bewijs dat het regime Assad gifgas heeft gebruikt….  Kamerleden mogen niet vertellen wat de diensten hebben gezegd… De informatie is gedeeltelijk geheim …  Het grote aantal slachtoffers zou het gevolg kunnen geweest zijn van een doseringsfout… Euhhh???

Ik heb de afgelopen dagen met verbijstering gezien hoe Nederland opinieloos achter de Verenigde Staten en Frankrijk aanhobbelt. De smerige gifgas aanval op de burgerbevolking in een wijk van Damascus wordt door de Verenigde Staten geheel uit zijn verband getrokken, met als doel Syrië plat te bombarderen. De Amerikaanse oorlogsmachine maakt nu de rode lijn van Obama tot die van de wereld en dus ook tot die van U en mij.

Kan het nog zotter?

Ik wil dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besluit wat er moet gebeuren. Niet een oorlogszuchtige ‘Rogue State’ die de feiten verdoezelt, manipuleert en verdraait.

Kijk naar de gepubliceerde blogs op de website www.deboogeyman.com die vele bewijzen op tafel leggen dat wellicht het Syrische regime niet verantwoordelijk is. Kijk naar het verzet van Rusland en China die het Amerikaanse bewijs niet sluitend vinden. En dan de zielige vergelijking die Barack Obama trekt tussen het verzet van de Zweedse diplomaat Raoul Wallenberg in de Tweede Wereldoorlog tegen de Jodenvervolging en het verzet van de Amerikaanse regering tegen het bewind in Syrië. De heldendaden van Wallenberg tegenover het gemanipuleer en het leugenachtige gewriemel van de Verenigd Staten die de politieman van de Wereld wil worden.

Ondertussen heeft de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken woensdag ingestemd met militair optreden tegen Syrië. Tien senatoren stemden voor, zeven tegen, een onthield zich van stemming. 

Wereld, mijn lieve wereld, ben je nu echt gek geworden. Wil je echt de gok nemen dat Assad en de Hezbollah niet teruglaan. Of is het juist de bedoeling dat de Amerikanen de Syriërs zover brengen dat ze zoveel mogelijk raketten op Tel Aviv afvuren en vervolgens een oorlog in het Midden Oosten te starten. Een oorlog waarin zich meteen de Hezbollah  de Gaza Strook mengen. En daarna Turkije en de Nato. En in de verwarring die volgt bombardeert vervolgens Israel de nucleaire installaties in Iran en slaat Iran terug. En vervolgens mengen Rusland en China zich in de oorlog  die dan het karakter heeft van een Wereldoorlog lll. Het staat uitgebreid beschreven in de NieuwsFlitz Petrodollar Oorzaak Conflict Midden Oosten.

Als dat Uw Rode Lijn is ga dan maar alvast aardappelen in bloempotten kweken.

Peter Stuivenberg

 

Bron: Peter Stuivenberg