Wednesday 21 December 2016 11:00 | Wouter ter Heide. | 637 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Afgelopen maandag (20 december) heeft een EenVandaag-panel Wilders gekozen tot 'politicus van het jaar'. Kennelijk denkt een meerderheid van het panel dat het algemeen belang, waar het in de democratie toch om draait(!), het beste wordt gediend door de PVV. Een eenmanspartij, geleid door een man met - getuige zijn uitlatingen - minachting voor de rechtsstaat. Of de meerderheid van de kiesgerechtigden die minachting deelt zal duidelijk worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Wat dat betreft zal 15 maart 2017 bepalend worden voor de richting die onze samenleving zal inslaan

Thursday 24 November 2016 15:58 | Wouter ter Heide. | 927 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Gebruik makend van zijn recht op het laatste woord in het proces tegen hem, ontpopte Geert Wilders zich als boodschapper van de strijd van de elite tegen de bevolking. Een strijd die onder zijn bezielende leiding door het volk, waar hij zich de woordvoerder van waant, uiteindelijk gewonnen zal worden. De verderfelijke hoogmoed die daaruit spreekt kan in de rechtszaal onmogelijk bestreden worden, omdat hoogmoed nu eenmaal niet strafbaar is. Dat neemt niet weg dat buiten de rechtszaal die broodnodige bestrijding wel degelijk mogelijk is. En wel door gedragswetenschappers gespecialiseerd in he

Thursday 24 November 2016 15:57 | Wouter ter Heide. | 779 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Gebruik makend van zijn recht op het laatste woord in het proces tegen hem, ontpopte Geert Wilders zich als boodschapper van de strijd van de elite tegen de bevolking. Een strijd die onder zijn bezielende leiding door het volk, waar hij zich de woordvoerder van waant, uiteindelijk gewonnen zal worden. De verderfelijke hoogmoed die daaruit spreekt kan in de rechtszaal onmogelijk bestreden worden, omdat hoogmoed nu eenmaal niet strafbaar is. Dat neemt niet weg dat buiten de rechtszaal die broodnodige bestrijding wel degelijk mogelijk is. En wel door gedragswetenschappers gespecialiseerd in he

Monday 30 November -1 00:00 | knight | 1177 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

INLEIDING: NEDERLAND IN DE UITVERKOOP: Over een paar maanden komen de “verkiezingen” er weer aan. Wat houdt dat nu precies in?  Om te beginnen… Mag u voor de zoveelste keer braaf gaan “stemmen”… Op datzelfde zooitje “arrogante leugenachtige zakkenvullers” als voorheen… Hetzelfde zooitje dat Nederland nu alweer zo’n 30 jaar lang naar de kloten helpt! De resultaten laten zich wel raden… Toenemende Criminaliteit… 21-05-2016 http://www.telegraaf.nl/binnenland/25835827/__Criminaliteit

Saturday 8 October 2016 00:55 | Wouter ter Heide. | 751 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Oude wijn in ..... . Met zijn 'plan voor de toekomst' (Algemeen Dagblad, 7 oktober) geeft premier Rutte aan hoe het verder moet met Nederland in de komende vier jaar, mocht hij de verkiezingen winnen. Hoe goed bedoeld ook, met zijn toekomstplan bewijst Rutte slechts dat zijn politieke kompas niet meer van deze tijd is. De richting waar Rutte's kompasnaald naar verwijst wordt immers niet bepaald door het overstijgende algemeen belang - waar de VN voor staan - maar door de dagelijkse partijpolitieke en financieel-economische belangen! En daarmee drijft Nederland ged

Friday 30 September 2016 14:00 | Wouter ter Heide. | 704 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wereldbank-president Jim Yong Kim is benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar, zonder dat men zich in Washington afvraagt of het financieel bestrijden van het armoedeprobleem - via het verstrekken van leningen - niet achterhaald is. Vandaar dat het bestaansrecht van de Wereldbank niet ter discussie staat bij de aandeelhouders, waaronder Belgi? en Nederland. Ten onrechte, omdat zo langzamerhand duidelijk wordt dat de grote problemen van onze tijd - waaronder dat van de armoede - niet van financi?le maar van existenti?le aard zijn. Zij bedreigen niet alleen ons voortbestaan en dat van ons k

Tuesday 12 July 2016 14:44 | Wouter ter Heide. | 856 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het openlijk lonken naar de lucratieve Brexis-erfenis, terwijl de uitzettingsprocedure nog moet beginnen, legt feilloos het moreel falen van de EU bloot. Van oorsprong is de Unie immers een moreel project, dat - als reactie op de verschrikkingen van WO-II - draait om het alomvattende ideaal van 'Nooit meer oorlog'! Helaas bepaalt niet dit universele algemeen (vredes-)belang, maar plaats- en tijdgebonden financieel-economische, nationale en partijpolitieke belangen de dagelijkse EU-koers. Vandaar de met de dag toenemende gevoelens van opnvrede in alle lidstaten. Als reactie daar

Saturday 11 June 2016 08:32 | knight | 1177 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Democratie betekend letterlijk Volksheerschappij! In een Volksheerschappij geldt de stem van het volk ( meerderheid ) bij het maken van nieuwe wetten en / of het veranderen van oude wetten! https://worldthechanges.wordpress.com/2013/10/15/politiek-democratie-het-volk-regeert/ We hebben echter een systeem van politieke partijen die eens in de 4 jaar ( soms ook korter ) een partijbons ( zijnde een prominente figuur binnen de partij ) naar voren schuiven waar de bevolking dan op mag stemmen. Partijbons klinkt communistisch en in feite heeft Nederland dan ook enkele communistische

Monday 30 November -1 00:00 | knight | 1115 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Joram van Klaveren ( Groep Bontes / Van Klaveren ) schijnt nou al enkele jaren achtereen te zeiken om de dienstplicht weer in te voeren. Als redenen geeft hij de “dreiging” van ISIS en Rusland. Ook zou volgens hem de “jeugdcriminaliteit“ verminderen dankzij militaire “opvoedkunde” en “discipline”. De dienstplicht zou moeten gelden voor jongens en meisjes vanaf 18 jaar. Bovendien wil hij 5 miljard extra voor defensie en de kosten voor de invoering van de dienstplicht worden geschat op zo’n slordige 600 miljoen euro op jaarbasis.

Thursday 12 May 2016 15:03 | knight | 1041 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De Politieke partijen zijn duidelijk de weg kwijt… Arrogant en eigenzinnig… Negeren zij zelfs de meningen en wensen van hun eigen kiezers… Kiezers die keer op keer op niet mis te verstane wijze… Aangeven het NIET eens te zijn met het door de politiek gevoerde beleid. Ondanks de kritiek blijven ze halsstarrig gas geven op de eenmaal ingeslagen doodlopende weg. Blind voor de afgrond die razendsnel op ze af komt. Als het alleen om het busje vol politici zou gaan… Zou ik zeggen: “Laat ze maar gas geven en te pletter slaan, dan zi