Saturday 8 October 2016 00:55 | Wouter ter Heide. | 690 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Oude wijn in ..... . Met zijn 'plan voor de toekomst' (Algemeen Dagblad, 7 oktober) geeft premier Rutte aan hoe het verder moet met Nederland in de komende vier jaar, mocht hij de verkiezingen winnen. Hoe goed bedoeld ook, met zijn toekomstplan bewijst Rutte slechts dat zijn politieke kompas niet meer van deze tijd is. De richting waar Rutte's kompasnaald naar verwijst wordt immers niet bepaald door het overstijgende algemeen belang - waar de VN voor staan - maar door de dagelijkse partijpolitieke en financieel-economische belangen! En daarmee drijft Nederland ged

Friday 30 September 2016 14:00 | Wouter ter Heide. | 649 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Wereldbank-president Jim Yong Kim is benoemd voor een nieuwe termijn van vijf jaar, zonder dat men zich in Washington afvraagt of het financieel bestrijden van het armoedeprobleem - via het verstrekken van leningen - niet achterhaald is. Vandaar dat het bestaansrecht van de Wereldbank niet ter discussie staat bij de aandeelhouders, waaronder Belgi? en Nederland. Ten onrechte, omdat zo langzamerhand duidelijk wordt dat de grote problemen van onze tijd - waaronder dat van de armoede - niet van financi?le maar van existenti?le aard zijn. Zij bedreigen niet alleen ons voortbestaan en dat van ons k

Tuesday 12 July 2016 14:44 | Wouter ter Heide. | 803 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Het openlijk lonken naar de lucratieve Brexis-erfenis, terwijl de uitzettingsprocedure nog moet beginnen, legt feilloos het moreel falen van de EU bloot. Van oorsprong is de Unie immers een moreel project, dat - als reactie op de verschrikkingen van WO-II - draait om het alomvattende ideaal van 'Nooit meer oorlog'! Helaas bepaalt niet dit universele algemeen (vredes-)belang, maar plaats- en tijdgebonden financieel-economische, nationale en partijpolitieke belangen de dagelijkse EU-koers. Vandaar de met de dag toenemende gevoelens van opnvrede in alle lidstaten. Als reactie daar

Saturday 11 June 2016 08:32 | knight | 1109 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Democratie betekend letterlijk Volksheerschappij! In een Volksheerschappij geldt de stem van het volk ( meerderheid ) bij het maken van nieuwe wetten en / of het veranderen van oude wetten! https://worldthechanges.wordpress.com/2013/10/15/politiek-democratie-het-volk-regeert/ We hebben echter een systeem van politieke partijen die eens in de 4 jaar ( soms ook korter ) een partijbons ( zijnde een prominente figuur binnen de partij ) naar voren schuiven waar de bevolking dan op mag stemmen. Partijbons klinkt communistisch en in feite heeft Nederland dan ook enkele communistische

Monday 30 November -1 00:00 | knight | 1054 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Joram van Klaveren ( Groep Bontes / Van Klaveren ) schijnt nou al enkele jaren achtereen te zeiken om de dienstplicht weer in te voeren. Als redenen geeft hij de “dreiging” van ISIS en Rusland. Ook zou volgens hem de “jeugdcriminaliteit“ verminderen dankzij militaire “opvoedkunde” en “discipline”. De dienstplicht zou moeten gelden voor jongens en meisjes vanaf 18 jaar. Bovendien wil hij 5 miljard extra voor defensie en de kosten voor de invoering van de dienstplicht worden geschat op zo’n slordige 600 miljoen euro op jaarbasis.

Thursday 12 May 2016 15:03 | knight | 977 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De Politieke partijen zijn duidelijk de weg kwijt… Arrogant en eigenzinnig… Negeren zij zelfs de meningen en wensen van hun eigen kiezers… Kiezers die keer op keer op niet mis te verstane wijze… Aangeven het NIET eens te zijn met het door de politiek gevoerde beleid. Ondanks de kritiek blijven ze halsstarrig gas geven op de eenmaal ingeslagen doodlopende weg. Blind voor de afgrond die razendsnel op ze af komt. Als het alleen om het busje vol politici zou gaan… Zou ik zeggen: “Laat ze maar gas geven en te pletter slaan, dan zi

Sunday 1 May 2016 11:58 | knight | 1070 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Niet om het ??n of ander… Maar ik krijg steeds meer het gevoel dat politici hersenloze zombies zijn. Ze kakelen over onderwerpen waar ze totaal geen verstand van hebben! Zo ook Diederik Samson betreffende het bombarderen van ISIS! 05-12-2015 13:44h http://nos.nl/artikel/2073248-samsom-blijft-erbij-nu-geen-bombardementen-op-syrie.html Amerika zou een verzoek bij de Nederlandse regering hebben ingediend voor uitbreiding van de Nederlandse deelname bij de Amerikaanse WOT wat betreft bombardementen op Syri?. Diederik meent: “Nederland moet NU niet besluiten om me

Wednesday 20 April 2016 14:28 | Wouter ter Heide. | 808 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Alle goede bedoelingen ten spijt, het 'raadgevend referendum' over het associatieverdrag van de EU met Oekra?ne heeft de heersende onvrede over 'gebrek aan democratie in de Europese Unie' niet weggenomen. Om dit te bewerkstelligen is m??r nodig dan een Oekra?ne-referendum of een diepgaand debat over onze plaats in de Europese Unie en over het type EU. Wat dat m??r betreft denk ik aan een open debat tussen 28 lidstaten over de vraag naar de relevantie van de Europese Unie in de huidige tijd. Ter beantwoording daarvan zou Brussel zich de (gewetens-)vraag moeten stellen of

Wednesday 6 April 2016 07:46 | knight | 1692 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Heeft U zich wel eens afgevraagd… Hoe het komt… Dat op welke partij U ook stemt… ( links dan wel rechts ) Het “nieuw” gevormde kabinet… Altijd dezelfde koers volgt… Als die welke door de voorgaande kabinetten is ingeslagen? ( SOCIAAL ) LINKS - SP - PvdA - GroenLinks en 50+ De SP heeft voor zover ik weet NOG NOOIT deelgenomen in een regeringskabinet. De PvdA mag dan aan de linkerkant staan, maar laat keer op keer zien weinig sociaals in zich te hebben. GroenLinks bevat duidelijk herkenbare liberale elementen ( kom ik straks op ter

Tuesday 22 March 2016 12:08 | Wouter ter Heide. | 841 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot veel kerkelijk gezindten ervaar ik het KRO-rapport 'God in Nederland' niet als dramatisch, maar juist als hoopgevend. Niet alleen voor gelovigen, maar voor ons allemaal. Daarvoor zullen wij er wel oog voor moeten krijgen dat niet alleen het geloof in God steeds verder uit de samenleving verdwijnt, maar dat dat ook opgaat voor zijn seculiere evenknie, de hogere macht waar Het Binnenhof voor staat. Wat dat betreft zitten kerk en staat in feite in hetzelfde lekke (geloofs-)schuitje. Om te voorkomen dat dit roemloos ten onder gaat met heel zijn gedenkwaardige have en go