Tuesday 18 August 2015 07:38 | knight | 2436 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Toen ik me op het verhaal over: “De schimmige wereld van de pensioenfondsen!” stortte, realiseerde ik me te laat dat ik in een beerput terecht was gekomen met grote gevolgen voor de Nederlandse Staatsburger in haar rollen als pensioengerechtigde, zowel als werknemer! Vanwege de lengte van het artikel zag ik me genoodzaakt het artikel abrupt af te breken. Deel 1 >>> https://worldthechanges.wordpress.com/2015/08/11/de-schimmige-wereld-van-het-pensioenstelsel/ Zo liet ik terloops de naam vallen van Xander den Uyl ( 1953 ) – zoon van Joop den Uijl - Topman bij Pensi

Wednesday 12 August 2015 15:36 | knight | 2921 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Slechts weinig mensen schijnen te beseffen dat het pensioenstelsel door de overheid wordt geplunderd en verkracht en houden vast aan de illusie van een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon! Focussen we ons op de “investeringen” van onze pensioenfondsen belanden we in een door overheden gedoogd, wellicht zelfs gelegaliseerd “SODOM en GAMORRA” van de Elite klasse! Vandaar dit artikel… WAT IS PENSIOEN: Korte versie: “Een inkomensverzekering!” Lange versie: “Een inkomensverzekering bestaande uit:” Basispensioen &nd

Thursday 23 July 2015 11:02 | Wouter ter Heide. | 1295 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Exit euro.   In de media klinkt de roep om te stoppen met de euro steeds vaker en persoonlijk kan ik mij daar goed in vinden. Niet omdat ik denk dat daarmee de problemen worden opgelost, maar omdat de euro het ideaal van een verenigd Europa niet dient. De munt mist simpelweg het ideële vermogen om tot een vruchtbaar Europees samenwerkingsverband te komen. Als gevolg daarvan werkt hij meer als splijtzwam dan als bindmiddel. Niet verwonderlijk evenwel, omdat de kortzichtige bedenkers van de euro en zijn propagandisten, zoals ex-minister Zalm, het duidelijk ontgaan is dat de b

Monday 6 July 2015 11:47 | Wouter ter Heide. | 1348 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem beschouw ik het Griekse 'Nee' niet als zeer betreurenswaardig, maar als zeer hoopvol. Daarvoor moet het naoorlogse Europese project van 'Nooit meer Oorlog', wel op een hoger plan en in een breder perspectief geplaatst worden. Dat kan, door te beseffen dat Europese eenwording geen eind- maar een doorgangsfase is, in het onstuitbare evolutionaire proces naar mondiale eenwording. Zolang Brussel dit besef ontbeert, zal de Europese koers niet veranderen en zullen tragedies à la Griekenland in toenemende mate het wereldnieuws gaan b

Wednesday 1 July 2015 11:15 | Wouter ter Heide. | 1248 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot PvdA-europarlementariër Paul Tang, denk ik níet dat het tijd is om linksom te gaan (NRC, 30 juni – http://digitaleeditie.nrc.nl/losseverkoop/NH/2015/5/20150630___/NH-1511075/NRC_Handelsblad_20150630_1_20_2.pdf ), maar om oog te krijgen voor de politieke implicaties van onze globaliserende tijd. Deze geeft aan dat het tijdperk van europeanisering ten einde loopt, waardoor de weg vrijkomt voor dat van globalisering, waar de VN de belichaming van is. Als gevolg daarvan is onze volkerenorganisatie - politiek gesproken - te typeren als onze mondiale lots

Sunday 28 June 2015 11:42 | Wouter ter Heide. | 1392 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot Jesse Klaver denk ik dat het in de politiek niet draait om het stellen van de juiste vragen, zoals hij voorgaf in zijn speech in De Balie op 24 juni ( http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/32787_jesse_klaver_trekt_ten_strijde_tegen_het_economisme/ ), maar om het juiste verstaan van de tijd en het juiste begrip van de politieke implicaties daarvan. Wat onze tijd betreft kan er zo langzamerhand geen misverstand meer over bestaan dat deze gekenmerkt wordt door globalisering. Een autonoom proces, waardoor we langzaam meer zeker toegroeien naar mondiale eenwording.

Sunday 21 June 2015 07:55 | knight | 1499 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

We leven in een rare wereld… Zoals de titel reeds doet vermoeden1  08-05-2014 ZEMBLA “HARTELOOS”: Hoewel je in Nederland zowat verzuipt in de onzinnigste regel- en wetgeving… Is het toch wel opmerkelijk te noemen dat regel- en wetgeving het laten afweten wanneer bijvoorbeeld het Nederlands Forensisch Instituut zowel als enkele ziekenhuizen zich schuldig maken aan ordinaire orgaandiefstal! ( donderdag 8 mei 2014 om 20.50 uur bij de VARA op Nederland 2 ). >>> http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/08-05-2014 >>> http://zembla.i

Monday 15 June 2015 13:40 | Wouter ter Heide. | 1302 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken onderzoekt of het UWV de opleiding voor helderzienden mag blijven vergoeden. “Het is een ongebruikelijk beroep”, erkent hij. Hoezo ongebruikelijk? Van oudsher wordt het bedrijven van partijpolitiek immers gekenmerkt door glazenbolkijkerij! Dagelijks geven partijpolitici daar blijk van met het inkleuren van de toekomst op vooringenomen wijze. Ten onrechte, omdat de toekomst nu eenmaal ongewis is en daarnaast ons allen toebehoort. Voor de maatschappelijke vertaling daarvan zullen de huidige partijpolitiek gekleurde glazen bollen omges

Monday 8 June 2015 14:28 | Wouter ter Heide. | 1301 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Voor het antwoord op de vraag naar de taak van de overheid in onze snel veranderende wereld, zullen wij ons moeten realiseren dat de ongrijpbare globaliserende geest van onze tijd verwijst naar mondiale eenwording. Hieruit volgt dat de dienende rol van de overheid neerkomt op het leveren van een bijdrage aan dat niet te stuiten eenwordingsproces. Geen onmogelijke opgave, alleen zal daarvoor de politiek wereldwijd van een partijpolitieke op een consensusleest geschoeid moeten worden. Nederland zou daartoe de aanzet kunnen geven via een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over de creat

Wednesday 3 June 2015 15:47 | Wouter ter Heide. | 1207 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In Trouw van 15 mei staat een interview met de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen, waarin deze oproept te accepteren dat straks een meerderheid van de inwoners van Den Haag en andere steden een niet-westerse afkomst heeft. Een oproep die getuigt van een kijk op de samenleving van morgen 'als een smeltkroes. ( http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/4023569/2015/05/15/Van-Aartsen-wil-eenzijdigheid-van-de-Schilderswijk-doorbreken.dhtml ). D66 kan zich wel vinden in die visie, maar voor de PVV is zij een gruwel, getuige de reacties van Robert van Asten en Léon de J