Friday 2 October 2015 15:34 | Wouter ter Heide. | 1340 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In het christelijke en rode geloofsleven speelt de hoop op een betere wereld een essentiële rol. De hoop dat de toekomst zal behoren aan gerechtigheid en vrede, is ook te beluisteren in de alom onderschreven Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal (preambule UVRM). Voor het hard maken van dat mensenrechten-/vredesideaal is naast geloof óók inzicht nodig. En wel het besef dat de machteloosheid van de VN om de wereldproblemen adequaat aan te pakken en daarmee de wereldvrede in he

Thursday 17 September 2015 15:06 | Wouter ter Heide. | 1255 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Het gemis van een eenduidige Europese aanpak van het vluchtelingenprobleem, maakt duidelijk dat diverse EU-lidstaten het vluchtelingenprobleem als een nationaal in plaats van als een alomvattend moreel probleem beschouwen. Een probleem dat per definitie het nationale overstijgt, omdat moraal nu eenmaal niet gebonden is aan het EU-lidmaatschap, maar wereldwijd iedere wereldburger (los van ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezondheid) aangaat. Met als gevolg dat de oplossing van het schrijnende vluchtelingenprobleem op het partijpolitieke

Wednesday 2 September 2015 12:55 | Wouter ter Heide. | 1402 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Coalitiepartijen VVD en PvdA steunen het besluit van het kabinet om hoger beroep aan te tekenen tegen het 'klimaatvonnis' van de Haagse rechtbank (24 juni 2015), aangespannen door actiegroep Urgenda. Vanuit mijn visie op het begrip 'democratische rechtsstaat' slaan VVD en PvdA daarmee de plank mis. Daarbij ga ik ervan uit dat in die staatsvorm de geldigheid van een gerechtelijk vonnis afhankelijk is van de democratische legitimering daarvan. Zolang daar geen duidelijkheid over bestaat, zoals het geval is bij het 'klimaatvonnis' van de Haagse rechtbank, kan er begrijpelijkerwijs geen hoge

Saturday 22 August 2015 09:56 | Wouter ter Heide. | 1412 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 CERD diskwalificeert zichzelf.   Met haar felle kritiek op de Nederlandse Zwarte Piet traditie diskwalificeert het internationale antiracisme-comité CERD in feite zichzelf, politiek gesproken. Het schenden van mensenrechten is nu eenmaal altijd het gevolg van beleid, dus van politiek. En daar staan Sinterklaas en Zwarte Piet ver boven, omdat zij simpelweg geen politici zijn die elkaar dagelijks te vuur en te zwaard bestrijden, maar kindervrienden die het beste met ons veelkleurige kroost (het algemeen belang) voor hebben. Een bewonderenswaardige geestelijke gesteldheid waar

Tuesday 18 August 2015 07:38 | knight | 2555 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Toen ik me op het verhaal over: “De schimmige wereld van de pensioenfondsen!” stortte, realiseerde ik me te laat dat ik in een beerput terecht was gekomen met grote gevolgen voor de Nederlandse Staatsburger in haar rollen als pensioengerechtigde, zowel als werknemer! Vanwege de lengte van het artikel zag ik me genoodzaakt het artikel abrupt af te breken. Deel 1 >>> https://worldthechanges.wordpress.com/2015/08/11/de-schimmige-wereld-van-het-pensioenstelsel/ Zo liet ik terloops de naam vallen van Xander den Uyl ( 1953 ) – zoon van Joop den Uijl - Topman bij Pensi

Wednesday 12 August 2015 15:36 | knight | 3070 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Slechts weinig mensen schijnen te beseffen dat het pensioenstelsel door de overheid wordt geplunderd en verkracht en houden vast aan de illusie van een pensioen van 70% van het laatstverdiende loon! Focussen we ons op de “investeringen” van onze pensioenfondsen belanden we in een door overheden gedoogd, wellicht zelfs gelegaliseerd “SODOM en GAMORRA” van de Elite klasse! Vandaar dit artikel… WAT IS PENSIOEN: Korte versie: “Een inkomensverzekering!” Lange versie: “Een inkomensverzekering bestaande uit:” Basispensioen &nd

Thursday 23 July 2015 11:02 | Wouter ter Heide. | 1370 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Exit euro.   In de media klinkt de roep om te stoppen met de euro steeds vaker en persoonlijk kan ik mij daar goed in vinden. Niet omdat ik denk dat daarmee de problemen worden opgelost, maar omdat de euro het ideaal van een verenigd Europa niet dient. De munt mist simpelweg het ideële vermogen om tot een vruchtbaar Europees samenwerkingsverband te komen. Als gevolg daarvan werkt hij meer als splijtzwam dan als bindmiddel. Niet verwonderlijk evenwel, omdat de kortzichtige bedenkers van de euro en zijn propagandisten, zoals ex-minister Zalm, het duidelijk ontgaan is dat de b

Monday 6 July 2015 11:47 | Wouter ter Heide. | 1438 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem beschouw ik het Griekse 'Nee' niet als zeer betreurenswaardig, maar als zeer hoopvol. Daarvoor moet het naoorlogse Europese project van 'Nooit meer Oorlog', wel op een hoger plan en in een breder perspectief geplaatst worden. Dat kan, door te beseffen dat Europese eenwording geen eind- maar een doorgangsfase is, in het onstuitbare evolutionaire proces naar mondiale eenwording. Zolang Brussel dit besef ontbeert, zal de Europese koers niet veranderen en zullen tragedies à la Griekenland in toenemende mate het wereldnieuws gaan b

Wednesday 1 July 2015 11:15 | Wouter ter Heide. | 1334 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot PvdA-europarlementariër Paul Tang, denk ik níet dat het tijd is om linksom te gaan (NRC, 30 juni – http://digitaleeditie.nrc.nl/losseverkoop/NH/2015/5/20150630___/NH-1511075/NRC_Handelsblad_20150630_1_20_2.pdf ), maar om oog te krijgen voor de politieke implicaties van onze globaliserende tijd. Deze geeft aan dat het tijdperk van europeanisering ten einde loopt, waardoor de weg vrijkomt voor dat van globalisering, waar de VN de belichaming van is. Als gevolg daarvan is onze volkerenorganisatie - politiek gesproken - te typeren als onze mondiale lots

Sunday 28 June 2015 11:42 | Wouter ter Heide. | 1458 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot Jesse Klaver denk ik dat het in de politiek niet draait om het stellen van de juiste vragen, zoals hij voorgaf in zijn speech in De Balie op 24 juni ( http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/32787_jesse_klaver_trekt_ten_strijde_tegen_het_economisme/ ), maar om het juiste verstaan van de tijd en het juiste begrip van de politieke implicaties daarvan. Wat onze tijd betreft kan er zo langzamerhand geen misverstand meer over bestaan dat deze gekenmerkt wordt door globalisering. Een autonoom proces, waardoor we langzaam meer zeker toegroeien naar mondiale eenwording.

 Quote

"The truth is useless. You have to understand this right now. You can't deposit the truth in a bank. You can't buy groceries with the truth. You can't pay rent with the truth. The truth is a useless commodity that will hang around your neck like an albatross all the way to the homeless shelter. And if you think that the million or so people in this country that are really interested in the truth about their government can support people who would tell them the truth, you got another thing coming. Because the million or so people in this country that are truly interested in the truth don't have any money."
Jeb Bush (Florida Governor, brother of George W. Bush)