Sunday 1 May 2016 11:58 | knight | 1134 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Niet om het ??n of ander… Maar ik krijg steeds meer het gevoel dat politici hersenloze zombies zijn. Ze kakelen over onderwerpen waar ze totaal geen verstand van hebben! Zo ook Diederik Samson betreffende het bombarderen van ISIS! 05-12-2015 13:44h http://nos.nl/artikel/2073248-samsom-blijft-erbij-nu-geen-bombardementen-op-syrie.html Amerika zou een verzoek bij de Nederlandse regering hebben ingediend voor uitbreiding van de Nederlandse deelname bij de Amerikaanse WOT wat betreft bombardementen op Syri?. Diederik meent: “Nederland moet NU niet besluiten om me

Wednesday 20 April 2016 14:28 | Wouter ter Heide. | 866 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

Alle goede bedoelingen ten spijt, het 'raadgevend referendum' over het associatieverdrag van de EU met Oekra?ne heeft de heersende onvrede over 'gebrek aan democratie in de Europese Unie' niet weggenomen. Om dit te bewerkstelligen is m??r nodig dan een Oekra?ne-referendum of een diepgaand debat over onze plaats in de Europese Unie en over het type EU. Wat dat m??r betreft denk ik aan een open debat tussen 28 lidstaten over de vraag naar de relevantie van de Europese Unie in de huidige tijd. Ter beantwoording daarvan zou Brussel zich de (gewetens-)vraag moeten stellen of

Wednesday 6 April 2016 07:46 | knight | 1771 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Heeft U zich wel eens afgevraagd… Hoe het komt… Dat op welke partij U ook stemt… ( links dan wel rechts ) Het “nieuw” gevormde kabinet… Altijd dezelfde koers volgt… Als die welke door de voorgaande kabinetten is ingeslagen? ( SOCIAAL ) LINKS - SP - PvdA - GroenLinks en 50+ De SP heeft voor zover ik weet NOG NOOIT deelgenomen in een regeringskabinet. De PvdA mag dan aan de linkerkant staan, maar laat keer op keer zien weinig sociaals in zich te hebben. GroenLinks bevat duidelijk herkenbare liberale elementen ( kom ik straks op ter

Tuesday 22 March 2016 12:08 | Wouter ter Heide. | 883 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In tegenstelling tot veel kerkelijk gezindten ervaar ik het KRO-rapport 'God in Nederland' niet als dramatisch, maar juist als hoopgevend. Niet alleen voor gelovigen, maar voor ons allemaal. Daarvoor zullen wij er wel oog voor moeten krijgen dat niet alleen het geloof in God steeds verder uit de samenleving verdwijnt, maar dat dat ook opgaat voor zijn seculiere evenknie, de hogere macht waar Het Binnenhof voor staat. Wat dat betreft zitten kerk en staat in feite in hetzelfde lekke (geloofs-)schuitje. Om te voorkomen dat dit roemloos ten onder gaat met heel zijn gedenkwaardige have en go

Wednesday 16 March 2016 12:27 | Wouter ter Heide. | 925 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De tijd van Goede Vrijdag en Pasen is van oudsher een tijd van bezinning op het geloof. Wat de betekenis daarvan voor de samenleving betreft, stuitte ik deze week op een column van columnist Theodor Holman in het Parool van 14 maart, met de prikkelende titel: “God, U lijkt op de Partij van de Arbeid; niemand gelooft er meer in”. http://www.parool.nl/opinie/god-u-lijkt-op-de-partij-van-de-arbeid-niemand-gelooft-er-meer-in~a4262849/ Een alleszins lezenswaardige column, die Holman besluit met zijn visie op God: “U bent niet dood, maar eeuwig stervende”. Een visie d

Wednesday 30 December 2015 14:59 | Wouter ter Heide. | 1149 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Om het geweld in de wereld het hoofd te bieden pleit Karen Armstrong, autoriteit van wereldfaam op het gebied van religies, voor diepgaande reflectie. Niet met als doel religies vrij te pleiten van gewelddadigheden, de geschiedenis is nu eenmaal niet ongedaan te maken, maar om oog te krijgen voor het feit dat geweld niet in enige religie (of ideologie) zit, maar (gelijk het dier) van oudsher in de mens zelf. Dus in een ieder van ons wereldwijd. Vandaar dat wij allemaal – los van ras, geslacht, leeftijd, nationaliteit, scholing, seksuele geaardheid, levensbeschouwelijke gezindte en

Friday 18 December 2015 14:04 | Wouter ter Heide. | 1128 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Volgens Karen Armstrong zouden Jezus, Paulus, Mohammed totaal geschokt zijn door de wereld van nu. Om de betere wereld waar deze profeten van droomden in het vizier te krijgen roept Armstrong op tot diepgaande reflectie. Alleen daardoor kunnen wij er achter komen waardoor de verwerkelijking van hun droom, die toch ook de onze is, wordt geblokkeerd. Gelukkig is dat geen onmogelijke opgave, omdat het zo langzamerhand duidelijk wordt dat hun droom nooit realiteit zal kunnen(!) worden door vast te houden aan het wereldwijd gangbare parlementaire en monetaire gedachtegoed en de daarop gebouw

Friday 20 November 2015 13:18 | Wouter ter Heide. | 1267 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 Volgens Jan Gruiters, algemeen directeur van vredesorganisatie Pax, is een vreedzame en inclusieve samenleving voor alle Syriërs een nachtmerriescenario voor IS (Trouw, 19 november). Hetzelfde geldt ook voor de politiek in haar totaliteit. Een vreedzame en inclusieve mondiale samenleving, ofwel wereldvrede, is een nachtmerrie voor elke politicus, waar ook ter wereld. Het bewerkstelligen van dit ultieme politieke doel, komt namelijk neer op het bezit van de (vredes-)zaak dat automatisch een einde maakt aan het (oorlogs-)vermaak. En daar nu staat de onoplosbare dagelijkse strijd om

Friday 30 October 2015 12:31 | Wouter ter Heide. | 1351 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 In zijn recente encycliek over de ecologie, Laudato Si', noemt paus Franciscus de ecologische crisis het directe gevolg van het antropomorfe wereldbeeld van de moderne mens. Daarbij doelt hij op onze onze hebzuchtige omgang met de natuur, waar wij pretenderen boven te staan dankzij onze fabelachtige wetenschappelijke kennis. Daardoor wordt de natuur steeds meer ervaren als iets dat buiten ons staat, waardoor wij ons er steeds minder verantwoordelijk voor voelen en voor andere belangen kiezen dan het algemeen belang.   Dat verheven antropomorfe wereldbeeld ligt echter niet alleen t

Friday 23 October 2015 11:52 | Wouter ter Heide. | 1332 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 De inspraakavond over de opvang van vluchtelingen in Steenbergen was volgens organisator Sander Booij een staaltje 'democratie in optima forma'. Met die kwalificatie doet hij de waarheid geweld aan, ervan uitgaande dat in die hoogste samenlevingsvorm gezamenlijke problemen (zoals de opvang van vluchtelingen) in alle redelijkheid gezamenlijk worden opgelost. Die noodzakelijke redelijkheid was woensdagavond ver te zoeken in sporthal 't Cromwiel. Alleszins begrijpelijk overigens, omdat daar niet de rede maar de angst regeerde, met alle daarbij horende uitingen (schreeuwen) van dien. Hoezo d