Actie tegen illegale nertsenfokkerij

Do 31 Januari 2008 22:54 | Geenflauwekul | 2167 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Bont voor Dieren voerde onlangs actie in Zeewolde om de vestiging van een nieuwe nertsenfokkerij in die gemeente te voorkomen. Nina de Nerts, de gigantische mascotte van Bont voor Dieren, overhandigde de loco-burgemeester, mevrouw Lodders, een bezwaarschrift tegen de milieuvergunning. De betreffende fokkerij is namelijk al actief zonder de vereiste vergunningen, en is dus illegaal. De gemeente Zeewolde weigert echter handhavend op te treden. Bont voor Dieren wilde door het indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking de inwoners van Zeewolde inspireren om ook een zienswijze in te dienen.

 

Het verzet in Zeewolde tegen de komst van een nertsenfokkerij is namelijk groot. De actie van Bont voor Dieren werd ondersteund door StEM (Stuurgroep Ecologie en Milieu), een regionale milieuorganisatie die zich inzet om de komst van deze fokkerij te voorkomen. Claudia Linssen, directeur Bont voor Dieren:'Wij hopen uiteraard dat van uitstel afstel komt. Er ligt immers al een wetsvoorstel klaar om de nertsenfokkerij in Nederland te verbieden: In Nederland is het helaas nog wettelijk toegestaan om nertsen te fokken voor de bontproductie. Sinds kabinet-Balkenende I het wetsvoorstel voor een nertsenfokverbod van tafel heeft geveegd, zijn de Nederlandse nertsenfokkers fors aan het uitbreiden. Recent opinieonderzoek van TNS-NIPO toonde echter aan dat 72% van de Nederlandse bevolking van mening is dot de bontproductie verboden moet worden. De Nederlandse vossen- en chinchillafokkerijen zijn in respectievelijk 1995 en 1997 verboden. Met een productiecapaciteit van bijna 4 miljoen nertsen per jaar is Nederland de derde nertsenbontproducent ter wereld.

Kijk voor meer info op www.bontvoordieren.nl