Big Brother is watching you

Wo 9 Januari 2008 16:15 | Geenflauwekul | 3613 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Nederlanders zijn over het algemeen erg nuchter qua denkwijze. Eigenlijk zelfs té nuchter, vooral op het gebied van samenzweringstheorieen en Big Brotherpraktijken. Vaak zegt men dingen als jullie zien ze vliegen" of "het zal allemaal zo'n vaart niet lopen". En mocht het een en ander dan alsnog uitkomen dan denken de mensen nog steeds dat ze dromen. Men heeft eigenlijk zeer weinig weet van verschillende zaken of wil de waarheid niet onder ogen zien. Na het lezen van dit artikel slaapt u misschien wel wat minder, maar hoe diep is het konijnenhol? Neem de blauwe pil en sla dit artikel over, of neem de rode en step in de wereld die Big Brother heet.

1984
De meeste mensen reageren met "dat is toch een tv-programma" als men praat over Big Brother. Het is eigenlijk een slimme methode van onze overheid en televisiemakers om een rookgordijn op te laten en de hele Nederlandse bevolking te doen geloven dat dit slechts een tv-programma is. De meesten die het boek hebben gelezen weten wat ik bedoel. In 1948 schreef George Orwell een roman genaamd 1984. In dit boek stelde Orwell zich de toekomst voor in het omgedraaide jaar 1984. Een toekomst waarin niemand meer vrijheid heeft, geen vrijheid van meningsuiting, want dan getuig je geen liefde aan Big Brother en komt het ministerie van liefde je ophalen en zal niemand ooit nog lets van je vernemen. Een maatschappij waarin op elke hoek van de straat en bij iedereen in de woning een camera en microfoon hangen. Een maatschappij waarin steeds opnieuw het verleden wordt vervalst door het ministerie van waarheid. ledereen zag dit, maar niemand durfde te reageren, bang om voorgoed te verdwijnen. Een maatschappij waarin de gedachtenpolitie iedereen arresteert waarvan men dan ook maar enigszins een klein vermoeden heeft dat men anders denkt. Het zogenaamde misdenken. Een maatschappij waar men iedere dag de nodige porties propaganda voorgeschoteld krijgt en waar men door deze beelden een haat heeft gekregen tegen alles wat indruist tegen Big Brother. Waarom? Gewoon, omdat Big Brother het zegt. Big Brother kent de waarheid en wij schapen zullen volgen.

Het heden
Kijken we naar onze huidige maatschappij dan zien we dat George Orwell gelijk heeft gekregen. Het is zelfs vele malen erger dan velen van ons geloven. Big Brother is niemand minder dan de Nieuwe Wereld Orde. Deze nieuwe wereldorde bestaat uit een groot aantal industrielen. Wie deel uitmaken  van dit machtige syndicaat is natuurlijk een groot raadsel, maar in ieder geval zijn dat mensen als George Bush, de Israelische president Olmert en een aantal andere machtige wereldleiders. Vergezocht? Wel eens nagedacht over het nut van het binnenhalen van allochtonen? Deze mensen worden nog altijd naar ons land gehaald. Zelfs al komen zij waarschijnlijk nooit aan een baan. Het is de taak van de Nieuwe Wereld Orde om een tweestrijd gaande te houden tussen verschillende volkeren. Verdeel en heers is hun lijfspreuk. De lonen kunnen lager omdat er op elke baan meer dan 100 mensen solliciteren. De huren kunnen zo hoog mogelijk zijn, want er is een woningnood. In de wereld waarin wij leven is de vrijheid van meningsuiting al afgeschaft. Democratie bestaat alleen maar voor mensen die het eens zijn met de Nieuwe Wereld Orde. Mensen die tegen het regime indruisen worden gebroodroofd en financieel kort gehouden en als dat niet helpt opgesloten. Het liefst zou men ons ketters van de huidige tijd op de brandstapel gooien, maar helaas voor de dames en heren NWO leven we niet meer in de middeleeuwen. Men heeft op een handige wijze bereikt wat men al tientallen jaren wilde, namelijk onder het mom van terreur zich meer middelen verschaffen om de individuele vrijheid in te perken. De domme bevolking kiest er momenteel zelf voor. Wat betreft het cameraverhaal, satellieten kunnen op 30 cm precies zien wat er gebeurt, zelfs door muren heen. Dit is een zeer dure oplossing en men is op dit moment bezig om op elke hoek van de straat een camera te plaatsen. Onze mobiele telefoons zorgen ervoor dat we altijd en overal waar te nemen zijn en de zo geliefde navigatiesystemen in de auto zorgen ook dat onze bewegingen tot op de meter te volgen zijn. Alhoewel dit over een tijd niet eens de methode van de toekomst zal zijn. Een proef met een zwarte doos in auto's bij jonge automobilisten is al gestart en als deze aanslaat, zal iedere automobilist verplicht worden een zwarte doos in de auto te hebben. Dit onder het mom van verkeersveiligheid. Telefoons en internet worden massaal afgetapt. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom alle dataencryptiesystemen Israelisch zijn? En alle gratis e-mailadressen, Amerikaans of Israëlisch? Hotmail (Microsoft, dus Amerikaans), Gmail (Amerikaans) en ZZN (Israelisch) worden heel handig gebruikt. Vooral die met grote opslagcapaciteit zijn erg geliefd, want hoe meer mail je opslaat, hoe meer er te controleren valt.

Microchips
Men heeft in de Verenigde Staten al een chip uitgevonden die gemakkelijk in de huid in te planten is en zich gemakkelijk voedt met de 1,5 volt die de mens in zich heeft. En Kodak ontwikkelde recentelijk een eetbare microchip die, naar zij zelf zeggen, gebruikt zal gaan worden "om de inname van medicijnen in de gaten te houden". Hitachi ontwikkelde een microchip ter grootte van de fractie van een haar; deze kan door de lucht worden verspreid. Nog even en de beveiligingscamera's, zwarte dozen en navigatiesystemen zijn helemaal niet meer nodig, de mens zelf wordt dan een wandelende zendmast! En dit alles wordt aan de burger verkocht als terrorismebestrijding en veiligheid en de burger vreet alles. Hoe lang zal het duren voordat, in het kader van veiligheid, mensen hier zelf voor gaan kiezen? Laten we hopen dat de mensen dit gaan inzien voordat de Orwelliaanse nachtmerrie werkelijkheid wordt en we allemaal gechipte, slaafse, van Burger Service Nummer voorziene industriele eenheden zijn die geen ander doel dienen dan te springen wanneer de meesters aan onze touwtjes trekken.

Geschiedenisvervalsing
Ook is het zo dat de waarheid constant wordt vervalst. Men probeert onze wortels met onze voorvaderen, onze grond en onze tradities door te snijden en van alle mensen ver-Amerikaansde  brave wereldburgers te maken. Dit om de reden dat ontwortelden gemakkelijker kapitalist worden en zich de materialistische anticultuur eigen maken die de NWO propageert. Mensen zonder verleden hebben geen toekomst. Mensen die niet terug kunnen vallen op de waarden en normen, de leefwijze, cultuur, religie en tradities van hun voorouders zijn ontheemden, die overal en voor ieder doel ingezet kunnen worden om voor hun meesters te werken als slaven op de wereldplantage. Elke dag opnieuw moeten we de propaganda aanzien van de NWO. Men heeft een haat gecreeerd bij de bevolking, een haat tegen andersdenkenden. Want andersdenkenden zijn de enigen die hun mond open doen en dat zullen zij blijven doen. Intussen gaat de leugenmachine van het huidige ministerie van waarheid gestaag verder. En haten de mensen ons andersdenkenden. Waarom? Gewoon, omdat Big Brother het zegt. Big Brother kent de waarheid en wij schapen zullen volgen.