Drugsproblematiek

Za 19 Januari 2008 19:53 | Geenflauwekul | 4811 keer bekeken | 8 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

Sinds de jaren zeventig heeft de handel in - en het gebruik van - drugs een ongekend hoge vlucht genomen. Bovendien is Nederland daarbij een belangrijke schakel geworden bij de internationale doorvoer van drugs. Op wereldvlak wordt met de handel in drugs per jaar bijna 400 miljard Euro verdiend. Het Nederlandse drugsbeleid heeft dan ook een aanzuigende werking op bedenkelijke lieden uit alle delen van de wereld. Dit heeft alles te maken met het felt dat Nederland internationaal uit de pas loopt met haar tolerante drugsbeleid. Het Nederlandse drugsbeleid wordt scherp veroordeeld door Duitsland, Engeland, Frankrijk, ltalië, VS en Zweden. Stuk voor stuk landen die op de internationale politieke ladder een prominente plaats innemen. Nederland geniet meer dan ooit de twijfelachtige eer een marktleider te zijn" op dit gebied.

Het Nederlandse drugsbeleid kent een aantal belangrijke hiaten. Ten opzichte van cannabisprodukten wordt in Nederland geen aktief opsporingsbeleid gevoerd, voor wat betreft de consument. Hoewel `coffeeshops' qua wetgeving makkelijk te sluiten zouden zijn, schieten dergelijke 'shops' in Nederland toch als paddestoelen uit de grond. Ook de handel in cannabis wordt dus gedoogd. Dit ondanks het gegeven dat cannabis vier maal zoveel kankerverwekkende stoffen bevatten als tabak. De regelmatige cannabisgebruikers kunnen een geestelijke achterstand oplopen, zo toonde o.a. Amerikaans wetenschappelijk onderzoek aan. Dit onderzoek toonde ook aan dat cannabisgebruik op termijn wel degelijk de dood tot gevolg kan hebben. Het cannabisgebruik stijgt met name onder jongeren opvallend sterk, zo bleek uit onderzoek in de grote Nederlandse steden. Gebruikers van kick- en tripmiddelen zoals amfetaminen (o.a. XTC en speed),
marihuana en LSD, worden in Nederland evenmin aktief vervolgd, hoewel amfetaminen en LSD volgens de opiumwet wel degelijk harddrugs zijn. Het voornoemde beleid van onze overheid zorgt er voor dat veel Nederlanders dagelijks de overlast van het gedoogbeleid aan den lijve ondervinden.

De drugshandelaren
Uit diverse rapportages over minderheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt telkens weer dat drugshandel vaak het werk is van allochtonen. Van de Antilliaanse. Surinaamse en Turkse gedetineerden zit meer dan 25% vast voor drugshandel, maar ook onder plegers van aan drugshandel gerelateerde geweldsdelicten zijn allochtonen sterk oververtegenwoordigd. Van alle drugsdealers in Amsterdam is zelfs meer dan de helft van buitenlandse afkomst. In Rotterdam is de drugshandel grotendeels in handen van Marokkanen, wat blijkt uit recent uitgevoerd onderzoek betreffende drugsrunners in onze grootste havenstad. Maar ook in een minder grote stad als Leeuwarden blijken allochtonen onevenredig vaak bij de handel in drugs betrokken te zijn. In de meeste andere (middel-)grote steden in ons land is het niet anders. Ook daar is het merendeel van de coffeeshops stevig in handen van Noord-Afrikanen en Turken.

De verslaafden zijn in feite de slachtoffers van de dealers. De handelaren verdienen grof geld aan de ellende van hun medemens. Het enige dat hiertegen helpt is zwaarder straffen dan nu het geval is. De verslaafde zelf moet geholpen worden om van zijn verslaving of te komen. Verslaving is feitelijk een ziekte, omdat het mensen afhankelijk maakt van drugs. Met het vrijgeven van drugs los je niets op, omdat ook de verslaafde daar niet mee geholpen is. De levenskwaliteit van de verslaafde zal er immers niet door verbeteren. Met gefaseerde afkickbehandelingen met methadon als hulpmiddel dient kritisch te worden omgegaan. Indien dat medisch verantwoord is, dient de voorkeur te worden gegeven aan de zgn. `cold turkey' methode met daarna een gewenningsperiode voor de ex-verslaafde, die daarin de gelegenheid moet krijgen om zich voor te bereiden op een nieuw leven. Deze periode zal een sterk heropvoedkundig karakter hebben. Zo kan aan de ex-verslaafde weer een menswaardige toekomst worden verschaft. Naast een hardere aanpak van de drugshandel moet ook het in bezit hebben van drugs strafbaar blijven. Buitenlanders die veroordeeld zijn voor drugshandel zouden na het uitzitten van hun straf naar hun eigen land moeten worden teruggestuurd.

Alle cijfers en bewijsstukken betreffende dit artikel zijn opvraagbaar bij de redactie van Geenflauwekul
 

Reacties

  Flauwekul van Geenflauwekul

  Za 19 Januari 2008 20:49 | Vincent Brunott |

   


  Nederland moet van 'Geenflauwekul' weer in de pas lopen... De anonieme schrijver van bovenstaand artikel past met zijn propaganda voor de 'war on drugs' prima binnen bepaalde kringen van geborneerde moralisten van zowel de VN als de VS...


  Nederland dient juist zichzelf te blijven. Dus: Legaliseer softdrugs. Dan zijn we meteen ook van een flink aantal criminelen verlost. 

  Als we bier gaan verbieden zul je eens zien hoeveel crimineel geld daardoor op wereldschaal ontstaat. Daar zijn die 'bijna 400 miljard euro drugsgeld op jaarbasis' waar Geenflauwekul zo van ondersteboven is, een lachertje bij.


  Ik zou zeggen: Ga iets zinnigs doen, beste anonieme 'wereldregelneef', en laat fatsoenlijke mensen hun joint roken als ze daar trek in hebben.


   


  Legalize drugs....

  Za 19 Januari 2008 23:27 | Frank |

  Wat ik niet zie in dit propaganda stuk is het feit dat wij hier in Nederland veel minder drugsverslaafde, en de daarbij behorende criminaliteit, hebben dan in de ons omringende landen. Ik ben het geheel met Vincent eens en denk zelfs dat softdrugs en harddrugs helemaal uit de criminele sfeer gehaald zou moeten worden. Coke en Heroine op recept bij de apotheek dan heb je tenminste controle op het gebruik van een verslaafde. Je kunt zelfs al ingrijpen bij zijn/haar eerste bezoek aan de apotheek voor de drugs naar keuze.  Het verbieden heeft deze mensen nog nooit tegengehouden om het te gaan kopen ergens bij een dealer.


  Ik neem even een pause om een joint te draaien.....


  pfffff


  Drugs zijn eigenlijk medicijnen. Dus waarom zou jij mensen hun medicijn willen afnemen?


  Ik vind het dan ook raar om deze afbeelding tegen te komen op je site.

  Want 1 van die verworven vrijheden is wel dat ik mijn joint gewoon kan roken in mijn eigen huis en gelukkig ook na het rookverbod in de coffeeshop.


   


  Hersendood?

  Zo 20 Januari 2008 01:23 | Geenflauwekul |

  @ Vincent Brunott


  Wereldregelneef? Nergens uit dit artikel blijkt dat ik een wereldregelneef zijn wil. Verder vind ik je reactie een beetje wat weg hebben van iemand die zijn hersenen weggeblowd heeft. Kom niet aan een hersendode zijn brood en spelen, zullen we maar zeggen.


  @ Frank


  Nederland veel minder drugsverslaafden? Minder dan welk land dan? Ik mis een stuk onderbouwing hier. Minder criminaliteit? Die informatie heb je zeker op basis van van het aantal aangiften. Denk je dat er omdat er minder aangiften zijn ook minder criminaliteit is? Zouden er niet steeds meer mensen helemaal geen aangiften meer doen omdat het toch niet help?


  Het legaliseren van drugs betekent dat je mensen opgeeft. Dat je vergif geeft aan mensen. Is dat je bedoeling? Een joint draaien? Niet goed voor je hersencellen hoor! En vertel eens mijnheer de miereneuker, wat heeft de aansteker te maken met drugs?


   


  Tuut tuut tuut tuut

  Zo 20 Januari 2008 03:07 | Frank |

  Bij deze onderbouwing, van het trimbos instituut, blijkbaar weet je zelf google niet te vinden.  https://www.trimbos.nl/default2144.html?date=1&back=1" target="_blank">http://www.trimbos.nl/default2144.html?date=1&back=1


  Het legaliseren van drugs betekend dat er een betere controle op de drugs alswel op de mensen die het gebruiken kan zijn. Als je ipv bij een dealer kan aankloppen bij een dokter die je een verwijsbriefje geeft en je helpt met afkicken dan zal dit de maatschappij minder geld kosten dan de overlast die bijvoorbeeld alle gestolen autoradio's nu veroorzaken.


  Internationale positie

  Zestien procent van de Nederlanders boven de 12 jaar heeft ooit wel eens cannabis gebruikt en 2,5 procent deed dat recent. Dat is bijna even vaak als in Frankrijk, maar minder dan in Spanje, Engeland en Denemarken. In de Verenigde Staten en Australië ligt het percentage gebruikers twee maal zo hoog. Bij de mensen die ‘ooit’ cocaïne hebben gebruikt wordt Nederland in de Europese Unie overtroffen door Spanje en Engeland. Europa doet het in dit opzicht beter dan Australië en vooral de Verenigde Staten (3x zo hoog). Het aantal opiaatverslaafden is in Nederland laag in vergelijking met andere landen van de Europese Unie. In Nederland is 2,5 op de duizend inwoners verslaafd aan opiaten (heroïne of methadon). Aan de kop gaan Luxemburg met 7,2 verslaafden per 1000 inwoners en Italië met 6,4 verslaafden per 1000.


  Tuut tuut tuut tuut zei truus de mier.....

  Ik zal het je even voorkauwen wat die aansteker met mijn joint te maken heeft.... (en ik heb te weinig hersencellen ;) Op jouw aansteker staat "Stop de inperking van onze vrijheden" 1 van de vrijheden die ik heb is het opsteken van een joint die ik legaal kan kopen in een koffieshop. Jij wil met jouw artikel duidelijk mijn vrijheid inperken. dit is dan niet in overeenstemming met de tekst op je aansteker. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is. Anders moet je toch echt stopen met blowen....


  Toch hersendood dus!

  Zo 20 Januari 2008 17:04 | Geenflauwekul |

  Leuk dat je met één onderbouwing komt. Hoe ging dat spreekwoord ook alweer, aha één zwaluw maakt nog geen zomer.


  Het handelen in drugs en het consumeren ervan zijn nog steeds illegaal. Je informatie dat dit legaal is klopt dus van geen kant. Formeel mag het nog steeds niet, al wordt het wel gedoogd. Maar gedogen is iets heel anders dan legaal zijn. Je praat dus over illegaliteit en noemt deze vrijheden. Horen stelen, verkrachten, plunderen en mensen mishandelen ook bij wat jij vrijheden noemt? Deze zaken zijn immers ook illegaal. En kom nou niet met een verhaal van een dealer doet niemand kwaad want dat is onzin. Kortom, iets wat illegaal is en een ander benadeelt kan nooit beschouwd worden als een vrijheid. Toch te weinig hersencellen dus.


  P.S. ik blow niet, want ook blowen hoort in het zelfde rijtje als diazepam in het drinkwater en chemtrails in de lucht. Maak het volk loom dan pikken ze alles. Heb je daar wel eens over nagedacht?


  respectvolle omgaan!

  Zo 20 Januari 2008 18:17 | louise |

  @ Geenflauwekul


  Ik vindt het erg flauw om de gastheer in eigen huis persoonlijk te beledigen door hem hersensdood te noemen. Dit getuigt niet van een respectvolle omgaan met elkaar!


  Nu kan het zijn dat je, je niet realiseert dat achter de schrijver van het artikel de initiatiefnemer, bedenker en coördinator zit van de technisch hoogstaande Blog Yayabla waar wij zo trots op zijn en met ons alle actief en dankbaar gebruik van maken.


   


  Vanzelfsprekend kan iemand die in staat is om zo'n technisch hoogstandje te blijven neerzetten en coördineren niet hersensdood zijn !!!


  De vraag is of jij Genflauwekul alleen maar een slechte onnadenkende lezer en gebruiker van Yayabla bent of dat er hier sprake is van een jijbak (dat je de andere beschuldigd van iets waar jezelf mee behept bent)

   


   


  Ik zal het nog 1 keer proberen uit te leggen.

  Zo 20 Januari 2008 19:47 | Frank |

  Op de eerste plaats het volgende is mijn mening en hierin kunnen wij van mening verschillen, maar laten we het proberen te onderbouwen zonder mierenge.....  In mijn ogen zouden drugs beter legaal kunnen zijn, omdat de politie dan meer tijd heeft om verkrachters en het andere gespuis, dat je noemt, aan te pakken. Ik vind het wel ver gaan dat ik, als tevreden roker en absoluut geen onruststoker, over dezelfde spreekwoordelijke kam word geschoren als een verkrachter etc..


  We zijn het met elkaar eens dat je hulp nodig hebt als je aan drugs verslaafd bent? Nou mijn idee is dan dat je gewoon naar je dokter gaat. Je bent per slot van rekening ziek. Nu heb je de drugsverslaafde meteen op een plek waar je tot behandeling kan overgaan. De verslaafde hoeft dus niet via allerlei hulpinstellingen te worden geholpen, maar door zijn dokter. Ik denk ook dat het succes vele malen hoger zal liggen dan nu het geval is.


  Al jarenlang trachten we eveneens duidelijk te maken dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven en lichaam, en dat hij zelf mag bepalen wat hij er mee doet. (Zolang hij datzelfde van ieder ander erkent.) Alleen de politici die daardoor hun macht verliezen, erkennen deze moraliteit niet. Die verbergen zich achter vage kreten als het (het niet bestaande) "algemeen belang" of zoiets.


  als softdrugs thuis geteelt mag worden in onbeperkte hoeveel heid wordt softdrugs een stuk goedkoper. waardoor softdrugs niet meer aantrekkelijk is voor drugshandelaren. hierdoor daalt de drugscriminaliteit en kan justitie zich meer op andere criminaliteit concentreren. Hetzelfde geld dan voor harddrugs als je dat bij de apotheek kan halen dan is er voor criminelen niet veel meer te verdienen. Het probleem zit hem in het feit dat harddrugs iets anders zou zijn dan een medicijn als morfine. Terwijl morfine en Heroine van dezelfde plant gemaakt worden. Legaliseer dus ook papaverteelt.

  Iets wat ik niet alleen denk hoor:  Het verdovende middel wordt nu nog vooral verhandeld op de illegale markt, maar kan ook worden gebruikt voor de productie van pijnstillers als morfine. Onderzoekers van Wageningen UR onderzoeken de haalbaarheid van legale papaverteelt in Afghanistan.


  Het lijkt een logisch alternatief omdat het tekort aan dergelijke medicijnen groeit, vooral door de opmars van aids in Azië en Afrika. Legale papaverteelt is bovendien niet nieuw voor Afghanistan. Tot ver in de vorige eeuw werd het gewas er voornamelijk gebruikt voor medicinale toepassingen.


  Wetenschappers uit verschillende landen hebben van de Senlis Council opdracht gekregen om uit te zoeken of het verlenen van een opiumvergunning voor de productie van pijnstillers haalbaar is.

   


  'Ik denk dat we uiteindelijk moeten erkennen dat drugs, net als alcohol, niet met het strafrecht te bestrijden zijn', zegt Peter Paul Lampe, president van de rechtbank in Maastricht. 'Ik worstel nog met de legalisering van harddrugs.'


  De zedenmeester Ab Klink van kabinet Balkenende IV heeft lang">https://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/139050/index.html">lang over zijn middelbare school gedaan, maar nooit goed opgelet bij economie, zo te zien. Klink moet toch snappen dat een verbod van goederen een uitnodiging is tot meer criminaliteit. De oude Friedman heeft dat zo vaak uitgelegd in prachtige essays.


   


  @Luisa Dank je (humble)


  Bronnen:

  http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2005/11/legaliseer-drugs

  ">https://www.vrijspreker.nl/vs/item/2005/11/legaliseer-drugs">http://www.vrijspreker.nl/vs/item/2005/11/legaliseer-drugs


  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article164646.ece?service=Print

  ">https://www.volkskrant.nl/binnenland/article164646.ece?service=Print">http://www.volkskrant.nl/binnenland/article164646.ece?service=Print


  http://managementscope.nl/scopist/5-macro-economie/1654-economie-les-1-legaliseer-drugs

  ">https://managementscope.nl/scopist/5-macro-economie/1654-economie-les-1-legaliseer-drugs">http://managementscope.nl/scopist/5-macro-economie/1654-economie-les-1-legaliseer-drugs


  LEGALE">https://www.resource-online.nl/wb_artikel.php?r=1&id=2435">LEGALE OPIUM VOOR AFGHANISTAN


   


  Onderstaande tekst komt uit het boek 'uit je bol' van Hans Plomp.  Veel mensen werken zonder morren hun dagelijkse patroontje af en hebben blijkbaar geen behoefte aan verandering en avontuur. Maar er zijn ook, in iedere generatie opnieuw, ontdekkingsreizigers, kunstenaars, zoekers, dichters, filosofen, maar ook anonieme vrouwen en mannen die wel de behoefte hebben om de enge grenzen van de alledaagse werkelijkheid te overschrijden. Van oudsher is er in sommige mensen -misschien wel in iedereen- zoiets als een spirituele kant, een verlangen naar het onbekende, naar iets groters dan het gewone bestaan. Vroeger noemde men dat "de goddelijke vonk in de mens". Profeten, heiligen en filosofen hebben altijd in hoog aanzien gestaan, maar het ironische is dat zulke zoekers vaak fel bestreden en zelfs gecriminaliseerd worden door het gezag. Dat is door de eeuwen heen gebeurd met ketters en heksen, avangardisten, grensverleggers, vernieuwers, dissidenten, onafhankelijke onderzoekers en uitvinders.  WAT DE GROTE RELIGIES OVER "SHIT" ZEGGEN:


  TAOISME : Shit is.

  CONFUCIANISME : Confusius zegt: "Shit is."

  BOEDDHISME : Deze shit is slechts schijn.

  ZEN : Wat is het geluid van klappende shit ?

  HINDOEISME : Deze shit heb je uit je vorige leven.

  JUDAISME : Waarom krijgen wij altijd alle shit ?

  ISLAM : Als je in de shit zit, is het Allah’s wil.

  STOICISME : Shit laat mij koud.

  KATHOLICISME : Je zit in de shit omdat je zondig bent.

  PROTESTANTISME : Geef de shit maar aan een ander.

  CALVINISME : Als je in de shit raakt, werk je niet hard genoeg.

  GEREFORMEERDE KERK : Geen shit op zondag.

  CHRISTENFUNDAMENTALISME : God stuurt spoedig GROTE SHIT!

  JEHOVA’S GETUIGEN : Laat u door ons uit uw shit redden.

  OSHO : Alleen leuke shit is echt.

  HARE KRISHNA : Shit, shit, hare rama.

  ATHEISME : Er is geen shit.

  HIPPIES : Shit zit in jezelf.

  NEW AGE : Visualiseer een shitloze situatie.

  RASTAFARIANS : Laten we deze shit oproken.


  drugs

  Ma 21 Januari 2008 10:35 | Geenflauwekul |

  @ Luisa


   
  Ik vond de opmerking van de gastheer wat te aanvallend, zullen we maar zeggen. Verder valt het mij op dat er mensen zijn die het hebben over chemrails en diazepam (valuim) in ons drinkwater om ons kalm te houden, maar zelf blowen. Dit klopt niet. In ieder geval ga ik ervan uit dat Frank wel tegen een stootje kan en geloof me, al was het de koningin die ik tegenover me had. Overigens betekent dit niet dat ik Frank disrespecteer voor alle duidelijkheid.


  @ Frank


  Ik doelde te zeggen dat drugs officieel nog steeds verboden zijn, al wordt het dan gedoogd. Overigens gaat het mij niet eens zo heel erg om die joint, maar meer om de onmenselijke handel in harddrugs. Ik heb heel veel mensen kapot zien gaan aan die rommel. Wat betreft het afkickverhaal zijn we het in ieder geval eens en ook wat betreft iemands eigen keuze (tenzij die persoon er anderen kwaad mee doet). Ik neem aan dat je dus ook dealers veroordeelt dan, want die maken andermans leven kapot en verkopen in de meeste gevallen ook harddrugs.


  Ik ben het niet eens met je stelling dat softdrugs vrijgegeven moeten worden al begrijp ik wel je beweegredenen. Is het niet zo dat wij juist tegen zaken zoals chemtrails en kalmeringsmiddelen in ons drinkwater zijn? Een joint heeft ook een werking die mensen strijdlust ontneemt om op te komen tegen onderdrukking. Misschien worden we het op dit punt niet eens.