Spelregels van YaYaBLa zijn gewijzigd (herzien)

Wo 16 Juli 2008 19:01 | Frank | 3081 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De spelregels voor het publiceren op YaYaBLa zijn aangepast. Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om te prediken over welke God dan ook. Artikelen die gepubliceerd worden en tegen deze regel ingaan worden per direct verwijderd. Tevens wordt de account van de auteur meteen geblokkeerd. Toegang is dan niet meer mogelijk. Ik hoop dat één en ander duidelijk is.

Bestrijden is beter dan censuur.

Wij zijn van mening veranderd, dat is iets wat je doet als je verstandiger wordt.

Er is besloten om, in plaats van de religieuze artikelen te verwijderen, te voorzien van een opmerking waarin duidelijk staat dat dit niet de mening is van de redactie van YaYaBLa. Op deze manier doen wij niet aan censuur en kan de discussie voortduren.

Voorts is het nog steeds niet toegestaan om reclame te maken op YaYaBLa. Dus artikelen die een oproep zijn om jouw, uiteraard  fantastische, site te bezoeken of product te kopen niet toegestaan. Gebruik bijvoorbeeld http://www.dmoz.org om je site te promoten onder het internet publiek.

Lees hier de nieuwe spelregels

Bron: Frank

Reacties

  Redactieverbod op ''religieuze propaganda'' in strijd met de Grondrechten

  Za 19 Juli 2008 09:26 | Heleen Essed |

  ''Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.''

   

  Artikel 18, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

   

  '''Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.''
   
  Artikel 1, Nederlandse Grondwet
   
   
  'Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
   
   
  Artikel 6, lid 1

   

   
   
  'Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.''
   
  Artikel 7, lid 1, Nederlandse Grondwet
   
  Ter attentie van de heer F Teklenburg en de gehele Redactie van Yayabla,
   
  Geachte Redactie,
   
  Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
   
  Aangezien ik grote waardering heb voor uw website, heb ik met  verbazing en lichte verontwaardiging kennisgenomen van de door Yayabla gewijzigde ''Spelregels'', met name op kennelijke instigatie van webmaster, de heer F Teklenburg, waarbij sprake is van een ''verbod op religieuze propaganda''
   
  Zie
   
  https://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13649" target="_blank" rel="nofollow">http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13649
   
   
  Letterlijk citeer ik het bericht van de Redactie:
   
  ''De spelregels voor het publiceren op YaYaBLa zijn aangepast. Het is vanaf vandaag niet meer toegestaan om te prediken over welke God dan ook. Artikelen die gepubliceerd worden en tegen deze regel ingaan worden per direct verwijderd. Tevens wordt de account van de auteur meteen geblokkeerd. Toegang is dan niet meer mogelijk. Ik hoop dat één en ander duidelijk is.''
   
  Eerdere reactie de heer Teklenburg:
   
  In feite werd dit besluit reeds vooraangekondigd onder de kop
   
  ''Webmaster Frank van YaYaBLa wordt een beetje misselijk van al die christelijke propaganda''
   
  Zie
   
  https://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13648" target="_blank" rel="nofollow">http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=13648
   
   
  Ik citeer hier voor alle duidelijkheid de heer Teklenburg
   
  ''Ik zie op YaYaBLa steeds meer christelijke propaganda verschijnen. Ik ben zelf een ongelovige en heb dus geen behoefte aan  propaganda van welke god dan ook. Ik vraag mijzelf dan ook steeds vaker af of ik hier "censuur" op mag toepasssen. Is het wel censuur? Kortom wat is de nieuwswaarde van God. Iedereen mag geloven wat hij/zij zelf wil, maar moet ik bij het openen van de YaYaBla website nu telkens lezen hoe goed God is? Voor mij is god niet meer dan een denkbeeldig vriendje voor volwassenen.''
   
  A Discriminatoir en schending van de vrijheid van meningsuiting
   
   
  Geachte Redactie, een dergelijk door u genomen besluit beschouw ik zowel als discriminatie van mensen op grond van hun religieuze overtuiging, alswel een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting
   
  Uiteraard ben ik mij ervan bewust, dat het recht op vrijheid van meningsuiting niet absoluut is, maar dat de beperking geldt ''middels ieders verantwoordelijkheid voor de wet''
  Hieruit vloeit voor, dat wanneer er sprake is van beledigende of discriminerende reacties [ik verwijs naar artikel 137, Wetboek van Strafrecht]  men zich niet kan beroepen op vrijheid van meningsuiting worden ingeperkt
   
  Ik ben van mening, dat dit het enige criterium is, dat gehanteerd dient te worden door een nieuwswebsite of discussieforum
   
  Het blokkeren van iemands accounr op grond van het uiten van diens al dan niet geuite religieuze overtuiging, beschouw ik als een aantasting van de fundamentele in Nederland en internationaal geldende grondrechten
   
  B Tav het relatieve en multiinterpretabele karakter van het begrip ''propaganda''
   
  Bovendien is het begrip ''propaganda''  multiinterpretabel en relatief, aangezien in ieder artikel, dat commentaar geeft op het nieuws, cq het nieuws signaleert, in feite sprake is van beinvloeding of ''propaganda'', hetzij te linker, rechter, liberale of andere zijde
   
  Dat is gelegitimeerd, als zijnde het recht op vrijheid van meningsuiting
  Een en ander is ergo ook het geval tav religies, die, weliswaar in ruimer verband, eveneens getuigen van een maatschapijvisie
   
  C Wederzijds respect:
   
  Dat de heer Teklenburg atheist is, respecteer ik ten volle
  Ikzelf heb wel een religieuze overtuiging
   
  Iedereen maakt in het leven een eigen keuze
   
  Net zoals echter het recht van atheisten, NIET te geloven, dient te worden gerespecteerd [ik respecteer dat ten volle], dienen atheisten evenzeer het recht van gelovigen, WEL te geloven, te respecteren
   
  Hiervan is geen sprake bij een zogenaamd ''verbod op christelijke propaganda'', hetgeen niet alleen discriminatoir is, maar eveneens een mening wil opdringen, namelijk om niet te geloven
   
  D Kwetsende opmerking de heer Teklenburg
   
  Verder acht ik de opmerking van de heer Teklenburg over ''God als denkbeeldig vriendje'' beledigend en onnodig kwetsend voor mensen, voor wie religie tot een van de heiligste overtuigingen behoort
   
  Op grond van bovenstaande spreek ik de hoop uit, dat de Redactie van de overigens zeer door mij gewaardeerde website Yayabla haar beleid alsnog zou willen herzien
   
  Het spreekt uiteraard voor zich, dat wanneer echte of vermeende christenen [of anderen met een religieuze overtuiging] beledigende taal uiten, hun bijdrage dient te worden verwijderd
   
  Maar dan op grond van het beledigende karakter, niet op grond van de religie

   

  Zoals u gezien hebt, heb ik dit bericht eveneens gepost naar de hoofdpagina van Yayabla
   
  Ik ga ervan uit, de kwaliteit van de Redactie van Yayabla kennende, dat u dit bericht op de hoofdpagina wilt laten staan
   
  Bij dezen vriendelijk bedankt voor deze sportiviteit en het lezen van mijn reactie
   
   
  Vriendelijke groeten
  Astrid Essed