Reacties

  Kleine toevoeging

  Wo 28 Januari 2009 23:13 | Frank |

  http://www.youtube.com/v/X5Fsog7eEB0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1" name="movie">

  ">http://www.youtube.com/v/X5Fsog7eEB0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&feature=player_embedded&fs=1">


  Vrijheid van meningsuiting

  Do 29 Januari 2009 14:37 | Vincent Brunott |

  Het lijkt me duidelijk dat degenen die het hardst roepen dat vrijheid van meningsuiting een absoluut recht is, zoals Geert Wilders, er meestal hun eigen onfrisse agenda op nahouden. Maar deze mensen de mond willen snoeren geeft hun agenda juist een grotere kans van slagen...

  Een ingeperkt recht op vrijheid van meningsuiting, hoe gering die inperking ook is, leidt tot hopeloze rechtzaken, tot martelaarsschap, tot oeverloos gekissebis waar alle gevestigde media kwijlend aan meedoen en tenslotte tot een soort gijzeling van het collectief bewustzijn waardoor we alles in absurde propoties gaan zien en ons bijna alleen nog bezighouden met lange teentjes en korte lontjes... 

  Veel onbenulligheden groeien nou eenmaal als kool als je er aandacht aan schenkt...

  Ondertussen wordt de democratie onttakeld (Wie heeft er bijvoorbeeld ooit ingestemd met het verenigen van de staten van Europa?) en let bijna niemand meer op dat wat wél belangrijk is. En dat terwijl toch echt het voortbestaan van de aarde en alles wat er op leeft in deze tijd ernstig wordt bedreigd...

  En wat veel Amerikanen betreft: Laat ze, voor ze zich vol superioriteitsgevoel overal tegenaan bemoeien, eerst eens het goede voorbeeld geven want als je in hun land openlijk twijfelt aan de officiële complottheorieën, bijvoorbeeld over 9/11, kan dat je  duur te staan komen...


  Democratie is afstand doen van je zelfbeschikkingsrecht.

  Za 31 Januari 2009 11:07 | Aservire |

  U schrijft:"Ondertussen wordt de democratie onttakeld (Wie heeft er bijvoorbeeld ooit ingestemd met het verenigen van de staten van Europa?)"

   

  Dan heb ik mijn wedervraag aan u: wie heeft ooit ingestemd met het staatsbestel democratie ?!

  Democratie is nimmer tot stand gekomen na een uitvoerig Nederlands referendum over welk staatsbestel de inwoners van Nederland wensten.

  Democratie en Vrijheid zijn twee aparte zaken.

   

  Democratie is opgelegd door de machtnemers, zodat ze hen agenda kunnen uitvoeren.

   

  Democratie = ik ben handelingsonbekwaam. Derden moeten in mijn naambesluiten nemen.

  Handelings onbekwaam....he dat waren ook de slaven vroegahhh, die hadden ook een meester die in het naam besluiten nam.

   

  Maar tja roept u, wij zijn tenminste vrij ?! Dan zeg ik: "de indoctrinatie heeft goed gewerkt."

  Bepaalt u wat er met de helft van uw geld gebeurt ? Gaat u eens zelf een huis bouwen op uw grond, naar uw eigen idee. De gewapende burgers komen u van uw grond verwijderen en slopen uw huis.

   

  Google een naar Freeman on the Land. Robert Menard.

  Wij gehoren niet de staat ! Ons employee number(SOFI nr.)  kunnen we afwerpen !

   


  Re: Vrijheid, Democratie

  Zo 1 Februari 2009 12:24 | Vincent Brunott |

  @aservire,

  Ik roep nergens: "Maar ja, wij zijn tenminste vrij!". Weliswaar kennen we in het westen een relatief grote vrijheid van meningsuiting maar die functioneert in mijn ogen vooral als uitlaatklep en bij gebrek aan onafhankelijke informatiestromen is het een zware klus om tot een mening te komen die geënt is op de werkelijkheid.

  Het lijkt erop dat we vooral willen lullen en als er ergens een mondje wordt afgeplakt (in mijn ogen altijd onterecht) schreeuwt men dan ook meteen moord en brand. Ondertussen wordt er op de vrijheid van doen en laten flink bezuinigd en daar horen we bijna niemand over...

  Ja, de democratie is ons min of meer opgelegd maar niet te ontkennen valt dat er heel veel mensen waren die er naar snakten om mee te beslissen over hoe de samenleving moest worden ingericht en heel veel mensen waren dan ook blij toen de democratie haar intrede deed.

  Alternatieven voor democratie zijn de dictatuur en de anarchie. Anarchie leidt tot het recht van de sterkste en de dictatuur verontachtzaamd elke inbreng van haar ingezetenen.

  Ik zie geen serieus alternatief voor democratie. De democratie wordt ernstig misbruikt en komt vooralsnog neer op iets wat heel veel weg heeft van een regelrechte dictatuur maar alleen binnen een democratie is het mogelijk dat de bevolking zeggenschap heeft over haar eigen lot.  

  Het is aan het individu om de democratie naar behoren te laten functioneren. Zo lang er te veel individuen niet geïnteresseerd zijn, zich oren laten aannaaien, traditioneel stemgedrag vertonen of gewoon rondlopen met hebberigheid, ordinaire haat- en wraakgevoelens, angst e.d. zal er niet veel verbeteren.

  Het is volkomen zinloos om die machthebbers, zowel zichtbare als onzichtbare, die slechts uit zijn op eigen gewin, daarover een verwijt te maken want het ligt nou eenmaal besloten in hun natuur om de slaperigheid van de massa naar vermogen te bevorderen en tot op de bodem uit te buiten.

  Ofwel: Het is aan ons en aan niemand anders!

  PS:
  Ondertussen heb ik videomateriaal bekeken van Robert Menard. Hij is humoristisch. Er gaat iets inspirerends van hem uit en hij legt een aantal 'manipulatie-instrumenten' bloot. Hij stelt ondermeer dat als we de papierwinkel van overheden naast ons neerleggen, de overheid geen enkele macht meer over ons heeft. Dat klopt. Maar dat vereist dat we dat met heel veel mensen tegelijk doen want zo lang overheden over voldoende mensen beschikken die uitvoeren wat hen wordt opdragen, zoals bijvoorbeeld politie-agenten, kun je bijvoorbeeld niet zomaar ergens je eigen huis bouwen zonder ernstig in problemen te komen. 

  Het zelfbeschikkingsrecht van de een botst al snel met het zelfbeschikkingsrecht van de ander. Alleen wie gelooft dat we allemaal in principe volmaakt zijn en dat we alleen maar rottig gedrag vertonen omdat we ons in de klauwen van overheden bevinden, kan dat ontkennen. Als het zou lukken om alle overheden van ons af te schudden gaat het recht van de sterkste gelden. Mijn idee is dan ook niet dat we van alle overheden af moeten maar dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de overheden die we vormen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, ofwel een lichte vorm van anarchie, kan een uitstekend middel zijn (mits het zo wordt toegepast dat het geen averechts effect heeft) om overheden ertoe te bewegen wetten en regels aan te passen aan gerechtvaardigde wensen van de bevolking.

  Verder moeten we het hebben van inspirerende voorbeelden (Ja, zo kan het ook!), van stemgedrag en (het oprichten) van politieke partijen die ons dienen in plaats van ons te onderdrukken. Maar eerst en vooral komt het erop aan om binnen de marges van het mogelijke ons eigen leven op het juiste spoor te zetten. Want wat mogen we verwachten van overheden als velen van ons er voor zichzelf en anderen een onvolwassen puinhoop van maken? Ik geloof dat we zitten opgescheept met de overheden die we zelf verdienen en dat het in hoge mate afhankelijk is van het individu hoe de toekomst eruit zal gaan zien.