Korpschef: DNA afnemen na zelfmoord

Vr 6 Januari 2006 11:08 | Frank | 3182 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

UTRECHT - De Utrechtse korpschef Heijsman wil dat het wettelijk mogelijk wordt DNA af te nemen van zelfmoordenaars. ‘Zelfmoord is een drama, waar vaak een ander drama achter zit.’

Nu kan de politie bij niet-natuurlijke doodsoorzaken slechts in uitzonderlijke gevallen DNA verzamelen. Daarvoor is toestemming nodig van de officier van justitie. Aanvragen voor toestemming worden nu vaker geweigerd dan ingewilligd, zegt Heijsman.

Dat is jammer, want juist bij zelfmoorden denkt de korpschef dat het nuttig is DNA te verzamelen. Achter zelfdoding kan volgens hem een misdrijf van de betreffende persoon schuilen. Heijsman wil daarom dat het ‘nee, tenzij’ wordt veranderd in ‘ja, mits’. ‘Het mits zit erin of de betrokkene antecedenten heeft, of dat de omstandigheden van de dood opvallend zijn.’


De korpschef hoopt op een publieke discussie over het onderwerp. ‘Momenteel wordt wetgeving voorbereid die de mogelijkheden verruimt om DNA af te nemen bij verdachten, veroordeelden en vermisten, bijvoorbeeld via een haar uit een kam. Dat zal veel resultaat opleveren. We hopen dat we de gevallen van niet-natuurlijke doodsoorzaken ook in de nieuwe wetgeving wordt opgenomen.’

De Utrechtse politie had vorig jaar twee keer succes bij het oplossen van zaken nadat DNA was afgenomen bij een persoon die door niet-natuurlijke oorzaak om het leven was gekomen.

Een Utrechtse voetbaltrainer pleegde in augustus zelfmoord nadat hij was aangehouden wegens het versturen van seksueel getinte e-mails naar jeugdspelers. Onderzoek wees uit dat zijn DNA overeenkwam met de sporen die werden gevonden op het lichaam van Arthur Ghurahoo, die in 1986 op 11-jarige leeftijd werd vermoord.

In april vorig jaar werd DNA afgenomen bij een verdronken man in de Maliesingel. Heijsman: ‘Het was niet duidelijk of hij was gevallen of geduwd. We kregen van de officier toestemming DNA af te nemen. De man bleek in 2004 twee keer iemand te hebben verkracht.’

Bron: Volkskrant