Amerika is failliet!

Ma 8 Januari 2007 22:50 | Frank | 34463 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Als U zich grote zorgen maakt over hoeveel schulden u hebt, het kan allemaal nog veel erger. Amerika’s nationale schuld is meer dan 9 triljoen dollar. Dat is $9.000.000.000.000 ----- genoeg om Buckingham Palace 9,000 keer te kopen.

De verhoging, goedgekeurd door het Congres, geeft de regering de mogelijkheid om nog eens $781 biljoen te lenen. Hierdoor word de nationale schuldlimiet, het maximum dat Amerika kan lenen, verhoogd van $8 triljoen en $184 biljoen tot $8 triljoen en $961 biljoen. Wanneer het verhogen van de schuld, zoals door het Congres bepaald, niet was verhoogd voor 24 maart, had de regering niet meer kunnen lenen. Dit zou tot gevolg hebben dat uitstaande verplichtingen niet meer voldaan konden worden, met alle gevolgen van dien.

Het verzoek om de schuldlimiet te verhogen, zoals gevraagd door het Witte Huis, is het vierde verzoek sinds de huidige president Bush aan de macht kwam. In 2001 was de nationale schuld $5,7 triljoen. Vandaan de dag is dat dus explosief gestegen tot $8,2 triljoen, getallen die zeldzaam worden besproken in Washington.

De nationale schuld is het totale bedrag verschuldigd door de regering. Niet te verwarren met het begrotingstekort, wat aangeeft dat er jaarlijks meer uitgegeven wordt dan dat er aan inkomsten is. Wanneer deze tekorten oplopen, zal dus ook de nationale schuld oplopen.

Toen Bush het Witte Huis betrok erfde hij een begrotingssurplus van $236 biljoen, een erfenis van Bill Clinton. Deze had het extra geld gebruikt om de nationale schuld te verlagen in zijn laatste twee jaar als president. Bush erfde ook een ontzettend optimistische projectie. Experts voorspelde dat het bedrag aan extra inkomen over de aankomende 10 jaar zou oplopen tot $5,6 triljoen, er werd zelfs gesproken over het aflossen van de totale nationale schuld.

Vanaf dat moment hebben een aantal factoren, de aanslagen op 11 september 2001, de onverwachte lage belastingsinkomsten, Bush zijn belastingverlagingen en ontspoorde regering uitgaven, ervoor gezorgd dat het jaarlijkse inkomen weer in een tekort is veranderd. Dit jaar is het tekort bijna $400 biljoen.

De grootste zorg van analisten is de schuld van Amerika aan buitenlandse regeringen en banken, vooral in Azië. De nationale schuld is gesplitst tussen publiekelijk schulden, geld verschuldigd aan Amerikaanse en buitenlandse investeerders en geld verschuldigd aan onderdelen van regeringen. Bijna de helft van de publieke schuld is in handen van buitenlanders. Japan is de grootste crediteur met een totaal van $668 biljoen. China volgt, met een bedrag dat recent nog verhoogd is met $40 biljoen, met een totaal van $263 biljoen.

“Het waren vroeger beduidend minder buitenlanders waar we een schuld aan hadden”, Alice Rivlin, een voormalige begrotingsmedewerker onder president Clinton, “dit maakt ons veel kwetsbaarder voor de agenda van mensen”.

Histories is de huidige nationale schuld de hoogste in dollars, maar niet het hoogste in een percentage van het bruto nationaal product. In 1946 was dat $270 biljoen, 122 procent van het bruto nationaal product.

(bruto nationaal product = consumptie + investering + export – import)

Nu is dat 65 procent van het bruto nationaal product, bijna gelijk aan de 67 procent van 1996. Amerika heeft een nationale schuld sinds 1791, toen was het $75 miljoen. Vandaag de dag groeit de schuld met dit bedrag ieder uur.

$9 TRILJOEN

Is ongeveer vier keer het bruto nationale product van Groot-Brittannië.
je kunt er alle thee in China mee kopen voor de aankomende 2000 jaar.
je kunt er 28 Eiffel Torens mee bouwen, gemaakt van puur goud.
Bron : www.timesonline.co.uk

Nog een paar leuke cijfers:

Amerika moet iedere dag $2 miljard lenen om de rente over de schulden te betalen.
De medische kosten van meer dan 500.000 gewonde en stervende soldaten kost Amerika meer dan $2 miljard per maand.
President Bush heeft al meer geld uitgegeven dan ALLE voorgaande 43 presidenten bij elkaar opgeteld.

Bron: Eqgen / Timesonline

Reacties

  Hoe groot is de Nederlandse staatsschuld?

  Di 9 Januari 2007 00:42 | Frank |

  211,6 miljard euro sinds eind december 2006. Nederland heeft in 2007 een bevolking van bijna 16 miljoen personen. Dat betekent dat elke Nederlander, baby, grijsaard, gevangene, arm en rijk vandaag een groeiende schuld heeft. (maar aan wie ???)


  Dat komt overeen met tweederde (66,6 procent) van de totale productie van de Nederlandse economie dit jaar. Per hoofd van de bevolking bedraagt de staatsschuld zo'n 14.475 euro. Over deze schuld betaalt de staat, uit jou zak, dit jaar, 10 miljard euro aan rente. Na Onderwijs is de rentepost de grootste uitgavenpost op de Rijksbegroting.


  De overheid financiert haar schuld door staatsleningen uit te schrijven. Dit wordt georganiseerd door het Agentschap van het ministerie van Financiën. De staatsleningen werden tot enkele jaren geleden voor een deel 'onderhands' geplaatst bij enkele grote pensioenfondsen. Het ambtenarenpensioenfonds ABP was bijvoorbeeld verplicht om het grootste deel van zijn geld te beleggen in staatsobligaties. Tegenwoordig worden de staatsleningen allemaal direct op de kapitaalmarkt aangeboden.


  Vooral de discussie over de terugdringing van de staatsschuld is interessant. Het gaat hier immers om een afweging tussen de lange en de korte termijn. Drie argumenten pleiten er echter voor de staatsschuld versneld af te lossen.


  In de eerste plaats moet worden voorkomen dat de jonge generaties vanaf 2020 onevenredig zwaar worden belast ten gevolge van het doorschuiven van lasten naar de toekomst.


  In de tweede plaats dient er voor te worden gezorgd dat er ook in de toekomst voldoende ruimte op de overheidsbegroting aanwezig is om te kunnen investeren in de kwaliteit van de samenleving zoals onderwijs, zorg en veiligheid. Nu een begin maken met het nominaal terugbrengen van de staatsschuld is de beste voorwaarde om rente en aflossingsverplichtingen in de toekomst te kunnen verminderen.

  In de derde plaats is een beleidsstrategie om de staatsschuld op termijn weg te werken nodig om te verhinderen dat ouderen in de toekomst worden geconfronteerd met lastenverzwaringen die bij een tijdig ingrijpen hadden kunnen worden voorkomen. In die zin is de suggestie van de WRR om in de toekomst van draagkrachtige 65 plussers een AOW bijdrage te vragen dan ook een ongelukkige.


  Wanneer de staatsschuld te veel op zijn loop wordt gelaten, worden de problemen gewoon doorgeschoven naar de toekomst.


  Re: Amerika is failliet

  Di 11 Januari 2011 16:22 | Vincent Brunott |

  Ondertussen zijn we aangeland in 2011 en is de staatsschuld van de VS opgelopen tot 14 biljoen dollar (omdat ons biljoen in de VS een trillion wordt genoemd, spreken ze in de VS over een staatsschuld van van 14 trillion dollar). De staatsschuld bedraagt dus 14.000.000.000.000 dollar. Als je dat bedrag deelt door het aantal inwoners van de VS (volgens wikipedia waren dat er in 2010 ongeveer 308 miljoen) kom je grofweg uit op 45.000 dollar per amerikaan. 

  De staatsschuld is nu ongeveer even groot als het BNP. Het wettelijk toegestane maximum van de staatsschuld is al ettelijke keren naar boven toe bijgesteld en bedraagt nu  14.300.000.000.000 dollar. Het spant erom of die limiet met een nieuwe wet kan worden verhoogd. Zo niet dan moet Amerika zichzelf zo ongeveer wegbezuinigen. De meeste republikeinen lijken daar wel iets voor te voelen want die zien niets in zo'n nieuwe wet.

  Maar een of ander instinctief stemmetje in mij zegt dat Amerika ondanks alle economische ellende er iets duisters op zal vinden om zichzelf voorlopig niet als dominante macht van het wereldtoneel weg te laten cijferen...