Gedoogbeleid hasj en wiet op de tocht

Do 15 Februari 2007 01:15 | Frank | 8459 keer bekeken | 2 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Coffeeshop-eigenaren zijn bezorgd. Coffeeshops dichtbij middelbare scholen moeten worden gesloten en coffeeshops in de grensstreek worden tegengegaan. Het nieuwe kabinet wil een afstandscriterium. Dat staat op pagina 34 in het regeerakkoord. In sommige gemeenten geldt al een afstandscriterium, variërend van 100 tot 500 meter. Maar niet in alle grote steden. Dat terwijl ik nu al 30 minuten moet fietsen voor een joint. De exacte afstand die een coffeeshop van een school moet liggen, wordt niet genoemd. NOVA ging op pad met een meetlint.

Eerdere suggesties om coffeeshops op een industrieterrein onder te brengen lijken een beetje onnozel. Het volkomen gebrek aan sociale controlemogelijkheden, maken dat onder de huidige omstandigheden de situatie alleen maar kan verergeren.

Reden genoeg dus om eens een aantal zaken op een rijtje te zetten. Wat mij allereerst opviel in de hele discussie is dat de aandacht al snel naar de coffeeshop zelf en het gedoogbeleid ging. Het eigenlijke onderwerp: de overlast en de oorzaken daarvan, werden een ondergeschoven kindje. Het mag duidelijk zijn dat het bestaan van een coffeeshop op welke locatie dan ook, niet een bron van overlast hoeft te zijn. In de regel zorgen coffeeshops in Nederland voor weinig overlast. Dat zal zeker te maken hebben met de geestelijke toestand van een ieder die van een jointje geniet. Meestal geen middel dat de gebruiker druk of luidruchtig maakt.

En de vraag hoe het toch komt dat de coffeeshop in Amsterdam meer toeristen trekt dan Rijks- en Stedelijk Museum bij elkaar. En waarom de smeris zo overijverig optreed tegen een product dat nauwelijks om een optreden vraagt, terwijl diezelfde smeris met een grote boog om de harddrugsdealer op straat heen loopt. Uiteraard ook aandacht hoe de Oranjes zo puissant rijk werden! Daar krijgen we geen antwoord op. Maar we blijven wroeten.

Gaat de nieuwe regering dan ook de kroegen aanpakken die in de buurt van een school zitten? Nee dat niet. Je mag jezelf, als je 16 bent, (de minimum leeftijd voor een coffeshop is 18) helemaal vol laten lopen met alcohol tot je er korsakoff aan overhoud. Daar is in de begroting van dit kabinet rekening mee gehouden. En anders is er altijd nog de jellinek kliniek, toch? 'Er zijn ouders die breezers kopen voor verjaardagspartijtjes. De suikers in drankjes als breezers zorgen ervoor dat de alcohol sneller in het bloed wordt opgenomen, waardoor je eerder dronken wordt'. Het meest schadelijk is het voor de hersenen van jeugdigen, omdat die pas op 15-jarige leeftijd volgroeid zijn.

Uit een jongerenpeiling van de GGD Zuid-Holland Noord blijkt dat met name het geloof van belangrijke betekenis is voor het gebruik van alcohol en soft- en harddrugs. 'Daarbij gaat het er niet om of de jongeren gelovig zijn opgevoed, maar of het geloof van belang is in de levenswijze. Met dit nieuwe kabinet voor de deur vol met gelovige, CDA / Christenunie, is het toch wel raar dat een regels die voorgeschreven door hun God, in het grote boek, gewoon in de wind worden geslagen. Bijvoorbeeld Genesis 1:12:"The earth brought forth vegetation, plants yielding seed after their kind, and trees bearing fruit with seed in them, after their kind; and God saw that it was good." Valt cannabis daar ook niet onder? Maar het zijn diezelfde gelovigen die zich niet eens aan hun eigen 10 geboden kunnen houden (bijvoorbeeld gij zult niet doden)

Bill Hicks kan het beter veroorden dan ik..

Kosten maatschappij van alcoholmisbruik
Alcoholmisbruik koste de maatschappij 2,6 miljard euro per jaar (2001). De kosten bestaan uit:

 • Kosten hulpverlening aan probleemdrinkers (verslavingszorg): 68 miljoen euro.
 • Kosten algemene gezondheidszorg (ziekenhuisopname en huisartsenhulp): 115 miljoen euro.
 • Kosten voor werk (verzuim, ziekte, werkeloosheid, uitkeringen): 1554 miljoen euro.
 • Kosten voor misdrijven en overtredingen (vernielschade, verkeersongevallen en justitiële kosten): 841 miljoen euro. 

Kosten maatschappij blowers

 • Dit mag jij invullen als je kan.

Er wordt iedereen altijd voorgehouden dat blowen en Marihuana zo slecht zijn, je hersencellen zouden afsterven etc. Nu blijkt het tegendeel uit een onderzoek van de universiteit van Saskatchewan (welk?) in Saskatoon.

GROEN VRIJ
DE CANNABISPARTIJ VOOR DE ZWEVENDE KIEZER

Groen vrijHet moest er eens van komen, een belangenpartij voor de cannabisgebruikers in Nederland. Vooral omdat er na zo'n halve eeuw gedogen iedereen het er wel over eens was dat een tevreden roker geen onruststoker is. Maar ook omdat onze dames en heren politici steeds Amerikaanser begonnen te praten als ze hun mening over ons Nationaal genotsmiddel ter sprake kwam. Echter haalde deze partij niet genoeg stemmen om een zetel te behalen in de kamer. Tja zo zie je maar de achterban was zelfs te stoned om te gaan stemmen.

We leven toch in een mooie fijne Democratie?
Je gelooft zeker ook in Sinterklaas? We leven in een schijn democratie! Ieder land heeft een politieke structuur die honderden jaren grotendeels onveranderd blijft. In Rusland regeert de president nog steeds als een Tsaar, in Frankrijk als een Zonnekoning. Nederland wordt sinds de Gouden Eeuw bestuurd door regenten en zakenlieden. Die schuiven elkaar de vette kluiven toe. Burgers mogen eens in de vier jaar als een analfabeet een kruisje zetten. Beginnende politieke partijen maken weinig kans en mogen meedoen om de schijn van democratie overeind te houden. Zittende partijen krijgen zendtijd en geld voor de eigen promotie.
Het CDA b.v. ontving afgelopen jaar €3.500.000,-
Internet Democratie zoals Groen Vrij! die voorstaat zal de macht daar leggen waar ze hoort, bij het volk!

In Nederland kennen we een vertegenwoordigende democratie. De burger heeft geen directe inspraak, maar wordt geregeerd door een vaak ondoorzichtige laag van regenten, instanties en bedrijven die er een eigen agenda op na houden. Nu de moderne mens steeds mondiger wordt en meer inspraak wil, wekt dit systeem steeds meer frustratie en irritatie op. In Nederland heeft bijna 80% van de burgers een computer en dus meestal ook toegang tot internet. Een uitgelezen kans om te komen tot meer inspraak en een nieuwe vorm van democratie! De programmapunten 1, 2 en 3 geven de essensie weer van Groen Vrij.

1. Groen Vrij! wil leden van politieke partijen via internet inzicht, inspraak en daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid geven.

2.Groen Vrij!, Iedere Europese cannabis consument dient de vrijheid te hebben voor eigen gebruik tien planten te kweken uit een legaal zakje zaad.

3. Opheffen van het verbod en de beperkingen op de teelt van industriële hennep.

Ja maar....
Je mag toch 5 planten telen in Nederland?
Neen dat mag niet, er zijn mensen hun huurhuis uitgezet om 3 plantjes. Als je meer dan 30 gram hebt geoogst wordt je daarvoor veroordeeld. Huizenbezitters mogen lekker blijven zitten. Criminelen huren een bedrijfsruimte en een stroman. De kleine man wordt zoals gewoonlijk weer het zwaarst gepakt.


De meest linkse partijen willen toch ook legalisatie?
Alleen in naam om stemmen te winnen. In werkelijkheid willen ze hoogstends een beperkt aantal telers vergunning geven voor het kweken van slechts enkele soorten van een lage kwaliteit. De prijs blijft hoog, eigen teelt blijft verboden en dus bestreden. Door de hoge prijs zal illegale teelt alleen maar gestimuleerd worden.
Nu de verkiezingen voorbij zijn is het weer bussiness as usual. De linkse partijen zullen legalisatie niet willen doordrukken nu ze sinds de slechte resultaten van GroenVrij! weten dat de Cannabis zaak geen stemmen opleverd. Het CDA zal niet willen toegeven uit vrees dat Geert Wilders nog meer rechtse stemmen krijgt.

Je kunt toch overal in Nederland naar de Coffeeshop?
Er zijn slechts 800 Coffeeshops in een beperkt aantal (30% ) van de Nederlandse gemeentes en dat worden er jaarlijks minder. Het CDA wil de komende tien jaar alle Coffeeshops sluiten. Waarom mogen mensen die Cannabis genieten niet hun eigen sociale ontmoetingsruimten hebben en de alcohol gebruikers wel?


Cannabis is toch slecht voor je?
Niets gebruiken is ongetwijfeld beter. De mens zou alleen schoon water moeten drinken, onbespoten groente moeten eten en 's-avonds met de kippen op stok moeten gaan. Maar dat is niet de realiteit. Cannabis is veel minder schadelijk voor je als alcohol, tabak of cafeïne.

Met dank aan de zelf gecreëerde problemen zoals terrorisme, criminaliteit en het onmondig maken van de burger in het algemeen, gedraagt de overheid zich in haar machteloosheid steeds intoleranter, dwingender en horkeriger. Burgers worden tegen elkaar uitgespeeld op basis van hun mening, geloof, afkomst of zelfs het gebruik van genotsmiddelen. Afluisteren, verklikken is aan de orde van de dag en wordt gestimuleerd.

Bronnen:


Bron: Zie artikel

Reacties

  Meer overlast door harde aanpak drugs

  Zo 18 Februari 2007 14:54 | Frank |

  Een hardere aanpak van softdrugs zal in de grenssteden leiden tot een toename van de illegale handel, criminaliteit en overlast. Dat schrijven tien burgemeesters, waaronder die van Breda, Terneuzen, Tilburg en Bergen op Zoom, in een brief aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen.


  De brief is een reactie op het regeerakkoord waarin de coalitie harder optreden aankondigt tegen softdrugs. De nieuwe regering wil het gedoogbeleid zoveel mogelijk terugdringen, drugspanden sluiten en drugsoverlast krachtig bestrijden.


  Bron: https://www.bndestem.nl/binnenland/article1125181.ece" target="_blank">BN/Stem


  Stabiliteit in druggebruik

  Di 20 Februari 2007 23:03 | Frank |

  PERSBERICHT

  Rotterdam, 30 januari 2007 – Het gebruik van soft- en harddrugs onder Nederlanders heeft zich
  het afgelopen decennium gestabiliseerd. De populariteit van tabak is op zijn retour. Ook drinken
  steeds minder Nederlanders wel eens zes of meer glazen alcohol op één dag. Deze bevindingen
  komen voort uit het derde nationale prevalentieonderzoek middelengebruik (NPO 2005) dat het
  IVO in opdracht van het Ministerie van VWS heeft uitgevoerd. De eerste twee NPOonderzoeken
  vonden in 1997 en 2001 plaats. In 2005 werden 4500 Nederlanders van 15 tot en
  met 64 jaar ondervraagd. De resultaten zijn representatief voor de algemene Nederlandse
  bevolking van 15 tot en met 64 jaar.


  Cannabisgebruik ongewijzigd
  Het aantal Nederlanders dat in het jaar voorafgaande aan het onderzoek cannabis heeft gebruikt, is
  tussen 1997 en 2005 stabiel. Sinds 1997 werd dit middel in ons land door ca. 5,5% van de bevolking in
  het afgelopen jaar gebruikt. Ook het aantal personen dat in de maand voorafgaande aan het onderzoek
  cannabis heeft gebruikt, is sinds 1997 ongewijzigd. Het gaat om iets meer dan 3% van de bevolking.
  Daarnaast is het aantal nieuwe cannabisgebruikers met 1,5% per jaar stabiel.
  Sinds 2001 is de gemiddelde startleeftijd van cannabisgebruik licht gestegen: van 15,9 naar 16,4 jaar.
  Al sinds 1997 voltrok zich een stijging in de gemiddelde leeftijd van recente gebruikers (gebruikers
  die het middel in het afgelopen jaar hebben gebruikt). De gemiddelde leeftijd van recente gebruikers
  steeg tussen 1997 en 2005 van 27,3 naar 30,5 jaar.


  Geen toename in harddruggebruik
  Het gebruik van harddrugs (XTC, cocaïne, amfetamine, LSD en/of heroïne) is tussen 1997 en 2005
  ongewijzigd. Sinds 1997 ligt het gebruik in het afgelopen jaar op 1,5% en het gebruik in de afgelopen
  maand op 0,5%. Stabiliteit in harddruggebruik geldt zowel voor de categorie harddrugs als voor de
  afzonderlijke middelen daarbinnen. Een uitzondering hierop vormt XTC. Tussen 1997 en 2005 is het
  gebruik van XTC in het afgelopen jaar gestegen van 0,8% naar 1,2%.
  Tabakgebruik op zijn retour
  Het aantal dagelijks rokers in ons land nam tussen 1997 en 2005 af van 35,1% naar 26,9%. Deze
  relatieve afname van bijna een kwart voltrok zich over de gehele linie: zowel onder mannen als
  vrouwen, onder jonge, middelbare en oudere Nederlanders, en onder Nederlanders uit verstedelijkte en
  niet verstedelijkte gebieden. Het percentage zware rokers (rokers die minimaal 20 sigaretten per dag
  roken) daalde van 10,7% naar 8,7%. Ook blijkt uit de onderzoeksresultaten dat er jaarlijks steeds
  minder nieuwe rokers bij komen.


  Afname ‘binge’ drinken
  Het alcoholgebruik in ons land laat een redelijk stabiel beeld zien. In 1997 gaf 86,7% van de
  bevolking aan in het afgelopen jaar alcohol gedronken te hebben; in 2005 lag dit met 85,4% ten
  opzichte van 1997 een procent lager. Het aantal Nederlanders dat in de afgelopen maand alcohol had
  gedronken bleef over de jaren heen stabiel rond 78%. Ook het aantal nieuwe drinkers blijft met 2%
  ongewijzigd. Wel is een dalende trend te zien in drinkers die in het afgelopen half jaar wel eens 6 of
  meer glazen alcohol op één dag hebben gedronken. Dit ‘binge’ drinken nam af van 38,6% in 1997 tot
  34,5% in 2005.


  Trends in gebruik overige middelen
  Tussen 2001 en 2005 nam het gebruik van prestatieverhogende middelen in het afgelopen jaar toe, met
  name onder mannen. In 2005 gebruikte 0,5% van de Nederlanders in het afgelopen jaar
  prestatieverhogende middelen.
  Het gebruik van slaap- en/of kalmeringsmiddelen neemt af. Het percentage Nederlanders dat in het
  afgelopen jaar slaap- en/of kalmeringsmiddelen heeft gebruikt, is tussen 1997 en 2005 gedaald van
  11,9% naar 9,3%. Tussen 1997 en 2001 was het gebruik stabiel, waarna zich de daling inzette. De
  daling voltrok zich voornamelijk onder 45- tot 65-jarigen en in verstedelijkte gebieden.
  Ook het gebruik in de afgelopen maand is tussen 1997 en 2005 gedaald: van 6,6% naar 5,0%. Ook hier
  geldt dat de daling zich vanaf 2001 heeft ingezet, en wel onder vrouwen en 45- tot 65-jarigen.


  Noot voor de redactie:
  IVO is een wetenschappelijk bureau voor onderzoek en advies op het gebied van leefwijzen en
  verslaving. In de samenvatting, behorend bij dit persbericht, kunt u meer informatie vinden over de
  onderzoeksresultaten. De onderzoeksrapportage ‘Nationaal Prevalentie Onderzoek Middelengebruik
  2005’ kunt u downloaden van onze website https://www.ivo.nl" target="_blank">www.ivo.nl. Ook kunt u contact opnemen met het IVO
  (010-4253366 of https://mailto:secretariaat@ivo.nl" target="_blank">secretariaat@ivo.nl ).