Welzijn van dieren tijdens het vervoer (nieuwe regelgeving)

Ma 8 Januari 2007 21:40 | Frank | 3918 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Vanaf 5 januari is er nieuwe Europese wetgeving voor het welzijn van dieren tijdens het transport. De Europese Unie (EU) werkt aan een volledige herschikking van de voorschriften inzake het welzijn van dieren tijdens het vervoer. In deze nieuwe regelgeving worden alle direct of indirect bij het dierentransport betrokken personen met hun respectieve verantwoordelijkheden aangeduid, worden de toezichtsmaatregelen verscherpt en worden strengere voorschriften vastgesteld voor lange transporten en de gebruikte voertuigen.

Deze verordening is van toepassing op het vervoer van levende gewervelde dieren binnen de Europese Unie (EU) voorzover dit verband houdt met een economische bedrijvigheid, en heeft ten doel ervoor te zorgen dat de dieren geen letsel oplopen of onnodig lijden, en dat tijdens het transport, naar de slachterij, in de behoeften van de dieren wordt voorzien.

De verordening breidt de verantwoordelijkheden voor het dierenwelzijn uit tot alle personen die bij het vervoer betrokken zijn, de activiteiten voor en na het transport daarbij inbegrepen. Al deze personen moeten tijdens de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, toezien op de naleving van de wetgeving.

Dat geldt voor de vervoerders (waarop de vorige wetgeving al van toepassing was), en nu dus ook voor de organisatoren van het vervoer, de bestuurders en de "houders van vervoerde dieren" (personeel van de verzamelcentra, markten en slachthuizen, en de veehouders).

Alle betrokkenen en hun personeel moeten een passende opleiding ontvangen. Met name de bestuurders en verzorgers moeten in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, afgegeven door een door de bevoegde autoriteiten erkende instantie, nadat zij met goed gevolg een volledige opleiding op het gebied van het welzijn van dieren tijdens het vervoer doorlopen hebben en geslaagd zijn voor een examen.

Voetnoot bij dit 'positieve' nieuws voor de dieren is dat het verzoek tot deze verordening dateert van 19 november 1991. Volgens ramingen worden er in de Europese Unie ongeveer 1 miljoen dieren per dag vervoerd (pluimvee uitgezonderd). 16 jaar x 1 miljoen dieren per dag is opgeteld ehm.. erg veel dierenleed in de afgelopen 16 jaar. Misschien toch maar vegetarier worden?

Actieplan ter bevordering van dierenwelzijn 2006-2010

http://europa.eu/index_nl.htm

 

Bron: YaYaBLa / europa.eu