DE EU, HET REFERENDUM EN APARTHEID

Za 29 September 2007 18:11 | Frank | 3907 keer bekeken | 1 reactie | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

26 September - 2007 - Weet U nog wat ons werd beloofd? Eén groot Europa waar we zelfs zonder paspoort zouden kunnen rondreizen. Als we maar JA stemden: vóór het nieuwe Europese economische machtsblok EU. En wat kwam er van al die beweringen terecht? Niets, nada, niente, ingenting, nichts, rien! En de rest was - en ís - ook gelogen.

"Deze oplichterij is schokkend. Dit is een knip-en-plak-grondwet." - Het voorstel voor een z.g. 'nieuw EU-verdrag' is voor 96 procent hetzelfde als de ontwerptekst van de verworpen Europese grondwet.

Op dit moment is er ondermeer een peiling van de (regeringsgetrouwe) Volkskrant, waar via Internet de volgende vraag wordt gesteld: "Het kabinet vindt dat er geen referendum nodig is over het nieuwe Europese verdrag. Volgens voormalig PvdA-kamerlid Dubbelboer is het voor de sociaal-democraten politieke zelfmoord als ze een volksraadpleging afwijzen. Moet er nu wel of niet een referendum komen?"*

En nu, op Woensdagochtend 26 September 2007, om 10.14 uur, heeft één-en-zestig-komma-zeven procent (61,7%) 'Ja' gestemd: men wil absoluut een volksstemming. Mensen die de gang van zaken niet begrijpen, de cyber 'stemgroepen' van de multinationals, of de collaborateurs die er zelf beter van denken te worden: die gaven met 38,3% hun stem weg. Op dat moment hadden 3718 mensen gestemd, en was het aantal reacties 825.*

Frankrijk en Nederland stemden dus volledig terecht tégen de EU grondwet, wat de oorlogshetzende massamedia ook beweerden, maar Nederland werd gewoonweg verder uitgekleed, de sociale afbraak ging gewoon door, en 't land werd ook - en tegen de wetgeving in - illegaal door de juridische collaborateurs tot een Apartheidstaat gemaakt. Een Europese Unie Apartheidstaat, waar al tienduizenden mensen tot 50 Euro boete zijn veroordeeld (Justitie: 'Feitcode D517') omdat ze in hun eigen land de eigen deur uitgingen, zónder een identiteitsbewijs op zak dat ze wettelijk verplicht bij zich moeten dragen. Dat is toch Apartheidspolitiek? Of niet soms?

NEDERLAND IS EEN BELASTINGPARADIJS VOOR DE MULTINATIONALS

En waarom betalen de mensen - die niet bij de plutocraten horen - nu in Nederland de hoogste belastingen ter wereld? Die wéér verhoogd gaan worden, net zoals de betalingen aan ons personeel, in dit geval de ministers etc. En in SHELL's kleine middeleeuwse koninkrijkje betalen we ook nog 's de vrijwel hoogste brandstofprijzen ter wereld? En dat in een waar belastingparadijs voor de multinationals?*

De VVD zette indertijd zelfs ook nog de holocaust in om op die dreigende manier Ja-stemmen voor de verraderlijke EU grondwet te werven. Want dat soort mensachtigen wil de lage lonen, de sociale afbraak en Nederland als belastingparadijs voor de multinationals behouden. De persorganen van deze mensonterende multinationals, zoals de propagandistische NRC, het ANP en andere 'megafonen vande macht', die hebben het natuurlijk verwijderd van Internet. Maar hier is het origineel wél te vinden - Url.: http://www.expatica.com/source/forum_thread.asp?channel_id=1&thread_id=24045  

Indertijd schreef ik over het referendum in Nederland, Europa en de EU grondwet, en daaraan hoeft weinig veranderd te worden: dezelfde mafia die de belastingbetalers in Nederland en de rest van de EU indertijd verder wilde belazeren, diezelfde kwalijke groep gaat nu een stapje verder en ontneemt iedereen z'n stem. Dat kan toch niet waar zijn? Dat we dat pikken van ons personeel dat zich nu 'politicus' noemt? En denkt 'onschendbaar' te zijn doordat men zich heeft verkocht aan wat men gelooft 'de hoogste bieder' te zijn? Wordt het niet de allerhoogste tijd voor hooivorken, pek en veren? De 'hoogste bieders' zijn geen mensen, maar roofmoordenaars!

door Henk Ruyssenaars - Journalist

Reacties

  Europese Grondwet

  Zo 30 September 2007 11:10 | Vincent Brunott |

  Dat de PVDA kiezersbedrog zou plegen, zoals nu vaak wordt geroepen, is in zoverre onjuist dat een partijprogramma niet hetzelfde is als een regeerakkoord. Het ziet er naar uit dat de PVDA het referendum laat schieten in ruil voor het (voorlopig) niet doorgaan van de ontslagversoepeling. Maar wat hebben we daaraan als we worden onderworpen aan een niet gekozen europese regering? De PVDA is op zijn minst ernstig in de war als het gaat om keuzes maken tussen prioriteiten. Onze souvereiniteit, die toch al op ondemocratische wijze ernstig wordt aangetast door o.a. besluitvorming in Brussel en de VS, is een veel belangrijkere aangelegenheid dan het wel of niet versoepelen van het ontslagrecht. Ik wil niet opgaan in een kleurloze slavenmassa. Ik eis een referendum. Helpt dat? Als ik mijn woning verlaat doe ik dat consequent zonder ID behalve als ik ga autorijden. Helpt dat? Helpt een gewapende opstand? Wat helpt? Ik probeer wakker te zijn en waarschijnlijk is dat het enige wat op den duur echt helpt want als we ons niet meer laten leiden door denkpatronen zoals die door machtselites zijn geprogrammeerd zal de greep van die elites op ons doen en laten verzwakken.


  Hitler kwam aan de macht met behulp van financiers uit de VS. Vervolgens werd hij verslagen door de geallieerden. Oost-europa werd afgestaan aan de SU, eveneens door financiering vanuit het westen ontstaan en west-europa werd een satelliet van de VS. Tot voor kort hebben we met die tweedeling geleefd. De SU is verslagen en sindsdien heeft het wolfachtige kapitalisme vrij spel. Wie nu nog een vorm van broederlijkheid in de economie bepleit wordt weggezet als stalinist. We worden bespeeld met sentimenten: Jodenvervolging en 40 miljoen doden onder Stalin. Zolang we niet boven die sentimenten uitstijgen om zicht te krijgen op hoe al die gruwelen zorgvuldig door tamelijk onzichtbare megamachtstrevers worden gestuurd blijven we, in de ban van die sentimenten, als was in de handen van hen die ons tot slaven kneden.


  Hoe lang bemoeit de internationale gemeenschap zich nu al met het midden-oosten? En hoe is de toestand daar nu? Als je op de kaart kijkt zie je daar nauwelijks nog landsgrenzen die niet sterk door de internationale gemeenschap, o.l.v. de VS, zijn medebepaald. Ook zijn er nauwelijks regimes te vinden die niet door het westen zijn geïmplementeerd of er met goedvinden van het westen functioneren. Iran lijkt daarop misschien een uitzondering maar toen de Sjah was verdreven werd ayatollah khomeini braaf vanuit zijn parijse ballingsoord ingevlogen. Verdeel en heers. Eigenlijk is het allemaal goed zichtbaar voor wie enige moeite doet zich op eigen kracht te informeren.


  Ik eis een referendum want ik acht het noodzakelijk dat Nederland zo los mogelijk van die duistere internationale neoconservatieve globalisatoren functioneert die nu alles in het werk stellen om ons een referendum te onthouden.