De zaak Wilders

woensdag 13 januari 2010 12:00 | Crimesite | 2758 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
Al voordat er inhoudelijk over de beschuldigingen aan het adres van Wilders wordt gesproken is de zaak opmerkelijk. Het Openbaar Ministerie dat Wilders niet wilde vervolgen, werd daartoe gedwongen door het Hof Amsterdam, waarna zijn advocaat mr. Moszkowicz probeerde de zaak direct door de Hoge Raad af te laten handelen. Dat verzoek werd afgewimpeld en vervolgens werd er een bezwaarschrift tegen de dagvaarding ingediend, dat woensdag 13 januari 2010 wordt behandeld. Een week later is de regiezitting van de rechtbank gepland. Dat schrijft Dr. mr. W. Wedzinga in een persbericht.

De strafzaak tegen deze prominente politicus is juridisch en maatschappelijk van groot belang. Juridisch omdat het gaat om de precaire vraag tot hoever de vrijheid van meningsuiting strekt in een geval waarin een politicus - zakelijk samengevat - moslims zou hebben gediscrimineerd. Maatschappelijk omdat de uitkomst van de zaak grote sociale en politieke gevolgen kan hebben. Alle reden om de zaak met meer dan normale belangstelling te volgen en de behandeling en uitspraak kritisch en gedegen tegen het licht te houden.

Behalve de al genoemde vraag naar de grens van de vrijheid van meningsuiting spelen in deze strafzaak tal van interessante vragen een rol. Zo rijst de vraag of het Hof dat de vervolging van Wilders heeft bevolen in zijn opmerkelijke beslissing al een voorschot heeft genomen op de uitspraak die de rechtbank zal geven en of de samenstelling van de rechtbank van invloed kan zijn op de uitspraak? Waarom eerst naar de Hoge Raad dat geen feitenonderzoek kan doen en nu aankondigen dat er op de regieziting om nader onderzoek zal worden gevraagd? Is het van belang de rechters te screenen op hun politieke voorkeur om wraking te voorkomen en het gezag de uitspraak te versterken? Welke strategie staat Wilders voor ogen en welke strategie is voor hem het beste? Welke gevolgen kan de uitspraak hebben? Welke uitspraak is te verwachten?

Over het antwoord op deze belangrijke vragen bestaat veel onduidelijkheid, niet in de laatste plaats omdat goede en adequate voorlichting in de media veel te wensen over laat. Strafrechtdeskundige dr. mr. W. Wedzinga geldt als een van de beste strafrechtjuristen in het land en heeft in gezaghebbende tijdschriften en handboeken over het onderwerp discriminatie en strafrecht gepubliceerd. Zijn achtergrond als raadsheer en wetenschapper staat garant voor een objectief, onafhankelijk en deskundig oordeel over het verloop van het proces en de juridische en maatschappelijke consequenties van de uitspraak. Hij is bovendien in staat de kern kort, bondig en helder samen te vatten.

Op de site "Crimesite" zal Wedzinga binnenkort zijn licht doen schijnen over deze zaak, waarbij hij ook de argumenten en strategie van de verdediging en het Openbaar Ministerie zal evalueren en waarderen.

Wedzinga stelt zich graag beschikbaar om in de media deskundig commentaar te geven over de "ins and outs" van deze belangwekkende strafzaak.

 Quote

Iedereen ontdekt vroeger of minder vroeg in zijn leven dat het volmaakte geluk onbereikbaar is, maar weinigen staan stil bij de tegenovergestelde gedachte: dat hetzelfde geldt voor het volmaakte ongeluk. De krachten die zich tegen de verwezenlijking van die beide uitersten verzetten zijn van dezelfde aard: ze komen voort uit onze menselijke staat, die niets dat oneindig is verdraagt.
Primo Levi