Ontsnapping van Baran moet leiden tot wetswijziging

maandag 21 september 2009 19:10 | Crimesite | 2250 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

De ontsnapte crimineel Saban Baran zal nooit hebben kunnen bevroeden dat zijn verdwijning zo’n impact op de Nederlandse samenleving zou veroorzaken, maar het feit ligt er. Degenen die na hem komen, laten we hopen van niet, zullen het hem niet in dank afnemen. In de tussentijd gaat het vingertje wijzen driftig door want nu is er het Burgercomité tegen Onrecht, opgericht door slachtoffers van geweldsmisdrijven, dat het ontslag eist van de Arnhemse rechters die Baran onlangs met verlof lieten gaan en hem daarmee gelegenheid gaven te vluchten. „Als hun handelwijze zonder gevolgen blijft, schaadt dit in hoge mate de rechtsorde”, schrijft het comité in een brief aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad, aldus de voorzitter van het Burgercomité, Joost Eerdmans. Dat schrijft Crimesite vandaag.

De recherche is er van overtuigd dat hij is gevlucht. Mogelijk is hij nu in zijn geboorteland Turkije, dat geen onderdanen uitlevert en dus als ideaal toevluchtsoord geldt voor gezochte Turken. ''Nu is hij definitief pleite en zit hij waarschijnlijk met een vals paspoort in Turkije,'' zegt een bron die is betrokken bij het onderzoek naar B.'s groepering, onder codenaam Sneep. ''Na jaren van grootschalig onderzoek, dat vele miljoenen heeft gekost en ontzettend veel capaciteit van de recherche en justitie, geven ze een gevaarlijke hoofdverdachte van wie je kunt verwachten dat hij vlucht, zomaar toestemming weg te wandelen.''

Nieuwe strafzaak
Bovendien loopt inmiddels nog een nieuwe strafzaak tegen hem. Hij zou met zijn eveneens zeer gewelddadige medeverdachte Bekir I. in de Jan Evertsenstraat in stadsdeel De Baarsjes betrokken zijn geweest bij een steekpartij met een rivaliserende groep. Maar of Saban daar zelf bij zal zijn mag ernstig worden betwijfeld.

Nauwelijks dossierkennis
Een onervaren aanklager bij het gerechtshof, een advocaat-generaal, zou hebben ingestemd met twee dagen verlof. De man kende het dossier nauwelijks. Hij nam waar vanwege vakanties. Als dit klopt zou dit een blunder van de bovenste plank zijn. Het is onbegrijpelijk dat een zo omvangrijk onderzoek wordt behandeld als zijnde een verlenging van 30 dagen van een winkeldief. De nationale recherche en het landelijk parket wezen er daarna direct op dat de man zeer vluchtgevaarlijk was. Zo voerde de nationale recherche aan dat Saban Baran concrete voorbereidingen had getroffen om het land te verlaten. Hij had volgens deze politie-informatie een Belgisch paspoort en een auto geregeld. Ook had hij plannen om naar Turkije te vluchten. De onervaren aanklager bij het gerechtshof gelastte toen wel direct zijn arrestatie. Maar de volgende dag wist hij het gerechtshof weer niet te overtuigen het verlof terug te draaien. Het mag duidelijk zijn dat de kater bij de diverse betrokken organisaties groot moet zijn.

Wet veranderen
Komende donderdag moet minister van justitie Hirsch Ballin zich in de Kamer verantwoorden voor de zo langzamerhand op een klucht lijkende verdwijning van de crimineel Saban Baran waarbij alle over elkaar heen struikelende partijen steeds maar weer met het vingertje naar de ander wijzen. Het zou goed zijn om het debat meteen te benutten om de huidige, wettelijke regels onder de loep te nemen en daar waar nodig aan te passen, dan wel het indienen van de nodige wetsvoorstellen, zoals de hieronder staande punten.

  • Een crimineel mag een hoger beroep niet kunnen benutten om op die manier in aanmerking te komen voor een strafonderbreking. Het kan en mag niet zo zijn dat na een veroordeling bij de rechtbank iemand, door in hoger beroep te gaan, opeens niet als een dader wordt behandeld waardoor het afwijzen van verlof veel lastiger wordt. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat voorarrest altijd tot het minimum beperkt moet blijven. Maar hoe zich dat dan verhoudt tot de al 2,5 jaar in voorarrest zittende Ali A. roept de nodige vraagtekens op. Dit terzijde.
  • Strafonderbreking, verlof en/of schorsing van de detentie mag niet gelden voor criminelen die voor zware (gewelds)delicten - zoals in het geval van Saban Baran het geval was - zijn veroordeeld.
  • Ontsnappen uit een gevangenis, niet terugkomen van een strafonderbreking, het ontsnappen tijdens een al dan niet begeleid verlof, moet er toe leiden dat de voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) automatisch komt te vervallen en dat per geval moet worden bekeken in hoeverre iemand nog zwaarder gestraft kan worden indien een ontsnapping de rechtsorde in ernstige mate heeft geschokt.

Tot slot. Er is een nieuwe peiling met als titel Laat Nederland verdrag sluiten met Turkije om Saban terug te halen.

 Quote

We zijn slechts bang voor hen die we haten of liefhebben. We vermijden slechts hen die ons teveel afstoten of aantrekken. We lopen nooit weg voor hen bij wie we ons neutraal voelen.
Masters of Wisdom