Milieu problemen bestaan niet.(video)

Do 12 Oktober 2006 18:16 | Frank | 3518 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

Geboren in 1934 in een groot gezin, zag Leo Nevels hoe de natuur, na de Tweede Wereldoorlog, te lijden had van allerlei menselijke activiteiten. Hij besloot daarom actie te ondernemen om de vernietiging van het wereldmilieu een halt toe te roepen en begon zijn studie chemie aan de TU in Delft. Gedurende zijn studie stichtte hij reeds de firma Edelchemie en verkreeg zijn eerste patenten.

Het eerste begin
Na zijn studie werkte hij meerdere jaren als scheikunde docent. Ondertussen zette hij zijn onderzoek naar afvalverwerking voort, waarbij hij tientallen ovens en gaswas-installaties ontwierp. Toen hij inzag dat zijn onderzoek tot iets belangrijks leidde, liet hij het leraarschap achter
zich en stortte zich volledig op zijn onderzoek. Zijn doel was het ontwikkelen van technologie voor de duurzame verwerking van alle chemische afvalstoffen van de moderne maatschappij met minimale emissies. Hij noemde deze technologie de Nuloptie technologie.

De Natuur
Bij zijn onderzoek richtte Nevels zijn aandacht op hoe de Natuur met haar afval omgaat. Het was de vulkaan “la Corona” op het eiland Lanzarote die hem uiteindelijk aangaf hoe het recyclingsproces in de Natuur plaatsvindt. Alle levende wezens zijn opgebouwd uit eenvoudige basisgrondstoffen. Wanneer deze wezens sterven, begint het mineralisatieproces. Heel gestaag
wordt de materie getrasporteerd naar het binnenste van de aarde, waar hij gesmolten wordt. Hier vindt differentiatie van de materie plaats, zodat nieuwe basisstoffen worden gevormd, die ooit weer terug zullen keren naar het aardoppervlak. Daar zullen ze opnieuw deel kunnen gaan uitmaken van een levend organisme. Een werkelijk fantastische voorbeeld van een
duurzame materiaalcyclus.


De Nuloptie
In zijn Nuloptie heeft Leo Nevels geprobeerd de voetstappen van de Natuur te volgen, zij het met zevenmijlslaarzen, aangezien de afvalstoffen veel sneller worden gemineraliseerd door de verhoogde temperatuur. De processen in de atmosfeer dienden als model voor hoe de gaswasinstallatie er moest uitzien. De technologie was al reeds voldoende ontwikkeld in 1989.
In 1992 werden de eerste patenten verkregen in de V.S., gevolgd door verscheidenen patenten in Europa, de Sovjet Unie en Japan. Op dit moment is de Nuloptie al gedurende meer dan 15 jaar in de praktiek beproefd.

Bron: edelchemie.nl / sdnl.nl