Greenpeace wil energierevolutie ontketenen

Di 5 September 2006 10:57 | Frank | 3352 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
AMSTERDAM - Greenpeace pleit voor een Nederlandse energierevolutie om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) voor elektriciteit, warmte en transport op termijn drastisch terug te schroeven.

Dat vergt onder meer een „stabiel“ subsidiesysteem voor schone energie. Zomaar subsidies stopzetten, zoals onlangs de MEP-steun voor het opwekken van groene stroom, vindt de milieuorganisatie uit den boze.

Volgens Greenpeace moet de CO2-emissie in 2020 30 procent onder het niveau van 1990 liggen en in 2050 liefst 80 procent om de gemiddelde opwarming van de aarde weer binnen aanvaardbare grenzen te krijgen. De organisatie presenteerde dinsdag een scenario voor een schone energievoorziening om dat voor elkaar te krijgen.

„Tussenstappen” als ondergrondse CO2-opslag en kernenergie, zoals het CDA oppert maar die volgens Greenpeace veel geld weghalen van duurzame energiebronnen, sluit het scenario nadrukkelijk uit.

Duurzame energiebronnen

In plaats daarvan moet energie-efficiency worden bevorderd. „Een besparing van 3,4 procent per jaar is mogelijk en noodzakelijk.” Duurzame energiebronnen moeten gestimuleerd worden, via een stabiel subsidiesysteem. Vergunningsprocedures moeten verder eenvoudiger worden.

De „ongelijke” positie op de Nederlandse elektriciteitsmarkt tussen duurzame energie (wind op land en op zee, zonnepanelen) en fossiele energie (uit olie en kolen) moet weggewerkt worden. Via een heffing volgens het principe „de vervuiler betaalt” moet er een gelijk speelveld komen.

Greenpeace wil het gebruik van kolen, goed voor de meeste CO2-uitstoot (per kilowattuur), voor de opwekking van stroom snel uitfaseren. Moderne gascentrales zouden het gat moeten opvullen tussen de elektriciteitsvraag en de productiemogelijkheden van schone energie. De milieuorganisatie pleit verder voor onmiddellijke sluiting van de kerncentrale in Borssele, omdat die meer dan dertig jaar oud is. Extra kerncentrales zijn onnodig. Dat geeft alleen maar meer radioactief afval, dreiging van verspreiding van kernwapens en nucleair terrorisme.

Hogere kosten

De omschakeling naar duurzame energietechnologieën zorgt tussen 2010 en 2040 voor hogere opwekkingskosten, geeft Greenpeace toe, maar vergeleken met andere plannen zoals ontwikkeld door 'Brussel' is het verschil beperkt (200 miljoen euro meer in 2010 dan de verwachte elektriciteitskosten van 6,6 miljard). Maar al in 2020 zal de totale energierekening lager zijn omdat de vraag naar elektriciteit afneemt. De rekening voor de consument „zal op termijn gehalveerd worden”, besluit Greenpeace-campagneleider Joris Thijssen.
Bron: Telegraaf