Openheid over Irak, nu!

Wo 15 November 2006 20:09 | Frank | 3243 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
Op 18 maart 2003 besloot het demissionaire kabinet Balkenende-I om steun te verlenen aan de oorlog tegen Irak. Het was een ingrijpend en felomstreden besluit. De oorlog miste een overtuigende inhoudelijke en juridische grondslag en bracht onoverzichtelijke risico’s met zich mee. Van de Nederlanders was 89 procent er dan ook tegen. Toch werd Irak met Nederlandse steun aangevallen.

Inmiddels weten we dat de redenen die de oorlog zogenaamd ‘onontkoombaar’ maakten oneigenlijk waren. We weten bovendien dat onze steun heeft bijgedragen aan een ondoordachte en rampzalige bezetting. Irak is afgegleden naar een feitelijke burgeroorlog en er bestaat een reële kans op een groter conflict in de regio. Het aantal burgerdoden is het verbijsterende aantal van een half miljoen ver gepasseerd. Werelwijd heeft de oorlog de terreurdreiging versterkt in plaats van bezworen, zo stelt een recent rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Nederland heeft op dubieuze gronden een omstreden oorlog gesteund, die is uitgelopen op een uitzichtloze ramp. Desondanks heeft de regering nooit verantwoording afgelegd voor haar besluit. Anders dan in andere landen is bij ons iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd. Dat is onacceptabel. Het afleggen van verantwoording is een democratische plicht. Alleen zó kan de burger beoordelen of de bewindslieden die voor en namens hem werken betrouwbaar zijn, en bekwaam genoeg om belangrijke beslissingen te nemen. Alleen zó kan worden beoordeeld of de regering zorgvuldig heeft gehandeld.

Daaraan bestaat rond ‘Irak’ grote twijfel. Al jaren liggen er prangende vragen. Vragen rond zorgvuldigheid, maar ook rond mogelijke misleiding en leugens. Vragen die het functioneren van de democratie raken, maar die de regering weigert te beantwoorden. Wij eisen dat zij dat alsnog doet, en wel nú, vóórdat op 22 november de huidige regeerperiode wordt afgesloten. Wij moeten weten op wie wij straks in vol vertrouwen onze stem kunnen uitbrengen.

Tussen 9 en 12 november spreken wij de verantwoordelijke politici hierop aan door middel van vier open brieven, waarin wij onze eisen motiveren en op openheid aandringen. U kunt ons daarbij steunen door de actie te ondertekenen en door zélf in actie te komen. Gezamenlijk zullen wij een ‘coalition of the willing’ vormen die zijn democratische rechten opeist. De vestiging van een democratie in Irak was onze regering een roekeloze oorlog waard. De vraag is nu wat onze democratie óns waard is.
Bron: openheid over Irak