Bilderberg: Het plan.

Di 5 September 2006 22:27 | Frank | 14042 keer bekeken | 0 reacties | 8 x aanbevolen | Artikel voorlezen

In de zomer van 1997 is het Verdrag van Amsterdam ondertekend en hebben de burgers van Europa nog meer van hun soevereiniteit opgegeven en overgedragen aan Brussel. 609 demonstranten zijn gearresteerd, 348 op basis van artikel 140, wat beweert dat ze deel uitmaken van een criminele organisatie. Een vaststaand feit is dat een groot deel van deze "criminele" demonstranten gewoon op de stoep zaten, zich niet agressief gedroegen en niet eens verzet pleegden toen ze werden gearresteerd. Achteraf is niet gebleken, noch was justitie in staat te bewijzen, dat deze demonstranten deel uitmaakten van een criminele organisatie.

Met deze actie heeft men laten zien wat voor Europa ons te wachten staat. We zullen als criminelen worden gezien wanneer we onze mening geven; we zullen worden gearresteerd wanneer we een demonstratie organiseren; als de politie denkt dat een demonstratie gewelddadig zal worden zullen we worden gezien als lid van een criminele organisatie en zullen we voor een onbekend aantal dagen worden vastgezet. We zullen geen recht hebben een telefoontje te plegen om onze advocaat te spreken; wanneer we beslissen onze naam niet af te geven, zullen we nog langer worden vastgezet en worden getreiterd (gemarteld) tot we onze naam wel geven. Dit alles omdat we niets fout hebben gedaan, maar opkomen voor ons recht van vrije meningsuiting. Na 11 september (de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon) kan werkelijk elke reden worden aangewend om iedereen met groot geweld te onderzoeken. Welkom in de Nieuwe Wereld Orde!

Wat er op het moment in Europa gebeurt (de eenwording) is niet de wil van de bevolking, maar de wil van een kleine groep machtige mannen die banken, grotere kranten, verkiezingen en een groot gedeelte van de politici beheersen. Ze komen één keer per jaar samen en worden "De Bilderberg groep"genoemd.

David Icke uit Groot Brittannië schrijft hierover:

"De Bilderberg groep is een forum voor Europa's en Amerika's belangrijkste politici, financiers, industriëlen, media magnaten en militaire leiders om te bepalen wat de koers van burgerzaken behoort te zijn. De Bilderberg vergaderingen zijn in Nederland door Prins Bernhard begonnen. De naam van de groep komt van het hotel waar de groep in 1954 voor de eerste keer samenkwam, hoewel het bestaan van de groep vele jaren is ontkend. Prins Bernhard was voor de oorlog lid van de SS en een werknemer bij I.G. Farben.Hij zat de Bilderberg vergaderingen voor tot aan 1976 toen hij werd gedwongen af te treden in verband met het Lockheed schandaal. Bilderberg vergaderingen worden in strikte geheimhouding gehouden en alleen als je een 'insider' kent, kan je iets uitvinden over hun discussies. Lord Carrington, een ex-minister in het Britse Kabinet en ex-secretaris generaal van de NAVO, is een prominente Bilderberger en werd voorzitter in 1991." ("The Robots' Rebellion")


Bilderberg conferentie 1954

 
Jan van Helsing uit Duitsland schrijft:

"De Bilderbergers zijn een groep van ongeveer honderdtwintig personen uit de top van de financiële wereld van West-Europa, the Verenigde Staten en Canada. Hun belangrijkste doelen - zoals geformuleerd door Prins Bernhard zelf - zijn een wereldregering in het jaar tweeduizend en een wereldleger vanuit de Verenigde Naties. De Bilderberg groep wordt ook de 'onzichtbare wereldregering' genoemd. Een adviserende groep van het management comité (bestaande uit vierentwintig Europeanen en vijftien Amerikanen) beslist wie er wel of niet zal worden uitgenodigd voor de vergaderingen. Johannes Rothkrantz schrijft dat alleen personen die hun onwankelbare loyaliteit aan de Rockefellar-Rothschild intrige hebben bewezen zullen worden uitgenodigd. Maar niet alle aanwezigen zijn 'ingewijden', zij kunnen toevallig een belangengroep representeren of andere persoonlijkheden zijn." ("Secret Societies and their power in the 20th century")

Terwijl William Cooper (in 2001 door veiligheidsdiensten in Amerika doodgeschoten) uit de Verenigde Staten van Amerika in zijn boek "Behold a Pale Horse" verder gaat en schrijft:

"De machtigste geheime organisatie in de wereld is de Bilderberg groep, georganiseerd in 1952. Prins Bernhard heeft het recht van Veto op elke Vaticaanse keuze van welke Paus dan ook. Bernhard heeft dit recht van Veto omdat zijn familie, de Hapsburgen, afstammelingen zijn van romeinse keizers. Prins Bernhard is de leider van de "Zwarte Families". Hij claimt afstamming van het Huis van David en kan zodoende zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard bracht met hulp van de CIA de geheime groep van de Illuminati in de bekendheid als de Bilderberg groep. Dit is de officiële alliantie die de wereldregering opmaakt. Elk voorstel of plan dat ooit is besproken op de jaarlijkse vergadering van de Bilderberg groep is aangenomen, vaak binnen één of twee jaar na de vergadering."

Feit is dat Tony Blair twee jaar na zijn aanwezigheid bij de Bilderberg vergadering de grote leider van Engeland werd en de trend zette voor een centrum-links Europa. Centrum-links is niet links en niet rechts; of misschien wel allebei; of misschien gewoon socialistisch/fascistisch. Hetzelfde geldt voor Bill Clinton, een persoonlijke vriend van George Bush senior. Inmiddels komen er verkiezingen tussen Bush junior en senator Kerry. Deze laatste is, net als Bush junior, Skull and Bones (geheim genootschap) en goedgekeurd door de Bilderberggroep.

In Nederland zijn er politici die tegen het weggeven van onze vrijheden aan de Europese Unie zijn, maar de meeste van hen hebben weinig tot geen invloed. Wanneer ze wel invloed lijken te hebben en rebbeleren tegen de "gevestigde Orde", worden ze uitgenodigd voor een vergadering van de Bilderberg groep en zal de groep met dwang proberen deze politici ervan te overtuigen dat de groep gelijk heeft. Volgens informatie zou dit het geval zijn geweest bij Frits Bolkestijn, een jaar na zijn aanwezigheid bij de vergadering nam hij afscheid als leider van de VVD en werd hij lid van de Europese Commissie die hij zo verafschuwde.

De Bilderberg groep wil een Verenigd Europa voortkomend uit de EEC, een Verenigd Amerika (inclusief Canada en Mexico) voortkomend uit de NAFTA overeenkomsten en een Verenigd Oosten voortkomend uit APEC. Een tijd geleden stond in de krant dat Rusland en China een overeenkomst hebben gesloten waarin ze stelden dat ze niet zullen toestaan dat één land de wereld zal regeren, het is dus blijkbaar een gegronde angst. Helaas voor Rusland en China zal nooit één land de wereld regeren, want het plan is niet landgebonden. Een Verenigd Europa, Amerika en Oosten. Drie grote Verenigde Staten zijn gemakkelijker te regeren dan een lading verdeelde landjes; dus waarom zouden ze zich druk maken over iets futiels als mensenrechten?

Een van de grootste problemen die De Elite hebben, is dat er teveel organisaties zijn die met elkaar zouden moeten samenwerken, maar eigenlijk het liefst één van hén op de troon zouden willen zien zitten. Je hebt de Vrijmetselaars(33ste graad!), de Ridders van Malta,De Tempelierridders, de Raad van Buitenlandse Relaties (USA), het Koninklijke Instituut voor Internationale Zaken (GB),de Trilaterale Commissie, de Club van Rome, de Bilderberg groep, de Verenigde Naties, de Ronde Tafel van de Negen (opgericht door Cecil Rhodes), enzovoort. Allemaal richten ze zich op een wereldregering en de troon is gewoon niet groot genoeg voor allemaal. Uiteindelijk zijn ook deze "wezens" net mensen.

De oplossing is vrij simpel. Om al deze organisaties en wezens te bevechten, hoeven we niet de wapens op te pakken. We moeten ze gewoon aan de wereld openbaren. Ze kunnen alleen voor elkaar krijgen wat ze voor ogen hebben wanneer ze in het geheim, in het donker, kunnen werken. Als we het licht op hen schijnen zullen ze in het niets verdwijnen. Als ze bestaan, moeten wij weten en laten weten dat dit soort mensen bestaan; of zoals Jan van Helsing schrijft:

"Het echte gevaar komt niet van de Illuminati of andere tirannen, het komt van de onwetenden. Als mensen niet zo onwetend, lui en kritiekloos zouden zijn, zou niemand misbruikt kunnen worden. Hij die het weet kan niet misbruikt worden omdat hij het weet. Daarom, nogmaals: Vind de waarheid, want de waarheid zal je bevrijden."

Bron: Snips.nl/