2012 - Up, up and away"¦

Wo 2 November 2005 23:49 | Frank | 5413 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

2012 is een datum die veel mensen voor lief nemen. Anderen kijken fronsend naar het jaartal, en denken aan alles wat kan gebeuren...


Volgens de Egyptische overlevering komt er in 2012 een grote vloed die de aarde opnieuw vrij zal maken van alle leven dat zich niet tegen de ramp beschermt. Deze vloed zou ontstaan door een kanteling van de aardpolen. Noord-Amerika wordt dan bedekt met ijs en zal de nieuwe Noordpool worden. Alles wordt overspoeld en de mensheid wordt evolutionair duizenden jaren terug in de tijd geworpen.

Waarom zouden we geloven dat deze ramp er komt?

De piramides: De moderne astronomie en kosmologie staat ver. We hebben telescopen waarmee we sterren met een grote resolutie kunnen bekijken. Toch hadden de Egyptenaren 5.000 jaar geleden een veel grotere kennis. Een van de meest complexe berekeningen die de astrologie kent is het berekenen van de doorlooptijd van de dierenriem, precessie geheten.
Alle 12 sterrenbeelden worden doorlopen in een tijd van ongeveer 25.920 jaar. Die 25.920 jaar noemt met de precessietijd. In principe beschrijft de dierenriem de draaiing van de planeet ten opzichte van andere planeten. Tijdens ieder van de verschuivingen in de dierenriem staat een sterrenbeeld het meest helder aan de hemel. Nu zijn de sterren van Orion heel duidelijk zichtbaar aan de hemel. Een kijkje naar de sterrenhemel waard!
De vorige keer dat Orion het meest helder aan de hemel stond was voor en tijdens het vorige cataclysme, bijna 13.000 jaar geleden. De piramides zijn getuige van een grote kennis van zowel wiskunde, sterrenkunde als wetenschap en dit mag dus niet als verwaarloosbaar worden beschouwd. Analyseer zelf de architectuur en probeer dit te plaatsen in het tijdperk. Een dergelijke wetenschap was volgens de 'schoolkennis' niet aanwezig, toch zien we anders. Waarom maakte men het niet kleiner en verfijnder? Waarom koos men voor mastodonten? Een tempel maken kon ook anders, verfijnder en minder massief. De Egyptenaren hebben gekozen voor een tempel die blijvend was. Hoewel de pracht niet ontkend mag worden, want door de kalksteen waarmee de 3 piramides waren belegd kregen ze een prachtige gloed in de zonneschijn.
De datum die de Egyptenaren ons door middel van de grote piramide gaven was 23 december 2012. Volgens hen is deze datum het einde van de precessietijd.

Overblijfselen van een vroeger era: overal op de wereld blijven archeologen authentieke vondsten doen. Het is pas sinds het midden van de 19e eeuw dat er actief gezocht wordt in de piramides en het staat vast dat de gigantische kennis die men toen had nu slechts deels bekend is. De piramides verhullen nog veel geheimen en er vallen nog vele onderzoeken te gebeuren. Denk maar aan de sfinx die precies naar het sterrenbeeld leeuw verwijst op het moment van het vorige Cataclysme. Volgens sommigen verbergt de sfinx de geheimen van Egypte, Atlantis en Mu. Dit geheim is feitelijk niet zo mysterieus. Waarschijnlijk betreft het om alle wetenschappelijke kennis die men niet verloren wilde laten gaan. De enige manier om kennis tijdloos te maken was door maateenheden en berwerkingsmethodes en 'heilige getallen' in gebouwen te 'coderen'.

Het Egyptische boek der doden: In het boek der doden staan vele mythes die verwijzen naar het vorige cataclysme. Het verhaal van de broers Osiris en Horus wordt erin verteld. Je kunt er lezen hoe de uittocht verliep en waarom ze de piramides hebben gebouwd. Er wordt een zondvloed beschreven en vuur uit de hemel.

De dialogen van Plato: Plato verwees naar Atlantis. Hij noteerde de verwoesting van de stad. Atlantis zou in 1 dag en 1 nacht compleet zijn vernield. Plato vermeldde dat Atlantis 9.000 jaar voor zijn tijd was verzonken. Dat komt neer op ongeveer 9.500 voor Christus. De datum blijft speculeren. En het bestaan, de locatie en de ouderdom van Atlantis zijn ook niet nader te bepalen. Het is echter goed mogelijk dat Atlantis door een eerder cataclysme is verdwenen. Velen opperen de theorie dat Atlantis op Antarctica ligt. Het is inmiddels bewezen door middel van fossiele resten dat dit continent niet altijd bedenkt was met ijs.
Om dit te staven is er dan nog de kaart van Piri (=Admiraal) Reis die met een grote accuraatheid de contouren van Antarctica vastlegt in ijsvrije vorm. Er wordt aangenomen dat de kaart van een veel oudere bron is.

De kalender van de Maya: De Maya hadden een uitgebreide en uiterst precieze kalender. Hun volledige cultus stond in het teken van de sterren en de posities. Hierdoor wisten de Maya uiterst precieze kalenders te ontwikkelen. De kalender van de lange telling, de hoofdkalender van de Maya bereikt het einde van zijn cyclus in 21 december 2012.

Over de gehele wereld zijn meer dan 500 rampmythes bekend. Velen daarvan spreken over het verschuiven van de planeten en een terugkomende ramp. Niet zo gek, als je beschouwd dat alles in de natuur een cirkelvormige (of elliptische) baan beschrijft.
Als alle mythes naast elkaar worden gelegd dan valt op dat velen dezelfde ramp kunnen geweest zijn, maar dan vanuit de positie waaruit de ramp is beleefd. Aan de ene kant hebben we de Noorse verhalen die spreken over mensen die in een ondergrondse 'ark' schuilen tegen de alles vernietigende vorst, aan de andere kant horen we overstromingen en duisternis (vulkanisch roet, zwarte regen).
De mythes beschrijven nooit de vernietiging van 1 ras mens. Daarintegen gaan ze ervanuit dat er slechts enkele overlevenden zijn en dat de rest van de aarde schoongeveegd is.

De belgische onderzoekers Patrick Geryl en Gino Ratinckxs hebben de stand van de sterren nu vergeleken met de stand met het vorige cataclysme. Hun eigen berekeningen, gestaafd met die van hun software, kwam tot een datum van 27 juli 2012. Volgens hen is deze kleine verschuiving te wijten aan een rekenfout omdat ze potentieel essentiele gegevens niet hebben. Hiervoor verwijs ik u door naar hun fascinerende boek. (De Orion Profetie. ISBN 90 6010 953 8, Uitgeverij Strengholt)

Straf van God, Armageddon of de Apocalyps.

Vroeg of laat moest het ervan komen: de wereld vergaat.
Misschien zal de aardkloot zelf z'n mannetje wel staan, maar de levende populatie zal de zwembandjes in aanslag mogen houden willen ze het overleven.
Toen ik vroeger hoorde dat men nog steeds zocht naar de Ark van Noah, dan dacht ik dat ze gek waren. De Ark was mijns inziens een fictief object wat werd gebruikt om de moraal van het zondvloedverhaal duidelijk te maken. Heden denk ik daar anders over.
Hoewel ik nog steeds mijn ernstige twijfels heb over de authenticiteit van de christelijke versie ben ik overtuigd dat het verhaal wat verteld werd gebaseerd is op echte feiten. Door de talloze mythes, waaronder die van Noah, en hun duidelijke verbanden is het duidelijk dat er meer aan de hand is.
Het is mogelijk dat Noah kennis had van een opkomend cataclysme. Volgens de Bijbel kwam die kennis rechtstreeks van God. Meer informatie over de rampmythes vind je bij de relevante links onderaan deze pagina.

De kerkfabriek zal in 2012, of de jaren ervoor als de mensheid zich er eerder bewust van wordt, hard roepen dat zij gelijk hadden. Hebben we niet allen gelijk als we hardop roepen dat de wereld ooit zal vergaan?
De apocalyps zoals Johannes hem heeft meegekregen zit er aan te komen omdat mensen 'zondig' waren. Helaas voor sommigen draait het heelal niet om de mensheid noch om een individu. Als er iets aan zit te komen wat het einde van de wereld betekent, dan is ofwel Bush of Saddam triggerhappy geweest, ofwel de natuur grijpt in. In ieder geval staat ons zondig zijn dus los van het komende calaclysme. Zowel spirituelen als minderbegaafden zullen eraan geloven. De natuur is, in tegenstelling tot de mensheid, een tolerant fenomeen. Geen onderscheid tussen blank of zwart als het water komt.
Ik hoop dat slechts eeuwige pilaarbijters zich bezig houden met de zweep op eigen rug te knallen. Johannes zal vast enige symboliek in zijn teksten hebben en veel ervan zal profetisch zijn maar volgens mij was de voorspelling van het einde van de wereld niets meer dan een 'bad trip' in combinatie met kennis die al eerder vastlag, een oudere bron.
Het grote nadeel aan het Christelijk geloof is dat ze een hoop rituelen, invloeden en gebruiken hebben samengeraapt en hun er eigen versie van gemaakt hebben. Waarmee ik niet wil zeggen dat het Christelijk geloof slecht is. De gelovige maakt zelf uit hoe hij zijn leven wil beleven, en dat is vanuit de individuele godsbeleving.
Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, zal in zijn belevingswereld vast iets goeds gedaan hebben. Net zoals Bush, Saddam en Osama ook vanuit hun go(e)dheidspersprectief handelen. Alles is relatief, nietwaar?
De Bijbel geeft veel symboliek om door te kijken en wat echt telt zijn enkele van de 10 geboden die ieder weldenkend mens zowieso in ere houdt (of hoort te houden). Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden en klaar is kees. Mensen met zelfmoordneigingen maken het liefst een uitzondering op deze regel. ;)

Terug naar 2012... Wat er aankomt is niets meer dan de natuur in actie. Het is reeds eerder gebeurd en het zal waarschijnlijk nog vaker gebeuren.
Wat duidelijk is dat er in het Apocalypsverhaal van Johannes veel verwijzingen zijn naar heilige getallen. Deze getallen zijn net hetzelfde als bij de Maya's, Suneriers en de Egyptenaren en gelijk welke andere godsdienst op onze planeet.

Wat gaat er precies gebeuren in 2012?

De Egypenaren hebben ons enkel tips gegeven door hun kalenders en bouwwerken. De Sumerische tabletten die Zechariah Sitchin heeft vertaald spreken iets duidelijker taal. Die klei-overleveringen vermelden de oorzaak van de ramp.
Zoals je wellicht weet zijn er 9 planeten in ons zonnestelsel. De Sumeriers hielden echter rekening met 12 planeten. Ze rekenden de zon en de maan erbij. Een goed rekenaar zal merken dat er nog steeds 1 ontbrekende planeet is: de 12e planeet, of eigenlijk: de 10e planeet. De zon is een ster en de maan is een maan, maar om niet in woordneuken te vervallen, en in de sfeer van Sitchin te verblijven, blijf ik dit de '12e planeet' noemen. Volgens de Sumeriers komt de 12e planeet In 2012 heel dicht bij de zon. De 12e planeet is een planeet met een omloopwaarde van 25.920 jaar en een baan die bijna loodrecht staat op die van de aarde en de andere planeten (Mars, Venus, etc...). Dat wil zeggen dat de planeet om de 12.960 jaar zijn invloed laat kennen op de zon. Op de zon ontstaat een grote kortsluiting tussen de zonnepolen waardoor het zal lijken alsof de zon kan ontploffen. Er komen radioactieve stralen van de zon en door de poolkanteling op de zon zal ook de aarde kantelen.
Doordat onze hersenen gevoelig zijn voor straling zal er een soort 'chaos'-effect optreden waardoor irrationeel of wanhopig gedrag voor veel mensen een manier van handelen zal zijn.
De zon stuurt heel veel geladen deeltjes de ruimte in, ook richting aarde. Tegenwoordig kun je huidkanker krijgen van de zon, dus in 2012 zal dat niet veel beter zijn. De magnetosfeer van de aarde kan vele gemagnetiseerde deeltjes van de zon tegenhouden, maar dit schild heeft ook z'n grenzen en na verloop van tijd zal de gestuurde energie de overhand krijgen op de aardenergie.

Op dat moment proberen alle magnetische delen van de zon zich te oriënteren. Dat heeft z'n invloed op de magnetische delen van de aarde. Er ontstaat een soort tri-state toestand waardoor de aarde de balans verliest. Al dit magnetisme zorgt er ook voor dat alle digitale toestellen in één keer vernield zullen worden. Vele ijzeren voorwerpen zullen zich als inductiekringen gaan opstellen waardoor je gefrituurd kunt worden door in een tram te zitten. Door het magnetisme gaan vliegtuigen neerstorten en satellieten en ruimtestations zullen onbruikbaar worden en zelfs helemaal vernield.

De binnenkant van de aarde is een vaste ijzeren kern. Die kern zorgt voor de polen en is eigenlijk niets meer dan een krachtbron of een dynamo. Het anders georiënteerd magnetisme zorgt ervoor dat deze krachtbron stil komt te liggen (kortsluiting). De buitenste aardlaag komt hierdoor los te liggen van de aardkern. Door de hevige trillingen die dit in de aarde opwekt zal ook de laag waar wij op leven (lithosfeer) breken. De lithosfeer is de dunste aardlaag en is dus het meest gevoelig voor inwendige trillingen van de aarde. De krachten die ontstaan op de aardplaten zijn zo krachtig dat ze zelfs de Mount Everest doormidden kunnen breken. Overal op de wereld zullen de aardplaten scheuren vertonen en vulkanen zullen als paddestoelen uit de grond schieten. We zullen van dichtbij meemaken waarom de Dino's plotseling van de planeet verdwenen. Dino's konden namelijk geen boten maken.

Plaatsen waar nu breuken in de continentplaten zijn (San Fransisco, India, ...) zullen extreem getroffen worden door aardbevingen en de grond zal er openscheuren en vele steden verzwelgen. Alle oude vulkanen in de wereld zullen een nieuw leven krijgen en hun gal wijd uitspuwen over hun omgeving. Vele dieren die nu reeds met uitsterven bedreigd worden zullen hun laatste adem nemen. Giftige gassen, vieze as en straling zal over de planeet heersen. In Amerika zal het water zakken en aan de andere kant van de planeet zal het water stijgen, waardoor steden onder water komen te liggen.

Door het verschuiven, botsen en scheuren van de aardplaten zal ook de oceaan z'n woede tonen. Japan zal door gigantische tsunamies worden weggespoeld en zal verzinken. Overal ter wereld ontstaan vloedgolven die steden en landen wegvegen. Het afsmelten van de Noord- en Zuidpool draagt hier ook veel aan bij. De nieuwe polen worden Noord-Amerika en Canada, die bedolven zullen worden onder het ijs. Misschien komt Atlantis (Als het zich op Antarctica bevindt) terug aan de oppervlakte.

Op plaatsen waar het nacht is zul je de sterren in een razend tempo aan de hemel zien verschijnen. Dit komt omdat de aarde een geruime tijd sneller draait. Door die snellere merkbare draaiing zal alles op de planeet met dezelfde snelheid meedraaien. Na enige tijd zal de snelheid van de aarde opnieuw stabiliseren. Dit zal zorgen voor een grote schade en grote vloeden. Een voorwerp in beweging zal na stilstand proberen om zijn weg met de eerdere snelheid te vervolgen. Wat wil zeggen dat de oceanen niet meteen zullen stilliggen maar hun snelheid proberen aan te houden. Doordat het om zo'n groot volume water gaat zullen er dus kolossale vloedgolven zijn.
Mensen die stil stonden zullen in 1 klap worden weggeslingerd door de plotse regularisatie van de aardsnelheid. Alsof je tegen hoge snelheid in je auto rijdt en loeihard tegen een muur opbotst.

Als de natuur eenmaal haar vernietigend werk heeft gedaan en alle razernij is bedaard, zal er weinig overblijven. De mensheid zal opnieuw moeten beginnen en hopelijk was men daarop voorbereid. Op vele plaatsen ter wereld staan kerncentrales en ook die zullen in de ramp vernietigd worden. Dit zorgt voor een globale radioactieve straling en misschien zijn die centrales wel onze doodsteek. Zelfs als er mensen overleven, dan nog zal de straling waarschijnlijk te groot zijn om generaties verder te kunnen voortzetten. Radioactieve straling zorgt onder ander voor onvruchtbaarheid en misvorming bij geboorte. Dit is de kans om te bewijzen dat ook deze lichting 'homo sapiens' in staat is om zich te redden, alhoewel het dit keer te betwijfelen valt...

Op 1 januari 2013 zal weinig gefeest worden. Vuurwerk was lekker goedkoop en spectaculair. Alle beschaving is van de planeet geveegd en we moeten opnieuw onze eigen plaats op de planeet vinden. Slechts weinigen zullen het overleven en wat over is van onze 'spullen' is onbruikbaar. Alle elektromateriaal zal namelijk kapot zijn door het overvloedig magnetisme. Alle harddisks, tapes en cassettes zullen leeg zijn. De CD en de DVD zullen als opslagmedium de enige zijn die geen invloed zullen ondervinden. CD- en DVD-spelers zullen onbruikbaar zijn, net zoals alle computers. Feitelijk worden we opnieuw op onze hersenen en onze handen aangewezen. Door de radioactieve straling en bijhorend vergiftigd water zal er waarschijnlijk een stilte na de storm komen die langer is dan we zouden willen. En we hebben er zelf voor gezorgd...

Bron: Seriewoordenaar.nl