Chirac hypocriet of niet

Vr 2 Februari 2007 12:37 | Frank | 2505 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

De Franse president Jacques Chirac heeft tevergeefs geprobeerd journalisten ertoe te zetten zijn opmerkingen over Iran niet te publiceren. Hij had betoogd dat het niet erg gevaarlijk zou zijn als Iran een atoombom zou bezitten en dat het land direct zou worden weggevaagd, mocht het die bom inzetten tegen Israël.

Chirac deed zijn uitspraken maandag in een op band opgenomen interview met de New York Times, de International Herald Tribune en het weekblad Le Nouvel Observateur. Hij nam een dag later opnieuw contact op met de journalisten met wie hij sprak, om hen ertoe te bewegen niets met zijn uitlatingen te doen. Toen ze dat weigerden trok Chirac zijn opmerkingen in.

Chiracs bagatelliserende opmerkingen over het gevaar van een eventuele Iraanse atoombom zijn opmerkelijk, omdat Frankrijk tracht te voorkomen dat Iran een bom in handen krijgt. Frankrijk steunde de sancties die de Veiligheidsraad Iran onlangs oplegde, omdat het weigert zijn uraniumverrijkingsprogramma stil te leggen. Verrijkt uranium is nodig voor de vervaardiging van atoomwapens, maar kan ook worden gebruikt om energie op te wekken zoals men in Frankrijk wel weet.

Hypocriet of niet
Frankrijk beschikt niet over eigen fossiele brandstoffen en ziet kernenergie als een goed alternatief. De afhankelijkheid van olie dient te wordt afgebouwd en duurzame energie moet verder worden ontwikkeld. Frankrijk verwacht vooral veel van energie die wordt verkregen uit biomassa.
De staat speelt een belangrijke rol in de energiesector. Frankrijk was een van de felste tegenstanders binnen de Europese Unie van liberalisering van de energiemarkt. Inmiddels is de liberalisering in gang gezet, maar de Franse gas- en elektriciteitsmarkt zal pas volledig open zijn in juli 2007. Hoewel de Franse staat zijn aandeel in Electricité de France (EDF) en Gaz de France (GDF) heeft verkleind, bezit de staat nog steeds een meerderheidsbelang in beide bedrijven.

Kernenergie
Na de Verenigde Staten is Frankrijk de grootste producent van elektriciteit uit kernenergie. In 2006 zijn er in Frankrijk 59 kernreactoren actief in twintig kerncentrales, die verspreid zijn over het hele land. Bijna 80 procent van de totale Franse elektriciteitsproductie wordt uit kernenergie gegenereerd. De oudste kerncentrales dateren van begin jaren zeventig en moeten rond 2020 vervangen worden. Het Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) beheert het programma voor kernenergie.

Bron: Diversen dagbladen